لیست رشته های مشمول طرح نیروی انسانی ارشد وزارت بهداشت
لیست رشته های مشمول طرح نیروی انسانی ارشد وزارت بهداشت

طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان ارشد وزارت بهداشت

تمامی افرادی که در رشته پزشکی و در مقطع کارشناسی از وزارت بهداشت فارغ التحصیل شده اند مشمول طرح خدمت پزشکی و پیراپزشکی در سراسر کشور می باشند. این طرح در راستای تامین نیروی انسانی مورد نیاز وزارت بهداشت و جهت در دسترس بودن خدمات پزشکی برای مردم اجرا می شود.

لیست رشته های مشمول طرح نیروی انسانی ارشد بهداشت جدول رشته ها

جدول زیر رشته های مشمول طرح نیروی انسانی ارشد وزارت بهداشت را بیان می کند:

1

رشته تحصیلی

نوع طرح

ردیف

رشته تحصیلی

نوع طرح

2

آمار زیستی

اختیاری

32

علوم آزمایشگاهی

دارای طرح اجباری

3

آموزش بهداشت

اختیاری

33

علوم اجتماعی

اختیاری

4

آموزش پزشکی 

اختیاری

34

علوم بهداشتی در تغذیه

اختیاری

5

اپیدمیولوژی

اختیاری

35

علوم تشریحی

اختیاری

6

اتاق عمل

دارای طرح اجباری

36

علوم تغذیه

اختیاری

7

ارگونومی

اختیاری

37

علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل و کیفی و بهداشتی

اختیاری

8

اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

اختیاری

38

علوم و صنایع غذایی (شاخه پزشکی)

اختیاری

9

اقتصاد بهداشت

اختیاری

39

فارماکولوژی

اختیاری

10

انفورماتیک پزشکی

اختیاری

40

فناوری اطلاعات سلامت

اختیاری

11

انگل شناسی پزشکی

اختیاری

41

فناوری تصویربرداری پزشکی (MRI)  

اختیاری

12

ایمنی شناسی پزشکی

اختیاری

42

فوریتهای پزشکی 

دارای طرح اجباری

13

بهداشت خانواده

اختیاری

43

فیزولوژی

اختیاری

14

بهداشت عمومی

اختیاری

44

فیزیک پزشکی

اختیاری

15

بهداشت محیط

اختیاری

45

فیزیوتراپی

اختیاری

16

ایمنی و بهداشت مواد غذایی

اختیاری

46

قارچ شناسی

اختیاری

17

بینایی سنجی

اختیاری

47

کاردرمانی

اختیاری

18

بیوتکنولوژی پزشکی

اختیاری

48

کتابداری در شاخه پزشکی

اختیاری

19

بیوشیمی بالینی

اختیاری

49

کتابداری در شاخه پزشکی

اختیاری

20

پرستاری

دارای طرح اجباری

50

مامایی

اختیاری

21

تکنولوژی پرتو درمانی

اختیاری

51

مبارزه با بیماری ها

اختیاری

22

تکنولوژی پرتوشناسی ( رادیولوژی )

دارای طرح اجباری

52

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

اختیاری

23

تکنولوژی پزشکی

اختیاری

53

مهندسی بهداشت حرفه ای

اختیاری

24

تکنولوژی پزشکی هسته ای

اختیاری

54

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

اختیاری

25

تکنولوژی گردش خون

اختیاری

55

مهندسی پزشکی بالینی

اختیاری

26

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

اختیاری

56

میکروب شناسی پزشکی

اختیاری

27

داروسازی

دارای طرح اجباری

57

نانوتکنولوژی پزشکی

اختیاری

28

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

اختیاری

58

هماتولوژی

اختیاری

29

روانشناسی بالینی

اختیاری

59

هوشبری

دارای طرح اجباری

30

ژنتیک انسانی

اختیاری

60

ویروس شناسی

اختیاری

31

سم شناسی

اختیاری

61

شنوایی سنجی

اختیاری

 

 

لیست رشته های مشمول طرح نیروی انسانی ارشد بهداشت طرح اجباری (مورد نیاز)

کلیه فارغ التحصیلانی رشته های دارای طرح اجباری وزارت بهداشت حداکثر سه ماه بعد از تمام شدن تحصیلات خود فرصت دارند که در سامانه مربوطه اقدام به ثبت نام طرح خود نمایند. در صورتی که داوطلب موفق به ثبت نام در بازه زمانی فوق نشود، سه تا شش ماه اضافه خدمت در مناطق محروم را بر اساس رای دانشگاه دریافت خواهد کرد. رشته های پزشکی و پیراپزشکی که دارای طرح اجباری نیروی انسانی وزارت بهداشت هستند به شرح زیر می باشند:

 • پزشکی
 • دندانپزشکی
 • داروسازی
 • هوشبری
 • پرستاری
 • علوم آزمایشگاهی
 • تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)
 • فوریت های پزشکی
 • پرستاری دندانپزشکی (فارغ التحصیلان قبل از 1/7/86)
 • اتاق عمل

شرایط معافیت از طرح اجباری نیروی انسانی وزارت بهداشت

فارغ التحصیلان هر یک از رشته های مشمول طرح اجباری نیروی انسانی وزارت بهداشت بر اساس قانون و در صورت داشتن شرایط لازم می توانند اقدام به معافیت از طرح خود کنند. شرایط لازم برای این معافیت به صورت زیر می باشد:

 • فارغ التحصیلانی تحصیلات خود را در دانشگاه های خارج از کشور گذرانده اند و یا به موجب انتقالی در دانشگاه های داخلی کشور تحصیل کرده اند و از مزیت های ارز دولتی استفاده نکرده اند، در صورتی که دوره تکمیلی را در داخل کشور گذرانده و شهریه مربوطه را پرداخت کرده باشند، می توانند از طرح معافیت از طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت برخوردار شوند.
 • بانوان متاهلی که قبل از تاریخ 1/9/1380 یعنی اول آذر سال 1380 فارغ التحصل گردیده اند.
 • افرادی که در مقطع تحصیلی قبلی خود، گواهی معافیت دریافت نموده اند.
 • فارغ التحصیلان مازاد بر نیاز در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر نیز از انجام تعهدات خود معاف هستند.
 • فارغ التحصیلانی که شورای عالی پزشکی به علت مشکل حاد پزشکی، گواهی معافیت از طرح آن ها را صادر نماید.
 • کسانی که حداقل به مدت شش ماه به صورت داوطلبانه در جبهه به خدمت پرداخته باشند.
 • کسانی که خدمات طرح خود را در مقطع قبلی انجام داده باشند. در حقیقت می توان گفت مشمولانی که در یک مقطع، خدمات مربوطه را انجام داده اند از طرح معاف می باشند. برای مثال فارغ التحصیلان دکتری پزشکی که قبلا تعهدات پزشکی را در مقطع کاردانی بهداشت دهان به انجام رسانده اند مجاز به دریافت گواهی معافیت می باشند.
 • دانش آموختگانی که جزو استعدادهای درخشان شامل برندگان مدال طلای المپیاد کشوری، نفرات اول تا سوم آزمون جامع علوم پایه، نفرات اول تا دهم کنکور سراسری گروه تجربی، نفرات اول تا سوم آزمون ورودی دستیاری تخصصی به جز رشته داروسازی و نفرات اول تا سوم آزمون پیش کارورزی یا پره انترنی می باشند.

 

 

لیست رشته های مشمول طرح نیروی انسانی ارشد بهداشت طرح اختیاری (مازاد بر نیاز)

رشته هایی که دارای طرح اختیاری نیروی انسانی وزارت بهداشت هستند به شرح زیر می باشند:

 • آمار زیستی
 • آموزش بهداشت
 • آموزش پزشکی
 • حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
 • رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
 • روانشناسی بالینی
 • ژنتیک انسانی
 • سم شناسی
 • اپیدمیولوژی
 • ارگونومی
 • اعضای مصنوعی و وسایل کمکی
 • مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • مهندسی بهداشت حرفه ای
 • مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
 • مهندسی پزشکی بالینی
 • میکروب شناسی پزشکی
 • نانوتکنولوژی پزشکی
 • هماتولوژی
 • ویروس شناسی
 • شنوایی سنجی
 • اقتصاد بهداشت
 • انفورماتیک پزشکی
 • انگل شناسی پزشکی
 • ایمنی شناسی پزشکی
 • بهداشت خانواده
 • بهداشت عمومی
 • بهداشت محیط
 • علوم اجتماعی
 • علوم بهداشتی در تغذیه
 • علوم تشریحی
 • علوم تغذیه
 • علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل و کیفی و بهداشتی
 • علوم و صنایع غذایی (شاخه پزشکی)
 • فارماکولوژی
 • فناوری اطلاعات سلامت
 • فناوری تصویربرداری پزشکی (MRI
 • فیزولوژی
 • فیزیک پزشکی
 • فیزیوتراپی
 • قارچ شناسی
 • کاردرمانی
 • کتابداری در شاخه پزشکی
 • کتابداری در شاخه پزشکی
 • مامایی
 • مبارزه با بیماری ها
 • ایمنی و بهداشت مواد غذایی
 • بینایی سنجی
 • بیوتکنولوژی پزشکی
 • بیوشیمی بالینی
 • تکنولوژی پرتو درمانی
 • تکنولوژی پزشکی
 • تکنولوژی پزشکی هسته ای
 • تکنولوژی گردش خون

شرایط جذب فارغ التحصیلان رشته های طرح اختیاری وزارت بهداشت

شاید برای بیشتر داوطلبان این سوال پیش بیاید که نیروی های طرح اختیاری چگونه می توانند درخواست طرح بدهند و در مراکز مورد تایید وزارت بهداشت کار کنند. مراحل درخواسته طرح به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:

 1. اعلام نیاز توسط مراکز تحت پوشش
 2. دریافت نیروهای خروجی طرح از مراکز تحت طرح
 3. بررسی کارشناسی توسط واحد های مربوطه در معاونت درمان
 4. ارسال لیست نیازها به معاونت پشتیبانی جهت صدور مجوز
 5. تعیین تاریخ کمیسیون طرح در 2 نوبت در سال (فصل تابستان و زمستان)
 6. بررسی کردن فرم متقاضیان و امتیاز بندی و تعیین محل خدمت طرح
 7. ارسال به مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
 8. امضاء فرم تعهد مرکزی و تایید معاونت درمان
 9. و در آخر اعزام به مراکز تحت پوشش

لیست رشته های مشمول طرح نیروی انسانی ارشد بهداشت نکات مهم

 • داوطلبانی که به مطالعه لیست رشته های مشمول طرح نیروی انسانی ارشد بهداشت پرداخته اند اما قصد ثبت نام در آزمون ارشد را دارند اگر یک بار در کنکور ارشد شرکت کرده اند و پذیرفته شده اند اجازه ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را خواهند داشت و می توانند به صورت موقت از خدمت پزشکی انصراف دهند اما اگر در آزمون ارشد پذیرفته نشده اند باید به سایت تامین و توزیع نیروی انسانی مراجعه کنند و طرح خود را به اتمام برسانند.
 • داوطلبان طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت پس از مطالعه نمودن شرایط و ضوابط ثبت نام و انتخاب محل خدمت در سایت تامین نیروی انسانی tarhreg.behdasht.gov.ir منتظر اعلام نتایج شده و در صورت موافقت دانشگاه می توانند شروع به کار نمایند.

لیست رشته های مشمول طرح نیروی انسانی ارشد بهداشت رشته های پروانه دار

از میان لیست رشته های مشمول طرح نیروی انسانی ارشد بهداشت رشته های زیر در گروه رشته های پروانه دار قرار می گیرند:

 • گفتار درمانی
 • پزشکی
 • شنوایی سنجی
 • دندانپزشکی
 • بینایی سنجی
 • داروسازی
 • فیزیوتراپی
 • کارشناس مامایی

نکته: معرفی نامه تعیین محل خدمت مشمولان رشته های مذکور به منزله پروانه موقت بوده و برای دریافت پروانه دائم ارائه نمودن اصل آن ضروری می باشد.