نمره قبولی در کنکور ارشد فراگیر

دانشگاه پیام نور علاوه بر پذیرش هماهنگ و مشترک با سایر دانشگاهها در کارشناسی ارشد، به صورت مستقل نیز با برگزاری کنکور ارشد فراگیر هرساله اقدام به جذب دانشجو مینماید. این آزمون فرصت مناسبی برای کسانی است که در آزمون کارشناسی ارشد موفق به کسب نتیجه لازم نشده و یا میخواهند آسانتر وارد مقطع کارشناسی ارشد شوند. پذیرش در این آزمون بستگی به معدل مقاطع قبلی و همچنین عملکرد داوطلب در آزمون کتبی دارد. در این مقاله به بررسی تأثیر گذاری عوامل مؤثر بر نمره قبولی در کنکور ارشد فراگیر میپردازیم.

نحوه محاسبه تراز نهایی در کنکور ارشد فراگیر

کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور، هرساله توسط سازمان سنجش برگزار شده و داوطلبانی که در این آزمون شرکت مینمایند میتوانند با بررسی کارنامه نهایی کنکور فراگیر خود از نتایج قبولی مطلع شوند. آزمون ارشد فراگیر به صورت تستی بوده و مهمترین عامل در رتبه کسب شده در هر رشته توسط داوطلبان تراز نهایی آنها است. تراز نهایی داوطلبان کنکور فراگیر پیام نور از دو عامل تأثیر میپذیرد که اولین آن نمره کتبی آزمون است و دومین عامل معدل فارغالتحصیلی داوطلبان در مقاطع قبلی است. اگر داوطلبی کارشناسی ناپیوسته داشته باشد، معدل میانگین کاردانی و کارشناسی وی در نظر گرفته خواهد شد. سهم آزمون کتبی در تراز نهایی برابر با 80 درصد و سهم معدل مقطع قبلی برابر با 20 درصد است.

عوامل تأثیرگذاری در تراز نهایی کنکور ارشد فراگیر

نمرات آزمون کتبی

80 درصد

معدل فارغالتحصیلی مقاطع تحصیلی قبلی

20 درصد

بر اساس جدول فوق، هرچه معدل مقاطع تحصیلی قبلی داوطلبان (کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ناپیوسته) بیشتر باشد شانس قبولی آنها در کد رشته محل مورد نظر افزایش مییابد و همچنین هرچه نمرات بالاتری در آزمون کتبی ارشد فراگیر کسب نمایند احتمال قبولی آنها افزایش خواهد یافت. اما تأثیر نمرات آزمون کتبی ارشد فراگیر 4 برابر معدل مقاطع تحصیلی قبولی داوطلبان بوده و این مورد اهمیت آزمون را نشان میدهد؛ لذا داوطلبانی که معدل آنها پایین است، نباید دغدغه عدم قبولی داشته باشند و میبایست با برنامه ریزی و انتخاب منابع مطالعاتی صحیح برای آزمون مطالعه نمایند.

همان طور که گفته شد معدل آزمون کتبی ارشد فراگیر بیشترین تأثیر را در نتیجه قبولی داوطلبان در آزمون فراگیر پیام نور دارد. در نتیجه داوطلبان میبایست اطلاع کافی از منابع کنکور ارشد فراگیر پیام نور رشته خود، با برنامه ریزی متناسب نسبت به مطالعه برای آن اقدام نمایند. برای اطلاع از مهمترین منابع ارشد فراگیر در رشته خود میتوانید با مشاوران تخصصی موسسه 3گام جلسه مشاوره داشته باشید. مشاوران تخصصی موسسه 3گام ضمن بررسی کامل شرایط شما، با توجه به هدف قبولی تان و مدت زمان مطالعه روزانه، منابع لازم را به شما معرفی می کنند تا بتوانید با تلاش هوشمندانه بهترین نتیجه را کسب کنید.

نمره قبولی در کنکور ارشد فراگیر

داوطلبانی که در آزمون ارشد فراگیر پیام نور شرکت کردهاند، در صورتی که نمره قبولی در کنکور ارشد فراگیر را کسب نمایند در رشته محل مورد نظر پذیرفته خواهند شد. پس از اعلام نتایج آزمون کنکور فراگیر توسط سازمان سنجش، نتایج در قالب کارنامه در اختیار داوطلبان قرار میگیرد. در ادامه مقاله یک نمونه کارنامه ارشد فراگیر برای آگاهی داوطلبان از بخشهای مختلف آن قرار داده شده است.

 

نمره قبولی در کنکور ارشد فراگیر
نمره قبولی در کنکور ارشد فراگیر

 

فارغ از اطلاعات فردی که در بالای کارنامه ارشد فراگیر قرار دارد، کارنامه نهایی کنکور ارشد فراگیر دارای 5 بخش اصلی است که شامل:

  • بخش اول: سهمیه نهایی داوطلب: این بخش نشان دهنده نوع سهمیه داوطلب است.
  • بخش دوم: تراز کل و اطلاعات تحصیلی مقاطع قبلی: در این بخش تراز کل داوطلب که از تأثیر معدل مقاطع قبلی و نمرات آزمون کتبی به دست میآید قرار دارد. همچنین معدل و اطلاعات مقاطع قبلی داوطلب نیز در این قسمت قابل مشاهده است.
  • بخش سوم: نمرات اکتسابی در هر درس: نمرات دروس امتحانی در آزمون ارشد فراگیر، همانند امتحانات پایان ترم از 20 محاسبه شده و در کارنامه قرار میگیرند. داوطلبانی که در دروس امتحانی ارشد فراگیر نمره کمتر از 20 کسب نمایند میبایست در طول مدت مجاز تحصیل ارشد، دروس امتحانی را مجدداً بگذرانند و نمره حداقل 12 کسب نمایند.
  • بخش چهارم: وضعیت قبولی و اولویتهای انتخابی داوطلب: این قسمت مهمترین بخش کارنامه است که شامل اولویت قبولی، وضعیت قبولی و عنوان رشته محل قبولی است. اولویت قبولی بیانگر آن است که رشته پذیرفته شده داوطلب اولویت چندم او بوده و وضعیت قبولی نشان میدهد که آیا داوطلب در یکی از اولویتهای خود قبول شده است یا اینکه در هیچ اولویتی پذیرش نشده است. داوطلب نام رشته و کد رشته محلی که در آن پذیرفته شده را میتواند در قسمت کد و عنوان رشته محل قبولی مشاهده نماید.
  • بخش پنجم: رتبه: در این قسمت نیز کد رشته محلهای انتخابی داوطلب و رتبه او در هر یک از این کد رشتهها قابل مشاهده است.

اولویت بندی در انتخاب رشته ارشد فراگیر و چگونگی انتخاب رشته جزو مهمترین ارکان آزمون ارشد فراگیر پیام نور است که لازم است با دقت کافی و آگاهی کامل انجام شود. شما میتوانید برای مشاوره در خصوص انتخاب کد رشته محلهای مورد نظر خود در آزمون ارشد فراگیر با کارشناسان موسسه 3گام در این زمینه گفتگو نمایید. انتخاب رشته قطعا بسیار اهمیت دارد چرا که با یک انتخاب غلط این امکان وجود دارد که شما به طور کلی از مسیر موفقیت خودتان فاصله بگیرید.

جمع بندی نمره قبولی در کنکور ارشد فراگیر

دانشجویانی که تمایل به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد پیام نور را دارند میتوانند با شرکت در آزمون ارشد فراگیر با شانس بیشتری نسبت به آزمون کارشناسی ارشد در این دانشگاه پذیرش شوند. کنکور ارشد فراگیر همانند سایر آزمونهای تحصیلی دارای تراز نهایی است که نتیجه قبولی داوطلب را تعیین مینماید. تراز نهایی در آزمون ارشد فراگیر از دو عامل معدل در مقاطع تحصیلی قبلی و نمرات اکتسابی در آزمون کتبی تأثیر میپذیرد که در این مقاله به طور کامل به تشریح و بررسی میزان اثرگذاری آنها پرداخته شد. از آنجایی ظرفیت هر کد رشته در آزمون فراگیر محدود است، قبولی در آزمون ارشد فراگیر نیازمند اطلاع کافی از منابع مطالعاتی و بهرهمندی از برنامه ریزی درسی است، به خصوص برای داوطلبانی که معدل مقاطع قبلی آنها پایین است؛ لذا داوطلبان ارشد فراگیر میتوانند برای دریافت برنامه ریزی و همچنین بهرهمندی از بهترین منابع مطالعاتی با مشاوران تخصصی موسسه 3گام در رشته مورد نظر خود اقدام به مشاوره نمایند.