حذفیات کنکور انسانی

موفقیت در کنکور سراسری انسانی نیازمند طراحی و اجرای برنامه ریزی درسی متناسب و همگام با آخرین تغییرات منابع کنکور انسانی و بودجه بندی آن است. اطلاع از آخرین تغییرات و حذفیات کنکور سراسری میتواند موجب صرفه جویی در زمان مطالعاتی داوطلبان و همچنین بهینه کردن برنامه درسی آنان شود. همچنین با اطلاع از حذفیات کنکور سراسری داوطلبان میتوانند تمام تمرکز خود را بر روی مطالبی که احتمال طرح سؤال از آنها بیشتر است گذاشته و از اتلاف وقت جلوگیری نمایند. از طرفی در کنکور دی و تیر 1402 انسانی شاهد حذفیات همانند سالهای گذشته هستم، شما داوطلبان گرامی میتوانید با بررسی و اطلاع از تغییرات و حذفیات کنکور سراسری با آمادگی بیشتری در جلسه کنکور حاضر شوید. در این مقاله به بررسی کامل حذفیات کنکور سراسری 1402 پرداخته شده است. چنانچه ابهامات شما با مطالعه این محتوا کاملا برطرف نشد می توانید با مشاوران تخصصی موسسه 3گام ارتباط برقرار کنید و از جدیدترین اطلاعات استفاده کنید.

تغییرات کنکور سراسری

طبق آخرین اطلاعیه سازمان سنجش، کنکور سراسری 1402 برخلاف سالهای گذشته دچار تغییرات بسیار و اساسی شده است. در کنکور سراسری 1402 دیگر خبری از دروس عمومی نیست و تنها دروس اختصاصی مورد آزمون قرار خواهند گرفت. همچنین تأثیر سوابق تحصیلی افزایش یافته، زیرگروهها حذف شده و کنکور به صورت دو مرحلهای در دی ماه 1401 و تیرماه 1402 برگزار خواهد شد. در نتیجه اطلاع از آخرین تغییرات کنکور سراسری برای تمامی داوطلبان امری ضروری است که میتوانید در مقاله ... به طور کامل از تمامی تغییرات کنکور سراسری رشته خود مطلع شده و با اطلاع کافی نسبت به برنامه ریزی برای کنکور خود اقدام نمایید. قابل ذکر است تمامی تغییرات اعلامی از سوی سازمان سنجش شامل هر دو مرحله کنکور دی و تیر میشود.

حذفیات کنکور انسانی پایه دهم

یکی از مهمترین مواردی که داوطلبان کنکور انسانی باید به آن توجه کنند، این است که از جدیدترین حذفیات کنکور سراسری انسانی مطلع شوند. در میان پایههای تحصیلی، پایه دهم انسانی جزو مهمترین پایهها در کنکور سراسری است که معمولاً حدود یک سوم سؤالات کنکور انسانی را به خود اختصاص میدهد و اهمیت بسیاری از لحاظ مطالعاتی دارد. داوطلبان میبایست با اطلاع دقیق از حذفیات پایه دهم انسانی، نسبت به برنامه ریزی درسی برای کنکور خود اقدام نمایند.

در جدول زیر لیست حذف کنکور سراسری انسانی در پایه دهم قرار گرفته است:

 

نام درس

کد کتاب

حذفیات

عربی، زبان قرآن 1

علوم انسانی

110207

«بخش» البحث العلمی

ذکر صیغه فعل به صورت للغائب، للمخاطبین و ... . (به جای اصطلاح للغائب، اصطلاح مفرد مذکر غائب ذکر شود.)

 

منطق

110223

پیرا بندهای آبی ستاره دار

حکایتها

پاورقیها

صفحات «آنچه در این بخش میخوانیم»

صفحات عناوین بخشها

فرهنگ اصطلاحات

بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید 19 برای سال تحصیلی 1400-1399 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سؤال از دروس 9 و 10 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.

جامعه شناسی 1

110220

بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید 19 برای سال تحصیلی 1400-1399 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سؤال از دروس 9 و 14 بخوانیم و بدانیم صفحات 126، 109، 11،8،4 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.

تاریخ 1

110219

تمامی مطالب ذیل عنوانهای بیشتر بدانیم و یک توضیح

تمامی مطالب مدرج در جدول

تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشهها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها

متن و مطالب تمامی فعالیتها به ویژه فعالیتهای ذیل عنوان بررسی شواهد و مدارک

بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید 19 برای سال تحصیلی 1400-1399 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سؤال از دروس 15،14،13 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.

علوم و فنون ادبی

110203

خودارزیابیها

کارگاههای تحلیل فصل

ریاضی و آمار 1

110212

تمامی مطالب بخش خواندنیهای کتاب

اقتصاد

110221

بخشهای: موقعیت در اول هر درس، بیشتر بدانیم، شهد و شکر، درس زندگی، گفتگو در کلاس، فعالیتها

بر اساس برنامه درسی تولید شده در شرایط قرمز همه گیری کووید 19 برای سال تحصیلی 1400-1399 و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اعلام مطالعه آزاد بخشهایی از کتابهای درسی، طرح سؤال از دروس 14،13،12،2 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) مجاز نیست.

جغرافیای ایران

110218

مطالب بیشتر بدانیم، بیشتر بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویسها، نقشهها و مدلها، آمار و ارقام مندرج در جدولها و نمودارها و واژه نامههای پیوست کتاب

 

 

این نکته بسیار مهم است که بتوانید با احتساب حذفیات کنکور سراسری، برنامه ریزی جامع و درستی داشته باشید. برای داشتن یک برنامه ریزی منظم و دقیق می توانید با مشاوران تخصصی موسسه 3گام ارتباط برقرار کنید.

 

حذفیات کنکور انسانی پایه یازدهم

همانطور که گفته شد اطلاع از جدید ترین حذفیات کنکور انسانی یکی از مهمترین مواردی که داوطلبان کنکور باید به آن توجه کنند. پایه یازدهم نیز حدود 30 الی 40 درصد از سؤالات کنکور سراسری انسانی را به خود اختصاص میدهد و در نتیجه اطلاع از حذفیات کنکور انسانی در پایه یازدهم دارای اهمیت بسیاری برای داوطلبان کنکور انسانی است.

در جدول زیر لیست حذف کنکور سراسری انسانی در پایه یازدهم قرار گرفته است:

 

نام درس

کد کتاب

حذفیات

عربی، زبان قرآن 2

علوم انسانی

111207

بخش (للمطالعه) صفحات 57 و 58

بخش (البحث العلمی)

فلسفه 1

111226

فعالیتهای درون متن که با علامت * مشخص شدهاند

مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است

پاورقیها

مطالب مربوط به مطالعه

جامعه شناسی 2

111222

مطالب «بخوانیم و بدانیم» و «ببینیم و بدانیم»

جغرافیای 2

111218

مطالب بیشتر بدانیم، بیشتر بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویسها، نقشهها و مدلها، آمار و ارقام مندرج در جدولها و نمودارها و واژه نامههای پیوست کتاب

تاریخ 2

111219

تمامی مطالب ذیل عنوانهای بیشتر بدانیم و یک توضیح

تمامی مطالب مدرج در جدول

تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشهها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها

متن و مطالب تمامی فعالیتها به ویژه فعالیتهای ذیل عنوان بررسی شواهد و مدارک

روانشناسی

111224

بخش برای مطالعه تمام دروس

پانویسهای انگلیسی تمام کتاب

ریاضی و آمار 2

111212

تمامی مطالب بخش خواندنیهای کتاب

درس دوم (درس سریهای زمانی) / از فصل سوم (فصل آمار) صفحات 63 تا 73

 

توجه داشته باشید این حذفیات برای کنکور انسانی توسط سازمان سنجش به صورت رسمی اعلام شده است. بدین معنی که در کنکور انسانی از این قسمت ها سوالی طراحی نمی شود. نکته ی مهم اینجاست که اگر قصد داشته باشید با توجه به مدت زمانی که دارید، هدف قبولی خودتان، مدت زمان مطالعه و بسیاری از مسائل دیگر حذفیاتی در مطالعه خودتان داشته باشید، می توانید با مشاوران تخصصی کنکور انسانی موسسه 3گام ارتباط برقرار کنید. چرا که حذف کردن درس یا بخش هایی از درس در زمان مطالعه بسیار حائز اهمیت است و باید به صورت دقیق تعیین شود.

حذفیات کنکور انسانی پایه دوازدهم

پایه دوازدهم انسانی بخش مهمی از سؤالات کنکور سراسری را در تمامی دروس به خود اختصاص میدهد. این میزان بر اساس برآوردهای مشاوران کنکور سراسری انسانی چیزی حدود 30 تا 40 درصد است و در نتیجه اطلاع از حذفیات کنکور انسانی در پایه دوازدهم میتواند کمک شایانی در برنامه ریزی درسی داوطلبان و جلوگیری از اتلاف وقت آنان نماید.

در جدول زیر لیست حذف کنکور سراسری انسانی در پایه دوازدهم قرار گرفته است:

 

نام درس

کد کتاب

حذفیات

عربی، زبان قرآن 3

علوم انسانی

112207

بخش خوب است بدانیم صفحه 18

تشخیص اسلوب حصر

 

فلسفه 2

112226

فعالیتهای درون متن که با علامت * مشخص شدهاند

مطالبی که در حاشیه کتاب آمده است

پاورقیها

مطالب مربوط به مطالعه

جغرافیای 3(کاربردی)

112218

مطالب بیشتر بدانیم، بیشتر بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویسها، نقشهها و مدلها، آمار و ارقام مندرج در جدولها و نمودارها و واژه نامههای پیوست کتاب

تاریخ 3

112219

تمامی مطالب ذیل عنوانهای بیشتر بدانیم و یک توضیح

تمامی مطالب مدرج در جدول

تمامی مطالب مندرج در نمودارهای خط زمان، نقشهها و تصاویر تاریخی و سایر نمودارها

متن و مطالب تمامی فعالیتها به ویژه فعالیتهای ذیل عنوان بررسی شواهد و مدارک

ریاضی و آمار 3

112212

تمامی مطالب بخش خواندنیهای کتاب

 

تحلیل و بررسی حذفیات کنکور انسانی

با توجه به توضیحات داده شده، کنکور سراسری 1402 نسبت سالهای گذشته دارای تغییرات بسیاری است که نیازمند است داوطلبان کنکور از آنها مطلع شوند. یکی از موارد مهم در کنکور سراسری، بحث حذفیات کنکور است که اطلاع از آن تأثیر بسیاری در برنامه ریزی داوطلبان کنکور و منابع مطالعاتی آنها میگذارد. در این مقاله به بررسی جدیدترین حذفیات کنکور سراسری انسانی 1402 در دی ماه و 1401 و تیر 1402 پرداخته شد که داوطلبان باید برنامه درسی خود را بر اساس آنها تنظیم نموده و مطالعه مفاهیم حذف شده و غیر ضروری را از برنامه خود خارج نمایند. همچنین توجه به ضرایب دروس مختلف و چگونگی چینشهای مطالعاتی دروس همراه با در نظر گرفتن حذفیات میتواند منجر به صرفه جویی در زمان و انرژی داوطلبان شود. بدین منظور و برای استفاده از برنامه ریزی دقیق و متناسب با شرایط خود در کنکور سراسری انسانی میتوانید با مشاوران با تجربه و تخصصی 3گام همراه باشید.