بودجه بندی و تحلیل کنکور سراسری تجربی 1400

در این مطلب کامل ترین بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور سراسری تجربی از سال 89 تا 1400 را می توانید در جداول زیر مشاهده کنید. دلیل اینکه برای تحلیل کنکور تجربی بودجه بندی ده سال اخیر را در نظر گرفته ایم این است که داوطلبان بتوانند روند تغییرات طراحی سوالات را در دروس مختلف متوجه شوند تا بتوانند دید بهتری نسبت مباحث پر تکرار کنکور تجربی داشته باشند. اطلاع داشتن از بودجه بندی سوالات کنکور تجربی سال های اخیر برای همه داوطلبان کنکور سراسری تجربی 1401 لازم و ضروری است چرا که می تواند نقشه راه مطالعه و برنامه ریزی شما را مشخص کند و باعث می شود تمرکز خود را روی مباحث پر تکرار کنکور تجربی بگذارید. این بودجه بندی ها برای همه داوطلبان کنکور تجربی کاربردی خواهد بود و می توانید کاملا تعئاد سوالات کنکور تجربی از هر مبحث را بفهمید. همچین مشاور تخصصی تجربی با تسلط به همه مباحث مهم می تواند شما را در این زمینه کمک کند.

بودجه بندی دروس تخصصی کنکور تجربی 1400

بودجه بندی و تحلیل کنکور سراسری تجربی را با دروس تخصصی این آزمون شروع می کنیم. اهمیت دروس تخصصی برای داوطلبان کنکور تجربی مشخص است، اما بعضی اوقات داوطلبان دچار افراط می شوند و برای مساله ای که شاید چندان اهمیتی در کنکور تجربی نداشته باشد ساعت ها وقت خود را هدر می دهند. مهم ترین دلیل این مساله عدم اطلاع از بودجه بندی کنکور تجربی است. با مشاهده بودجه بندی و تحلیل سوالات ده سال اخیر کنکور تجربی می توانید با خیال راحت به مطالعه مباحث پر تکرار کنکور نکنکور تجربی بپردازید، البته توجه داشته باشید لزوما مطلبی که تعداد سوالات کمتری دارد را بی دقت مطالعه نکنید چرا که بسیاری از مطالب هستند که سوالات آسانی از آن ها طرح می شود ولی داوطلبان به دلیل عدم تسلط کافی این سوالات را از دست می دهند. مهم ترین نکته ای که باید در تحلیل بودجه بندی دروس تخصصی و عمومی بدانید این است که باید این جداول را به عنوان راهنما در نظر بگیرید تا برنامه ریزی و مدیریت زمان بهتری داشته باشید و در نظر داشته باشید ممکن است از کنکور سال بعد به طور کلی بودجه بندی و حتی سبک سوالات تغییر کند. بودجه بندی و تحلیل دروس کنکور سراسری تجربی ده سال اخیر را در جداول زیر می توانید مشاهده کنید. همچنین می توانید برای دانلود سوالات ده سال اخیر کنکور تجربی به مطلب سوالات و پاسخنامه کنکور تجربی مراجعه کنید. با کلیک روی هرکدام از لینک های زیر می توانید سریعا به بودجه بندی درس مربوطه منتقل شوید.

بودجه بندی دروس تخصصی :

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی

بودجه بندی دروس عمومی : 

بودجه بندی ادبیات کنکور تجربی

بودجه بندی عربی کنکور تجربی

بودجه بندی دین و زندگی کنکور تجربی

بودجه بندی زبان کنکور تجربی 

 

 

 

 

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی 1400 

در سال های اخیر تعداد سوالات درس زیست شناسی کنکور تجربی 50 سوال بوده است. با توجه به تغییرات کتاب زیست شناسی برای داوطلبان نظام جدید، بودجه بندی کنکور تجربی 98 این درس را به صورت جداگانه در جدول آورده ایم. با کلیک روی روش مطالعه درس زیست شناسی برای کنکور تجربی می توانید روش مناسب برای خواندن این درس طبق بودجه بندی را هم مطالعه کنید.
بهترین روش خواندن درس زیست شناسی آزمون سراسری گروه علوم تجربی

جدول بودجه بندی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی 97-89

زیست شناسی 1

مباحث پرتکرار زیست شناسی

بودجه بندی زیست 97

بودجه بندی زیست 96

بودجه بندی زیست 95

بودجه بندی زیست 94

بودجه بندی زیست 93

بودجه بندی زیست 92

بودجه بندی زیست 91

بدجه بندی زیست 90

بودجه بندی زیست 89

مولکول زیستی

1

1

0

0

0

0

0

0

0

سفری به درون سلول

1

1

1

0

0

1

1

3

2

سفری به دنیای جانداران

1

1

1

0

0

1

1

1

0

گوارش

2

1

2

2

3

3

2

0

4

تبادل گازها

1

0

1

0

2

0

2

0

1

گردش مواد

3

3

5

3

5

2

3

4

4

تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید

0

0

1

0

1

0

2

0

0

حرکت

2

0

2

1

3

2

1

4

1

زیست شناسی 2

ایمنی بدن

1

1

1

1

1

1

0

2

1

دستگاه عصبی

1

2

1

2

3

2

1

1

2

حواس

2

3

2

1

0

1

2

1

3

هورمون ها و دستگاه درون ریز

1

2

2

1

1

1

2

1

1

ماده ژنتیک

0

0

0

0

0

0

0

1

1

کروموزوم ها و میتوز

0

0

1

3

0

1

1

1

2

میوز و تولید مثل جنسی

0

0

0

0

1

0

1

1

0

ژنتیک و خواستگاه آن

4

3

3

3

3

4

4

4

4

تولید مثل گیاهان

2

1

2

2

2

1

2

3

2

رشد و نمو در گیاهان

1

1

1

1

3

1

3

1

1

تولید مثل و رشد و نمو جانوران

3

2

2

3

3

2

2

3

2

زیست شناسی 3

پروتئین سازی

1

2

2

3

2

2

2

2

1

تکنولوژی زیستی

0

0

1

1

0

0

1

2

2

پیدایش و گسترش زندگی

1

1

2

0

0

1

0

0

0

تغییر و تحول گونه ها

1

1

0

2

0

1

0

0

0

ژنتیک جمعیت

4

5

2

4

4

2

1

3

3

پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی

2

0

1

1

0

1

1

1

0

رفتار شناسی

2

1

1

1

1

2

2

0

2

شارش انرژی در جانداران

3

3

2

6

3

4

2

3

3

ویروس ها و باکتری ها

3

2

1

2

1

4

3

3

3

آغازیان

3

3

4

3

2

3

3

3

4

قارچ ها

1

1

1

1

2

1

1

2

1

سوالات ترکیبی

3

9

5

2

4

6

4

   

 

 

 

 

جدول بودجه بندی سوالات زیست شناسی کنکور تجربی نظام جدید 98

مباحث پرتکرار زیست شناسی

بودجه بندی زیست 98

زیست شناسی دیروز، امروز و فردا

0

گوارش و جذب مواد

3

تبادلات گازی

2

گردش مواد در بدن

3

تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

3

از یاخته تا گیاه

3

جذب و انتقال مواد در گیاهان

2

تنظیم عصبی

3

حواس

3

دستگاه حرکتی

2

تنظیم شیمیایی

0

ایمنی

3

تقسیم یاخته

1

تولید مثل

3

تولید مثل نهاندانگان

2

پاسخ گیاهان به محرک ها

1

مولکول های اطلاعاتی

2

جریان اطلاعات در یاخته

3

انتقال اطلاعات در نسل ها

3

تغییر اطلاعات وراثتی

2

از ماده به انرژی

1

از انرژی به ماده

2

فناوری های نوین زیستی

1

رفتارهای جانوران

2

 
 

 

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی 1400

تعداد سوالات درس شیمی در کنکور سراسری تجربی 35 سوال است که بودجه بندی فصول مختلف آن را مشاهده می کنید. به دلیل تغییرات کتاب شیمی برای کنکور سال 98 نظام جدید بودجه بندی آن را به صورت جداگانه قرار داده ایم. برای داشتن بهترین روش مطالعه درس شیمی متناسب با سطح خود و بودجه بندی کنکور می توانید از طریق لینک زیر مطلب مربوط به این موضوع را مطالعه کنید.

بهترین روش خواندن درس شیمی آزمون سراسری گروه علوم تجربی

 

جدول بودجه بندی سوالات شیمی کنکور تجربی 97-89

شیمی 2

مباحث پرتکرار شیمی

بودجه بندی شیمی 97

بودجه بندی شیمی 96

بودجه بندی شیمی 95

بودجه بندی شیمی 94

بودجه بندی شیمی 93

بودجه بندی شیمی 92

بودجه بندی شیمی 91

بودجه بندی شیمی 90

بودجه بندی شیمی 89

ساختار اتم

3

2

1

2

2

2

2

2

2

خواص تناوبی عنصر ها

3

2

4

2

2

2

2

3

3

ترکیب های یونی

2

2

1

2

2

2

2

2

1

پیوند کووالانسی

0

3

3

4

3

3

3

2

3

ترکیب آلی

0

2

3

2

2

2

1

2

2

شیمی 3

استوکیومتری

4

5

4

4

4

4

4

4

4

ترمودینامیک شیمیایی

4

4

4

3

4

4

3

3

3

محلول ها

2

4

4

5

4

4

2

5

3

شیمی 4

سینتیک شیمیایی

4

2

2

3

2

2

2

2

3

تعادل شیمیایی

3

3

3

3

2

3

2

3

3

اسید و باز

3

4

3

2

3

3

4

4

4

الکتروشیمی

3

2

3

3

4

3

4

3

4

سوالات ترکیبی

4

               
 

جدول بودجه بندی سوالات شیمی کنکور تجربی نظام جدید 98

مباحث پرتکرار شیمی

بودجه بندی شیمی 98

کیهان زادگاه الفبای هستی

3

ردپای گازها در زندگی

3

آب، آهنگ زندگی

2

قدر هدایای زمینی را بدانیم

4

در پی غذای سالم

4

پوشاک، نیازی پایان ناپذیر

6

مولکول ها در خدمت تندرستی

3

آسایش و رفاه در سایه شیمی

4

شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

4

شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر

2

 

  

 

 

 

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 1400

تعداد سوالات درس فیزیک در کنکور تجربی سال های اخیر 30 تا بوده است که بودجه بندی مرتبط با این درس را در کنکور تجربی مشاهده می کنید. به دلیل تغییرات درس فیزیک در کنکور سراسری تجربی 98 بودجه بندی این درس برای سال 98 به صورت جداگانه آورده شده است.همچنین می توانید برای داشتن مطالعه متناسب با بودجه بندی کنکور تجربی مطلب زیر را مطالعه کنید.

بهترین روش خواندن درس فیزیک آزمون سراسری گروه علوم تجربی

جدول بودجه بندی سوالات فیزیک کنکور تجربی 97-89

مباحث پر تکرار فیزیک تجربی

بودجه بندی فیزیک 97

بودجه بندی فیزیک 96

بودجه بندی فیزیک 95

بودجه بندی فیزیک 94

بودجه بندی فیزیک 93

بودجه بندی فیزیک 92

بودجه بندی فیزیک 91

بودجه بندی فیزیک 90

بودجه بندی فیزیک 89

آینه، عدسی و شکست

3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

ویژگی های ماده و انرژی

0

 1

 1

 1

 1

 -

 -

 1

 1

گرما و قانون گازها

3

 3

 3

 3

 3

 3

 2

 2

 2

الکتریسیته ساکن و خازن

2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

مدارهای الکتریکی

3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

القای مغناطیسی

2

 1

 1

 2

 1

 1

 2

 1

 1

کار و انرژی

4

 1

 1

 1

 1

 1

 -

 1

 -

حرکت شناسی

2

 4

 4

 3

 3

 3

 2

 3

 4

دینامیک

2

 2

 2

 3

 3

 2

 2

 2

 3

حرکت نوسانی

2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

 2

امواج مکانیکی 1 و 2

1

 2

 2

 1

 1

 3

 4

 4

 3

امواج الکترومغناطیسی

1

 1

 1

 1

 1

 1

 2

 1

 1

فیزیک اتمی

4

 2

 2

 3

 2

 2

 2

 2

 2

فشار

1

 2

 2

 -

 -

 1

 1

 1

 1

مغناطیس

 

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 -

صوت

0

 1

 1

 1

 2

       

فیزیک هسته ای

 

 1

 1

 -

 1

       
 

 

جدول بودجه بندی سوالات فیزیک کنکور تجربی نظام جدید 98

مباحث پرتکرار فیزیک تجربی

بودجه بندی فیزیک 98

فیزیک و اندازه گیری

1

کار،انرژی و توان

2

ویژگی های فیزیکی مواد

2

دما و گرما

3

الکتریسیته ساکن

3

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

3

مغناطیس و القای الکترو مغناطیسی

3

حرکت بر خط راست

3

دینامیک

3

نوسان و امواج

4

آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای

3

 

 

 

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی 1400

تعداد سوالات ریاضی کنکور تجربی در سال های اخیر 30 سوال بوده است که می توانید بودجه بندی این سوالات را در جداول زیر مشاهده کنید. همچنین با مطالعه مطلب لینک زیر می توانید بهترین روش مطالعه درس ریاضی برای کنکور تجربی را باتوجه به بودجه بندی ها مشاهده کنید.

بهترین روش خواندن درس ریاضی آزمون سراسری گروه علوم تجربی

جدول بودجه بندی سوالات ریاضی کنکور تجربی 97-89

مباحث پرتکرار ریاضی تجربی

بودجه بندی ریاضی 97

بودجه بندی ریاضی 96

بودجه بندی ریاضی 95

بودجه بندی ریاضی 94

بودجه بندی ریاضی 93

بودجه بندی ریاضی 92

بودجه بندی ریاضی 91

بودجه بندی ریاضی 90

بودجه بندی ریاضی 89

مشتق و کاربرد آن

5

4

5

5

6

4

3

6

5

هندسه 1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

حد و پیوستگی

2

2

2

2

2

2

3

2

2

مجانب

0

0

0

0

0

0

1

1

1

تابع

3

3

3

3

1

3

3

3

3

معادله و نامعادله

1

1

1

0

0

1

1

0

 

آمار

1

2

2

2

2

2

2

3

2

احتمال

2

3

3

2

2

4

3

2

1

مقاطع مخروطی

2

2

2

2

3

2

2

2

2

مثلثات

2

3

1

2

3

2

2

1

 

معادله مثلثاتی

1

0

1

1

0

0

0

0

1

لگاریتم و تابع نمایی

1

2

1

0

1

0

1

1

1

تصاعد و دنباله

1

1

2

2

1

1

1

1

2

انتگرال

2

2

2

2

2

2

2

2

2

دستگاه معادلات و معادله خط

0

0

0

0

0

1

0

2

1

معادله درجه دو

1

0

0

1

1

0

0

1

0

ماتریس

1

0

1

1

1

0

1

0

0

آنالیز ترکیبی

0

0

0

0

0

1

0

1

1

رشد و زوال

0

0

0

1

0

0

0

0

0

تابع جزء صحیح

0

0

0

0

1

0

1

0

0

 

جدول بودجه بندی سوالات ریاضی کنکور تجربی نظام جدید 98

مباحث پرتکرار ریاضی تجربی

بودجه بندی ریاضی 98

مجموعه، الگو و دنباله

1

توان های گویا و عبارت های جبری

0

معادله ها و نامعادله ها

3

هندسه

4

تابع

2

مثلثات

4

توابع نمایی و لگاریتمی

2

حد و پیوستگی

4

مشتق

4

کاربرد مشتق

2

شمارش، بدون شمردن

1

احتمال

2

آمار

1

 
 
 
 

بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی 1400

تعداد سوالات زمین شناسی کنکور تجربی سال های اخیر 25 تا بوده است که بودجه بندی فصول مختلف آن را در جداول زیر مشاهده می کنید. همچنین از طریق لینک زیر می توانید بهترین روش مطالعه درس زمین شناسی برای کنکور تجربی را مشاهده کنید. 

بهترین روش خواندن درس زمین شناسی آزمون سراسری گروه علوم تجربی

 

جدول بودجه بندی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی 97-89

کتاب درسی

فصول زمین شناسی

بودجه بندی زمین شناسی 97

بودجه بندی زمین شناسی 96

بودجه بندی زمین شناسی 95

بودجه بندی زمین شناسی 94

بودجه بندی زمین شناسی 93

بودجه بندی زمین شناسی 92

بودجه بندی زمین شناسی 91

بودجه بندی زمین شناسی 90

بودجه بندی زمین شناسی 89

زمین شناسی سال سوم

فصل 1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

فصل 2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

فصل 3

1

1

1

1

1

1

1

1

0

فصل 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

فصل 5

3

2

2

2

2

3

3

3

3

فصل 6

1

3

3

3

1

2

2

2

3

فصل 7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

فصل 8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

فصل 9

2

1

1

1

2

1

1

1

2

علوم زمین سال چهارم

فصل 1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

فصل 2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

فصل 3

1

1

1

1

1

2

2

2

1

فصل 4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

فصل 5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

فصل 6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

فصل 7

2

2

2

2

2

2

2

1

2

فصل 8

2

1

1

1

1

1

1

1

2

فصل 9

1

2

2

2

2

0

0

0

1

فصل 10

1

1

1

1

1

1

1

1

0

فصل 11

0

0

0

0

0

2

1

2

2

فصل 12

0

0

0

0

0

1

1

1

1

 
 

جدول بودجه بندی سوالات زمین شناسی کنکور تجربی نظام جدید 98

فصول پرتکرار زمین شناسی

بودجه بندی زمین شناسی 98

آفرینش کیهان و تکوین زمین

5

منابع معدنی، زیر بنای تمدن و توسعه صنعتی

3

منابع آب و خاک

4

زمین شناسی و سازه های مهندسی

3

زمین شناسی و سلامت

4

پویایی زمین

3

زمین شناسی ایران

3

 

 

بودجه بندی دروس عمومی کنکور تجربی 1400

بعد از بودجه بندی دروس تخصصی کنکور تجربی سال های 89 تا 98 نوبت به بودجه بندی دروس عمومی کنکور تجربی می رسد. درادامه مطلب می توانید بودجه بندی هر چهار درس عمومی کنکور تجربی را مشاهده کنید.

 

 

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور تجربی 1400

بهترین روش مطالعه درس زبان و ادبیات فارسی را برای کنکور سراسری با توجه به بودجه بندی این درس می توانید با مراجعه به لینک زیر بخوانید.
بهترین روش خواندن درس زبان و ادبیات فارسی آزمون سراسری

جدول بودجه بندی سوالات زبان و ادبیات فارسی کنکور تجربی 97-89

مبحث

بودجه بندی ادبیات 98

بودجه بندی ادبیات 97

بودجه بندی ادبیات 96

بودجه بندی ادبیات 95

بودجه بندی ادبیات 94

بودجه بندی ادبیات 93

بودجه بندی ادبیات 92

بودجه بندی ادبیات 91

بودجه بندی ادبیات 90

بودجه بندی ادبیات 89

واژگان

3

3

3

3

3

 3

 3

 3

 3

 3

املا

3

2

2

2

2

 2

 2

 2

 2

 2

زبان فارسی

5

5

5

5

5

 5

 5

 5

 5

 6

تاریخ ادبیات

1

3

3

3

3

 3

 3

 3

 3

 3

آرایه های ادبی

4

3

3

3

3

 3

 3

 3

 3

 3

قرابت معنایی

9

9

9

9

9

 9

 9

 9

 9

 8

 

 

بودجه بندی عربی کنکور تجربی 1400

بهترین روش مطالعه درس عربی را برای کنکور سراسری با توجه به بودجه بندی این درس می توانید با مراجعه به لینک زیر بخوانید.

بهترین روش خواندن درس زبان عربی آزمون سراسری

جدول بودجه بندی سوالات عربی کنکور تجربی نظام قدیم 97-89

مبحث

بودجه بندی عربی 98

بودجه بندی عربی 97

بودجه بندی عربی 96

بودجه بندی عربی 95

بودجه بندی عربی 94

بودجه بندی عربی 93

بودجه بندی عربی 92

بودجه بندی عربی 91

بودجه بندی عربی 90

بودجه بندی عربی 89

ترجمه و تعریب

8

8

8

8

8

 8

 8

 8

 8

 8

درک مطلب

4

4

4

4

4

 4

 4

 4

 4

 4

حرکت گذاری

2

2

2

2

2

 2

 2

 2

 2

 2

تحلیل صرفی

3

3

3

3

3

 3

 3

 3

 3

 3

قواعد

8

8

8

8

8

 8

 8

 8

 8

 8

 

 

جدول بودجه بندی سوالات عربی کنکور تجربی نظام جدید 98

مبحث

بودجه بندی عربی 98

ترجمه و مفاهیم

10

مفهوم لغات

1

درک مطلب

4

تحلیل صرفی

3

حرکت گذاری

1

جمع مکسر-متضاد-مترادف

1

قواعد

5

 
 

بودجه بندی دین و زندگی کنکور تجربی 1400

بهترین روش مطالعه درس دین و زندگی را برای کنکور سراسری با توجه به بودجه بندی این درس می توانید با مراجعه به لینک زیر بخوانید.

بهترین روش خواندن درس دین و زندگی کنکور سراسری

جدول بودجه بندی سوالات دین و زندگی کنکور تجربی 

دین و زندگی

بودجه بندی دینی 98

بودجه بندی دینی 97

بودجه بندی دینی 96

بودجه بندی دینی 95

بودجه بندی دینی 94

بودجه بندی دینی 93

بودجه بندی دینی 92

بودجه بندی دینی 91

بودجه بندی دینی 90

بودجه بندی دینی 89

دوم دبیرستان

9

 9

 9

 9

 9

 9

 9

 9

 9

 9

سوم دبیرستان

9

 9

 9

 9

 9

 9

 9

 9

 9

 9

چهارم دبیرستان

7

 7

 7

 7

 7

 7

 7

 7

 7

 7

 
 

بودجه بندی زبان کنکور تجربی 1400

بهترین روش مطالعه درس زبان را برای کنکور سراسری با توجه به بودجه بندی این درس می توانید با مراجعه به لینک زیر بخوانید.

بهترین روش خواندن درس زبان انگلیسی کنکور سراسری

 

جدول بودجه بندی سوالات زبان کنکور تجربی

مبحث

بودجه بندی زبان 98

بودجه بندی زبان 97

بودجه بندی زبان 96

بودجه بندی زبان 95

بودجه بندی زبان 94

بودجه بندی زبان 93

بودجه بندی زبان 92

بودجه بندی زبان 91

بودجه بندی زبان 90

بودجه بندی زبان 89

واژگان

8

8

8

8

8

8

8

 7

 6

 6

گرامر

4

4

4

4

4

4

4

 3

 4

 4

Cloze Test

5

5

5

5

5

5

5

 5

 5

 5

درک مطلب (Reading)

8

8

8

8

8

8

8

 10

 10

 10