خلاصه نویسی

تعداد بازدید 5217 دفعه

براي يادداشت‌برداري از متن بايد آنرا به طور سريع بخوانيم و سعي نمائيم مطالب را درك كنيم و سپس از استنباط خودمان شروع به نوشتن مطالب كليدي نمائيم.

خلاصه نویسی

براي يادداشت‌برداري از متن بايد آنرا به طور سريع بخوانيم و سعي نمائيم مطالب را درك كنيم و سپس از استنباط خودمان شروع به نوشتن مطالب كليدي نمائيم.
خلاصه نویسی برداري فقط با كلمات ويژه خودمان باشد و نكات اساسي بيان شود، يعني يادداشت ها اصلاً باز نويسي مطالب نباشد بلكه چكيده و استنتاج مطالب به صورت كلمات كليدي باشد به طوري كه با ديدن كلمه مفهوم فوق به ياد آيد.
بسيار اتفاق مي‌افتد كه در خلاصه نويسي، انسان فكر مي‌كند همه اين مطالب، خوب و لازم است و در خلاصه‌، آن‎ها را مي‌‌آورد. در نهايت مي‌‌بيند كه خلاصه، چيزي از اصل مطلب كم نيست. اين يا به عدم مهارت در خلاصه نويسي برمي‌‌گردد، يا به عدم آگاهي اجمالي از محتواي آن‎ چه خلاصه مي‌شود و يا عدم دقت شخص در تفكيك مطالب مهم از كم اهميت.
پيش از اقدام به خلاصه‌نويسي،‌خوب است، ابتدا يك دور، كتاب را بخوانيم،‌تا نسبت به محتوا اِشراف و احاطه پيدا كنيم و بهتر بتوانيم موارد عمده و غير عمده و اصلي و حاشيه‌اي را از هم تفكيك كنيم.
هنگام مرور مقدماتي، مي ‌توان فصل‌هاي اصلي و فرعي و مطالب عمده را از حواشي و زوايد، جدا كرد و علامت گذاشت تا خلاصه‌نويسي، آسان‌‌تر شود. 
مي‌توانيد در خلاصه نويسي براي خودتان نكات زير را بكارببريد:
1. كلمات مهم را بزرگتر بنويسيد.
2. از رنگ‌هاي مختلف استفاده كنيد.
3. بسياري از ارتباط ها ونتايج را با فلش و آكلاد نشان دهيد.
4. خلاصه نويسي اصلا ً نبايد با عجله انجام شود بلكه بايد با صبر و حوصله و با دقت انجام شود.
5. در هنگام خلاصه نويسي بهتر است در كنار هر مطلب يا زير آن 4 تا 5 سانتي‌متر جا براي اضافه نمودن مطالب بعدي در نظر گرفت (بهتر است خلاصه نويسي روي برگه انجام شود تا بعداً جا براي اضافه كردن برگه وجود داشته باشد).
6. اگر با چند بار خواندن مطلبي آن را متوجه نمي‌شويد براي فهم آن اصرار نكنيد، كنار آن علامت گذاشته و از آن بگذريد و بعداً به آن مراجعه كنيد.

مرور خلاصه نويسي:

تكرار در فواصل زماني مشخص باعث ذخيره در حافظه موقت و انتقال آن به حافظه دائمي مي‌شود اين مرور در مراحل زير انجام مي‌شود:

1. اولين مرور ده دقيقه بعد از يك مطالعه يك ساعته مي‌باشد.
2. دومين مرور روز بعد و به مدت ۳ تا ۴ دقيقه صورت مي‌گيرد.
3. سومين مرور يك هفته بعد و در پايان هر ماه. مرور كلي باعث مي‌شود ۹۵ درصد مطالب در حافظه بلند جايگزين شود.
بايد توجه كرد كه تكرار يكنواخت مغز را خسته مي‌كند.
مرور درس وقتي مفيد خواهد بود كه مطالعه اوليه كامل باشد. يك نوع مرور مي‌تواند با انجام آزمون همراه باشد.
براي مرور اصولي و كارا مي‌توان از جعبه لايتنر و يا نرم افزار لايتنر نيز استفاده نمود (بيشتر براي لغات انگليسي و فرمول‌ها).

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc