برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 1402 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد حسابداری کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 1402 را مشاهده می کنید. این اطلاعات برای داوطلبان رشته حسابداری بسیار مهم می باشد تا بتوانند با آگاهی بیشتر در این رشته ادامه تحصیل دهند همچنان که مصاحبه با رتبه های برتر ارشد حسابداری هم این نکته را تایید می کند.نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری سال 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
11حسابداریروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
217حسابدارینوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
229حسابداریروزانه - دانشگاه ارومیه
910حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1158حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان
1158حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
1264حسابداریغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
1264حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان
1340حسابداریپیام نور - دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل
1340حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
1780حسابداریمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1780حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
1922حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
1922حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2150حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2434حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
2434حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2554حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز
2554حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
3122حسابداریغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3122حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
3177حسابداریپردیس خودگردان - دانشگاه ارومیه
3213حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کیمیای کرمان
3619حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
4665حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات متحده عربی
5620حسابداریغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
5620حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
5751حسابداریپیام نور - دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان
5751حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
5817حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
6354حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
6455حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
6455حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهرری
6590حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
6590حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
7206حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
7749حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز
10977حسابداریپیام نور - دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد ابوموسی
10977حسابداری قضاییآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
12250حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
13893حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان
14254حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
14712حسابداریآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
939حسابرسیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
3934حسابرسیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
6941حسابرسیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
9618حسابرسیآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
13185حسابرسیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
1275حسابداری مدیریتغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 1401 را مشاهده می کنید. این اطلاعات برای داوطلبان رشته حسابداری بسیار مهم می باشد تا بتوانند با آگاهی بیشتر در این رشته ادامه تحصیل دهند همچنان که مصاحبه با رتبه های برتر ارشد حسابداری هم این نکته را تایید می کند.نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری سال 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
83حسابداریروزانه - دانشگاه اصفهان
84حسابداریروزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
150حسابداریروزانه - دانشگاه شیراز
209حسابداریروزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
280حسابداریروزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
401حسابدارینوبت دوم - دانشگاه گیلان - رشت
410حسابداریپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
481حسابدارینوبت دوم - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
492حسابداریغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
811حسابداریغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
919حسابداریغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
925حسابداریغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1130حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز
1932حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل واحد تهران)
5625حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
5660حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
6846حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر
11401حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان
11458حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین
11519حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان
13072حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه
19360حسابداریغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین
13حسابرسیروزانه - دانشگاه تهران
16حسابرسیروزانه - دانشگاه تهران
1109حسابرسیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
7178حسابرسیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
10650حسابرسیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
14058حسابرسیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
15042حسابرسیغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
15713حسابرسیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
17836حسابرسیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا – اصفهان
1281حسابداری مدیریتغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1624حسابداری مدیریتغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1764حسابداری مدیریتغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2034حسابداری مدیریتغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2985حسابداری مدیریتغیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
9177حسابداری مدیریتغیر انتفاعی - موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
13813حسابداری مدیریتغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
25حسابداری بخش عمومیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1903حسابداری بخش عمومیغیر انتفاعی - موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 1400 را مشاهده می کنید. این اطلاعات برای داوطلبان رشته حسابداری بسیار مهم می باشد تا بتوانند با آگاهی بیشتر در این رشته ادامه تحصیل دهند همچنان که مصاحبه با رتبه های برتر ارشد حسابداری هم این نکته را تایید می کند.نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری سال 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
1حسابداریروزانه - دانشگاه تهران
16حسابداریروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
25حسابداریروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
138حسابداریروزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
139حسابداریروزانه - دانشگاه الزهرا(س)
260حسابداریپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
347حسابداریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
471حسابداریروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
616حسابداریپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
644حسابداریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1038حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
1052حسابداریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1072حسابدارینوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1263حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
1554حسابداریپردیس خودگردان - دانشگاه قم
1559حسابداریپردیس خودگردان - دانشگاه ارومیه
2538حسابداریمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
4367حسابداریمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
4513حسابداریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
4522حسابداریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
5297حسابداریمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
5329حسابداریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
5329حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
7162حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
8164حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
10577حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر
11120حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد
11300حسابداریمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
13451حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان
17046حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی قشم
237حسابرسیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
242حسابرسینوبت دوم - دانشگاه الزهرا(س)
6195حسابرسیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
7934حسابرسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی
9590حسابرسیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
15354حسابرسیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
17367حسابرسیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
414حسابداری مدیریتروزانه - دانشگاه ایلام
771حسابداری مدیریتپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1406حسابداری مدیریت  - حسابداری مدیریتغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
11757حسابداری مدیریتغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
506حسابداری بخش عمومینوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 99 را مشاهده می کنید. این اطلاعات برای داوطلبان رشته حسابداری بسیار مهم می باشد تا بتوانند با آگاهی بیشتر در این رشته ادامه تحصیل دهند همچنان که مصاحبه با رتبه های برتر ارشد حسابداری هم این نکته را تایید می کند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری سال 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
42حسابداریروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
9حسابداریروزانه - دانشگاه تهران
561حسابداریروزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
199حسابداریشبانه - دانشگاه الزهرا(س)
439حسابداریشبانه - دانشگاه سمنان
96حسابداریشبانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
378حسابداریشبانه - دانشگاه قم
928حسابداریمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
341حسابداریمجازی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
625حسابداریپردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
380حسابداریپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
966حسابداریپیام نور - دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
5722حسابداریپیام نور - دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد ابوموسی
2043حسابداریمجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
1247حسابداریمجازی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
636حسابداریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
635حسابداریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
1502حسابداریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
3202حسابداریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
6092حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
4403حسابداریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
903حسابداریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
948حسابداریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
266حسابداریغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
864حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه
3189حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
9312حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم
16915حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر
5601حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک
3719حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج
4303حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج
6381حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
13536حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
10887حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین
18501حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیر انتفاعی فاطمیه شیراز (ویژه خواهران)
5364حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
16962حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام
2006حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان
18399حسابداریغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان
3313حسابداریمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
5421حسابداریمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
13054حسابداریمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
6773حسابداریمجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 98 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری سال 98

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
13حسابداریروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
18حسابدارینوبت دوم-دانشگاه تهران
32حسابداریروزانه-دانشگاه تربیت مدرس
41حسابداریروزانه-دانشگاه تربیت مدرس
66حسابدارینوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
91حسابداریروزانه-دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
139حسابدارینوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س)
174حسابداریروزانه-دانشگاه شیراز
210حسابداریروزانه-دانشگاه بوعلی سینا - همدان
292حسابداریروزانه-دانشگاه ارومیه
342حسابداریروزانه-دانشگاه شهید باهنر - کرمان
440حسابداریروزانه-دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
527حسابدارینوبت دوم-دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
662حسابداریپیام نور-دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب
878حسابداریغیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
930حسابداریغیرانتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1256حسابداریپردیس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
2605حسابداریپردیس خودگردان-دانشگاه شهید باهنر - کرمان
3833حسابداریغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
5343حسابداریغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز
5920حسابداریمجازی غیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
6662حسابداریغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
8008حسابداریغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک
10426حسابداریغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت
14173حسابداریغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین
19080حسابداریغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین
20508حسابداریغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل
23296حسابداریغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان
36حسابرسیروزانه-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
61حسابرسینوبت دوم-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
156حسابرسینوبت دوم-دانشگاه الزهرا(س)
297حسابرسینوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
1287حسابرسیپردیس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
10531حسابرسیغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
22348حسابرسیغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن
27198حسابرسیغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری
38حسابداری مدیریتروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
129حسابداری مدیریتروزانه-دانشگاه الزهرا(س)
405حسابداری مدیریتروزانه-دانشگاه ارومیه
974حسابداری مدیریتپردیس خودگردان-دانشگاه شهید بهشتی - تهران
25134حسابداری مدیریتغیرانتفاعی-موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
31حسابداریروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
95حسابداریروزانه- دانشگاه الزهرا(س)
145حسابداریروزانه- دانشگاه اصفهان
224حسابداریروزانه- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
267حسابداریروزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
323حسابدارینوبت دوم- دانشگاه مازندران - بابلسر
384حسابداریروزانه- دانشگاه قم
500حسابداریروزانه- دانشگاه لرستان - خرم آباد
633حسابدارینوبت دوم- دانشگاه ارومیه
741حسابدارینوبت دوم- دانشگاه لرستان - خرم آباد
885حسابداریپردیس- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1510حسابداریپردیس- دانشگاه رازی - کرمانشاه
2219حسابداریغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
3520حسابداریپیام نور- دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز
4529حسابداریپیام نور- دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم
6029حسابداریمجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
8449حسابداریمجازی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه
9928حسابداریغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین
13054حسابداریغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان
16444حسابداریغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد
19794حسابداریغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز
27145حسابداریغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا
34487حسابداریغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علامه حلی
71حسابداری مدیریتروزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
269حسابداری مدیریتروزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
1500حسابداری مدیریتغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
14921حسابداری مدیریتغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین
25354حسابداری مدیریتغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شمس تبریزی - خوی
101حسابرسینوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1330حسابرسیغیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
7500حسابرسیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
10641حسابرسیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان
16404حسابرسیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
28965حسابرسیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل
34072حسابرسیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حسابداری سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
34حسابدارینوبت دوم-دانشگاه تهران
122حسابداریروزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
126حسابداریروزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
135حسابداریروزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
137حسابداریروزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
147حسابدارینوبت دوم-دانشگاه اصفهان
159حسابداریروزانه-دانشگاه شیراز
192حسابداریروزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
297حسابدارینوبت دوم-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
324حسابداریروزانه-دانشگاه سمنان
331حسابداریروزانه-دانشگاه قم
337حسابداریروزانه-دانشگاه یزد
371حسابداریروزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
374حسابداریروزانه-دانشگاه ارومیه
419حسابداریپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب
508حسابداریپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدری
608حسابداریروزانه-دانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان
935حسابداریپردیس خودگردان-دانشگاه اصفهان
1426حسابداریپردیس خودگردان-دانشگاه تربیت مدرس
1776حسابداریپردیس خودگردان-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
1846حسابداریمجازی-دانشگاه تهران
2944حسابداریغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند
4985حسابداریپردیس خودگردان-دانشگاه کردستان -سنندج
10425حسابداریغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی تاکستان /استان قزوین /
11498حسابداریغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی کوشیار-رشت
23100حسابداریغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی -گرگان
11حسابرسیروزانه-دانشگاه تهران
65حسابرسینوبت دوم-دانشگاه تهران
105حسابرسینوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
204حسابرسیروزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
249حسابرسینوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
809حسابرسیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب
1567حسابرسیپردیس خودگردان-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
5298حسابرسیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی پرندک -پرندک
6990حسابرسیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی بصیر-ابیک
7493حسابرسیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت -اصفهان
116حسابداری مدیریتنوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
246حسابداری مدیریتنوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
493حسابداری مدیریتروزانه-دانشگاه ارومیه
1224حسابداری مدیریتغیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران
1707حسابداری مدیریتپردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1725حسابداری مدیریتپردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
12502حسابداری مدیریتغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی غزالی -قزوین
13800حسابداری مدیریتغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد