گزیده ای از اتاق فکر علوم و مهندسی صنایع غذایی

ورود به اتاق فکر

نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولیهای ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 98

تعداد بازدید 12790 دفعه

کارنامه ها و اطلاعات درصدها و رتبه ها و قبولیهای داوطلبان آرمون کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی سال 97 و 98. داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی در سال 98 به داوطلبان ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی سال 99 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. سعی شده است نمونه کارنامه های ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 98 در همه سهمیه ها (سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد ایثارگری و 25 درصد ایثارگری) ارائه شود.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 98 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 98

تأثير معدل در آزمون

تعیین رتبه در آزمون کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي ­باشد.

 

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در آزمون، کارنامه کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد. فرمول تراز به قرار زير است.

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی قرار داده شده است. 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 98- کارشناسی ارشد گرایش علوم و مهندسی صنایع غذایی 98

(سهمیه عادی)

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 2) شیمی مواد غذایی (ضريب 2) میکروبیولوژی مواد غذایی (ضريب 2) تکنولوژی مواد غذایی (ضريب 4) اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (ضريب 2)
18 20 7441 40 0 53.33 43.33 44.17 26.67
44 50 6345 0 25 26.67 26.67 25.64 41.67
47 54 6245 0 0 30 43.33 45.3 51.67
184 206 4515 0 0 36.67 5 28.21 25
260 289 4053 10 18.33 -5 6.67 20.51 18.33
278 310 3973 -1.1 0 28.33 25 13.68 30
279 311 3971 -11.1 20 6.67 6.67 17.95 20
332 368 3790 -8.88 0 8.33 25 24.17 23.33
426 477 3499 22.22 0 21.67 10 9.4 0
439 491 3462 -2.21 0 10 16.67 20.51 5
455 510 3427 4.44 0 13.33 13.33 11.11 23.33
476 533 3382 17.78 0 0 15 14.17 0
504 563 3301 4.44 0 18.33 3.33 22.22 20
506 565 3299 2.22 0 6.67 33.33 5.13 30
545 605 3249 7.78 -20 15 36.67 4.27 5
566 628 3209 1.11 5 26.67 -11.66 15.38 1.67
583 649 3190 0 0 26.67 15 11.11 8.33
682 760 2999 3.33 3.33 11.67 18.33 12.82 -6.66
745 828 2896 0 8.33 33.33 16.67 -0.84 1.67
769 853 2869 24.44 0 18.33 1.67 0.85 0
965 1061 2638 16.67 0 8.33 8.33 3.33 13.33
995 1092 2610 10 3.33 -10 -1.66 10.26 16.67
1080 1189 2527 -2.21 0 8.33 5 14.53 0
1349 1493 2309 2.22 0 3.33 6.67 7.69 -5
1520 1683 2187 0 0 15 -3.32 5.13 10
1683 1863 2099 1.11 0 8.33 -20 3.42 5
1949 2157 1931 0 0 -6.66 -10 6.84 15
2368 2582 1672 0 0 -1.66 0 -1.7 15

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 98

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 2) شیمی مواد غذایی (ضريب 2) میکروبیولوژی مواد غذایی (ضريب 2) تکنولوژی مواد غذایی (ضريب 4) اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (ضريب 2)
17 127 5081 0 0 38.33 33.33 26.5 30
65 780 2966 18.89 0 0 8.33 9.4 6.67
98 1281 2454 0 0 1.67 6.67 14.53 8.33
122 1593 2249 11.11 0 10 1.67 -0.84 -3.32

 

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی قرار داده شده است. 

 

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97- کارشناسی ارشد گرایش علوم و مهندسی صنایع غذایی 97

(سهمیه عادی)

رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 2) شیمی مواد غذایی (ضريب 2) میکروبیولوژی مواد غذایی (ضريب 2) تکنولوژی مواد غذایی (ضريب 4) اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (ضريب 2)
22 7264 12.22 0 68.33 35 50 8.33
48 6481 17.78 5 43.33 25 37.5 26.67
135 5219 0 5 41.67 20 30.83 0
209 4521 -2.21 0 23.33 30 27.5 16.67
254 4292 0 0 48.33 23.33 19.17 0
348 3958 -5.55 0 13.33 15 27.5 5
406 3754 16.67 0 11.67 10 17.5 23.33
523 3414 0 0 25 10 10.83 15
636 3229 12.22 0 25 25 -3.32 8.33
793 3022 -20 -6.66 0 26.67 10 26.67
905 2916 24.44 0 -5 10 0.83 15
1359 2559 2.22 0 6.67 3.33 5.83 8.33
1605 2398 15.56 20 6.67 -6.66 -10 -20
1839 2273 3.33 0 -3.32 1.67 3.33 21.67
2599 1925 -1.1 5 5 8.33 -5.82 -1.66
3305 1533 0 -3.32 -6.66 5 -2.5 3.33

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی 97

رتبه رتبه کشوري تراز زبان عمومی و تخصصی (ضريب 2) ریاضیات (ضريب 2) شیمی مواد غذایی (ضريب 2) میکروبیولوژی مواد غذایی (ضريب 2) تکنولوژی مواد غذایی (ضريب 4) اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی (ضريب 2)
1518 1618 2447 21.11 0 5 0 3.33 0
2523 2623 1952 7.78 0 13.33 -1.66 0 0

 

ربات تخمین رتبه آزمون کارشناسی ارشد 99

 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  راضیه‏ - 99/3/13

  سلام ممنونم از اطلاعات مفیدتون ببخشید ممکنه بگید تا چه رتبه ای دانشگاه های برتر تهران و اصفهان رو تو ارشد رشته صنایع غذایی رو میتونم قبول شم؟

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 98/11/20

  سايتتون خيلي خوبه موفق باشيد رشتم صنايع غذايي اطلاعات خوبي كسب كردم ازسايتتون

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/11/20

  خوشحالیم که تونستیم کمکی کرده باشیم 

 • تصویر فرد

  محمدرضا خسروی فرد‏ - 98/3/28

  سلام خسته نباشید.آیا با مقایسه درصدای درسایی که امسال زدم میتونم حدود رتبه ام رو با توجه به درصدای سال 97 بدست بیارم؟
  چون من درصدام که رو مقایسه کردم با درصدای رتبه های زیر 300 پارسال همخونی داره

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید. خواهشمند است سوالات خود را در قسمت اتاق فکر این رشته مطرح نمایید

تصویر فرد
CaptchaMvc