کد عنوان دیپلم برای ثبت نام کنکور سراسری
کد عنوان دیپلم برای ثبت نام کنکور سراسری

 

کد عنوان دیپلم در ثبت نام کنکور سراسری چیست؟

داوطلبان زیادی هستند که به هنگام پر کردن فرم پیش نویس ثبت نام آزمون سراسری با سوالاتی مواجه می شوند. یکی از این سوالات در مورد کد عنوان دیپلم می باشد که این کد باید توسط داوطلب در بند 12 فرم پیش نویس ثبت نام اینترنتی وارد گردد. شما می توانید برای اطلاع بیشتر از جزئیات ثبت نام کنکور سراسری به مطلب راهنمای ثبت نام آزمون سراسری مراجعه نمایید.

کد عنوان دیپلم در فرم پیش نویس ثبت نام کنکور سراسری
کد عنوان دیپلم در فرم پیش نویس ثبت نام کنکور سراسری

 

بر اساس اطلاعیه های سازمان سنجش هر گروه آزمایشی شرکت کننده در آزمون سراسری دارای کد دیپلم مخصوص به خود است. داوطلبان باید بر طبق گروه آزمایشی و رشته تحصیلی خود کد عنوان دیپلم خود را به دقت در فرم پیش نویش ثبت نام کنکور سراسری وارد کنند. همچنین برای کسب اطلاعات از سایر کد های مورد نیاز ثبت نام آزمون سراسری می توانید به مطلب کد های لازم برای ثبت نام کنکور سراسری رجوع کنید.

کد عنوان دیپلم گروه های آزمایشی در کنکور سراسری 1402

کد عنوان دیپلم برای رشته های مختلف و گروه های آزمایشی در کنکور سراسری اعم از ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی، زبان های خارجه و گروه هنر با هم متفاوت هستند. داوطلبان ثبت نام آزمون سراسری باید روند ثبت نام خود را بر اساس جدولی که در ادامه همین مطلب می آید تکمیل کنند. همچنین می توانید جهت دریافت سایر اطلاعات مورد نیاز مربوط به فرم پیش نویس ثبت نام آزمون سراسری مطلب دفترچه ثبت نام کنکور سراسری را مورد مطالعه قرار دهند.

 

کد رشته تحصیلی (کد دیپلم)

عنوان رشته تحصیلی متوسطه (کد عنوان دیپلم کنکور)

10

ریاضی فیزیک

11

علوم تجربی

12

ادبیات و علوم انسانی

13

دارندگان مدرک کاردانی یا پیش دانشگاهی که نوع مدرک آن ها فنی و حرفه ای یا کار و دانش است.

16

ماشین آلات کشاورزی

17

مدیریت روستایی و کشاورزی، صنایع غذایی کشاورزی و کشاورزی عمومی

18

علوم و معارف اسلامی

20

سایر دیپلم ها

21

فنی و حرفه ای (نظام آموزشی 3-3-6)

22

کار و دانش (نظام آموزشی 3-3-6)

 
 

تفاوت کد عنوان دیپلم و کد سوابق تحصیلی دیپلم در کنکور سراسری

شاید برای بیشتر داوطلبان این سوال پیش بیاید که "کد عنوان دیپلم در ثبت نام آزمون سراسری چه تفاوتی با کد سوابق تحصیلی دیپلم دارد؟"

کد عنوان دیپلم یا کد رشته تحصیلی مختص هر رشته و گروه آزمایشی در جدول فوق بیان شده است و داوطلبان با توجه به گروه آزماشی خود در کنکور سراسری آن را باید وارد کنند.

در بخش ابتدایی فرم پیش نویس آزمون سراسری قسمتی تحت عنوان کد سوابق تحصیلی موجود است. به این کد عنوان هایی مانند دیپ کد دیپلم یا کد سوابق دیپلم و یا کد سوابق تحصیلی دیپلم داده شده است. کد سوابق تحصیلی از طریق سامانه جمع آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی داوطلبان به نشانی dipcode.medu.ir برای داوطلبان عزیز قابل دریافت است. کد سوابق تحصیلی معدل و نمرات کتبی داوطلب را در بر می گیرد. داوطلبان می توانند برای آشنایی با نحوه دریافت این کد به مطلب دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم کنکور سراسری مراجعه کنند.

محل قرار گرفتن کد عنوان دیپلم در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری

جدول کد عنوان دیپلم گروه های آزمایشی مختلف در صفحه 34 دفترچه ثبت نام آزمون سراسری قرار گرفته است.