برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه های قبولی اتاق عمل 1401

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته تجربی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی اتاق عمل کنکور تجربی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر تجربی مثل رشته های پرستاری و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته تجربی قرار می دهد. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته اتاق عمل را در سایت 3گام بخوانید.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی اتاق عمل کنکور تجربی 1401

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی اتاق عمل 1401 چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور تجربی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته اتاق عمل، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته تجربی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود شده است. عواملی  مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته تجربی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته تجربی و رتبه های قبولی اتاق عمل اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته تجربی می شود و مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل به چیدمان انتخاب رشته تجربی صحیح و منطقی برای جا گذاری رشته محل های اتاق عمل برسد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی اتاق عمل 1401، به داوطلبان رشته تجربی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته  باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی اتاق عمل کنکور تجربی 1401 را که توسط تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام گرداوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید. با کلیک بر روی قسمت های زیر می توانید به جدول رتبه های قبولی اتاق عمل 1401 در سهمیه خود بروید.

رتبه قبولی رشته اتاق عمل 1401

رتبه در سهمیه محل قبولی  سهمیه
3626 تکنولوژی اتاق عمل - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی شیراز سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
4773 تکنولوژی اتاق عمل - شهریه پرداز - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
5754 تکنولوژی اتاق عمل - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی مشهد سهمیه منطقه 1
7553 تکنولوژی اتاق عمل - روزانه - دانشکده علوم پزشکی خوی سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
7815 تکنولوژی اتاق عمل - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محل تحصیل دانشکده علوم پزشکی نیشابور) سهمیه ایثارگر( 5درصد ظرفیت)
10485 تکنولوژی اتاق عمل - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی جهرم سهمیه منطقه 3
10570 تکنولوژی اتاق عمل - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی جیرفت سهمیه منطقه 1
12593 تکنولوژی اتاق عمل - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی استهبان) سهمیه منطقه 3

 

جدول رتبه های قبولی اتاق عمل 9۹ در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی اتاق عمل 9۹ در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی اتاق عمل 9۹ در سهمیه منطقه سه

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی اتاق عمل 9۹

 

جدول رتبه های قبولی اتاق عمل 97 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی اتاق عمل 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی اتاق عمل 97 در سهمیه منطقه سه

 

 

 

 

داوطلبان کنکور تجربی 1401 چطور اتاق عمل قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان تجربی موسسه 3گام در رشته اتاق عمل را اززبان مشاورانشان بشنوید

 

 

 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی 9۹ در سهمیه منطقه یک

رتبه های رادیولوژی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3618 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3563 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳۷۵۷ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
4111 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴۲۰۳ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4269 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
4691 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴۶۹۸ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
5902 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۶۰۲۵ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۶۱۱۵ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی ۹۹ در سهمیه منطقه دو

رتبه های رادیولوژی ۹۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3615 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
4817 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
5144 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
۵۵۰۷ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
5518 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
5534 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
۵۵۹۹ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۵۶۳۹ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۶۱۱۸ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۶۱۸۴ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
6544 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
6617 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۶۸۸۰ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
8003 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
۸۷۷۱ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی رادیولوژی ۹۹ در سهمیه منطقه سه

رتبه های رادیولوژی ۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۸۸۶ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲۷۳۰ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3668 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
۳۷۶۵ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳۸۳۳ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۳۸۴۲ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4159 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
۴۵۴۷ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4973 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران
۵۰۵۰ رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
5873 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  تهران

 

 

 

 

 

رتبه های قبولی اتاق عمل ۹۷
 

 

جدول رتبه های قبولی اتاق عمل 97 در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی اتاق عمل 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
3547 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
4059 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4901 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4945 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران
5994 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
6094 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
7609 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کاشان
7970 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
7994 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
8178 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل استهبان)
8338 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی فسا
9050 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشکده علوم پزشکی مراغه
10068 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی جهرم
10591 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشکده علوم پزشکی گراش
10778 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته اتاق عمل و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی اتاق عمل 97 در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی اتاق عمل 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
5404 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
5825 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
5991 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
7038 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
11034 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کاشان
11470 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل پیرا پزشکی لنگرود)
12577 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
13287 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل
13679 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اراک
13968 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
14539 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
14801 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
14846 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج
14949 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان
15916 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
15942 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
15994 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد
16147 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
16537 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد
16763 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی قم
16841 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زنجان
17322 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
17366 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشکده علوم پزشکی شوشتر
17574 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
17661 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل طبس)
17951 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان (محل تحصیل نهاوند)
18402 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل فردوس)
18496 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشکده علوم پزشکی بهبهان
18585 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
18675 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی یزد (محل تحصیل ابرکوه)
18933 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گناباد
19150 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشکده علوم پزشکی آبادان
19520 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل قائن)
19903 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشکده علوم پزشکی خمین
21480 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
22082 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
23224 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
27810 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان (محل تحصیل سرخه)

 

 

 

قبولی اتاق عمل معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی ااق عمل برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

 

جدول رتبه های قبولی اتاق عمل 97 در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی اتاق عمل 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
4162 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4823 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
6561 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
6619 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بابل
8953 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج
9204 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
9761 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان
9899 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
10312 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل طبس)
10328 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
10897 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد
11198 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
11992 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل قائن)
12043 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشکده علوم پزشکی مراغه
12093 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (محل تحصیل فردوس)
12218 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان
12616 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
13127 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
13384 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشکده علوم پزشکی بهبهان
14293 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
14334 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
14590 رتبه قبولی اتاق عمل منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بم

 

 

 

 

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی اتاق عمل 1401

حالا که رتبه های قبولی اتاق عمل سهمیه های مختلف را مشاهده کرده اید. حتما مقایسه ای بین رتبه ی خود با رتبه های موجود در جدول قبولی اتاق عمل انجام داده اید، یا با سوالات متعددی رو به رو شده اید و اطلاعاتی را از کارنامه ی تجربی سال های مختلف مشاهده کرده اید و بعضا به تناقض رسیده اید . برای مثال چرا رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز داوطلب دختر در دو سال با وجود سهمیه مشابه تفاوت بسیاری دارد. یا اینکه با داشتن سهمیه های پنج درصد چقدر شانس این داوطلبان را در قبولی اتاق عمل افزایش می دهد و سوالاتی نظیر این. پس در نظر داشته باشید، فقط با دانستن رتبه های قبولی اتاق عمل و داشتن رتبه ی مشابه این رتبه ها قبولی شما تضمینی نیست، هر چند که میتواند دید بهتری به شما بدهد برای داشتن انتخاب رشته منطقی و صحیح پیشنهاد میکنیم مطلب انتخاب رشته تجربی هم به دقت مطالعه کنید تا بتوانید دانش بیشتری در امر تخصصی انتخاب رشته کسب کنید. هم چنین می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تجربی، شانس قبولی خود را در رشته ی اتاق عمل و تمام کد رشته های دیگر دفترچه سنجش به ترتیب در چهار احتمال: حتمی، پر احتمال، خوش بینانه و کم احتمال بررسی کنید. همینطور با کمک نرم افزار و با توجه به پارامتر های مختلف به چیدمان مناسب برای انتخاب رشته تجربی خود دست پیدا کنید.

عجله نکنید! برای قبولی اتاق عمل هنوز گام آخر باقی مانده، انتخاب رشته صحیح. حواستان که با انتخاب رشته نادرست شانس قبولی اتاق عمل در دانشگاه بهتر را از دست ندهید.