دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی مکانیک (سال های 90 تا 97)

 

 

 

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی مکانیک 1402

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک هرساله با حدود 20 هزار داوطلب در کشور برگزار می شود. کنکور ارشد این رشته یکی از پرطرفدارترین و البته سخت ترین کنکورهای  کارشناسی ارشد است. 

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، سوالات کنکور ارشد مهندسی مکانیک 1402 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم. مطالعه سوالات کنکور ارشد مکانیک 1402، به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور ارشد مهندسی مکانیک 1403 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوال دهی طراحان سوال کنکور کارشناسی ارشد این رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند. همچنین پیشنهاد دپارتمان مشاوره و برنامه ریزی مهندسی مکانیک 3گام به این داوطلبان مطالعه سوالات کنکور های سال های گذشته ارشد مهندسی مکانیک و مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مکانیک می باشد. 

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی مکانیک 1402

برای دانلود سوالات و کلید پاسخنامه ارشد مهندسی مکانیک سال 1402 روی لینک های زیر کلیک کنید.

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1402

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1402

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی مکانیک 1401

برای دانلود سوالات و کلید پاسخنامه ارشد مهندسی مکانیک سال 1401 روی لینک های زیر کلیک کنید.

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1401

 

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی مکانیک 1400

برای دانلود سوالات و کلید پاسخنامه ارشد مهندسی مکانیک سال 1400 روی لینک های زیر کلیک کنید.

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 1400

 

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی مکانیک 99

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، سوالات کنکور ارشد مهندسی مکانیک 99 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 99

 

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی مکانیک 98

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، سوالات کنکور ارشد مهندسی مکانیک 98 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

 

دانلود سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98

 

دانلود پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 98

 

در ادامه سوالات کنکور ارشد مکانیک 8 سال اخیر از سال 90 تا 97 به همراه پاسخ کلیدی آورده شده است. تعداد سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 170 سوال است که باید در 180 دقیقه پاسخ داده شود؛ البته با توجه به گرایش انتخابی پاسخ گویی به همه ی سوالات لازم نیست. 170 سوال کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در 8 ماده امتحانی (باکس) تقسیم شده است که به جز درس زبان همه ی باکس ها شامل 20 سوال می شود. در دوران جمع بندی برای کنکور ارشد مهندسی مکانیک، داوطلبان می توانند مفاهیم اساسی و حتی نکته های ریز را در قالب تست های جامع کنکور های سال های گذشته درک کنند. همچنین می توانند با شبیه سازی کنکور سراسری، شرایط کنکور را تجربه کنند و مدیریت زمان برای پاسخگویی به سوالات را تمرین نمایند. علاوه بر این، تحلیل و بودجه بندی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک را در سایت 3گام مطالعه کنید تا بیشتر با سوالات آشنا شوید و روش مطالعه خود را متناسب آن ها تنظیم کنید.

 

 

 

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی مکانیک 97

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، سوالات کنکور ارشد مهندسی مکانیک 97 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

 

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97

پاسخنامه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97

 

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی مکانیک 96

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، سوالات کنکور ارشد مهندسی مکانیک 96 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

 

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 96

پاسخنامه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 96

 

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی مکانیک 95

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، سوالات کنکور ارشد مهندسی مکانیک 95 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

 

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 95

پاسخنامه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 95

 

 

 

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی مکانیک 94

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، سوالات کنکور ارشد مهندسی مکانیک 94 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

 

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 94

پاسخنامه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 94

 

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی مکانیک 93

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، سوالات کنکور ارشد مهندسی مکانیک 93 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

 

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 93

پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 93

 

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی مکانیک 92

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، سوالات کنکور ارشد مهندسی مکانیک 92 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

 

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 92

پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 92

 

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی مکانیک 91

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، سوالات کنکور ارشد مهندسی مکانیک 91 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

 

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 91

پاسخنامه تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 91

 

سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد مهندسی مکانیک 90

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، سوالات کنکور ارشد مهندسی مکانیک 90 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم.

 

دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 90

پاسخنامه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 90