تأثیر معدل در کنکور سراسری 1400

تاثیر معدل در کنکور سراسری 1400 همانند کنکور سراسری سال های اخیر بوده به این ترتیب که معدل دیپلم حداکثر 25 درصد موثر بوده و این تاثیر به صورت مثبت می باشد و تاثیر نمرات پیش دانشگاهی حداکثر 5 درصد و مثبت می باشد. برای توضیح بیشتر، ما در این مطلب به بررسی معدل کتبی، تاثیر سوابق تحصیلی، میزان تاثیر معدل در کنکور سراسری، تاثیر مثبت، منفی و قطعی معدل در کنکور، تاثیر معدل در دیپلمه های نظام آموزشی جدید، نظام ترمی واحد یا سالی واحدی و ... به صورت مفصل پرداخته ایم.

 

معیارهای مهم و تاثیرگذار در کنکور سراسری

کنکور سراسری جایگاه مهمی در زندگی داوطلبان دارد چرا که سرنوشت تحصیلی و حتی زندگی بسیاری از داوطلبان تا حدود زیادی حول محور کنکور سراسری می چرخد لذا برای آن ها مهم است تا در مورد نحوه امتیازدهی و رتبه بندی، تاثیر سهمیه های کنکور سراسری، تاثیر معدل در کنکور سراسری و چند و چون این ماراتن، اطلاعات جامع و کاملی داشته باشند. به خاطر همین، فاکتورهای تاثیرگذار در کنکور سراسری نظیر، سهمیه ها، گزینش بومی و تاثیر معدل در کنکور سراسری، به مباحث پرتکراری بدل شده اند که در طی سال های اخیر برای داوطلبان کنکور سراسری تبدیل به دغدغه شده است. به احتمال زیاد داوطلبان بارها از خودشان پرسیده اند که آیا هر یک از عوامل پیش گفته می توانند به همراه هم بر رتبه داوطلبان تاثیر بگذارند؟ یا مثلا سهمیه مناطق محروم در کنکور سراسری کدام استان ها و مناطق را شامل می شود؟ یا در مورد موضوع بحث همین مطلب که به تاثیر معدل در کنکور سراسری پرداخته است از خودشان می پرسند که هدف از تاثیر معدل در کنکور سراسری چیست؟ منظور از تاثیر معدل چیست؟ و خیلی از سوالات دیگری از این دست که می تواند فکر داوطلبان را به خود مشغول کند. در ادامه مطالب مختلف در مورد عوامل موثر بر کنکور سراسری سایت 3گام، در اینجا به جزئیات بیشتر تاثیر معدل در نمره نهایی داوطلبان کنکور سراسری پرداخته شده است.

 

 

منظور از تأثیر معدل در کنکور سراسری

برای بسیاری از داوطلبان در زمان کنکور سراسری این سوالات پیش خواهند آمد که منظور از تاثیر معدل در کنکور سراسری چیست؟ یا منظور از معدل، کدام معدل در کنکور سراسری است؟ یا تاثیر مثبت معدل در کنکور سراسری یعنی چه؟ لذا ما هم در راستای راهنمایی و کمک به داوطلبان کنکور سراسری 1400 تصمیم گرفته ایم که یک بار و به صورت شفاف به این سوالات پاسخ دهیم.

در دوران تحصیلی متوسطه و با گرفتن مدرک دیپلم و یا پیش دانشگاهی توسط داوطلبان سه نوع معدل برای دانش آموزان محاسبه می شود که عبارتند از معدل کل، معدل دیپلم و معدل کتبی. منظور از تاثیر معدل در کنکور سراسری 1400، نمرات نهایی دروس مختلف می باشد که جمع این نمرات، معدل کتبی دانش آموزان را تشکیل می دهد و همین معدل کتبی در نمره کل نهایی یا رتبه داوطلب با تاثیر مثبت در نظر گرفته می شود. معدل های دیپلم و کل که نمرات امتحانات غیر نهایی در آن ها دخیل است از استاندارد کافی برای تاثیر در کنکور سراسری برخوردار نیستند.

 

 

تاثیر معدل در کنکور سراسری – فاکتورهای موثر

برای داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی در کنکور سراسری 1400، چهار نمره کل برای هر زیرگروه محاسبه می شود:

 1. فقط آزمون

 2. آزمون و نمرات کتبی سوابق تحصیلی دیپلم

 3. آزمون و نمرات کتبی سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی

 4. آزمون و نمرات کتبی سوابق تحصیلی دیپلم و نمرات کتبی سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی

بیشترین نمره محاسبه شده به عنوان نمره کل نهایی در هر زیرگروه در کنکور سراسری لحاظ می شود که این موضوع به نفع داوطلب کنکور سراسری 1400 است یعنی نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی داوطلب اگر رتبه را در کنکور سراسری 1400 بهتر کند، اعمال خواهند شد.

 

 

تاثیر معدل در کنکور سراسری – منظور از تاثیر سوابق تحصیلی

از نیمه دوم ده هشتاد به تدریج بحث حذف کنکور و تاثیر سوابق تحصیلی در نتایج کنکور سراسری مطرح شد و تا هم اکنون نیز ادامه دارد. در واقع دیپلمه هایی که مدرک دیپلم خود را از سال 1384 به بعد گرفته اند و همچنین داوطلبانی که مدرک پیش دانشگاهی خود را از سال 1390-1391 دریافت کرده باشند و یا دیپلمه های نظام جدید آموزشی (3-3-6)؛ شامل تاثیر سوابق تحصیلی به صورت مثبت در نمره نهایی خود در کنکور سراسری خواهند بود. منظور از سوابق تحصیلی، معدل کتبی (دیپلم و پیش دانشگاهی) داوطلبان است که امتحان یک یا چند درس آن ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده است. در سال های اخیر و در راستای برداشتن تدریجی کنکور سراسری تاثیر مثبت سوابق تحصیلی بر قبولی داوطلبان در کنکور سراسری افزایش پیدا کرده است.

 

 

تاثیر معدل در کنکور سراسری میزان تاثیر

میزان تاثیر معدل در کنکور سراسری برای گروه های مختلف داوطلبان و براساس مدرک دیپلم و گروه آزمایشی متفاوت خواهد بود و طیفی از 5 درصد تا حداکثر 30 درصد و به صورت تاثیر مثبت اعمال می شود. تاثیر معدل در کنکور سراسری 1400 همانند کنکور سراسری سال های اخیر بوده به این ترتیب که معدل دیپلم حداکثر 25 درصد موثر بوده و این تاثیر به صورت مثبت می باشد و تاثیر نمرات پیش دانشگاهی حداکثر 5 درصد و مثبت می باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا به توضیح هر یک از آن ها بپردازیم.

 

میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم در گروه های آزمایشی مختلف در کنکور سراسری 1400

میزان تأثیر نمرات دروس دیپلم در کنکور سراسری 1400 با تأثیر مثبت و حداکثر %25 است بطوری که اگر نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی وی درکنکور سراسری 1400 یکسان باشد، میزان تأثیر دروس مؤثر بیشتر از 25 درصد خواهد بود، اما اگر نوع دیپلم داوطلب کنکور سراسری 1400 با گروه آزمایشی وی متفاوت باشد، میزان تأثیر دروس در کنکور سراسری 1400 کمتر از 25 درصد و مطابق جدول زیر می باشد.

 

میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم در گروه های آزمایشی مختلف در کنکور سراسری 1400
میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم در گروه های آزمایشی مختلف در کنکور سراسری 1400

 

 

میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی در گروه های آزمایشی مختلف در کنکور سراسری 1400

میزان تأثیر نمرات دروس پیش دانشگاهی با تأثیر مثبت و حداکثر 5 درصد است؛ به طوری که اگر رشته پیش دانشگاهی داوطلب کنکور سراسری 1400 با گروه آزمایشی وی یکسان باشد و نمرات تمامی دروس پیش دانشگاهی از سال 1391 به بعد اخذ شده باشد، میزان تأثیر دروس مؤثر  5درصد در کنکور سراسری 1400 خواهد بود؛ اما اگر رشته پیش دانشگاهی داوطلب کنکور سراسری 1400 با گروه آزمایشی وی متفاوت باشد، میزان تأثیر دروس مؤثر وی در کنکور سراسری 1400 کمتر از 5 درصد و مطابق جدول زیر می باشد.

 

میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی در گروه های آزمایشی مختلف در کنکور سراسری 1400
میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی در گروه های آزمایشی مختلف در کنکور سراسری 1400

 

در ادامه به توضیح میزان تاثیر سوابق تحصیلی به تفکیک دارندگان دیپلم های نظام آموزش قدیم و جدید، دارندگان مدرک پیش دانشگاهی و ... شرکت کننده در کنکور سراسری خواهیم پرداخت.

 

 

تاثیر معدل در کنکور سراسری منظور از تاثیر مثبت معدل در کنکور

براساس شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری که در دفترچه ثبت نام کنکور سراسری آمده است منظور از تاثیر مثبت معدل یا تاثیر مثبت سوابق تحصیلی این می باشد که اگر سوابق تحصیلی (دیپلم و پیش دانشگاهی)، در مقایسه با نمره آزمون داوطلب، باعث افزایش نمره کل نهایی در هر زیرگروه شود، اعمال خواهد شد و در غیر این صورت، نمره کل آزمون به عنوان نمره کل نهایی در هر زیرگروه در نظر گرفته می شود.

 

تاثیر معدل در کنکور سراسری منظور از تاثیر منفی معدل در کنکور

منظور از تاثیر منفی معدل در کنکور سراسری، تاثیر نمرات نهایی درس هایی است که داوطلبان در آن نمره پایین تری کسب کرده اند، می باشد که باعث کاهش نمره کل نهایی در هر زیرگروه می شود اما سازمان سنجش تا کنون از تاثیر منفی معدل در کنکور سراسری خودداری کرده و همیشه تاثیر مثبت لحاظ شده است.

 

 

تاثیر معدل در کنکور سراسری منظور از تاثیر قطعی معدل در کنکور

تاثیر قطعی معدل در کنکور سراسری یکی دیگر از دغدغه های مهم و اصلی برای داوطلبان کنکور می باشد چرا که در روش تاثیر قطعی معدل بدون در نظر گرفتن نمره و ترازی که داوطلب در کنکور به دست آورده است، نمره سوابق تحصیلی و معدل کتبی در تعیین تراز و رتبه داوطلبان اثرگذار خواهد بود. نکته مهم در این نوع از تاثیر معدل این است که به منفی یا مثبت بودن اثر آن توجهی نمی شود. تاثیر قطعی معدل به نفع داوطلبان نخواهد بود و به ویژه کسانی که دارای نمرات نهایی پایینی هستند بیشتر ضرر خواهند کرد و تنها راه برای این داوطلبان روش ترمیم معدل کتبی می باشد. در ترمیم معدل کتبی داوطلبان می توانند در درس یا دروسی که نمره نهایی پایینی دارند دوباره امتحان کشوری و نهایی بدهند تا سطح معدل کتبی خود را بهبود ببخشند.

 

 

تاثیر معدل در کنکور سراسری دیپلمه های نظام جدید آموزشی (3-3-6)

بر طبق دفترچه ثبت نام کنکور سراسری 1400 و اطلاعیه های سازمان سنجش، آن دسته دیپلمه های گروه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال 1398 به بعد در نظام آموزشی جدید (3-3-6) دریافت کرده یا خواهند کرد و امتحانات دروس پایه دوازدهم آن ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده یا می شود، مشمول اعمال سوابق تحصیلی (پایه داوزدهم – سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3-3-6) حداکثر 30 درصد و به صورت مثبت در نمره کل نهایی آن ها خواهد بود.

 

میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم در نمره کل داوطلبان نظام آموزشی 3-3-6 به تفکیک گروه آزمایش و نوع دیپلم
میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم در نمره کل داوطلبان نظام آموزشی 3-3-6 به تفکیک گروه آزمایشی و نوع دیپلم

 

 

تاثیر معدل در کنکور سراسری دیپلمه های نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی متوسطه

تاثیر معدل در کنکور سراسری برای آن دسته از دیپلمه های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را سال 1384 به بعد در نظام آموزشی سالی واحدی و یا ترمی واحدی دریافت کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آن ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده باشد مشمول اعمال سوابق تحصیلی می باشند. سوابق تحصیلی (پایه یازدهم – سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) این داوطلبان به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود و به صورت تاثیر مثبت در نمره کل نهایی در نظر گرفته می شود.

 

تاثیر معدل در کنکور سراسری دارندگان مدرک پیش دانشگاهی از سال 90-91 به بعد

داوطلبانی که دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش دانشگاهی خود را از سال 90-91 به بعد دریافت کرده اند و همچنین امتحان یک یا چند درس آن ها به صورت نهایی، سراسری و کشوری برگزار شده باشد هم مشمول اعمال سوابق تحصیلی تا حداکثر 5 درصد خواهند بود که این تاثیر سوابق تحصیلی به صورت تاثیر مثبت در نمره کل نهایی یا رتبه این داوطلبان لحاظ می گردد.

 

 

تاثیر معدل در کنکور سراسری دیپلمه های غیر مرتبط

تاثیر معدل در کنکور سراسری برای داوطلبانی که با مدرک دیپلم غیر مرتبط با گروه آزمایشی خود در کنکور شرکت کنند هم متفاوت خواهد بود. در واقع این داوطلبان در کنکور سراسری رشته ای غیر از رشته مرتبط با مدرک دیپلم خود را دارند. برای مثال کسی که با داشتن مدرک دیپلم تجربی می خواهد در کنکور سراسری علوم انسانی شرکت کند، تاثیر سوابق تحصیلی برای این دسته از داوطلبان براساس تعداد دروس مشترک بین دو گروه آزمایشی (دروس عمومی) خواهد بود. برای مثال نمره درس هایی مانند زیست شناسی که درس تخصصی علوم تجربی است لحاظ نخواهد شد.

 

تاثیر معدل در کنکور سراسری دیپلمه های فنی حرفه ای

داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم فنی حرفه ای هستند، تاثیر سوابق تحصیلی چه به صورت تاثیر مثبت و چه به صورت تاثیر منفی در رتبه و نمره کل نهایی آن ها در نظر گرفته نمی شود. لذا بر طبق دفترچه ثبت نام کنکور سراسری این داوطلبان در صورت تمایل به اعمال سوابق تحصیلی می بایست در امتحان نهایی دروس شاخه نظری گروه آزمایشی مربوطه شرکت کنند.

 

 

تاثیر معدل در کنکور سراسری داوطلبانی که واجد تاثیر معدل در کنکور نیستند

داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسری اگر در یکی از دسته های زیر قرار بگیرند شامل تاثیر معدل در کنکور سراسری نخواهند بود. این دسته از داوطلبان به شرح زیر می باشند:

  • داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم فنی حرفه ای هستند.
  • داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم قبل از سال 1384 هستند.
  • داوطلبانی که دارای مدرک پیش دانشگاهی قبل از سال 1391 می باشند.

 

 

تاثیر معدل در کنکور سراسری نکات مهم

در تاثیر معدل در کنکور سراسری، نکات مهمی وجود دارند که برای داوطلبان شرکت در کنکور سراسری مفید خواهد بود که در پایین به این نکات اشاره خواهیم کرد:

  • طبق شرایط و ضوابط لازم برای شرکت در کنکور سراسری کلیه داوطلبان سهمیه های کنکور سراسری اعم از سهمیه مناطق محروم، سهمیه 25 درصد ایثارگران و سهمیه 5 درصد ایثارگران مطابق با مطالب ذکر شده در این مطلب، شامل تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری خواهند بود.
  • ساز و کاری که برای امتحانات نهایی در نظر گرفته می شود برخلاف ساز و کار استاندارد و امنیتی کنکور سراری، بسیار ضعیف و امکان تخلف، تقلب و به فروش رسیدن سوالات آن ها انکارناپذیر است لذا راه زیادی تا نهایی شدن تاثیر قطعی معدل وجود دارد.

 

 

 

 

سوالات متداول:

در بحث تاثیر معدل در کنکور سراسری منظور از معدل کتبی چیست؟

منظور از معدل کتبی در بحث تاثیر معدل در کنکور سراسری، معدل حاصل از جمع نمرات امتحانات نهایی یا کشوری داوطلبان می باشد. 

میزان تاثیر معدل در کنکور سراسری به چه صورت خواهد بود؟

میزان تاثیر معدل در کنکور سراسری 1400 همانند کنکور سراسری سال های اخیر بوده به این ترتیب که معدل دیپلم حداکثر 25 درصد موثر بوده و این تاثیر به صورت مثبت می باشد و تاثیر نمرات پیش دانشگاهی حداکثر 5 درصد و مثبت می باشد. برای کسب اطلاعات در مورد تاثیر مثبت، منفی و قطعی معدل در کنکور سراسری به مطلب فوق مراجعه کنید.

آیا داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم فنی حرفه ای هستند، مشمول طرح تاثیر معدل در کنکور سراسری می باشند؟

داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم فنی حرفه ای هستند، تاثیر معدل در کنکور سراسری برای آن ها صورت نمی گیرد. در این مورد اطلاعات بیشتری در مطلب بالا قرار داده شده است لطفا به آن مراجعه گردد.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

برای ثبت نام روی کمک کارشناسان ما حساب کن