ظرفیت پذیرش همه رشته ها و دانشگاه های ریاضی 99

با کلیک روی لینک های زیر می توانید ظرفیت رشته های ریاضی در دانشگاه های مختلف را بر اساس دفترچه انتخاب رشته سال 99 مشاهده کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، آزاد، پردیس، غیرانتفاعی، پیام نور و سایر دوره ها در رشته های ریاضی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته های ریاضی هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

جدول لینک ظرفیت های رشته و دانشگاه های ریاضی 99 

ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی برق  ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی نساجی 
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی مکانیک  ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی هوافضا
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی کامپیوتر  ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی عمران نقشه برداری
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی عمران  ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی نفت
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی صنایع  ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی پلیمر
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی معماری ظرفیت دانشگاه های رشته علوم کامپیوتر
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی پزشکی  ظرفیت دانشگاه های رشته علوم 
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی کشاورزی ظرفیت دانشگاه های رشته فیزیک
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی شهرسازی ظرفیت دانشگاه های رشته ریاضیات و کاربردها
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی مواد  ظرفیت دانشگاه های رشته آمار 
ظرفیت دانشگاه های رشته مهندسی شیمی   

 

ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک 94

در جدول زیر می توانید ظرفیت کلی پذیرش در آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک را به تفکیک رشته و نوبت پذیرش، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 ملاحظه فرمایید:

همچنین شما می توانید معرفی کامل رشته های دانشگاهی کنکور ریاضی را در سایت 3گام بخوانید.

ظرفیت پذیرش در آزمون سراسری رشته ریاضی فیزیک، به تفکیک رشته و نوبت پذیرش، بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
رشته/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در رشته
مهندسی هوافضا 280 80 0 0 360
مهندسی نفت مخازن هیدروکربوری 132 13 120 0 265
مهندسی نفت حفاری و استخراج نفت 55 0 0 0 55
مهندسی نفت اکتشاف نفت 27 0 0 0 27
مهندسی نفت 217 78 300 40 635
مهندسی نساجی مهندسی فناوری نساجی 105 0 0 0 105
مهندسی نساجی مهندسی پوشاک 85 0 0 0 85
مهندسی نساجی مهندسی الیاف 30 0 0 0 30
مهندسی نساجی 155 0 0 0 155
مهندسی مواد متالورژی صنعتی 914 281 0 0 1195
مهندسی مواد متالورژی استخراجی 270 65 0 0 335
مهندسی مواد سرامیک 172 28 0 0 200
مهندسی مواد 365 75 0 0 440
مهندسی مکانیک 5154 1136 1260 80 7630
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی تحلیل سامانه ها 30 15 0 0 45
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 132 1 0 0 133
مهندسی معماری 1233 269 3420 910 5832
مهندسی معدن اکتشاف معدن 85 15 0 0 100
مهندسی معدن 1243 212 0 0 1455
مهندسی ماشین های صنایع غذایی 203 27 0 0 230
مهندسی ماشین های ریلی 20 0 0 0 20
مهندسی کشتی سازی 35 0 0 0 35
مهندسی کشاورزی  اقتصاد کشاورزی 149 25 0 237 411
مهندسی کامپیوتر نرم افزار 2546 552 1740 0 4838
مهندسی کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری 732 85 0 0 817
مهندسی کامپیوتر فناوری اطلاعات 1384 387 1460 80 3311
مهندسی کامپیوتر رایانش امن 95 25 0 0 120
مهندسی کامپیوتر 285 40 180 0 505
مهندسی عمران نقشه برداری 477 150 720 40 1387
مهندسی عمران 3410 864 4800 80 9154
مهندسی علمی  کاربردی عمران شبکه های آب و فاضلاب 60 15 0 0 75
مهندسی صنایع 2034 501 2200 0 4735
مهندسی شهرسازی 541 98 1080 690 2409
مهندسی راه آهن خطوط 25 0 0 0 25
مهندسی راه آهن جریه 25 0 0 0 25
مهندسی راه آهن بهره برداری 45 0 0 0 45
مهندسی دریا مهندسی کشتی 60 5 0 0 65
مهندسی دریا کشتی سازی 154 25 0 0 179
مهندسی دریا دریانوردی 30 0 0 0 30
مهندسی خودرو 15 15 0 0 30
مهندسی خط و سازه های ریلی 20 0 0 0 20
مهندسی حمل و نقل ریلی 20 0 0 0 20
مهندسی تکنولوژی آبادانی روستاها 20 0 0 0 20
مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما 20 0 0 0 20
مهندسی پلیمر صنایع پلیمر 330 15 0 0 345
مهندسی پلیمر 55 15 0 0 70
مهندسی پزشکی پزشکی بالینی 25 0 0 0 25
مهندسی پزشکی بیومکانیک 60 0 180 40 280
مهندسی پزشکی بیومتریال 35 0 180 0 215
مهندسی پزشکی بیوالکتریک 165 20 1360 0 1545
مهندسی پزشکی 0 0 60 0 60
مهندسی برق 5646 985 2240 80 8951
مهندسی ایمنی حفاظت فنی 52 0 0 0 52
مهندسی ایمنی بازرسی فنی 60 40 0 0 100
مهندسی انرژی 130 15 120 0 265
مهندسی اپتیک و لیزر 125 30 0 0 155
معماری داخلی 25 4 360 0 389
معارف قرآن مجید 10 0 0 0 10
معارف اسلامی 45 0 12 0 57
مدیریت و بازرگانی دریایی مناطق ویژه 12 1 0 0 13
مدیریت و بازرگانی دریایی بندر و کشتیرانی 4 1 0 0 5
مدیریت هتلداری 9 0 0 0 9
مدیریت مالی 44 5 36 0 85
مدیریت گمرکی 13 6 0 0 19
مدیریت کسب و کارهای کوچک 11 7 20 0 38
مدیریت فرهنگی هنری 0 0 12 0 12
مدیریت صنعتی 155 36 152 890 1233
مدیریت دولتی 61 21 12 1350 1444
مدیریت جهانگردی 109 36 12 260 417
مدیریت بیمه 15 8 12 0 35
مدیریت بازرگانی 225 45 236 1500 2006
مدیریت بازاریابی 7 0 0 0 7
مدیریت امور بانکی 0 0 6 0 6
مخابرات و الکترونیک دریایی 60 5 0 0 65
کارشناسی چند رسانه ای 50 0 0 0 50
کاردانی معماری 130 50 0 0 180
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت هتلداری 12 4 0 0 16
کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی مدیریت جهانگردی 12 4 0 0 16
کاردانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات 40 0 0 0 40
کاردانی فرآوری مواد معدنی 25 0 0 0 25
کاردانی علمی کاربردی مکانیزاسیون کشاورزی 30 50 0 0 80
کاردانی علمی  کاربردی نرم افزار کامپیوتر 110 10 0 0 120
کاردانی تکنولوژی آبیاری 30 50 0 0 80
کاردان فنی مکانیک ماشین ابزار 35 0 0 0 35
کاردان فنی مکانیک جوشکاری 80 5 0 0 85
کاردان فنی مکانیک 100 5 0 0 105
کاردان فنی معدن فراوری مواد معدنی 80 0 0 0 80
کاردان فنی معدن استخراج معدن 0 15 0 0 15
کاردان فنی عمران نقشه برداری 135 85 0 0 220
کاردان فنی عمران کارهای عمومی ساختمان 64 16 0 0 80
کاردان فنی عمران کارتوگرافی 30 0 0 0 30
کاردان فنی عمران فتوگرامتری 0 60 0 0 60
کاردان فنی عمران عمران روستایی 40 5 0 0 45
کاردان فنی عمران ساختمان های بتنی 24 16 0 0 40
کاردان فنی صنایع ایمنی صنعتی 24 16 0 0 40
کاردان فنی خط و ابنیه 24 16 0 0 40
کاردان فنی برق قدرت 65 0 0 0 65
کاردان فنی برق الکترونیک 65 0 0 0 65
فیزیک هواشناسی 87 8 0 0 95
فیزیک هسته ای 421 124 0 100 645
فیزیک نظری 115 37 0 0 152
فیزیک حالت جامد 736 174 0 50 960
فیزیک اتمی 524 106 0 0 630
فیزیک 1559 224 0 0 1783
فلسفه و عرفان اسلامی 0 0 8 0 8
فقه و حقوق مذاهب اسلامی  فقه وحقوق امامی 0 0 32 0 32
فقه و حقوق مذاهب اسلامی  فقه و حقوق شافعی 0 0 24 0 24
فقه و حقوق مذاهب اسلامی  فقه و حقوق حنفی 0 0 16 0 16
فقه و حقوق اسلامی 10 0 0 0 10
علوم و مهندسی آب 1224 167 0 0 1391
علوم و معارف قرآن 12 0 0 0 12
علوم مهندسی محاسباتی 170 40 0 0 210
علوم مهندسی فیزیک مهندسی 60 5 0 0 65
علوم مهندسی زیست محیطی 120 15 0 0 135
علوم مهندسی ریاضی مهندسی 135 20 0 0 155
علوم مهندسی 262 165 0 0 427
علوم کامپیوتر 1468 384 0 140 1992
علوم قضایی 46 0 0 0 46
علوم قرآنی فنون قرایت تلاوت و کتابت قرآن مجید 6 0 0 0 6
علوم قرآنی علوم قرآن مجید 107 0 8 0 115
علوم قرآنی تفسیر قرآن مجید 141 0 0 0 141
علوم قرآنی تربیت معلم قرآن مجید 79 0 0 0 79
علوم قرآن و حدیث 20 0 8 0 28
علوم حدیث 20 0 0 0 20
علوم تربیتی آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی 0 0 12 0 12
علوم اقتصادی اقتصاد نظری 254 52 0 420 726
علوم اقتصادی اقتصاد کشاورزی 14 14 0 0 28
علوم اقتصادی اقتصاد صنعتی 69 14 0 0 83
علوم اقتصادی اقتصاد حمل و نقل 7 1 0 0 8
علوم اقتصادی اقتصاد پول و بانکداری 6 0 12 0 18
علوم اقتصادی اقتصاد بازرگانی 123 49 12 0 184
علم اطلاعات و دانش شناسی 126 25 0 0 151
شیمی محیط زیست 25 8 0 0 33
شیمی کاربردی 401 91 0 555 1047
شیمی فناوری اطلاعات 29 11 0 0 40
شیمی دارویی 39 14 54 0 107
شیمی آفت کش ها 16 9 0 0 25
شیمی 2546 563 300 40 3449
شیعه شناسی 0 0 36 0 36
ریاضیات و کاربردها 3227 419 0 50 3696
روانشناسی 282 82 440 980 1784
دکترای پیوسته فیزیک 20 0 0 0 20
حسابداری مالیاتی 5 0 84 0 89
حسابداری دولتی 5 0 24 0 29
حسابداری حسابرسی 5 0 120 0 125
حسابداری 265 82 658 2490 3495
تاریخ اسلام 0 0 8 0 8
آمار و کاربردها 1819 281 60 0 2160
آمار و سنجش آموزشی 0 0 60 0 60
اقتصاد اسلامی 21 7 0 0 28
ادیان و مذاهب 0 0 8 0 8
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 48408 9975 24274 11102  

 

دانشگاه های پذیرنده و ظرفیت آنها در کنکور سراسری ریاضی و فنی 94

در این جدول می تونید تمام دانشگاه هایی که تو گروه ریاضی و فنی پذیرش دارند رو همراه با ظرفیت پذیرش اونها ببینید:

همچنین شما می تونید معرفی کامل رشته های دانشگاهی کنکور ریاضی رو در سایت 3گام بخونید.

دانشگاههای پذیرنده گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی همراه با ظرفیت پذیرش آنها به تفکیک نوبت پذیرش
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم غیرانتفاعی پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد 411 74 0 0 485
دانشگاه آیت اله حایری - میبد 114 0 0 0 114
دانشگاه اراک 546 219 0 0 765
دانشگاه اردکان 188 45 0 0 233
دانشگاه ارومیه 967 0 0 0 967
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) 200 0 0 0 200
دانشگاه ارومیه (محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب) 60 0 0 0 60
دانشگاه اصفهان 513 0 0 0 513
دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) 370 18 0 0 388
دانشگاه ایلام 351 0 0 0 351
دانشگاه بجنورد 576 0 0 0 576
دانشگاه بزرگمهر قاینات 173 94 0 0 267
دانشگاه بناب 485 0 0 0 485
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 480 169 0 0 649
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی تویسرکان) 80 20 0 0 100
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) 30 15 0 0 45
دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت وحسابداری رزن) 35 3 0 0 38
دانشگاه بیرجند 593 90 0 0 683
دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) 130 0 0 0 130
دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی نهبندان) 80 0 0 0 80
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 546 0 0 0 546
دانشگاه تبریز 589 385 0 0 974
دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) 120 80 0 0 200
دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) 116 74 0 0 190
دانشگاه تخصصی فنّاوری های نوین آمل 105 0 0 0 105
دانشگاه تربت حیدریه 388 62 0 0 450
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) 45 210 0 0 255
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) 182 0 0 0 182
دانشگاه تفرش 450 45 0 0 495
دانشگاه تهران 973 0 0 0 973
دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان) 90 0 0 0 90
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) 81 0 0 0 81
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) 80 0 0 0 80
دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 32 0 0 0 32
دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) 120 0 0 0 120
دانشگاه جهرم 255 0 0 0 255
دانشگاه جیرفت 140 69 0 0 209
دانشگاه حضرت معصومه(ع) - قم (ویژه خواهران) 30 0 0 0 30
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 540 151 0 0 691
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 515 0 0 0 515
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) 100 0 0 0 100
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) 324 0 0 0 324
دانشگاه خوارزمی - تهران 20 0 0 0 20
دانشگاه دامغان 604 272 0 0 876
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 299 0 0 0 299
دانشگاه رازی - کرمانشاه 799 65 0 0 864
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) 40 0 0 0 40
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده فنی مهندسی اسلام اباد غرب) 70 0 0 0 70
دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) 16 0 0 0 16
دانشگاه زابل 449 128 0 0 577
دانشگاه زنجان  760 168 0 0 928
دانشگاه سلمان فارسی - کازرون 246 41 0 0 287
دانشگاه سمنان  824 535 0 0 1359
دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) 10 5 0 0 15
دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی – اسد آباد 88 86 0 0 174
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 605 127 0 0 732
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) 120 0 0 0 120
دانشگاه شاهد - تهران 255 0 0 0 255
دانشگاه شاهرود  740 266 0 0 1006
دانشگاه شاهرود (محل تحصیل پردیس کشاورزی دانشگاه) 70 40 0 0 110
دانشگاه شهرکرد  430 13 0 0 443
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 955 128 0 0 1083
دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) 0 36 0 0 36
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 506 0 0 0 506
دانشگاه شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل پردیس زیراب واقع در استان مازندران) 20 0 0 0 20
دانشگاه شهید چمران - اهواز 506 39 0 0 545
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 483 0 0 0 483
دانشگاه شهید مطهری – تهران * 40 0 0 0 40
دانشگاه شیراز 627 0 0 0 627
دانشکده آموزشهای الکترونیکی 108 0 0 0 108
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) 160 0 0 0 160
دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل تهران) 5 0 0 0 5
دانشگاه صنعتی اراک  245 0 0 0 245
دانشگاه صنعتی ارومیه 321 133 0 0 454
دانشگاه صنعتی اصفهان 949 0 0 0 949
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 1211 0 0 0 1211
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل پردیس بندرماهشهر) 40 0 0 0 40
دانشگاه صنعتی بابل 480 295 0 0 775
دانشگاه صنعتی بیرجند 565 270 0 0 835
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 519 0 0 0 519
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) – بهبهان 100 66 0 0 166
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 587 0 0 0 587
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز 387 183 0 0 570
دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) 50 15 0 0 65
دانشگاه صنعتی سیرجان 810 470 0 0 1280
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 850 0 0 0 850
دانشگاه صنعتی شیراز 80 0 0 0 80
دانشگاه صنعتی قم 320 0 0 0 320
دانشگاه صنعتی کرمانشاه 580 0 0 0 580
دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) * 395 60 0 0 455
دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) 80 10 0 0 90
دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 87 84 0 0 171
دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو) * 4 4 0 0 8
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 591 0 0 0 591
دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر 400 160 0 0 560
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) 25 0 0 0 25
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری 46 0 0 0 46
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز 59 0 0 0 59
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 96 33 0 0 129
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 166 0 0 0 166
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 105 18 0 0 123
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دامغان) 18 0 0 0 18
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل سبزوار) 12 0 0 0 12
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خرم آباد) 20 0 0 0 20
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) 14 0 0 0 14
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ایلام) 16 0 0 0 16
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بجنورد) 44 0 0 0 44
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل بندرعباس) 10 0 0 0 10
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) 18 0 0 0 18
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خمین) 8 0 0 0 8
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل خوی) 14 0 0 0 14
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) 32 0 0 0 32
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زابل) 12 0 0 0 12
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) 20 0 0 0 20
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شاهرود) 20 0 0 0 20
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) 19 0 0 0 19
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) 19 0 0 0 19
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) 12 0 0 0 12
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل گراش استان فارس) 10 0 0 0 10
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) 12 0 0 0 12
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) 22 0 0 0 22
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل ملایر) 24 0 0 0 24
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) 24 0 0 0 24
دانشگاه فردوسی مشهد 826 171 0 0 997
دانشگاه فرزانگان – سمنان (ویژه خواهران) 80 80 0 0 160
دانشگاه فسا 195 100 0 0 295
دانشگاه فن آوری های نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) 160 80 0 0 240
دانشگاه قم 580 0 0 0 580
دانشگاه کاشان 678 128 0 0 806
دانشگاه کردستان - سنندج 638 8 0 0 646
دانشگاه کردستان - سنندج (محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) 90 0 0 0 90
دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) 293 0 0 0 293
دانشگاه گلستان - گرگان 259 88 0 0 347
دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علی آباد کتول) 80 35 0 0 115
دانشگاه گنبد 192 0 0 0 192
دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی مینودشت) 60 0 0 0 60
دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) 21 0 0 0 21
دانشگاه گیلان - رشت 814 41 0 0 855
دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان (رودسر)) 160 0 0 0 160
دانشگاه لرستان - خرم آباد 347 0 0 0 347
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) 94 0 0 0 94
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) 86 0 0 0 86
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی کوهدشت) 40 0 0 0 40
دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) 24 0 0 0 24
دانشگاه مازندران - بابلسر 496 282 0 0 778
دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) 10 0 0 0 10
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 477 224 0 0 701
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل (محل تحصیل دانشکده فناوری های نوین در شهرستان نمین) 120 60 0 0 180
دانشگاه مراغه 193 55 0 0 248
دانشگاه ملایر 561 221 0 0 782
دانشگاه مهندسی فن آوری های نوین – قوچان 585 165 0 0 750
دانشگاه نیشابور 185 65 0 0 250
دانشگاه ولایت - ایرانشهر 386 124 0 0 510
دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 566 241 0 0 807
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 265 79 0 0 344
دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) 75 30 0 0 105
دانشگاه هنر - اصفهان 40 4 0 0 44
دانشگاه هنر - تهران (محل تحصیل پردیس کرج) 32 16 0 0 48
دانشگاه هنر - شیراز 17 0 0 0 17
دانشگاه هنر اسلامی تبریز 100 0 0 0 100
دانشگاه یاسوج 349 38 0 0 387
دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) 120 10 0 0 130
دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) 92 12 0 0 104
دانشگاه یزد 1100 0 0 0 1100
آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 0 120 0 0 120
آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان نقشه برداری کشور 60 0 0 0 60
آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی - کرج 60 100 0 0 160
آموزشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست - کرج 30 15 0 0 45
دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 90 0 0 0 90
دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران - دکتر شریعتی 94 94 0 0 188
دانشکده فنی و مهندسی گرمسار 175 175 0 0 350
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان 120 20 0 0 140
دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام 120 60 0 0 180
مجتمع آموزش عالی زرند 100 100 0 0 200
مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) 47 26 0 0 73
مجتمع آموزش عالی بم 323 58 0 0 381
مجتمع آموزش عالی سراوان 142 94 0 0 236
مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 640 360 0 0 1000
مجتمع آموزش عالی گناباد 265 47 0 0 312
مرکز آموزش عالی استهبان 80 0 0 0 80
مرکز آموزش عالی اقلید 174 0 0 0 174
مرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا (ویژه برادران) 195 60 0 0 255
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 780 600 0 0 1380
مرکز آموزش عالی فیروز آباد 75 21 0 0 96
مرکز آموزش عالی کاشمر 170 0 0 0 170
مرکز آموزش عالی لار 160 0 0 0 160
مرکز آموزش عالی لامرد 105 0 0 0 105
مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) 150 75 0 0 225
مرکز آموزش عالی ممسنی 80 20 0 0 100
مرکز آموزش عالی هوا نوردی و فرودگاهی کشور 20 0 0 0 20
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان 55 0 0 0 55
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران – تهران * 6 0 0 0 6
دانشگاه غیرانتفاعی ادیان و مذاهب - قم 0 0 24 0 24
دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد 0 0 300 0 300
دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد 0 0 564 0 564
دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 0 0 724 0 724
دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان 0 0 312 0 312
دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان 0 0 504 0 504
دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد 0 0 660 0 660
دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور 0 0 192 0 192
دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 0 0 624 0 624
دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد 0 0 192 0 192
دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل 0 0 480 0 480
دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث - قم (محل تحصیل شهرری) 0 0 112 0 112
دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم 0 0 24 0 24
دانشکده غیرانتفاعی رفاه- تهران (ویژه خواهران) * 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز 0 0 300 0 300
موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) 0 0 192 0 192
موسسه غیرانتفاعی آمل 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) 0 0 240 0 240
موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت 0 0 300 0 300
موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار 0 0 280 0 280
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) 0 0 200 0 200
موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل دماوند) 0 0 200 0 200
موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد 0 0 360 0 360
موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین 0 0 240 0 240
موسسه غیرانتفاعی البرز - قزوین 0 0 316 0 316
موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان (ویژه خواهران) 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی امین - فولاد شهر اصفهان 0 0 140 0 140
موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا 0 0 18 0 18
موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه 0 0 300 0 300
موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی ایوانکی 0 0 588 0 588
موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک 0 0 96 0 96
موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی بینش و دانش - محمدیه قزوین 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی بیهق  سبزوار 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین 0 0 300 0 300
موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز 0 0 300 0 300
موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرند 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی پویش - قم 0 0 520 0 520
موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی تعالی - قم 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان 0 0 360 0 360
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان 0 0 324 0 324
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت 0 0 300 0 300
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز 0 0 84 0 84
موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز 0 0 132 0 132
موسسه غیرانتفاعی حکمت - قم 0 0 192 0 192
موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد 0 0 48 0 48
موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد (ویژه خواهران) 0 0 24 0 24
موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه 0 0 24 0 24
موسسه غیرانتفاعی خاتم - تهران 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد 0 0 240 0 240
موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد 0 0 24 0 24
موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد 0 0 24 0 24
موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین 0 0 460 0 460
موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان 0 0 480 0 480
موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی دانشوران – تبریز 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان 0 0 132 0 132
موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت 0 0 144 0 144
موسسه غیرانتفاعی راهیان نور - ساری 0 0 24 0 24
موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین 0 0 168 0 168
موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان 0 0 132 0 132
موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری 0 0 192 0 192
موسسه غیرانتفاعی رهپویان - قم (ویژه خواهران) 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی رهنما - اهواز 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز 0 0 144 0 144
موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری 0 0 36 0 36
موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی سپهر - اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز 0 0 532 0 532
موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین 0 0 24 0 24
موسسه غیرانتفاعی سیمای دانش - کوچصفهان رشت 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد 0 0 48 0 48
موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم 0 0 652 0 652
موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) 0 0 312 0 312
موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم 0 0 20 0 20
موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد 0 0 24 0 24
موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار 0 0 240 0 240
موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین 0 0 360 0 360
موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین 0 0 132 0 132
موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین 0 0 24 0 24
موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - گرمسار 0 0 252 0 252
موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری سپاهان - اصفهان 0 0 252 0 252
موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان 0 0 180 0 180
موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین 0 0 204 0 204
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک 0 0 420 0 420
موسسه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز (ویژه خواهران) 0 0 24 0 24
موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد 0 0 72 0 72
موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی فن و دانش - ساوه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی فنّاوری آبیدر - سنندج 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان (ویژه خواهران) 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت 0 0 18 0 18
موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) 0 0 156 0 156
موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین 0 0 84 0 84
موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی کبیر غرب - کرمانشاه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی کرمان 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی کوثر - قزوین 0 0 192 0 192
موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی - گرگان 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران 0 0 24 0 24
موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران 0 0 240 0 240
موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک 0 0 240 0 240
موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی مهر آیین  بندرانزلی 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی میرعماد - قزوین 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز 0 0 120 0 120
موسسه غیرانتفاعی نجف آباد 0 0 60 0 60
موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان 0 0 18 0 18
موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی نیکان - تاکستان 0 0 24 0 24
موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد 0 0 12 0 12
موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان 0 0 48 0 48
موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد 0 0 72 0 72
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد آذرشهر 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ممقان 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ایلخچی 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اسکو 0 0 0 80 80
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد اهر 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب مرند 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد خسروشاه 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز 0 0 0 225 225
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر 0 0 0 80 80
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه 0 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند 0 0 0 45 45
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد ملکان 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 0 0 0 185 185
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه (محل تحصیل قوشچی) 0 0 0 25 25
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان 0 0 0 45 45
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد پیرانشهر 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد قره ضیاالدین 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی 0 0 0 70 70
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد فیرورق 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد سردشت 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز شاهین دژ 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ماکو 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد 0 0 0 70 70
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد (محل تحصیل گوک تپه) 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندواب 0 0 0 45 45
دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل 0 0 0 185 185
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کوهپایه 0 0 0 25 25
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان 0 0 0 145 145
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد 0 0 0 150 150
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران 0 0 0 80 80
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خمینی شهر 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد دهاقان 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر 0 0 0 55 55
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد گز 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فلاورجان 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قمصر 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد کاشان 0 0 0 70 70
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد باغ بهادران 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زاینده رود 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد فولاد شهر 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد 0 0 0 65 65
دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد طالقان 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 0 0 0 145 145
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره 0 0 0 45 45
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظرآباد 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام 0 0 0 45 45
دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر 0 0 0 65 65
دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر 0 0 0 80 80
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق 0 0 0 217 217
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب 0 0 0 65 65
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم 0 0 0 55 55
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد رباط کریم (محل تحصیل پرند) 0 0 0 82 82
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد 0 0 0 52 52
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری 0 0 0 65 65
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار 0 0 0 52 52
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد 0 0 0 62 62
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین 0 0 0 87 87
دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز بروجن 0 0 0 55 55
دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز شهرکرد 0 0 0 200 200
دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - مرکز فارسان 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان چهار محال و بختیاری - واحد لردگان 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تایباد 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد تربت جام 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد چناران 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد خواف 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز سبزوار 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 0 0 0 170 170
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - واحد زبرخان بقدمگاه 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور 0 0 0 55 55
دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد اسفراین 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - واحد شیروان 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اروند کنار 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیکا 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز 0 0 0 340 340
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ایذه 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بندر امام خمینی(ره) 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ماهشهر 0 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر 0 0 0 15 15
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد بستان 0 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز سوسنگرد 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز 0 0 0 80 80
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز شادگان 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد الوان 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوشتر 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد مسجد سلیمان 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر 0 0 0 25 25
دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان 0 0 0 160 160
دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز شاهرود 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد ایوانکی 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز ایرانشهر 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز چابهار 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز خاش 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زابل 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان 0 0 0 60 60
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز سراوان 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - واحد نیک شهر 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد ارسنجان 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل سیمکان) 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم (محل تحصیل قطب آباد) 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سپیدان 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 0 0 0 182 182
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون (محل تحصیل خشت) 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت 0 0 0 45 45
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت (محل تحصیل کامفیروز) 0 0 0 25 25
دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آبیک 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا 0 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان (محل تحصیل اسفرورین) 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین 0 0 0 160 160
دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین (محل تحصیل اسفرورین) 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان قم - واحد دستجرد خلجستان 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم 0 0 0 182 182
دانشگاه پیام نور استان قم - واحد کهک 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد دیواندره 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز 0 0 0 55 55
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج 0 0 0 142 142
دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان 0 0 0 52 52
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد بردسیر 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز رفسنجان 0 0 0 80 80
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رودبار 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زرند 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان 0 0 0 70 70
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد عنبرآباد 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد قلعه گنج 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان 0 0 0 100 100
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد باغین 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد منوجان 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غرب 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کرند غرب 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد سرپل ذهاب 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز سنقر 0 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد صحنه 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه 0 0 0 157 157
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد کنگاور 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد گیلانغرب 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد هرسین 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز یاسوج 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - واحد دهدشت 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویر احمد - مرکز دوگنبدان 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آزاد شهر 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد آق قلا 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد بندر گز 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کردکوی 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان 0 0 0 55 55
دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد گالیکش 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت 0 0 0 145 145
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد رضوانشهر 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد کلاچای 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر 0 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر (محل تحصیل چابکسر) 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد سیاهکل 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد شفت 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز صومعه سرا 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش 0 0 0 65 65
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد فومن 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لاهیجان 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد لنگرود 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد ماسال 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد نورآباد دلفان 0 0 0 35 35
دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل 0 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری 0 0 0 90 90
دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک 0 0 0 130 130
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - واحد فرمهین 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندرعباس 0 0 0 145 145
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد بندرجاسک 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد سیریک 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز میناب 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسدآباد 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد لالجین 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز بهار 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز تویسرکان 0 0 0 20 20
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودرآهنگ 0 0 0 30 30
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر 0 0 0 40 40
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 0 0 0 185 185
دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت 0 0 0 10 10
دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد 0 0 0 30 30
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 48408 9975 24274 11102  

 دانشگاه هایی که علامت ستاره (*) کنارشون دارند، شرایط خاصی دارند که می تونید انتهای دفترچه شماره 2 (انتخاب رشته) اون شرایط رو ببینید و با دونستن اون شرایط اونها رو انتخاب کنید.