دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی

تعداد بازدید 18418 دفعه

دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم تجربی، این امکان را برای شما عزیزان فراهم می کند که از اولین آزمون تا آخرین آزمونی که این موسسه در سال های تحصیلی 90 تا 99 برگزار کرده است را به راحتی دانلود کنید و مورد استفاده قرار دهید.

دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم تجربی+ پاسخ تشریحی
دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم تجربی+ پاسخ تشریحی

 

دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی

در جداول زیر سوالات آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم تجربی، جهت دانلود رایگان قرار دارد.

 

دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 92

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1 دانلود (پایه پیش دانشگاهی) 2 خرداد

2

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

10 خرداد

 

دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 93

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

16 خرداد

2

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

23 خرداد

3

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

30 خرداد

4

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

26 دی

 

دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 94

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

1 خرداد

2

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

8 خرداد

3

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

15 خرداد

4

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

25 تیر

5

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

دانلود (پایه دوم نظام قدیم)

9 مرداد

6

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

25 دی

 

دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 95

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1 دانلود (پایه پیش دانشگاهی) 4 تیر

2

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

1 مرداد

3

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

15 مرداد

4

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

29 مرداد

5

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

12 شهریور

6

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

26 شهریور

7

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

9 مهر

8

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

23 مهر

9

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

7 آبان

10

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پایه پبش دانشگاهی)

21 آبان

11

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

5 آذر

12

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

19 آذر

13

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

3 دی

14

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

24 دی

15

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

8 بهمن

16

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پیش دانشگاهی)

15 بهمن

17

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

6 اسفند

18

دانلود (پایه دهم)

دانلود (پایه سوم نظام قدیم)

دانلود (پیش دانشگاهی)

20 اسفند

 

دانلود آزمون های آزمایشی قلمچی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 96

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

3 آذر

2

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

17 آذر

3 دانلود (پایه پیش دانشگاهی) 1 دی

4

دانلود (پایه یازدهم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

22 دی

5

دانلود (پایه یازدهم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

6 بهمن

6

دانلود (پایه یازدهم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

20 بهمن

7

دانلود (پایه یازدهم)

دانلود (پایه پیش دانشگاهی)

4 اسفند

8 دانلود (پایه پیش دانشگاهی) 18 اسفند

 

دانلود آزمون آزمایشی قلمچی دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 97

ردیف

لینک سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی

زمان برگزاری آزمون

1

دانلود (پایه یازدهم)

5 بهمن

 

دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 98

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
     
     

 

دانلود آزمون های آزمایشی گاج دوازدهم تجربی + پاسخ تشریحی 99

لینک سوالات آزمون  لینک پاسخنامه آزمون زمان برگزاری آزمون
     
     

 

ثبت نام و شروع مشاوره و برنامه ریزی

سایر بخش های کنکور تجربی نظام قدیم و نظام جدید

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc