کد عنوان پیش دانشگاهی برای ثبت نام کنکور سراسری
کد عنوان پیش دانشگاهی برای ثبت نام کنکور سراسری

 

کد عنوان پیش دانشگاهی در کنکور سراسری

کد عنوان پیش دانشگاهی یکی از اطلاعات ضروری است که دواطلبان به هنگام ثبت نام با آن مواجه می شوند. کد مدرک پیش دانشگاهی نیز مانند کد عنوان دیپلم برای هر گروه آزمایشی متفاوت است از این رو به آن کد رشته پیش دانشگاهی نیز اطلاق می شود. جزئیات و مراحل گام به گام آزمون سراسری در مطلبی تحت عنوان راهنمای ثبت نام کنکور سراسری آورده شده است و داوطلبان می توانند در جهت افزایش اطلاعات خود به آن مراجعه کنند.

اطلاعات لازم برای ثبت نام کنکور سراسری طیف وسیعی را در بر می گیرد و گاهی حتی داوطلبان را دچار سر در گمی می کند. یکی از این اطلاعات کد های لازم برای ثبت نام کنکور سراسری است که مجموعه 3گام آن ها را به صورت یک مجموعه در اختیار داوطلبان قرار می دهد.

کد عنوان پیش دانشگاهی برای گروه های آزمایشی کنکور سراسری

در صفحه 68 دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در کنکور سراسری ورود به دانشگاه ها کد عنوان پیش دانشگاهی در جدول شماره 11 به تفکیک هر گروه آزمایشی آورده شده است. که در زیر برای هر گروه آزمایشی به صورت جداگانه آورده می شود. همچنین داوطلبان می توانند به دفترچه ثبت نام کنکور سراسری  رجوع کرده تا اطلاعات ثبت نامی خود را تکمیل کنند.

تفاوت کد عنوان پیش دانشگاهی با کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی

همانطور که پیش تر نیز اشاره شده کد عنوان پیش دانشگاهی مختص هر گروه آزمایشی وجود دارد که نمایانگر رشته تحصیلی داوطلبان می باشد.

اما کد سوابق تحصیلی به معدل و نمرات کتبی مقطع پیش دانشگاهی اشاره دارد که وضعیت کلی تحصیل داوطلب را نشان می دهد. این کد دارای تاثیر مثبت و قطعی سوابق تحصیلی در رتبه بندی داوطلبان کنکور سراسری است. مطلب دریافت کد سوابق تحصیلی مقطع پیش دانشگاهی برای ثبت نام کنکور سراسری به صورت مفصل به نحوه دریافت این کد پرداخته است.

کد عنوان پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک در ثبت نام کنکور سراسری

برای دریافت کد عنوان پیش دانشگاهی گروه آزمایشی ریاضی فیزیک به صفحه 68 دفترچه ثبت نام آزمون سراسری رجوع شود. با مراجعه به این صفحه مشخص می شود که کد عنوان پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک عدد 10 می باشد.

کد عنوان پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی در ثبت نام کنکور سراسری

برای دسترسی راحت داوطلبان به کد عنوان پیش دانشگاهی گروه آزمایشی علوم تجربی، این کد نیز در صفحه 68 دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور سراسری ذکر شده است. لذا کد عنوان پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی عدد 11 می باشد.

کد عنوان پیش دانشگاهی رشته ادبیات و علوم انسانی در ثبت نام کنکور سراسری

کد عنوان پیش دانشگاهی رشته ادبیات و علوم انسانی نیز برای داوطلبان این گروه آزمایشی لازم و ضروری است. داوطلبان این رشته با مراجعه به صفحه 68 دفترچه ثبت نام کنکور سراسری کد عنوان پیش دانشگاهی رشته انسانی را که عدد 12 می باشد دریافت می کنند.

کد عنوان پیش دانشگاهی رشته هنر در ثبت نام کنکور سراسری

کد عنوان پیش دانشگاهی رشته هنر نیز در جدول صفحه 68 دفترچه ثبت نام کنکور سراسری آورده شده است و داوطلبان این رشته می توانند کد مدرک پیش دانشگاهی رشته هنر را که عدد 14 می باشد اخذ کنند.

کد عنوان پیش دانشگاهی رشته علوم و معارف اسلامی در ثبت نام کنکور سراسری

کد عنوان پیش دانشگاهی رشته معارف نیز در صفحه 68 دفترچه ثبت نام کنکور سراسری قرار دارد. کد مدرک پیش دانشگاهی گروه آزمایشی معارف اسلامی نیز عدد 18 است که داوطلبان با مراجعه به دفترچه ثبت نام می توانند نسبت به اخذ آن اقدام کنند.