کد دانشگاه آزاد محل اخذ مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد

کدهای لازم برای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد آورده شده است که در این مطلب به طور کامل کد دانشگاه آزاد محل اخد مدرک کارشناسی برای ثبت نام ارشد مورد بررسی قرار گرفته است.

یکی از سوالات متداول داوطلبان، در ثبت نام کنکور ارشد کد محل اخذ مدرک کارشناسی دانشگاه های مختلف است که برای رفاه حال بیشتر شما در جداول زیر لیست و کد تمام دانشگاه های آزاد اسلامی کشور قرار داده شده است. کد دانشگاه های آزاد اسلامی طبق کد های اعلام شده در سایت سازمان سنجش است و داوطلبان با خیال راحت می توانند کد ها را کپی کرده و در بخش مربوط به ثبت نام وارد کنند. کد دانشگاه های آزاد اسلامی برای ثبت نام کنکور ارشد برای راحتی شما به ترتیب حروف الفبا قرار گرفته است.اگر کد دانشگاه شما در این لیست نبود می توانید از کد دانشگاه  4999 (کد سایر دانشگاه های آزاد اسلامی) در جدول زیر استفاده کنید. در صورت داشتن هرگونه سوال می توانید از طریق لینک زیر یک جلسه مشاوره تخصصی رزرو کنید.

 

کد دانشگاه های غیر انتفاعی برای ثبت نام ارشد

کد دانشگاه های پیام نور برای ثبت نام ارشد  

کد دانشگاه های علمی کاربردی برای ثبت نام ارشد  

کد دانشگاه های دولتی سراسری برای ثبت نام ارشد  

 

جدول کد دانشگاه های پیام نور برای ثبت نام ارشد 

عنوان دانشگاه آزاد کد دانشگاه آزاد
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمااباده 4392
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماابرکوه 4393
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماابهر 4394
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمااراک 4395
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمااردبیل 4396
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماارسنجان 4397
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماارومیه 4398
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماازادشهر 4399
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمااستارا 4400
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمااسلام ابادغرب 4401
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمااسلامشهر 4402
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمااقلید 4403
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماامیدیه 4404
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمااهواز 4405
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماایت ا...املی 4406
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماایذه 4407
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماایلام 4408
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمابابل 4409
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمابجنورد 4410
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمابروجرد 4411
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمابم 4412
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمابناب 4413
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمابندرانزلی 4414
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمابندرعباس 4415
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمابهبهان 4416
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمابوشهر 4417
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمابیرجند 4418
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماپارس ابادمغان 4419
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماپاکدشت 4420
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماتاکستان 4421
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماتالش 4422
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماتبریز 4423
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماتربت جام 4424
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماتربت حیدریه 4425
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماتفت 4426
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماتنکابن 4427
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماتهران 4428
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماتهرانسر 4429
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماجهرم 4430
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماجویبار 4431
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماجیرفت 4432
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماچالوس 4433
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماخرم اباد 4434
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماخرمدره 4435
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماخلخال 4436
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماخمین 4437
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماخمینی شهر 4438
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماخوراسگان 4439
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماخوی 4440
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماداراب 4441
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمادرگز 4442
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمادزفول 4443
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمادلند 4444
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمادماوند 4445
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمادهدشت 4446
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمادورود 4447
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمارامسر 4448
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمارباطکریم 4449
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمارشت 4450
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمارودبار 4451
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمارودسر 4452
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمارودهن 4453
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمازابل 4454
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمازاهدان 4455
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمازرند 4456
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمازنجان 4457
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماساری 4458
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماساوه 4459
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماسبزوار 4460
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماسراب 4461
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماسراوان - مهرستان 4462
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماسمنان 4463
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماسنندج 4464
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماسهندتبریز 4465
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماسوادکوه 4466
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماسوسنگرد 4467
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماسیاهکل 4468
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماشاهرود 4469
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماشبستر 4470
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماشهرضا 4471
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماشهرقدس 4472
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماشهرکرد 4473
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماشوشتر 4474
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماشیراز 4475
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماشیروان 4476
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماطبس 4477
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماعجب شیر 4478
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماعلی آباد کتول 4479
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمافردوس 4480
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمافسا 4481
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمافیروزاباد 4482
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماقائم شهر 4483
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماقائن 4484
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماقزوین 4485
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماقشم 4486
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماقم 4487
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماقوچان 4488
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماکازرون 4489
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماکاشان 4490
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماکاشمر 4491
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماکرج 4492
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماکرمان 4493
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماکرمانشاه 4494
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماکنگاور 4495
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماکوچصفهان 4496
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماکیاکلا 4497
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماگالیکش 4498
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماگچساران 4499
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماگرگان 4500
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماگرمسار 4501
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماگرمی 4502
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماگناباد 4503
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمالارستان 4504
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمالاهیجان 4505
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمالنگرود 4506
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماماهشهر 4507
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمامبارکه 4508
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمامراغه 4509
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمامرند 4510
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمامرودشت 4511
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمامسجدسلیمان 4512
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمامشکین شهر 4513
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمامشهد 4514
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماملایر 4515
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماملکان 4516
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماممقان 4517
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمامهاباد 4518
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمامهریز 4519
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمامیاندواب 4520
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمامیانه 4521
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمانجف اباد 4522
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمانور 4523
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمانورابادممسنی 4524
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمانیشابور 4525
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماهشترود 4526
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماهمدان 4527
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماواحد اندیشه 4001
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماواحد کلیبر- ابش احمد 4528
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سماورامین 4529
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمایاسوج 4530
کد دانشگاه آزاد اسلامی - آموزشکده فنی و حرفه ای سمایزد 4531
کد دانشگاه آزاد اسلامی - پردیس هاوشعب سابق علوم وتحقیقات 4532
کد دانشگاه آزاد اسلامی - مرکز آموزش بین المللی الکترونیکی قشم 4533
کد دانشگاه آزاد اسلامی - مرکز آموزش بین المللی بندرانزلی 4534
کد دانشگاه آزاد اسلامی - مرکز آموزش بین المللی قشم 4535
کد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اصفهان - خوراسگان 4536
کد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اکسفورد 4537
کد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ایت ا...املی - مجتمع بین المللی 4538
کد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد بین المللی جلفا 4539
کد دانشگاه آزاد اسلامی - واحد پارس ابادمغان 4540
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ابیک 4300
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اردل 4296
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز استانه 4301
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اشترینان 4297
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اق قلا 4302
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اوج 4304
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز اوز 4298
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ایوانکی 4299
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش بین المللی کیش 4303
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بانه 4305
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بجستان 4306
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بستک 4307
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بشاگرد 4308
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بندرترکمن 4309
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بهار 4310
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز پلدختر 4311
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز تسوج 4312
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جاجرم 4313
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جزیره ابوموسی 4314
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جم 4315
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جوشقان قالی 4316
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز جوین 4317
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز چالدران 4318
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خاتم 4319
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خاروانا 4320
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خداافرین 4321
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خرامه 4322
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خسروشهر 4323
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خنج 4324
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خنداب 4325
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز دیر 4326
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز روانسر 4327
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز زواره 4328
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سامن 4329
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سده 4330
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرخس 4331
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سردرود 4332
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقروکلیائی 4333
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سیاهکل 4334
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شازند 4335
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شال 4336
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ششده وقره بلاغ 4337
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شهمیرزاد 4339
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شوش 4338
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شیرگاه 4340
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شیروان وچرداول 4341
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صباشهر 4342
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز طارم 4343
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز فریمان 4344
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قادراباد 4345
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قرچک ورامین 4346
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قره ضیاالدین 4347
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قصرشیرین 4348
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قیروکارزین 4349
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کبودراهنگ 4350
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کردکوی 4351
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کلاله 4352
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کنگان 4353
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کوارفارس 4354
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کوهبنان 4355
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گالیکش 4356
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گراش 4357
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گلوگاه 4358
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گمیشان 4359
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز گوگان 4360
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز لشت نشا- زیباکنار 4361
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال 4362
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز محموداباد 4363
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهاجران 4364
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهران 4365
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز مهردشت /دهق / 4366
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز میمند 4367
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نظراباد 4368
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز نیک اباد 4369
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هرسین 4370
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هشتجین 4371
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هندیجان 4372
کد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز هوراند 4373
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابادان 4004
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اباده 4005
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اباده طشک 4208
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابدانان 4209
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه 4213
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر 4006
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اذرشهر 4002
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک 4007
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 4008
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان 4009
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان 4214
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان 4010
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه 4011
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ازادشهر 4003
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد استارا 4012
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد استانه اشرفیه 4210
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان 4013
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسداباد 4215
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین 4216
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو 4016
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام ابادغرب 4014
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 4015
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشتیان 4017
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر 4217
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان 4218
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصلاندوز 4219
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اغاجاری 4018
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید 4019
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی 4374
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز 4220
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی 4375
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد امل 4211
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه 4020
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار 4221
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک 4222
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد انگلستان 4376
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 4021
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهرم 4377
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 4022
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی 4212
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه 4023
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهر 4024
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام 4025
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی 4223
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب 4026
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 4027
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود 4378
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد باغ ملک 4028
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت 4029
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق 4030
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 4031
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد برداسکن 4224
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر 4032
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد 4033
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن 4034
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستان اباد 4035
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بستک وجناح 4379
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم 4036
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 4037
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی 4038
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرجاسک 4225
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندردیلم 4226
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس 4039
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز 4227
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه 4040
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر 4041
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهاباد 4228
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان 4042
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهرمان 4229
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر 4230
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 4043
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان 4044
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا 4045
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیجار 4231
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند 4046
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضافارس 4232
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیله سوار 4047
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملی خرمشهر- خلیج فارس 4380
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس اباد 4048
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس ابادمغان - پردیس اصلاندوز 4381
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارسیان 4233
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس 4234
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند 4235
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر 4236
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 4049
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش 4237
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد 4050
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 4051
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام 4052
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه 4053
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ترکمانچای 4238
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت 4239
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش 4054
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تکاب 4240
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 4055
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی 4056
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 4057
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران دندانپزشکی 4133
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 4058
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب 4382
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  4059
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان 4060
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران 4241
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب 4242
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جزیره هرمز 4243
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا 4062
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم 4063
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار 4064
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت 4065
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار 4244
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس 4066
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد حاجی اباد 4245
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خارک 4067
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش 4068
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خامنه 4246
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده 4069
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم اباد 4070
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر 4061
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال 4071
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال - پردیس هشتجین 4383
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین 4073
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر 4072
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان 4074
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خورموج 4247
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی 4075
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب 4076
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون شیراز 4248
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان 4077
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد درگز 4249
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر 4078
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول 4079
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشت ازادگان 4080
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان 4081
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتی 4082
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلفان 4251
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلوار 4384
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دلیجان 4252
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند 4083
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان 4084
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت 4253
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران 4085
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دوره عالی علوم تحقیقات تهران 4086
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود 4087
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت اباد 4088
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر 4254
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز 4089
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباطکریم 4385
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 4090
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان 4091
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان 4092
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار 4255
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر 4093
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 4094
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل 4095
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 4096
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدشهر 4097
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان 4256
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند 4098
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرندیه 4257
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت 4258
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 4099
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنگبار 4259
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 4100
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 4101
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 4102
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان 4103
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب 4104
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراوان 4105
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشت 4260
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سرعین 4261
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان 4262
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز 4106
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلسله 4107
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس 4108
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان 4109
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرم 4110
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 4111
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه 4112
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد 4263
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان 4113
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان 4114
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود 4115
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ 4116
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر 4117
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر 4118
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شرق گیلان - لاهیجان 4119
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهربابک 4120
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری 4121
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 4122
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس 4264
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد 4123
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرمجلسی 4124
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار 4265
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر 4125
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 4126
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان 4127
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صحنه 4266
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صدرای شیراز 4267
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت 4268
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر- خرم بید 4128
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان تبریز 4269
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا 4270
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد طالقان 4271
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس 4129
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد طوالش 4130
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر 4131
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی 4386
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول 4134
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فارسان 4135
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراشبند 4272
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان 4273
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس 4136
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن 4137
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا 4138
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان 4139
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن وشفت 4274
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزاباد 4140
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه 4141
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر 4142
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائن 4143
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات 4275
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قدس 4144
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه 4276
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 4145
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم 4146
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 4147
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان 4148
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیامدشت /تهران شرق / 4132
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل 4387
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون 4149
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان 4150
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر 4151
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 4152
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 4153
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 4154
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلیبر 4155
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان 4277
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور 4278
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهگیلویه - دهدشت 4156
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج 4157
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کوهدشت 4158
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران 4159
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 4160
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار 4161
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی 4162
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان 4163
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد 4164
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناوه 4165
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس 4166
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گیلانغرب 4279
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لار 4167
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان 4168
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد 4169
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 4280
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لبنان 4388
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لردگان 4281
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان 4170
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود 4171
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو 4172
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه 4173
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات 4174
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه 4175
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند 4176
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 4177
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مریوان 4178
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان 4179
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر 4180
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 4181
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- پردیس مجتمع بین المللی گلبهار 4389
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد 4283
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 4182
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان 4183
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی 4184
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان 4185
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد 4186
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی شهر 4284
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهربان 4285
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز 4286
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندواب 4190
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه 4187
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد 4188
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه 4189
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میناب 4191
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت 4192
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین 4193
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد 4194
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق 4195
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز 4287
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده 4196
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا 4197
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند 4198
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهبندان 4288
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور 4199
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورابادممسنی 4289
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر 4290
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز 4200
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور 4201
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیک شهر 4291
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادی شهر 4292
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرنداصفهان 4293
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس 4202
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود 4390
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد 4203
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان 4204
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج 4294
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین 4205
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورزقان 4295
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگارامام خمینی /ره /شهرری 4391
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 4206
کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد 4207
کد دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد ازادشهر 3421
کد دانشگاه فرهنگیان - پردیس ازادگان نیر 6001
کد سایرواحد های دانشگاه آزاد اسلامی 4999
کد موسسه آموزش عالی ازادانفورماتیک ایران 8272