نحوه تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به پژوهش محور

مقطع کارشناسی ارشد شامل دو شیوه آموزش محور و پژوهش محور می شود. برای تغییر شیوه آموزشی باید شرایط و ضوابطی را رعایت کنید. در این مطلب به بررسی نحوه تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به پژوهش محور می پردازیم.

نحوه تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به پژوهش محور

در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان می توانند به دو شیوه آموزش محور و پژوهش محور مشغول به تحصیل شوند. تفاوت شیوه آموزش محور و پژوهش محور در مقطع ارشد یکی از نکاتی است که داوطلبان باید قبل از انتخاب رشته ارشد به آن توجه کنند. انتخاب رشته ارشد برای شیوه آموزش محور به اینگونه است که داوطلبان باید کد رشته هایی را که با عبارت «آموزش محور» در دفترچه انتخاب رشته ارشد ذکر شده است را انتخاب کنند.

در برخی موارد پیش آمده است که دانشجو به دلایلی تصمیم به تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به پژوهش محور می کند. در این مطلب بررسی می کنیم که آیا امکان تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به پژوهش محور وجود دارد یا خیر؟

 

 

تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به پژوهش محور در مقطع کارشناسی ارشد دارای آیین نامه های داخلی است و کاملا بستگی به شرایط و ضوابط دانشگاه محل تحصیل دارد.

نحوه تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به پژوهش محور

قبل از بررسی نحوه تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به پژوهش محور توضیح مختصری از شیوه آموزش محور و پژوهش محور می دهیم تا بیشتر آشنا شوید.

شیوه پژوهش محور

رایج ترین روش در دوره کارشناسی ارشد، شیوه پژوهش محور است که تا سال ۱۳۸۹ تنها شیوه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بوده است. در این شیوه دانشجویان با گذراندن واحد های درسی مشخص در طول دو سال (چهار نیم سال تحصیلی)، زیر نظر یک استاد بر روی یک موضوع پژوهشی در قالب پایان نامه می پردازند. هدف از ایجاد شیوه پژوهش محور ارائه ایده ها و نظریه های جدید، ثبت اختراع، افزایش سطح دانش فنی است.

 

 

شیوه آموزش محور

نوین ترین روش در دوره کارشناسی ارشد، شیوه آموزش محور می باشد. شیوه آموزش محور بر پایه واحد های درسی بوده و ارائه پایان نامه حذف شده است. واحدهای درسی که دانشجویان باید آن ها را بگذراند حداقل ۲ و حداکثر ۴ واحد سمینار یا تحقیق و تتبع نظری می باشد. هدف از ایجاد شیوه آموزش محور افزایش ظرفیت دانشگاه ها می باشد.

 

 

نحوه تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به پژوهش محور | دلایل تغییر شیوه

در بعضی موارد ممکن است تعدادی از دانشجویان ارشد پژوهش محور به دلایل مختلف نتوانند از پایان نامه خود دفاع کنند. در این شرایط یکی از راه هایی که این دسته از دانشجویان می توانند انتخاب کنند تغییر شیوه آموزشی از پژوهش محور به آموزش محور است. با توجه به آنکه از سمت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستورالعملی برای نحوه تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به پژوهش محور و بالعکس منتشر نشده است اما شرایط و ضوابطی را دانشگاه برای خود تعیین کرده است که آیین نامه های داخلی و تصمیمات کمیسیون آموزش دانشگاه محل تحصیل دانشجویان نسبت به بررسی تقاضا نامه دانشجویان اقدام می کند.

 

 

نحوه تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به پژوهش محور | تقاضانامه

ابتدا باید دانشجو تقاضانامه خود را به صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل خود ارائه دهد، پس از آن دانشگاه مطابق با قوانین و آیین نامه خود تقاضانامه را مورد بررسی قرار می دهد. در این تقاضانامه دانشجو باید دلایل خود را جهت تغییر شیوه آموزشی به صورت کامل شرح دهد. نکته ای که دانشجویان متقاضی باید به آن توجه کنند این است که حتما قبل از سه ترم باید تقاضانامه خود را جهت تغییر شیوه آموزشی به صورت کتبی به اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل خود ارائه دهند و تنها یک بار در دوران تحصیل خود می توانند نسبت به تغییر شیوه آموزشی خود اقدام کنند.

 

 

نحوه تغییر شیوه آموزشی از آموزش محور به پژوهش محور | شرایط لازم

همانطور که گفته شد هر دانشگاه دارای آیین نامه خاص جهت تغییر شیوه آموزشی می باشد اما برای نمونه آیین نامه یکی از دانشگاه ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

شرایط لازم جهت تغییر وضعیت از شیوه آموزش محور به شیوه آموزشی پژوهشی

 •  حداقل 16 واحد درسی از مجموع دروس دوره خود (غیر از دروس جبرانی دوره) را گذرانده باشد.
 •  معدل دانشجو در زمان تقاضا حداقل17 باشد.
 •  در زمان تقاضا بیش از دو نیمسال از زمان شروع به تحصیل دانشجو سپری نشده باشد.
 • نمره کل دانشجو در آزمون سراسری حداقل برابر با 80 %نمره آخرین فرد پذیرفته شـده در رشـته گـرایش
 • مورد درخواست متقاضی به شیوه آموزشی- پژوهشی باشد.
 • تبصره: انتقال دانشجویان نوبت دوم شیوه آموزش محور به دوره روزانه شیوه آموزشی- پژوهشـی ممنـوع مـی باشد.
 • ظرفیت و تمایل راهنمایی پایان نامه توسط اعضاء هیئت علمی دانشکده مربوطه با تایید شـورای تحصـیلات تکمیلی دانشکده وجود داشته باشد.
 • ظرفیت قابل پذیرش برای تغییر شیوه حد اکثر تا 30 %ظرفیت ورودی در هر رشته گرایش می باشد.
 • بدیهی است که حد نصاب تعداد دانشجو برای تشکیل کلاس ها در دوره آموزش محور بایستی رعایت گردد.
 • در صورتیکه با تقاضای دانشجو برای انتقال به شیوه آموزشی – پژوهشـی موافقـت گـردد وی مـی بایسـتی همانند دانشجویان نوبت دوم هم ورودی خود شهریه پایان نامه را پرداخت نماید.

 

 

شرایط لازم جهت انتقال از شیوه آموزشی پژوهشی به شیوه آموزش محور

 • در زمان تقاضا بیش از سه نیمسال از زمان شروع به تحصیل دانشجو سپری نشده باشد.
 • شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده با درخواست دانشجو موافقت نماید.  

 

سایر شرایط و توضیحات لازم

 • این دستورالعمل شامل دانشجویان معرفی شده در تکمیل ظرفیـت کنکـور سراسـری ارشـد و همچنـین پذیرفته شده از طریق سهمیه بدون آزمون نخواهد شد. بدیهی است کلیه نمـرات دانشـجو (اعـم از قبـولی یـا ردی ) پس از تغیر شیوه (آموزش محور به آموزشی- پژوهشی و یا بـالعکس) عینـا در کارنامـه دانشـجو ثبـت خواهد شد.
 • دانشجویان متقاضی بایستی درخواست خود را طی فرمهایی که برای این منظور تهیه شـده اسـت تکمیـل نموده و شخصا به آموزش دانشکده خود تحویل نمایند. آموزش دانشکده بایستی پـس از بررسـی، نظـر نهـایی دانشکده (موافق و یا مخالف) را در فرمهای مربوطـه پـس از تاییـد رئـیس دانشـکده بـه مـدیریت تحصـیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نماید. تایید نهایی تقاضاهای بررسی شده در شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه انجـام خواهد شد.
 • هر دانشجو صرفاٌ یک بار می تواند از این دستورالعمل جهت تغییر وضعیت استفاده نماید.

 

 

سوالات متداول:

هر دانشجو در دوران تحصیل در مقطع کارشناسی چند بار می تواند درخواست تغییر شیوه آموزشی را بدهد؟

هر دانشجو در دوران تحصیل خود تنها یک بار می تواند نسبت به تغییر شیوه آموزشی خود اقدام کند.

شیوه آموزش محور دارای چند واحد سمینار می باشد؟

شیوه آموزش محور دارای حداقل ۲ و حداکثر ۴ واحد سمینار یا تحقیق و تتبع نظری می باشد.

مواردی که در آیین نامه دانشگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد شامل چیست؟

مواردی که دانشگاه ها جهت تغییر شیوه آموزشی مورد بررسی قرار می دهند: حداقل معدل، حداقل تعداد واحد های گذرانده شده، ظرفیت قابل پذیرش برای شیوه آموزشی مورد نظر و ... می باشد. 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  M‏ - 00/7/27

  ظاهرا در آیین نامه جدید کارشناسی ارشد برای ورودی های 98 به بعد، ماده مربوط به تغییر شیوه تحصیلی به آموزش محور حذف شده است. بنابراین فارغ التحصیلی دانشجویان رشته های آموزشی-پژوهشی ورودی 98 و پس از آن منوط به نگارش پایان نامه و دفاع از آن می باشد.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت