برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی 1401

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته تجربی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی شنوایی شناسی کنکور تجربی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر تجربی مثل رشته های دارو سازی و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته تجربی قرار می دهد. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته شنوایی سنجی را در سایت 3گام بخوانید.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی شنوایی شناسی کنکور تجربی 1401

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی شنوایی شناسی 1401 چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور تجربی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته شنوایی شناسی، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته تجربی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود شده است. عواملی  مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته تجربی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته تجربی و رتبه های قبولی شنوایی شناسی اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته تجربی می شود و مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل به چیدمان انتخاب رشته تجربی صحیح و منطقی برای جا گذاری رشته محل های شنوایی شناسی برسد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی شنوایی شناسی 1401، به داوطلبان رشته تجربی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته  باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی شنوایی شناسی کنکور تجربی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام گرداوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید. با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی 1401 در سهمیه خود بروید.

 

جدول رتبه های قبولی شنوایی سنجی 1401

 

 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی 9۹ در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی ۹۹ در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی 9۹ در سهمیه منطقه سه

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی شنوایی شناسی 9۹

 

جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی 98 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی 98 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی 98 در سهمیه منطقه سه

 

جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی 97 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی 97 در سهمیه منطقه دو

 

 

داوطلبان کنکور تجربی 1401 چطور شنوایی شناسی قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان تجربی موسسه 3گام در رشته شنوایی شناسی را از زبان مشاورانشان بشنوید

 

جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی ۹۹ در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی شنوایی شناسی ۹۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۳۰۳۰ رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران
3142 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
3235 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳۳۹۰ رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3470 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
3574 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۳۶۶۷ رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۳۸۸۶ رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴۳۸۵ رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته شنوایی شناسی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی ۹۹ در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی شنوایی شناسی ۹۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
4700 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۵۰۹۶ رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۵۳۸۹ رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۵۴۹۰ رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۵۶۱۳ رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۵۷۳۱ رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۵۷۷۱ رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۵۸۶۲ رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۵۹۲۷ رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز
۵۹۵۸ رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۶۰۳۸ رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز

 

 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی ۹۹ در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه

رتبه های قبولی شنوایی شناسی ۹۹

رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز ۳۳۳۳

رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران

3429

رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران

۳۴۸۳
رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳۵۲۹
رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۵۴۷
رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۳۶۳۱
رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز ۳۷۴۶
رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ۳۷۵۷
رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز ۴۰۷۹

 

 

 

 

 

 

رتبه های قبولی شنوایی شناسی ۹۸

 

جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی 98 در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی شنوایی شناسی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3429 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته شنوایی شناسی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی ۹۹ در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی شنوایی شناسی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
5038 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
5560 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
5727 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6078 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل
11790 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

 

 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی 98 در سهمیه منطقه سه

رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه

رتبه های قبولی شنوایی شناسی 98

رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران

2742

رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران

3010

رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3143

رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2448

رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2768

رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اراک

3503

رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بابل

3499

رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

1295

 
 

 

 

 

 

 

رتبه های قبولی شنوایی شناسی ۹۷

 

جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی 97 در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی شنوایی شناسی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2870 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته شنوایی شناسی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی شنوایی شناسی 97 در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی شنوایی شناسی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3997 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
4418 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
4494 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4869 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل
4960 رتبه قبولی شنوایی شناسی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 

 

برای تخمین شانس  قبولی شنوایی شناسی با توجه به رتبه در سهمیه  خود، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته تجربی 3گام استفاده کنید. 

 

 

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی شنوایی شناسی

حالا که رتبه های قبولی شنوایی شناسی سهمیه های مختلف را مشاهده کرده اید. حتما مقایسه ای بین رتبه ی خود با رتبه های موجود در جدول قبولی شنوایی شناسی انجام داده اید، یا با سوالات متعددی رو به رو شده اید و اطلاعاتی را از کارنامه ی تجربی سال های مختلف مشاهده کرده اید و بعضا به تناقض رسیده اید . برای مثال چرا رتبه قبولی شنوایی شناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز داوطلب دختر در دو سال  با وجود سهمیه مشابه تفاوت بسیاری دارد. یا اینکه با داشتن سهمیه های پنج درصد چقدر شانس این داوطلبان را در قبولی شنوایی شناسی افزایش می دهد و سوالاتی نظیر این. پس در نظر داشته باشید، فقط با دانستن رتبه های قبولی شنوایی شناسی و داشتن رتبه ی مشابه این رتبه ها قبولی شما تضمینی نیست، هر چند که میتواند دید بهتری به شما بدهد برای داشتن انتخاب رشته منطقی و صحیح پیشنهاد میکنیم مطلب انتخاب رشته تجربی هم به دقت مطالعه کنید تا بتوانید دانش بیشتری در امر تخصصی انتخاب رشته کسب کنید. هم چنین می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تجربی، شانس قبولی خود را در رشته ی شنوایی شناسی و تمام کد رشته های دیگر دفترچه سنجش به ترتیب در چهار احتمال: حتمی، پر احتمال، خوش بینانه و کم احتمال بررسی کنید. همینطور با کمک نرم افزار و با توجه به پارامتر های مختلف به چیدمان مناسب برای انتخاب رشته تجربی خود دست پیدا کنید.

عجله نکنید! برای قبولی شنوایی شناسی هنوز گام آخر باقی مانده، انتخاب رشته صحیح. حواستان که با انتخاب رشته نادرست شانس قبولی شنوایی شناسی در دانشگاه بهتر را از دست ندهید.