برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته کنکور 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 1401

باتوجه به اهمیت و پیچیدگی انتخاب رشته تجربی، داوطلبان به دنبال مرجعی کامل برای دانستن اطلاعات رتبه های قبولی فیزیوتراپی کنکور تجربی در سهمیه های مختلف، یا اطلاعات رتبه های قبولی رشته های پر طرفدار دیگر تجربی مثل رشته های پرستاری و... می باشند. تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام این اطلاعات را به طور دقیق و کامل در اختیار داوطلبان رشته تجربی قرار می دهد. همچنین شما می توانید معرفی کامل کارشناسی رشته فیزیوتراپی را در سایت 3گام بخوانید.

اهمیت دانستن رتبه های قبولی فیزیوتراپی کنکور تجربی 1401

شاید از خود بپرسید دانستن رتبه های قبولی فیزیوتراپی 1401 چه اهمیتی دارد. اهمیت داشتن این اطلاعات در آن است که انتخاب رشته کنکور تجربی به خصوص برای رشته های پرطرفدار مثل رشته فیزیوتراپی، به دلیل وجود عوامل مختلف تاثیر گذار در قبولی داوطلبان رشته تجربی، عملا تبدیل به پیچیده ترین انتخاب رشته بین تمامی آزمون هایی که در کشور برگزار می شود شده است. عواملی  مانند سهمیه های مختلف داوطلبان، انواع مدل پذیرش در دانشگاه ها مثل ناحیه ای و کشوری، ظرفیت های موجود و مازاد، گرایش روزافزون افراد مختلف به شرکت در کنکور رشته تجربی و حتی جنسیت همه و همه از جمله عواملی است که روی قبولی داوطلبان رشته تجربی و رتبه های قبولی فیزیوتراپی اثر گذار است. همین عوامل زیاد باعث سر درگمی داوطلبان در انتخاب رشته تجربی می شود و مانع از این می شود که داوطلب بتواند با تحلیل کامل همه عوامل به چیدمان انتخاب رشته تجربی صحیح و منطقی برای جا گذاری رشته محل های فیزیوتراپی برسد. در این میان داشتن اطلاعات رتبه های قبولی فیزیوتراپی 1401 ، به داوطلبان رشته تجربی کمک می کند که بتوانند تصمیم گیری بهتری برای انتخاب رشته داشته  باشند. در ادامه می توانید رتبه های قبولی فیزیوتراپی کنکور تجربی 1401  را که توسط تیم مشاورین تخصصی تجربی 3گام گرداوری شده را در سهمیه های مختلف  مشاهده کنید. 

 

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 1401

رتبه در سهمیه محل قبولی  سهمیه
3182 فیزیوتراپی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی سمنان سهمیه منطقه 1
3880 فیزیوتراپی - روزانه - دانشگاه علوم پزشکی ایران سهمیه منطقه 2

 

 

 

با کلیک کردن بر روی هر رشته می توانید به جدول مرتبط با آن دسترسی داشته باشید.

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 9۹ در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 9۹ در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 9۹ در سهمیه منطقه سه

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی فیزیوتراپی 9۹

 

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 98 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 98 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 98 در سهمیه منطقه سه

 

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 97 در سهمیه منطقه یک 

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 97 در سهمیه منطقه دو

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 97 در سهمیه منطقه سه

 

 

 

داوطلبان کنکور تجربی  1401 چطور فیزیوتراپی قبول شدند؟

داستان قبولی داوطلبان تجربی موسسه 3گام در رشته فیزیوتراپی را اززبان مشاورانشان بشنوید

 

 

 

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 9۹ در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 9۹ رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۱۹۵۷ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۱۵۷ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۲۱۶۸ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲۳۷۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۲۳۷۹ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۲۳۸۴ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲۴۲۴ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۴۳۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۴۷۲ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۲۵۶۸ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲۵۷۵ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۲۷۶۸ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۸۲۳ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بابل
۲۹۵۳ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲۹۳۳ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۲۹۵۳ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بابل
۳۰۰۹ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۳۰۲۷ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی همدان
۳۰۷۲ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۳۰۸۱ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بابل
۳۱۰۹ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۳۱۴۲ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۳۱۸۸ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۱۹۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۲۱۲ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۳۲۳۵ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت
۳۲۵۹ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۳۲۷۰ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته فیزیوتراپی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 99 در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 99 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۲۳۱۷ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۶۱۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۲۸۹۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۹۱۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۲۹۶۹ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۳۰۵۵ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۰۷۴ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۳۳۱۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۳۳۸۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۵۱۷ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۳۵۶۹ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۳۵۱۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۶۲۷ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل
۳۶۷۹ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
۳۶۸۴ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت
۳۸۳۱ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳۹۶۴ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۳۹۹۲ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴۱۹۲ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت
۴۲۱۴ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
۴۲۲۵ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۴۳۴۲ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
۴۴۲۱ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴۲۷۲ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۴۳۰۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل
۴۴۲۷ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت
۴۴۹۱ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۴۵۳۵ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۴۵۴۵ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
۴۵۵۵ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۴۵۸۰ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۴۶۸۹ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۴۷۰۷ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۴۷۴۴ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل
۴۷۹۸ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۴۸۲۳ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۴۸۴۸ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۴۹۱۴ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۴۹۱۸ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴۹۲۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۴۹۷۰ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل
۴۹۷۸ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۴۹۹۴ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
۵۰۱۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل
۵۰۳۸ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۵۰۳۹ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
۵۱۷۵ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۵۴۳۷ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت

 

 

 

قبولی فیزیوتراپی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی فیزیوتراپی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

 

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی  99 در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی فیزیوتراپی98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
۱۵۹۸ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بابل
۱۶۲۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۶۸۹ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۱۸۳۱ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۸۳۹ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۱۸۹۲ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۹۰۷ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۱۹۶۴ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۹۸۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲۱۷۲ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
۲۲۸۱ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان
۲۳۲۲ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۳۵۴ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۲۵۵۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲۶۱۵ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بابل
۲۶۷۹ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۲۷۰۱ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۲۷۶۳ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۲۷۹۷ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۲۹۲۱ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۲۹۴۳ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی بابل
۳۰۰۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۳۰۳۸ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۳۰۴۴ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۳۰۶۱ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان
۳۰۸۶ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۳۱۲۰ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۳۱۱۳۷ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۳۱۴۹ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران
۳۱۷۹ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۳۱۹۳ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
۳۲۲۴ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی همدان
۳۲۳۵ رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  

 

 

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 98

 

 

 

 

 

 

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 98 در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
1498 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
1771 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1894 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1910 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2024 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
2138 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی ایران 
2260 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
2632 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2723 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بابل
2792 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2806 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بابل
2915 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته فیزیوتراپی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 98 در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2032 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
2504 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
2958 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
3003 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
3587 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
3712 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3838 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3948 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
4228 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - پردیس خودگردان
4321 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی مشهد
4396 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز- پردیس خودگردان
4496 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان - پردیس خودگردان

 

 

 

قبولی فیزیوتراپی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی فیزیوتراپی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

 

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی  98 در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 98 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
1295 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران
1379 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی ایران
1535 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
1790 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1865 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
2230 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
2381 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز
2469 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 97

 

 

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 97 در سهمیه منطقه یک

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
1444 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی تهران
1579 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1615 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1686 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1840 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
1872 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت
1975 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه یک دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 

 

برای اینکه شانس قبولی خود را در رشته فیزیوتراپی و کد رشته های دیگر بسنجید می توانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

 

 

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 97 در سهمیه منطقه دو

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
2436 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران
2456 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران
2678 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی ایران
2737 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2866 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
2972 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
3205 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی بابل
3349 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت
3365 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی کرمان
3371 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی سمنان
3395 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی همدان
3680 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
3733 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
3840 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه دو دانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان

 

 

قبولی فیزیوتراپی معجزه؟ اتفاق؟ یا حاصل برنامه ریزی و تلاش هدفمند؟

اگر فکر می کنید که قبولی فیزیوتراپی برای شما سخت است همین حالا ثبت نام کنید تا ما این راه را برای شما آسان کنیم

 

جدول رتبه های قبولی فیزیوتراپی 97 در سهمیه منطقه سه

رتبه های قبولی فیزیوتراپی 97 رشته و دانشگاه و سهمیه/منطقه
1183 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران(رشته های گروه پزشکی)
1342 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1420 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1446 رتبه قبولی فیزیوتراپی منطقه سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

 

 

 

نکته بسیار مهم در مورد رتبه های قبولی فیزیوتراپی 1402

حالا که رتبه های قبولی فیزیوتراپی سهمیه های مختلف را مشاهده کرده اید. حتما مقایسه ای بین رتبه ی خود با رتبه های موجود در جدول قبولی فیزیوتراپی انجام داده اید، یا با سوالات متعددی رو به رو شده اید و اطلاعاتی را از کارنامه ی تجربی سال های مختلف مشاهده کرده اید و بعضا به تناقض رسیده اید . برای مثال چرا رتبه قبولی فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز داوطلب دختر در دو سال  با وجود سهمیه مشابه تفاوت بسیاری دارد. یا اینکه با داشتن سهمیه های پنج درصد چقدر شانس این داوطلبان را در قبولی فیزیوتراپی افزایش می دهد و سوالاتی نظیر این. پس در نظر داشته باشید، فقط با دانستن رتبه های قبولی فیزیوتراپی و داشتن رتبه ی مشابه این رتبه ها قبولی شما تضمینی نیست، هر چند که میتواند دید بهتری به شما بدهد برای داشتن انتخاب رشته منطقی و صحیح پیشنهاد میکنیم مطلب انتخاب رشته تجربی هم به دقت مطالعه کنید تا بتوانید دانش بیشتری در امر تخصصی انتخاب رشته کسب کنید. هم چنین می توانید با استفاده از نرم افزار انتخاب رشته تجربی، شانس قبولی خود را در رشته ی فیزیوتراپی و تمام کد رشته های دیگر دفترچه سنجش به ترتیب در چهار احتمال: حتمی، پر احتمال، خوش بینانه و کم احتمال بررسی کنید. همینطور با کمک نرم افزار و با توجه به پارامتر های مختلف به چیدمان مناسب برای انتخاب رشته تجربی خود دست پیدا کنید.

عجله نکنید! برای قبولی فیزیوتراپی هنوز گام آخر باقی مانده، انتخاب رشته صحیح. حواستان باشد  که با انتخاب رشته نادرست شانس قبولی فیزیوتراپی در دانشگاه بهتر را از دست ندهید