رشته های مورد نیاز آزمون نظام مهندسی

نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجموعه قوانین، مقررات، آیین نامه ها، استاندارد ها و تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهدافی که در مبحث قانون مهندسی آمده است و اجرا می شود، می گویند.

سازمان وزارت و شهرسازی و شهرسازی هر ساله آزمونی برای چند رشته مهندسی برگزار می کند تا متقاضیان در صورت قبولی به طور رسمی وارد حرفه مهندسی شوند.

هدف از برگزاری این آزمون دادن پروانه اشتغال به افرادی است که شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی را داشته اند و نمره مورد نیاز را کسب کرده اند.

هر فردی که در این آزمون قبول می شود می تواند در استان محل سکونت خود اقدام به تاسیس دفتر یا شرکت کند.

 

 

رشته های مورد نیاز آزمون نظام مهندسی - رشته های مورد پذیرش

رشته های مهندسی معماری، مهندسی عمران، مهندسی برق، مهندسی شهرسازی، مهندسی ترافیک، مهندسی مکانیک و مهندسی نقشه برداری  رشته های اصلی هستند که وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان برای آن ها آزمون نظام مهندسی برگزار می کند. یکی از شروط اصلی آزمون نظام مهندسی این است که تنها دارندگان مدارک فارغ التحصیلی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجاز به شرکت در آزمون نظام مهندسی می باشند.

 

 

 

رشته های مورد نیاز آزمون نظام مهندسی -  مهندسی عمران

مهندسی عمران

دبیری فنی مهندسی عمران

مهندسی عمران - عمران آب

مهندسی عمران - راه سازی

مهندسی عمران - عمران روستایی

مهندسی عمران - کاربردی

مهندسی عمران - تکنولوژی عمران

مهندسی عمرن - ساختمان سازی

مهندسی عمران - عملی

مهندسی عمران - ساختمان

معدل لیسانس مهندسی عمران - عمران

مهندسی یا کارشناسی عمران -  سیویل
 

 

 رشته های مورد نیاز آزمون نظام مهندسی - مهندسی معماری

دبیری فنی معماری

معماری سنتی

مهندسی معماری - مرمت و احیای بناهای تاریخی

معماری و تزئینات داخلی

 

رشته های مورد نیاز آزمون نظام مهندسی - مهندسی نقشه برداری

معادل کارشناسی مهندسی نقشه برداری

مهندسی یا کارشناسی عمران - نقشه برداری

 

 

 

رشته های مورد نیاز آزمون نظام مهندسی - مهندسی ترافیک

برنامه ریزی حمل و نقل

ترافیک و حمل و نقل

راه و ترابری

کارشناسی ارشد در رشته راه و ترابری با کارشناسی عمران - عمران - نقشه برداری

کارشناس ارشد در رشته حمل و نقل با کارشناسی عمران - عمران - نقشه برداری

معادل کارشناسی مهندسی ترافیک، راه و ترابری

 

 

رشته های مورد نیاز آزمون نظام مهندسی - مهندسی برق، تاسیسات برقی

معادل کارشناسی برق - قدرت

دبیری فنی برق - قدرت

مهندسی برق - مخابرات

مهندسی برق - کنترل

مهندسی کنترل و ابزار دقیق

مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق

 

 

 

رشته های مورد نیاز آزمون نظام مهندسی - مهندسی شهرسازی

شهرسازی - طراحی شهری

شهرسازی - برنامه ریزی شهری

شهرسازی - مهندسی محیط

شهرسازی - محوطه سازی و طراحی فضای سبز

شهرسازی - کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط یا محیط زیست

شهر سازی - برنامه ریزی شهری و منطقه ای

شهرسازی - طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای

کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته شهرسازی با مدرک کارشناسی معماری یا شهرسازی

 

 

رشته های مورد نیاز آزمون نظام مهندسی -  مدارک تحصیلی مورد نیاز

  1. حرفه معماران تجربی: مدرک دیپلم فنی و حرفه ای یا سایر موارد
  2. حرفه مهندسان: حداقل مدرک کارشناسی که به تایید وزارت علوم رسیده باشد.
  3. صلاحیت طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان: مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری رشته عمران گرایش سازه یا زلزله
  4. حرفه کاردان های حرفه ای: مدرک کاردانی که به تایید وزارت علوم یا سایر وزارت خانه ها رسیده باشد.
  5. صلاحیت ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی رشته عمران: مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری رشته عمران گرایش خاک و پی