برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره

مجموعه مشاوره به روش 3گام  و مشاوران ما در جداول زیر رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره را در اختیارتان قرار داده است این اطلاعات کاملا بر اساس کارنامه های واقعی و قبولی های سال های گذشته داوطلبان کنکور ارشد مشاوره می باشد. همچنین می توانید برای اطلاع از حدود درصد مورد نیاز برای رتبه های مشابه از مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد مشاوره استفاده کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 1402 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مشاوره کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره سال 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
19مشاوره خانوادهروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
23مشاوره مدرسهروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
35مشاوره خانوادهنوبت دوم - دانشگاه تهران
210مشاوره توان بخشیروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
224مشاوره خانوادهپردیس خودگردان - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
269مشاوره خانوادهنوبت دوم - دانشگاه گیلان - رشت
269مشاوره خانوادهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
288مشاوره خانوادهغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد
288مشاوره خانوادهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
306مشاوره مدرسهروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
360مشاوره مدرسهپردیس خودگردان - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
445مشاوره مدرسهپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
445مشاوره خانوادهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
497مشاوره شغلیروزانه - دانشگاه شهرکرد
567مشاوره خانوادهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
890مشاوره توان بخشیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین
890مشاوره خانوادهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
985مشاوره مدرسهروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
985مشاوره خانوادهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1007مشاوره خانوادهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1762مشاوره مدرسهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
1865مشاوره مدرسهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2123مشاوره خانوادهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
2986مشاوره مدرسهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
3041مشاوره خانوادهغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین
3041مشاوره خانوادهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3334مشاوره مدرسهغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان
3334مشاوره توانبخشیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
3508مشاوره شغلیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد
3508مشاوره شغلیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
3542مشاوره مدرسهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
6730مشاوره خانوادهغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
6730مشاوره خانوادهآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مشاوره کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره سال 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
13مشاوره خانوادهروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
128مشاوره خانوادهغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد
325مشاوره خانوادهروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
347مشاوره خانوادهروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
377مشاوره خانوادهغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد
457مشاوره خانوادهغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
523مشاوره خانوادهپیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری
605مشاوره خانوادهغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
1736مشاوره خانوادهغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان
1777مشاوره خانوادهغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
3926مشاوره خانوادهغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
4164مشاوره خانوادهغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
4310مشاوره خانوادهغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد
4515مشاوره خانوادهغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد
4610مشاوره خانوادهغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مشاوره کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره سال 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
40مشاوره خانوادهروزانه - دانشگاه الزهرا(س)
176مشاوره خانوادهنوبت دوم - دانشگاه گیلان - رشت
242مشاوره خانوادهروزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه
290مشاوره مدرسهروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
385مشاوره خانوادهپیام نور - دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین
747مشاوره مدرسهپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
850مشاوره خانوادهغیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران
2354مشاوره خانوادهغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 99 را مشاهده می کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مشاوره کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره سال 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
182مشاوره مدرسهشبانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
246مشاوره خانوادهشبانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
302مشاوره خانوادهپردیس - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
330مشاوره توانبخشیروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
333مشاوره مدرسهپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
340مشاوره خانوادهغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد
563مشاوره مدرسهپردیس - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
580مشاوره مدرسهروزانه - دانشگاه اردکان
758مشاوره خانوادهغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
874مشاوره توانبخشیروزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1298مشاوره خانوادهغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک
2186مشاوره خانوادهغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان
3151مشاوره خانوادهغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک
3589مشاوره خانوادهغیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران
4268مشاوره خانوادهغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 98 را مشاهده می کنید. 

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره سال 98

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی 
14مشاوره خانوادهروزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
40مشاوره شغلیروزانه دانشگاه اصفهان
53مشاوره خانوادهروزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
65مشاوره خانوادهروزانه دانشگاه گیلان - رشت
87مشاوره مدرسهنوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
114مشاوره خانوادهروزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز
135مشاوره خانوادهروزانه دانشگاه بجنورد
189مشاوره شغلینوبت دوم دانشگاه اصفهان
247مشاوره خانوادهروزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
279مشاوره مدرسهروزانه دانشگاه کردستان - سنندج
356مشاوره خانوادهپردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران
391مشاوره توانبخشینوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
449مشاوره خانوادهپیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
468مشاوره شغلینوبت دوم دانشگاه اردکان
716مشاوره مدرسهپردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
807مشاوره خانوادهپیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری
2137مشاوره خانوادهغیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 97 را مشاهده می کنید. تاثیر مهم بودن این اطلاعات در برنامه ریزی و مدیریت مطالعه داوطلبان خودنمایی می کند. قابل ذکر است که در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مشاوره هم بر مهم بودن این اطلاعات بسیار تاکید شده است.

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
23مشاوره خانوادهروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
41مشاوره مدرسهروزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
92مشاوره خانوادهنوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
113مشاوره خانوادهنوبت دوم- دانشگاه تهران
146مشاوره شغلیروزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
180مشاوره شغلیروزانه- دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
223مشاوره خانوادهروزانه- دانشگاه گیلان - رشت
370مشاوره خانوادهنوبت دوم- دانشگاه کردستان - سنندج
535مشاوره خانوادهغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
624مشاوره مدرسهپیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
801مشاوره توانبخشیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان
1008مشاوره مدرسهپردیس- دانشگاه کردستان - سنندج
1107مشاوره خانوادهغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد
1848مشاوره خانوادهغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره 96 را مشاهده می کنید.

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مشاوره سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
49مشاوره خانوادهروزانه-دانشگاه اصفهان
54مشاوره خانوادهروزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
57مشاوره خانوادهنوبت دوم-دانشگاه تهران
97مشاوره خانوادهروزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
103مشاوره خانوادهنوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
135مشاوره مدرسهنوبت دوم-دانشگاه تهران
140مشاوره توانبخشیروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
210مشاوره خانوادهروزانه-دانشگاه گیلان -رشت
245مشاوره توانبخشینوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
268مشاوره توانبخشینوبت دوم-دانشگاه اصفهان
282مشاوره شغلینوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
285مشاوره خانوادهروزانه-دانشگاه کردستان -سنندج
290مشاوره مدرسهروزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
373مشاوره مدرسهنوبت دوم-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
396مشاوره خانوادهنوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
468مشاوره خانوادهغیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
719مشاوره خانوادهپردیس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
747مشاوره خانوادهپردیس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران