نمونه کارنامه های قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد 97

توجه داشته باشید که قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد، براساس تراز تعیین می شود به این طریق که هر فردی از سهمیه 5 درصد ایثارگران در آزمون کارشناسی ارشد، نزدیکترین تراز به تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشد قطعاً در آن دانشگاه و رشته و گرایش قبول می شود. بنابراین، 3گام برای ارائه قبولی ها تراز نهایی پذیرفته شدگان سهمیه 5 درصد ایثارگران کارشناسی ارشد را ارائه داده است. پس از انتشار کارنامه در کارنامه شما یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

کارنامه قبولی در سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد بدین طریق توسط سازمان سنجش ارائه می شود. در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته خود بروید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 مهندسی برق

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 مهندسی مکانیک

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 مهندسی عمران

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 مهندسی صنایع

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 مهندسی شیمی

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 مهندسی کامپیوتر

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 مهندسی هوافضا

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 مهندسی مواد و متالورژی

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 اقتصاد 

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 علوم ورزشی و تربیت بدنی

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 تاریخ

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 علوم تربیتی 

 

 

 

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 زبان انگلیسی

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 حقوق

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 علوم سیاسی و روابط بین الملل

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 روان شناسی

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 حسابداری

کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 مدیریت

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 مدیریت کسب و کار (MBA)

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 مشاوره

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 شیمی

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 زیست شناسی سلولی و مولکولی

 

 

 

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 ریاضی

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 فیزیک

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 زبان انگلیسی

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 معماری

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 مهندسی علوم باغبانی

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 مهندسی علوم دامی

کارنامه های سهمیه 5 درصدی ایثارگری کارشناسی ارشد 97 علوم و مهندسی صنایع غذایی