برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی _ بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید.

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
52 داروسازی نوبت دوم - دانشگاه تهران
155 داروسازی پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
195 داروسازی روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
299 داروسازی روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی _ بیوتکنولوژی و داروسازی سال 1400 

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
29 بیوتکنولوژی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
50 یوتکنولوژی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
300 بیوتکنولوژی روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
4305 بیوتکنولوژی روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
43  داروسازی روزانه - دانشگاه تهران