رتبه های قبولی زیست شناسی 1401

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته تجربی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی زیست شناسی کنکور تجربی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر تجربی مثل رشته های دارو سازی و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته تجربی قرار می دهد. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته زیست شناسی را در سایت 3گام بخوانید.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی زیست شناسی کنکور تجربی 1401

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی زیست شناسی 1401 چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور تجربی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته زیست شناسی، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته تجربی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود شده است. عواملی  مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته تجربی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته تجربی و رتبه های قبولی زیست شناسی اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته تجربی می شود و مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل به چیدمان انتخاب رشته تجربی صحیح و منطقی برای جا گذاری رشته محل های زیست شناسی برسد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی زیست شناسی 1401، به داوطلبان رشته تجربی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته  باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی زیست شناسی کنکور تجربی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام گرداوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید.

جدول رتبه های قبولی زیست شناسی 1401

رتبه در سهمیه محل قبولی  سهمیه
4397 زیست فناوری - روزانه - دانشگاه مراغه سهمیه منطقه 1
6374 زیست شناسی سلولی و مولکولی - نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) سهمیه منطقه 1
9047 زیست شناسی سلولی و مولکولی - روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران سهمیه منطقه 3
12982 زیست شناسی سلولی و مولکولی - نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
16481 زیست فناوری - روزانه - دانشگاه ملایر سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
16688 زیست شناسی سلولی و مولکولی - نوبت دوم - دانشگاه شهید باهنر - کرمان سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
18976 زیست فناوری - غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) سهمیه منطقه 1
19934 زیست شناسی گیاهی - روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
21272 زیست شناسی سلولی و مولکولی - روزانه - دانشگاه اصفهان سهمیه منطقه 3
22735 زیست فناوری - روزانه - دانشگاه ملایر سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
23096 زیست شناسی سلولی و مولکولی - روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز سهمیه منطقه 2
23120 زیست شناسی جانوری - روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان سهمیه منطقه 1
23355 زیست شناسی گیاهی - روزانه - دانشگاه اصفهان سهمیه منطقه 2
26847 زیست شناسی سلولی و مولکولی - غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران سهمیه منطقه 2
28738 زیست شناسی سلولی و مولکولی - روزانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان سهمیه منطقه 3
33169 زیست شناسی جانوری - روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) سهمیه منطقه 3
39286 زیست شناسی جانوری - روزانه - دانشگاه شهرکرد سهمیه منطقه 2
45117 زیست شناسی گیاهی - روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) سهمیه منطقه 3
55336 زیست شناسی سلولی و مولکولی - پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق سهمیه منطقه 3