برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد روانشناسی 1400

در مصاحبه با رتبه های برتر ارشد روانشناسی تایید شده که نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد روانشناسی، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی را برای شما قرار داده ایم. در صورتی که برای انتخاب رشته نیاز به مشاوره داشته باشید می توانید به مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد روانشناسی مراجعه کنید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری میگردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می­زند. برای همین مسئله تراز تعریف میگردد. بنابراین میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد روانشناسی شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید از مطلب دقیق ترین تخمین رتبه ارشد روانشناسی استفاده کنید.

 

 

تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می­ باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز
نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی- کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد روانشناسی 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد روانشناسی قرار داده شده است. 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی سهمیه های مختلف 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - گرایش های روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان سهمیه های مختلف

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - گرایش روانسنجی سهمیه های مختلف 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی سهمیه های مختلف 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سهمیه های مختلف

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 - گرایش روانشناسی تربیتی سهمیه های مختلف

 

نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی- کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد روانشناسی 99 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد روانشناسی قرار داده شده است. 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های  روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- گرایش های روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی بالینی و روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- گرایش روانسنجی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی سهمیه های مختلف 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 99

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99- گرایش روانشناسی تربیتی سهمیه های مختلف

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 99

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 99

 

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1) آمار و روش تحقیق (ضریب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1)
35 45 8148 91.11 51.11 61.4 36.67 53.33 75.56 20
39 49 8120 47.78 66.67 54.39 40 71.67 84.44 42.22
41 51 8110 67.78 42.22 73.68 48.33 53.33 53.33 37.78
256 291 6943 3.33 48.89 50.88 48.33 40.35 84.44 37.78
303 344 6802 35.56 35.56 49.12 35 24.56 100 6.67
325 367 6755 74.44 0 68.42 0 66.67 82.22 0
440 498 6485 20 37.78 36.84 28.33 61.4 77.78 11.11
443 501 6480 15.56 26.67 38.6 40 48.33 60 35.56
479 542 6405 60 0 73.68 0 73.68 75.56 -4.43
509 576 6355 24.44 71.11 33.33 18.33 57.89 62.22 26.67
546 614 6307 30 62.22 28.07 21.67 40 60 28.89
552 622 6289 68.89 57.78 71.93 30 50 0 33.33
690 780 6078 0 13.33 52.63 48.33 60 42.22 37.78
790 890 5910 36.67 31.11 64.91 21.67 71.93 0 40
868 983 5775 4.44 15.56 28.07 31.67 73.68 57.78 6.67
1446 1640 5241 86.67 15.56 17.54 11.67 59.65 0 2.22
1644 1862 5107 37.78 31.11 28.07 43.33 17.54 0 28.89
1911 2177 4936 3.33 8.89 10.53 33.33 38.6 35.56 28.89
1953 2228 4913 21.11 40 38.6 20 57.89 0 31.11
2123 2417 4835 42.22 0 22.81 11.67 26.32 53.33 11.11
2141 2438 4827 0 0 36.84 0 55 84.44 0
2237 2547 4788 41.11 28.89 43.86 16.67 43.86 13.33 8.89
2545 2914 4650 0 13.33 14.04 21.67 46.67 44.44 11.11
2877 3299 4526 -4.43 40 15.79 20 45.61 48.89 -15.55
3123 3574 4441 7.78 20 12.28 13.33 31.58 51.11 26.67
3882 4445 4204 -6.66 -6.66 29.82 28.33 22.81 64.44 -11.1
3968 4544 4184 23.33 0 0 18.33 24.56 42.22 8.89
4199 4813 4126 0 28.89 22.81 6.67 29.82 55.56 2.22
4420 5062 4078 -2.21 22.22 1.75 28.33 38.6 17.78 11.11
5604 6404 3850 6.67 28.89 5.26 26.67 17.54 0 31.11
5761 6578 3823 2.22 -4.43 47.37 18.33 38.33 31.11 4.44
6040 6885 3782 7.78 28.89 24.56 13.33 25 6.67 17.78
6375 7259 3733 0 0 0 0 61.67 40 0
7606 8672 3570 5.56 -6.66 -1.74 15 33.33 26.67 2.22
7698 8781 3559 4.44 17.78 14.04 16.67 26.67 28.89 -6.66
8753 9961 3441 -4.43 2.22 0 25 31.58 20 22.22
9794 11106 3344 0 17.78 26.32 16.67 26.32 26.67 0
12819 14131 3135 15.56 4.44 35.09 0 24.56 13.33 4.44
12862 14174 3132 0 33.33 19.3 13.33 21.67 0 13.33
14540 15852 3033 6.67 35.56 26.32 -1.66 7.02 15.56 -6.66
22849 24161 2651 0 13.33 0 13.33 5.26 28.89 6.67
29769 31081 2383 0 -11.1 0 6.67 -1.74 26.67 0
39517 40829 2023 0 6.67 0 10 0 -2.21 2.22
39517 40829 2023 -1.1 4.44 0 1.67 6.67 6.67 0
46760 48072 1646 0 20 0 -10 0 0 13.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1) آمار و روش تحقیق (ضریب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1)
1 3 9435 64.44 73.33 50.88 66.67 80 82.22 46.67
10 34 8254 45.56 68.89 56.14 46.67 75 53.33 40
97 1014 5749 23.33 0 54.39 0 71.93 75.56 0
102 1100 5668 0 28.89 24.56 45 43.33 44.44 24.44
163 1583 5283 46.67 31.11 22.81 16.67 43.33 22.22 13.33
260 2524 4795 -2.21 0 10.53 20 48.33 75.56 -4.43
269 2627 4760 11.11 20 22.81 30 22.81 46.67 26.67
270 2630 4759 43.33 0 28.07 0 36.84 73.33 0
273 2655 4751 0 28.89 22.81 8.33 26.32 64.44 35.56
338 3178 4564 0 46.67 10.53 13.33 50.88 53.33 4.44
341 3198 4559 0 35.56 17.54 33.33 51.67 0 42.22
448 4308 4243 3.33 -6.66 15.79 21.67 35 51.11 -15.55
484 4639 4163 0 13.33 1.75 21.67 30 44.44 22.22
497 4768 4136 15.56 20 8.77 33.33 31.67 22.22 6.67
604 6059 3902 0 2.22 0 25 35.09 35.56 11.11
681 7046 3760 16.67 0 28.07 0 14.04 51.11 0
831 8741 3563 15.56 4.44 0 6.67 61.67 0 0
864 9147 3520 15.56 -4.43 22.81 25 15.79 22.22 13.33
889 9512 3483 0 20 15.79 13.33 31.67 11.11 -2.21
930 10031 3435 10 22.22 10.53 15 33.33 0 0
941 10200 3420 0 28.89 3.51 21.67 24.56 24.44 -8.88
9658 10970 3355 27.78 2.22 0 6.67 15.79 28.89 0
10858 12170 3267 3.33 4.44 12.28 6.67 26.67 31.11 -2.21
12217 13529 3172 -5.55 31.11 1.75 21.67 21.05 26.67 2.22
12397 13709 3161 2.22 13.33 -3.5 21.67 3.51 28.89 4.44
12728 14040 3140 0 11.11 26.32 8.33 20 40 0
28596 29908 2427 0 -4.43 0 33.33 -7.01 13.33 0
31820 33132 2309 -7.77 15.56 21.05 16.67 -14.03 11.11 13.33
42217 43529 1908 4.44 2.22 3.51 3.33 14.04 -6.66 -2.21
45144 46456 1760 0 0 0 0 0 11.11 0
47686 48998 1551 0 0 0 6.67 -17.53 6.67 0
48216 49528 1459 11.11 6.67 5.26 -6.66 -3.5 0 -6.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی عمومی و روانشناسی اسلامی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1) آمار و روش تحقیق (ضریب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1)
65 3061 4603 47.78 68.89 8.77 16.67 36.84 0 17.78
24314 25626 2591 14.44 11.11 -12.28 5 12.28 26.67 8.89
28702 30014 2423 0 -2.21 0 13.33 8.77 24.44 11.11

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - گرایش روانشناسی بالینی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش روانشناسی بالینی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1) آمار و روش تحقیق (ضریب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی بالینی (ضریب 3) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1)
6 7 9423 67.78 42.22 73.68 48.33 53.33 61.67 37.78
72 83 8102 91.11 51.11 61.4 36.67 53.33 38.33 20
138 164 7568 68.89 57.78 71.93 30 50 36.67 33.33
203 232 7286 36.67 31.11 64.91 21.67 71.93 38.33 40
351 399 6735 3.33 48.89 50.88 48.33 40.35 36.67 37.78
416 476 6555 20 37.78 36.84 28.33 61.4 40 11.11
441 504 6515 22.22 22.22 45.61 35 20 43.33 35.56
545 627 6277 47.78 66.67 54.39 40 71.67 -3.32 42.22
595 688 6177 31.11 51.11 29.82 31.67 48.33 31.67 35.56
611 708 6155 34.44 46.67 40.35 36.67 38.33 33.33 24.44
641 744 6103 86.67 15.56 17.54 11.67 59.65 25 2.22
772 891 5905 15.56 26.67 38.6 40 48.33 16.67 35.56
780 900 5882 4.44 15.56 28.07 31.67 73.68 31.67 6.67
801 928 5854 -1.1 48.89 40.35 35 45 20 44.44
885 1029 5715 6.67 37.78 33.33 46.67 45 13.33 26.67
945 1097 5630 0 48.89 26.32 33.33 45 30 8.89
966 1119 5612 0 13.33 52.63 48.33 60 11.67 37.78
1122 1293 5451 35.56 35.56 49.12 35 24.56 15 6.67
1470 1697 5085 -4.43 22.22 19.3 26.67 31.58 35 22.22
1599 1837 4966 23.33 37.78 29.82 21.67 36.67 13.33 26.67
1921 2197 4729 21.11 40 38.6 20 57.89 -1.66 31.11
2100 2404 4611 64.44 11.11 0 20 24.56 13.33 8.89
2570 2945 4366 0 0 36.84 21.67 55 23.33 -4.43
3168 3622 4125 5.56 -6.66 -1.74 15 33.33 26.67 2.22
3214 3676 4109 42.22 0 22.81 11.67 26.32 8.33 11.11
4142 4743 3826 13.33 31.11 43.86 16.67 28.07 3.33 -4.43
4292 4909 3790 -6.66 -6.66 29.82 28.33 22.81 20 -11.1
4307 4925 3786 8.89 0 43.86 -1.66 71.93 0 -2.21
4418 5055 3762 4.44 35.56 21.05 11.67 40.35 10 20
4807 5508 3682 23.33 0 0 18.33 24.56 8.33 8.89
5179 5913 3608 5.56 48.89 5.26 18.33 40 -3.32 6.67
5202 5936 3604 14.44 -8.88 15.79 30 21.05 11.67 13.33
5470 6204 3563 0 35.56 1.75 18.33 21.05 8.33 8.89
6811 7545 3379 0 -2.21 21.05 26.67 36.84 3.33 -4.43
6972 7706 3358 0 0 12.28 11.67 40.35 11.67 0
7284 8018 3322 1.11 6.67 -1.74 5 22.81 18.33 6.67
9111 9845 3154 6.67 11.11 0 1.67 14.04 21.67 2.22
10926 11660 3025 26.67 4.44 10.53 -6.66 10.53 13.33 -2.21
11934 12668 2961 12.22 17.78 5.26 15 24.56 -3.32 4.44
12218 12952 2943 0 13.33 3.51 26.67 24.56 -3.32 -11.1
14599 15333 2813 10 4.44 -7.01 8.33 1.75 15 0
15815 16549 2750 40 0 0 5 15.79 0 0
16160 16894 2732 0 13.33 0 30 0 -3.32 0
18511 19245 2628 6.67 35.56 26.32 -1.66 7.02 -5 -6.66
21522 22256 2511 0 0 31.58 0 12.28 0 0
24801 25535 2394 0 11.11 15.79 13.33 5.26 -3.32 -4.43
25064 25798 2385 10 13.33 7.02 8.33 10.53 6.67 -6.66
27464 28198 2305 0 4.44 3.51 13.33 15.79 3.33 -6.66
28759 29493 2263 6.67 11.11 0 0 8.77 0 0
32890 33624 2131 0 0 3.51 0 10.53 0 0
42000 42734 1828 0 -2.21 0 6.67 -1.74 0 -2.21
44100 44834 1740 3.33 -15.55 22.81 13.33 1.75 -13.32 -6.66
45704 46438 1654 0 11.11 -26.31 8.33 15.79 1.67 -24.43
47117 47851 1552 0 20 0 -10 0 -5 13.33
47995 48729 1421 0 -4.43 0 -1.66 5.26 -5 6.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1) آمار و روش تحقیق (ضریب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی بالینی (ضریب 3) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1)
5 41 8463 45.56 68.89 56.14 46.67 75 35 40
6 42 8448 64.44 73.33 50.88 66.67 80 20 46.67
94 776 6060 0 35.56 17.54 33.33 51.67 40 42.22
106 902 5881 0 28.89 24.56 45 43.33 28.33 24.44
198 1780 5013 46.67 31.11 22.81 16.67 43.33 6.67 13.33
202 1809 4987 -2.21 0 10.53 20 48.33 40 -4.43
223 2060 4823 3.33 -6.66 15.79 21.67 35 38.33 -15.55
345 3252 4255 23.33 0 54.39 0 71.93 0 0
368 3461 4179 0 46.67 10.53 13.33 50.88 16.67 4.44
370 3471 4176 0 20 15.79 13.33 31.67 23.33 -2.21
378 3579 4143 11.11 20 22.81 30 22.81 8.33 26.67
408 3927 4039 0 28.89 22.81 8.33 26.32 13.33 35.56
452 4460 3890 15.56 4.44 0 6.67 61.67 10 0
469 4588 3860 15.56 -4.43 22.81 25 15.79 20 13.33
5593 6327 3547 0 13.33 1.75 21.67 30 6.67 22.22
5719 6453 3527 0 28.89 3.51 21.67 24.56 15 -8.88
5771 6505 3520 0 2.22 0 25 35.09 8.33 11.11
6402 7136 3432 15.56 20 8.77 33.33 31.67 -11.66 6.67
6965 7699 3359 10 22.22 10.53 15 33.33 0 0
7204 7938 3334 43.33 0 28.07 0 36.84 0 0
12894 13628 2903 0 -4.43 0 33.33 -7.01 18.33 0
15089 15823 2787 16.67 0 28.07 0 14.04 0 0
16353 17087 2723 27.78 2.22 0 6.67 15.79 -3.32 0
17857 18591 2655 3.33 4.44 12.28 6.67 26.67 0 -2.21
19276 20010 2597 -5.55 31.11 1.75 21.67 21.05 -1.66 2.22
22310 23044 2482 2.22 13.33 -3.5 21.67 3.51 -6.66 4.44
25731 26465 2362 0 11.11 26.32 8.33 20 0 0
32410 33144 2146 -7.77 15.56 21.05 16.67 -14.03 1.67 13.33
36883 37617 2006 4.44 2.22 3.51 3.33 14.04 0 -2.21
42814 43548 1795 11.11 6.67 5.26 -6.66 -3.5 8.33 -6.66
46148 46882 1626 0 0 0 0 0 1.67 0
46906 47640 1571 0 0 0 6.67 -17.53 3.33 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1) آمار و روش تحقیق (ضریب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی بالینی (ضریب 3) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1)
33 1630 5140 47.78 68.89 8.77 16.67 36.84 16.67 17.78
17193 17927 2684 14.44 11.11 -12.28 5 12.28 15 8.89
23912 24646 2425 0 -2.21 0 13.33 8.77 11.67 11.11

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - گرایش روانسنجی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش روانسنجی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 1) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 1) روان‌سنجی (ضریب 2) آزمون‌های شناختی هوش و استعداد (ضریب 2)
40 50 6242 91.11 61.4 36.67 53.33 75.56 0 0
41 51 6234 67.78 73.68 48.33 53.33 53.33 0 0
47 57 6162 74.44 68.42 0 66.67 82.22 0 0
82 96 5956 60 73.68 0 73.68 75.56 0 0
86 100 5930 47.78 54.39 40 71.67 84.44 18.33 0
273 314 5345 35.56 49.12 35 24.56 100 16.67 -3.32
399 456 5114 68.89 71.93 30 50 0 0 0
477 543 4995 36.67 64.91 21.67 71.93 0 0 0
554 628 4883 8.89 43.86 -1.66 71.93 64.44 8.33 5
570 647 4867 20 36.84 28.33 61.4 77.78 0 0
596 678 4833 28.89 50.88 0 47.37 86.67 0 0
694 788 4735 86.67 17.54 11.67 59.65 0 0 0
737 833 4693 15.56 38.6 40 48.33 60 0 0
776 874 4664 3.33 50.88 48.33 40.35 84.44 0 0
877 987 4576 25.56 49.12 25 53.33 24.44 0 0
903 1014 4557 0 52.63 48.33 60 42.22 0 0
941 1054 4533 4.44 28.07 31.67 73.68 57.78 0 0
1076 1207 4439 30 28.07 21.67 40 60 0 0
1768 1992 4040 6.67 33.33 46.67 45 0 0 0
1827 2061 4014 42.22 22.81 11.67 26.32 53.33 0 0
1936 2200 3962 0 14.04 21.67 46.67 44.44 6.67 8.33
1963 2227 3952 37.78 15.79 25 47.37 0 0 0
2036 2307 3931 -1.1 40.35 35 45 17.78 0 0
2125 2409 3895 75.56 19.3 3.33 17.54 42.22 0 0
2573 2920 3753 -6.66 29.82 28.33 22.81 64.44 6.67 6.67
2944 3348 3652 31.11 29.82 31.67 48.33 0 0 0
2996 3416 3633 -1.1 21.05 8.33 3.51 0 56.67 18.33
4165 4763 3382 0 21.05 26.67 36.84 40 0 0
4841 5528 3275 40 40.35 0 0 0 0 0
4956 5663 3257 0 22.81 6.67 29.82 55.56 0 0
6684 7612 3054 0 31.58 0 12.28 37.78 0 0
7084 8061 3015 0 35.09 15 17.54 0 0 0
7277 8289 2998 -4.43 19.3 26.67 31.58 11.11 0 0
7828 8900 2950 75.56 0 0 0 -2.21 0 0
8102 9210 2927 0 3.51 26.67 24.56 11.11 -1.66 10
8151 9263 2924 31.11 26.32 6.67 7.02 6.67 -1.66 0
8929 10114 2864 0 1.75 26.67 26.32 46.67 10 -3.32
9297 10482 2841 -2.21 1.75 28.33 38.6 17.78 -8.32 -8.32
10836 12021 2749 0 10.53 5 28.07 28.89 3.33 0
10851 12036 2748 0 1.75 18.33 21.05 48.89 -6.66 -6.66
14346 15531 2575 0 12.28 10 36.67 6.67 0 0
15985 17170 2509 8.89 -12.28 23.33 14.04 35.56 3.33 -1.66
17149 18334 2462 1.11 1.75 3.33 25 17.78 0 -8.32
17633 18818 2444 6.67 5.26 13.33 -8.76 17.78 -6.66 6.67
24965 26150 2214 0 5.26 10 3.51 -2.21 10 3.33
25416 26601 2201 6.67 0 0 8.77 0 3.33 0
25448 26633 2200 -2.21 5.26 20 7.02 17.78 0 0
28279 29464 2122 6.67 0 1.67 14.04 4.44 0 0
30741 31926 2054 0 17.54 6.67 10.53 0 0 0
34399 35584 1958 -11.1 0 36.67 -5 28.89 -5 10
35403 36588 1931 0 0 13.33 5.26 28.89 0 0
38271 39456 1850 11.11 1.75 8.33 -1.74 4.44 0 0
38339 39524 1848 0 0 6.67 -5.25 11.11 0 -1.66
39379 40564 1818 0 0 0 12.28 15.56 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 1) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 1) روان‌سنجی (ضریب 2) آزمون‌های شناختی هوش و استعداد (ضریب 2)
4 33 6352 64.44 50.88 66.67 80 82.22 0 0
13 90 5972 45.56 56.14 46.67 75 53.33 0 0
46 398 5201 23.33 54.39 0 71.93 75.56 0 0
127 1393 4316 46.67 22.81 16.67 43.33 22.22 0 0
185 1908 4076 43.33 28.07 0 36.84 73.33 0 0
193 2013 4030 0 24.56 45 43.33 44.44 0 0
193 2013 4030 -2.21 10.53 20 48.33 75.56 5 6.67
368 3580 3601 3.33 15.79 21.67 35 51.11 0 0
444 4359 3453 16.67 28.07 0 14.04 51.11 3.33 0
483 4735 3387 11.11 22.81 30 22.81 46.67 0 0
520 5187 3320 0 22.81 8.33 26.32 64.44 0 0
546 5485 3280 0 10.53 13.33 50.88 53.33 0 0
555 5570 3269 15.56 0 6.67 61.67 0 0 0
570 5717 3251 15.56 8.77 33.33 31.67 22.22 8.33 0
644 6517 3161 0 17.54 33.33 51.67 0 0 0
648 6589 3154 0 1.75 21.67 30 44.44 8.33 3.33
727 7764 3041 0 15.79 13.33 31.67 11.11 0 0
785 8489 2983 10 10.53 15 33.33 0 0 0
846 9132 2933 0 0 25 35.09 35.56 0 0
880 9503 2906 0 26.32 8.33 20 40 15 -1.66
894 9695 2892 15.56 22.81 25 15.79 22.22 0 0
8961 10146 2862 27.78 0 6.67 15.79 28.89 0 0
9468 10653 2831 3.33 12.28 6.67 26.67 31.11 -1.66 0
10207 11392 2786 2.22 -3.5 21.67 3.51 28.89 5 13.33
14197 15382 2582 0 3.51 21.67 24.56 24.44 0 -1.66
24575 25760 2225 -5.55 1.75 21.67 21.05 26.67 0 0
36265 37450 1907 4.44 3.51 3.33 14.04 -6.66 0 0
38164 39349 1853 0 0 33.33 -7.01 13.33 0 0
39348 40533 1819 0 0 0 0 11.11 1.67 5
39821 41006 1805 -7.77 21.05 16.67 -14.03 11.11 0 0
46459 47644 1502 11.11 5.26 -6.66 -3.5 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 1) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 1) روان‌سنجی (ضریب 2) آزمون‌های شناختی هوش و استعداد (ضریب 2)
123 5134 3328 47.78 8.77 16.67 36.84 0 0 0
33928 35113 1971 0 0 13.33 8.77 24.44 0 5
36739 37924 1894 14.44 -12.28 5 12.28 26.67 -5 3.33

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی صنعتی سازمانی (ضریب 2) روانشناسی اجتماعی (ضریب 2) رفتار سازمانی (ضریب 3) روانشناسی امور استخدامی (ضریب 3) بالندگی سازمانی (ضریب 3)
27 32 5157 0 0 13.33 44.44 31.11 22.22 40
42 50 4708 40 40.35 8.89 20 24.44 13.33 6.67
219 241 3847 0 26.32 22.22 31.11 26.67 0 -4.43
287 322 3736 74.44 68.42 0 0 0 0 0
304 340 3713 67.78 73.68 0 0 0 0 0
359 401 3638 91.11 61.4 0 0 0 0 0
526 589 3491 60 73.68 0 0 0 0 0
762 854 3344 0 59.65 0 37.78 0 0 0
817 918 3315 68.89 71.93 0 0 0 0 0
902 1013 3275 0 0 2.22 20 15.56 11.11 8.89
1345 1527 3116 86.67 17.54 0 0 0 0 0
1511 1710 3076 35.56 49.12 0 0 0 0 0
1914 2173 2973 0 10.53 8.89 33.33 13.33 0 0
1988 2253 2958 28.89 50.88 0 0 0 0 0
2481 2815 2862 22.22 45.61 0 0 0 0 0
2524 2863 2857 2.22 15.79 2.22 -8.88 13.33 11.11 2.22
2732 3095 2822 25.56 49.12 0 0 0 0 0
3010 3402 2779 37.78 28.07 0 0 0 0 0
3431 3839 2729 41.11 43.86 0 0 0 0 0
3593 4001 2712 42.22 22.81 0 0 0 0 0
4378 4786 2635 15.56 38.6 0 0 0 0 0
4859 5267 2593 30 31.58 0 0 0 0 0
4947 5355 2586 37.78 15.79 0 0 0 0 0
4971 5379 2584 0 22.81 8.89 2.22 4.44 0 0
5289 5697 2559 64.44 0 0 0 0 0 0
5355 5763 2554 20 36.84 0 0 0 0 0
5355 5763 2554 -2.21 8.77 20 20 -15.55 -6.66 11.11
5429 5837 2549 0 15.79 -4.43 24.44 8.89 4.44 6.67
5999 6407 2508 6.67 33.33 0 0 0 0 0
6408 6816 2483 0 0 6.67 -4.43 -2.21 35.56 -4.43
6654 7062 2468 8.89 57.89 0 0 0 0 0
6743 7151 2462 23.33 29.82 0 0 0 0 0
7818 8226 2401 0 31.58 0 0 0 0 0
7926 8334 2396 -1.1 40.35 0 0 0 0 0
8141 8549 2384 0 35.09 0 0 0 0 0
9104 9512 2337 0 52.63 0 0 0 0 0
9144 9552 2335 0 8.77 8.89 -2.21 24.44 -2.21 -11.1
12494 12902 2204 0 26.32 0 0 0 0 0
14078 14486 2152 0 0 2.22 28.89 0 0 0
19646 20054 2004 -2.21 12.28 0 0 0 0 0
21248 21656 1967 0 36.84 0 0 0 0 0
21692 22100 1957 1.11 17.54 0 0 0 0 0
21784 22192 1955 -4.43 19.3 0 0 0 0 0
23177 23585 1922 0 3.51 -8.88 8.89 4.44 0 2.22
26459 26867 1849 14.44 15.79 0 0 0 0 0
27855 28263 1816 8.89 0 0 0 0 0 0
29164 29572 1785 3.33 0 0 0 0 0 0
38951 39359 1444 0 1.75 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی صنعتی سازمانی (ضریب 2) روانشناسی اجتماعی (ضریب 2) رفتار سازمانی (ضریب 3) روانشناسی امور استخدامی (ضریب 3) بالندگی سازمانی (ضریب 3)
83 1164 3224 45.56 56.14 0 0 0 0 0
160 2113 2984 64.44 50.88 0 0 0 0 0
164 2157 2976 23.33 54.39 0 0 0 0 0
201 2690 2882 46.67 22.81 0 0 0 0 0
5397 5805 2551 16.67 28.07 0 0 0 0 0
5628 6036 2534 43.33 28.07 0 0 0 0 0
7336 7744 2425 27.78 0 6.67 8.89 0 0 0
11497 11905 2241 0 24.56 0 0 0 0 0
12317 12725 2210 3.33 15.79 0 0 0 0 0
14078 14486 2152 0 15.79 0 0 0 0 0
15046 15454 2124 0 22.81 0 0 0 0 0
15243 15651 2118 10 10.53 0 0 0 0 0
15922 16330 2100 11.11 22.81 0 0 0 0 0
19646 20054 2004 15.56 0 0 0 0 0 0
20460 20868 1985 2.22 -3.5 0 15.56 0 -2.21 0
20789 21197 1977 0 26.32 0 13.33 0 0 0
20789 21197 1977 15.56 22.81 0 0 0 0 0
20881 21289 1975 3.33 12.28 0 0 0 0 0
21555 21963 1960 -2.21 10.53 -2.21 0 0 0 0
23533 23941 1913 15.56 8.77 0 0 2.22 0 0
29515 29923 1776 0 0 0 6.67 -2.21 0 0
30107 30515 1761 0 1.75 4.44 0 -2.21 0 -2.21
30607 31015 1750 0 17.54 0 0 0 0 0
32076 32484 1712 0 10.53 0 0 0 0 0
32966 33374 1689 0 0 0 0 0 4.44 0
33478 33886 1675 0 3.51 0 0 0 0 0
33622 34030 1671 -7.77 21.05 0 0 0 0 0
33622 34030 1671 4.44 3.51 0 2.22 0 0 0
37601 38009 1531 11.11 5.26 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی صنعتی سازمانی (ضریب 2) روانشناسی اجتماعی (ضریب 2) رفتار سازمانی (ضریب 3) روانشناسی امور استخدامی (ضریب 3) بالندگی سازمانی (ضریب 3)
8842 9250 2349 14.44 -12.28 4.44 28.89 6.67 6.67 2.22
11402 11810 2244 47.78 8.77 0 0 0 0 0
21516 21924 1961 0 0 15.56 11.11 -2.21 6.67 0

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 3) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روان‌سنجی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) آموزش و پرورش کودکان استثنایی (ضریب 3)
37 47 7581 74.44 68.42 0 66.67 82.22 0 53.33 0
50 60 7437 35.56 49.12 35 24.56 100 16.67 21.67 10
63 75 7293 67.78 73.68 48.33 53.33 53.33 0 0 0
76 91 7192 91.11 61.4 36.67 53.33 75.56 0 0 0
103 120 7023 47.78 54.39 40 71.67 84.44 18.33 0 0
234 265 6549 60 73.68 0 73.68 75.56 0 18.33 0
450 509 6085 3.33 50.88 48.33 40.35 84.44 0 0 0
534 603 5963 28.89 50.88 0 47.37 86.67 0 33.33 0
667 748 5804 8.89 43.86 -1.66 71.93 64.44 8.33 38.33 0
683 766 5789 20 36.84 28.33 61.4 77.78 0 0 0
692 775 5782 4.44 3.51 33.33 10 51.11 18.33 26.67 23.33
710 793 5764 15.56 38.6 40 48.33 60 0 0 0
731 818 5734 0 59.65 15 35 48.89 10 40 0
801 894 5664 0 52.63 48.33 60 42.22 0 0 0
880 984 5586 3.33 22.81 45 29.82 44.44 0 8.33 18.33
1051 1177 5441 68.89 71.93 30 50 0 0 0 0
1212 1361 5326 -1.1 40.35 35 45 17.78 0 0 18.33
1222 1372 5318 25.56 49.12 25 53.33 24.44 0 3.33 5
1452 1627 5172 36.67 64.91 21.67 71.93 0 0 0 0
1517 1701 5142 8.89 57.89 16.67 38.33 60 0 20 0
1533 1718 5136 30 28.07 21.67 40 60 0 0 0
1635 1840 5081 24.44 33.33 18.33 57.89 62.22 0 0 0
1910 2159 4943 0 1.75 26.67 26.32 46.67 10 25 18.33
2079 2348 4873 6.67 33.33 46.67 45 0 0 0 0
2282 2576 4801 0 17.54 41.67 40.35 51.11 0 0 0
2399 2720 4757 22.22 45.61 35 20 17.78 0 0 0
2524 2862 4712 1.11 1.75 3.33 25 17.78 0 18.33 43.33
2743 3113 4640 -4.43 15.79 20 45.61 48.89 0 23.33 0
2961 3356 4574 0 1.75 18.33 21.05 48.89 -6.66 40 5
3658 4161 4390 41.11 43.86 16.67 43.86 13.33 0 0 0
4594 5214 4192 -4.43 22.81 8.33 0 53.33 0 35 6.67
4813 5465 4151 5.56 5.26 18.33 40 66.67 0 0 0
4840 5495 4146 2.22 47.37 18.33 38.33 31.11 13.33 0 0
4891 5556 4137 0 19.3 33.33 23.33 26.67 10 5 -3.32
4947 5620 4128 7.78 19.3 0 43.86 55.56 0 13.33 0
5048 5729 4111 0 21.05 26.67 36.84 40 0 0 0
6528 7391 3896 0 22.81 16.67 1.75 35.56 -3.32 10 8.33
6785 7678 3866 -4.43 10.53 16.67 13.33 40 0 21.67 -1.66
8333 9433 3685 0 22.81 6.67 29.82 55.56 0 0 0
9551 10680 3571 0 0 18.33 49.12 24.44 0 0 1.67
9630 10759 3564 1.11 15.79 25 28.33 28.89 0 0 0
9735 10864 3556 2.22 0 11.67 -1.74 37.78 11.67 10 11.67
9801 10930 3551 -4.43 19.3 26.67 31.58 11.11 0 0 0
10427 11556 3501 0 26.32 16.67 26.32 26.67 16.67 0 0
11436 12565 3424 1.11 0 16.67 29.82 33.33 0 0 1.67
15014 16143 3191 -3.32 0 15 17.54 35.56 0 0 0
15884 17013 3141 -6.66 -7.01 5 38.6 28.89 0 26.67 1.67
18981 20110 2979 0 10.53 5 28.07 28.89 3.33 0 0
21725 22854 2848 4.44 21.05 11.67 40.35 0 0 0 0
24346 25475 2729 0 19.3 13.33 21.67 0 0 0 0
31756 32885 2417 0 8.77 10 13.33 0 0 0 0
37206 38335 2195 2.22 3.51 6.67 7.02 4.44 0 3.33 -3.32
41418 42547 2006 0 7.02 3.33 12.28 11.11 0 0 0
44577 45706 1843 -5.55 5.26 11.67 -8.76 -8.88 10 -1.66 6.67
45739 46868 1774 0 1.75 6.67 -3.5 2.22 0 -1.66 1.67
46961 48090 1679 -1.1 -10.52 5 7.02 6.67 -8.32 6.67 -5

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 3) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روان‌سنجی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) آموزش و پرورش کودکان استثنایی (ضریب 3)
3 21 7980 64.44 50.88 66.67 80 82.22 0 0 0
17 121 7021 45.56 56.14 46.67 75 53.33 0 0 0
26 247 6590 23.33 54.39 0 71.93 75.56 0 50 0
153 1677 5152 0 24.56 45 43.33 44.44 0 0 0
265 2708 4760 15.56 8.77 33.33 31.67 22.22 8.33 15 11.67
282 2900 4697 43.33 28.07 0 36.84 73.33 0 13.33 0
296 3020 4662 -2.21 10.53 20 48.33 75.56 5 0 0
305 3138 4633 46.67 22.81 16.67 43.33 22.22 0 0 0
442 4568 4306 3.33 15.79 21.67 35 51.11 0 0 0
476 4962 4234 11.11 22.81 30 22.81 46.67 0 0 0
493 5141 4204 0 0 25 35.09 35.56 0 20 3.33
654 7301 3906 0 1.75 21.67 30 44.44 8.33 8.33 -1.66
657 7391 3896 3.33 12.28 6.67 26.67 31.11 -1.66 18.33 10
691 7842 3848 0 22.81 8.33 26.32 64.44 0 0 0
715 8150 3813 0 10.53 13.33 50.88 53.33 0 0 0
776 8872 3739 0 17.54 33.33 51.67 0 0 0 0
9047 10176 3617 16.67 28.07 0 14.04 51.11 3.33 -8.32 0
10773 11902 3476 15.56 22.81 25 15.79 22.22 0 0 0
10796 11925 3474 2.22 -3.5 21.67 3.51 28.89 5 23.33 -6.66
11915 13044 3388 27.78 0 6.67 15.79 28.89 0 11.67 0
12980 14109 3316 0 15.79 13.33 31.67 11.11 0 0 0
13204 14333 3302 0 26.32 8.33 20 40 15 1.67 0
13526 14655 3281 15.56 0 6.67 61.67 0 0 0 0
14764 15893 3207 10 10.53 15 33.33 0 0 0 0
15466 16595 3165 0 3.51 21.67 24.56 24.44 0 0 0
19130 20259 2971 -7.77 21.05 16.67 -14.03 11.11 0 0 20
22242 23371 2824 -5.55 1.75 21.67 21.05 26.67 0 0 0
26826 27955 2620 0 0 33.33 -7.01 13.33 0 0 -1.66
35986 37115 2244 0 0 6.67 -17.53 6.67 0 0 16.67
36958 38087 2206 4.44 3.51 3.33 14.04 -6.66 0 0 8.33
46071 47200 1750 0 0 0 0 11.11 1.67 0 0
48628 49757 1418 11.11 5.26 -6.66 -3.5 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 3) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روان‌سنجی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) آموزش و پرورش کودکان استثنایی (ضریب 3)
10084 11213 3528 47.78 8.77 16.67 36.84 0 0 0 0
32007 33136 2406 0 0 13.33 8.77 24.44 0 6.67 0
36344 37473 2230 14.44 -12.28 5 12.28 26.67 -5 8.33 -1.66

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - گرایش های روانشناسی تربیتی

در جداول زیر نمونه کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی 99 شامل: رتبه در سهمیه، رتبه کشوری، تراز و درصدهای هر رتبه را مربوط به گرایش روانشناسی تربیتی مشاهده می کنید. جداول نمونه کارنامه ها به ترتیب مربوط به سهمیه آزاد، سهمیه 5 درصد و سهمیه 25 درصد می باشد. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 99 - کارشناسی ارشد گرایش های روانشناسی تربیتی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 3)
1 1 9920 74.44 68.42 66.67 82.22 53.33
25 28 8134 60 73.68 73.68 75.56 18.33
51 60 7556 28.89 50.88 47.37 86.67 33.33
72 84 7303 8.89 43.86 71.93 64.44 38.33
92 107 7183 91.11 61.4 53.33 75.56 0
130 150 6975 35.56 49.12 24.56 100 21.67
188 213 6763 67.78 73.68 53.33 53.33 0
248 274 6603 0 36.84 55 84.44 30
262 291 6563 42.22 22.81 26.32 53.33 43.33
283 312 6525 47.78 54.39 71.67 84.44 0
288 317 6516 0 59.65 35 48.89 40
704 785 5757 0 47.37 41.67 55.56 28.33
750 835 5709 8.89 57.89 38.33 60 20
755 842 5703 20 36.84 61.4 77.78 0
1242 1402 5272 68.89 71.93 50 0 0
1270 1433 5246 24.44 33.33 57.89 62.22 0
1316 1482 5216 36.67 64.91 71.93 0 0
1476 1662 5101 30 28.07 40 60 0
1570 1769 5046 86.67 17.54 59.65 0 0
1587 1790 5038 25.56 49.12 53.33 24.44 3.33
2101 2374 4752 0 52.63 60 42.22 0
2495 2829 4580 -6.66 29.82 22.81 64.44 15
3090 3493 4375 30 31.58 5.26 44.44 10
3346 3777 4299 0 31.58 12.28 37.78 16.67
3788 4277 4170 6.67 26.32 7.02 15.56 26.67
3936 4452 4132 0 36.84 55 40 0
3985 4506 4119 4.44 21.05 40 42.22 0
4236 4789 4058 22.22 45.61 20 17.78 0
4243 4797 4057 5.56 5.26 40 66.67 0
4366 4939 4028 3.33 22.81 29.82 44.44 8.33
4465 5051 4006 0 14.04 46.67 44.44 0
4644 5262 3971 0 19.3 26.32 40 8.33
5057 5729 3891 0 3.51 49.12 53.33 5
5966 6753 3744 64.44 0 24.56 13.33 0
6056 6857 3731 5.56 14.04 28.33 37.78 6.67
6143 6953 3717 6.67 33.33 45 0 0
7132 8076 3574 31.11 29.82 48.33 0 0
7324 8294 3550 2.22 15.79 31.58 2.22 13.33
8070 9133 3462 0 8.77 24.56 40 10
8166 9244 3449 5.56 -1.74 33.33 26.67 5
9311 10548 3327 0 26.32 45 0 0
10713 11965 3209 0 17.54 33.33 26.67 0
11435 12687 3159 4.44 14.04 28.07 46.67 0
12821 14073 3059 0 17.54 22.81 31.11 0
16413 17665 2837 0 1.75 1.75 46.67 5
16938 18190 2809 1.11 17.54 14.04 24.44 -1.66
17886 19138 2758 4.44 21.05 40.35 0 0
19346 20598 2687 0 15.79 5.26 17.78 3.33
22295 23547 2553 -2.21 12.28 22.81 0 0
24210 25462 2472 1.11 -12.28 0 11.11 23.33
25654 26906 2411 0 -1.74 19.3 2.22 15
27066 28318 2356 3.33 15.79 -1.74 22.22 0
27982 29234 2321 0 0 7.02 24.44 1.67
28700 29952 2292 0 0 14.04 15.56 0
31567 32819 2185 6.67 0 8.77 0 0
34201 35453 2087 -5.55 -3.5 0 -8.88 10
36232 37484 2010 0 5.26 12.28 2.22 -3.32
40322 41574 1848 -1.1 -10.52 7.02 6.67 6.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 3)
3 14 8586 23.33 54.39 71.93 75.56 50
18 148 6984 64.44 50.88 80 82.22 0
27 328 6481 45.56 56.14 75 53.33 0
73 801 5742 43.33 28.07 36.84 73.33 13.33
254 2586 4669 46.67 22.81 43.33 22.22 0
308 3081 4498 -2.21 10.53 48.33 75.56 0
406 4306 4164 0 24.56 43.33 44.44 0
450 4789 4058 0 22.81 26.32 64.44 0
454 4845 4049 3.33 15.79 35 51.11 0
463 4970 4021 3.33 12.28 26.67 31.11 18.33
486 5200 3981 0 0 35.09 35.56 20
508 5387 3951 16.67 28.07 14.04 51.11 -8.32
544 5819 3876 0 10.53 50.88 53.33 0
623 6741 3746 15.56 8.77 31.67 22.22 15
639 6953 3717 27.78 0 15.79 28.89 11.67
656 7148 3690 11.11 22.81 22.81 46.67 0
717 7972 3586 0 1.75 30 44.44 8.33
854 9647 3412 15.56 0 61.67 0 0
888 9966 3383 2.22 -3.5 3.51 28.89 23.33
10978 12230 3192 0 26.32 20 40 1.67
11732 12984 3137 0 15.79 31.67 11.11 0
14005 15257 2981 15.56 22.81 15.79 22.22 0
14365 15617 2958 0 17.54 51.67 0 0
14392 15644 2956 10 10.53 33.33 0 0
19406 20658 2684 0 3.51 24.56 24.44 0
28334 29586 2306 -5.55 1.75 21.05 26.67 0
40091 41343 1857 4.44 3.51 14.04 -6.66 0
42060 43312 1770 0 0 0 11.11 0
42909 44161 1727 -7.77 21.05 -14.03 11.11 0
45074 46326 1580 0 0 -7.01 13.33 0
45141 46393 1574 11.11 5.26 -3.5 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 99 - کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 99

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 3)
282 9941 3386 47.78 8.77 36.84 0 0
23392 24644 2506 14.44 -12.28 12.28 26.67 8.33
29811 31063 2248 0 0 8.77 24.44 6.67

 

 

نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی- کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد روانشناسی 98 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد روانشناسی قرار داده شده است. 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- گرایش روانشناسی عمومی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- گرایش روانشناسی بالینی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- گرایش روانسنجی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 98

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- گرایش روانشناسی کودکان استثنایی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 98

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- گرایش تربیتی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 98

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 98

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی 98

رتبه رتبه کشوری تراز

متون روانشناسی

(ضریب 2)

علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی

(ضریب 1)

آمار و روش تحقیق

(ضریب 1)

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

(ضریب 2)

روانشناسی رشد

(ضریب 2)

روانشناسی عمومی

(ضریب 2)

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان

(ضریب 1)

1 1 9955 74.44 68.89 68.33 75 78.33 53.33 33.33
6 6 8977 68.89 68.89 45 53.33 61.67 62.22 55.56
10 11 8603 77.78 62.22 35 51.67 56.67 51.11 44.44
18 20   67.77 57.78 66.67 55 55 46.67 6.67
30 33 7975 24.44 62.22 51.67 61.67 45 64.44 42.22
34 35   22.22 57.78 30 45 78.33 57.78 55.65
45 48 7767 46.67 71.11 43.33 40 75 24.44 48.89
47 50 7757 42.22 60 58.33 61.67 71.67 0 53.33
69     71.11 60 45 50 58.33 0 40
77 85 7448 61.11 57.78 70 50 61.67 0 35.56
80 89   42.22 60 58.33 53.33 61.67 20 40
103 121 7264 66.67 44.44 31.67 51.67 73.33 0 24.44
114 131 7170 14.44 55.56 30 45 73.33 46.67 28.89
134 151 7057 82.22 73.33 30 58.33 50 0 0
206 234 6740 31.11 37.78 55 33.33 68.33 26.67 31.11
222 255 6677 30 53.33 25 63.33 58.33 0 44.44
273 312 6462 23.33 51.11 45 20 43.33 57.78 33.33
296 340 6422 22.22 26.67 6.67 36.67 43.33 73.33 42.22
301 345 6411 25.56 57.78 51.67 55 46.67 26.67 33.33
303 347 6404 62.22 28.89 36.67 38.33 53.33 31.11 22.22
312 356 6380 22.22 33.33 40 65 60 11.11 4.44
375 422 6241 67.78 11.11 30 30 33.33 37.78 31.11
383 435 6213 8.89 0 66.67 40 31.67 55.56 37.78
456 515 6087 8.89 28.89 20 46.67 63.33 28.89 31.11
561 635 5896 17.78 26.67 38.33 31.67 58.33 33.33 28.89
567 642 5884 46.67 55.56 26.67 35 63.33 0 24.44
650 733 5775 0 66.67 21.67 41.67 33.33 44.44 40
739 836 5646 65.56 22.22 23.33 45 43.33 0 42.22
740 837 5645 36.67 53.33 15 25 35 40 11.11
750 847 5637 2.22 20 -3.32 35 40 64.44 28.89
770 872 5616 18.89 22.22 35 15 53.33 46.67 24.44
796 905 5575 34.44 42.22 36.67 33.33 40 13.33 24.44
806 917 5565 0 57.78 21.67 20 35 57.78 24.44
916 1045 5416 16.67 55.56 16.67 45 38.33 6.67 26.67
949 1081 5388 34.44 60 23.33 45 21.67 11.11 11.11
983 1118 5352 7.78 37.78 65 48.33 41.67 0 26.67
998 1134 5339 16.67 0 6.67 48.33 33.33 31.11 37.78
1016 1152 5325 4.44 28.89 25 33.33 53.33 22.22 48.89
1085 1230 5250 14.44 20 20 20 26.67 55.56 37.78
1149 1302 5188 -1.1 33.33 11.67 35 53.33 35.56 8.89
1241 1413 5108 -1.1 28.89 21.67 50 23.33 53.33 8.89
1286 1459 5077 8.89 0 3.33 43.33 53.33 42.22 0
1324 1500 5053 -1.1 17.78 13.33 33.33 61.67 26.67 20
1335 1513 5046 0 48.89 25 40 31.67 40 -6.66
1372 1553 5029 13.33 31.11 30 48.33 33.33 0 33.33
1421 1608 4990 -2.21 37.78 20 48.33 3.33 66.67 17.78
1650 1876 4833 0 42.22 20 31.67 28.33 24.44 22.22
1650 1876 4833 0 22.22 10 48.33 41.67 33.33 4.44
1670 1898 4821 0 13.33 0 41.67 20 33.33 40
1879 2130 4706 -2.21 55.56 25 35 31.67 37.78 2.22
2034 2299 4625 45.56 0 5 28.33 40 0 22.22
2170 2450 4560 -3.32 17.78 11.67 43.33 18.33 31.11 28.89
2203 2487 4546 15.56 44.44 23.33 35 20 22.22 6.67
2239 2526 4531 22.22 0 41.67 0 53.33 26.67 0
2376 2685 4463 0 26.67 0 35 40 42.22 13.33
2460 2789 4426 6.67 6.67 21.67 35 36.67 0 44.44
2699 3067 4334 3.33 24.44 23.33 50 28.33 -2.21 17.78
3348 3802 4116 -1.1 26.67 1.67 38.33 43.33 0 13.33
3586 4063 4059 0 0 13.33 18.33 43.33 37.78 0
3640 4122 4042 1.11 33.33 10 36.67 33.33 0 8.89
3663 4145 4037 21.11 4.44 28.33 20 18.33 35.56 -15.55
4060 4602 3941 17.78 8.89 15 36.67 23.33 0 31.11
4415 5003 3863 11.11 26.67 5 15 18.33 28.89 11.11
5042 5698 3749 -1.1 17.78 3.33 16.67 16.67 42.22 17.78
5096 5764 3739 -2.21 20 26.67 26.67 11.67 22.22 15.56
5280 5968 3709 0 0 10 0 43.33 35.56 0
5296 5985 3707 8.89 42.22 23.33 21.67 31.67 0 15.56
5690 6430 3647 4.44 26.67 0 38.33 8.33 20 0
5706 6447 3645 -2.21 22.22 -1.66 13.33 15 48.89 -2.21
5779 6526 3636 0 51.11 5 35 18.33 4.44 2.22
5867 6622 3625 0 6.67 8.33 16.67 23.33 15.56 24.44
6233 7027 3576 0 4.44 8.33 30 10 26.67 22.22
6474 7303 3542 0 22.22 18.33 23.33 13.33 20 33.33
7160 8062 3461 0 0 0 23.33 30 26.67 0
7494 8434 3424 -2.21 13.33 6.67 30 25 13.33 0
7650 8604 3409 -7.77 17.78 10 13.33 21.67 31.11 28.89
8173 9180 3358 7.78 37.78 8.33 16.67 10 22.22 11.11
8907 10001 3287 11.11 24.44 1.67 13.33 10 11.11 6.67
9052 10163 3274 0 28.89 5 20 15 17.78 13.33
9475 10637 3240 13.33 0 50 5 53.33 0 -4.43
10221 11473 3180 -6.66 13.33 1.67 11.67 5 44.44 17.78
10878 12202 3131 0 22.22 10 18.33 15 20 0
11290 12656 3101 -1.1 44.44 -1.66 18.33 26.67 0 0
11909 13353 3060 -3.32 44.44 16.67 15 6.67 -8.88 13.33
12537 13999 3023 0 0 -1.66 6.67 -5 42.22 15.56
13033 14495 2995 32.22 6.67 1.67 -1.66 8.33 6.67 0
13127 14589 2989 0 6.67 1.67 11.67 15 26.67 11.11
13797 15259 2952 -2.21 -11.1 10 10 20 26.67 -4.43
13797 15259 2952 7.78 4.44 10 18.33 10 11.11 2.22
14366 15828 2923 0 0 0 20 5 15.56 6.67
14488 15950 2917 -2.21 0 -3.32 26.67 5 31.11 2.22
15146 16608 2883 0 22.22 23.33 -1.66 3.33 15.56 20
15977 17439 2842 8.89 20 3.33 33.33 1.67 0 11.11
16697 18159 2808 -6.66 20 15 20 13.33 17.78 4.44
16910 18372 2799 13.33 0 0 6.67 8.33 24.44 0
17813 19275 2760 -2.21 13.33 6.67 23.33 18.33 2.22 -11.1
18353 19815 2736 0 -2.21 -10 18.33 10 28.89 0
18572 20034 2726 -1.1 28.89 5 6.67 6.67 31.11 0
20976 22438 2625 0 11.11 0 16.67 10 22.22 -11.1
22737 24199 2554 0 20 10 21.67 -1.66 0 6.67
22806 24268 2551 0 4.44 10 11.67 6.67 0 11.11
23170 24632 2536 -1.1 17.78 6.67 21.67 8.33 11.11 -4.43
23257 24719 2533 0 6.67 -1.66 13.33 23.33 11.11 -2.21
23526 24988 2523 -2.21 6.67 -1.66 25 0 15.56 6.67
25153 26615 2461 0 13.33 6.67 1.67 11.67 15.56 4.44
26346 27808 2417 0 8.89 3.33 -1.66 -8.32 35.56 6.67
27705 29167 2370 0 -2.21 3.33 10 21.67 -2.21 13.33
27793 29255 2367 0 15.56 6.67 26.67 -6.66 2.22 8.89
28696 30158 2336 -1.1 2.22 0 -1.66 26.67 4.44 4.44
29398 30860 2312 6.67 28.89 1.67 0 20 -15.55 20
29873 31335 2295 -1.1 11.11 1.67 -1.66 3.33 26.67 2.22
29940 31402 2292 0 0 8.33 0 3.33 20 4.44
30650 32112 2267 0 24.44 0 0 10 -4.43 8.89
31187 32649 2249 3.33 4.44 13.33 10 0 0 15.56
31931 33393 2223 3.33 11.11 15 10 1.67 0 0
35798 37260 2087 0 0 -1.66 30 -5 0 2.22
36259 37721 2072 0 0 0 31.67 0 0 0
37223 38685 2039 0 0 -3.32 20 0 -2.21 0
37283 38745 2037 21.11 17.78 0 -5 -1.66 0 2.22
37336 38798 2035 6.67 0 -6.66 15 0 2.22 0
39956 41418 1935 4.44 0 0 0 8.33 0 4.44
46248 47710 1662 0 0 11.67 16.67 5 -20 4.44
46276 47738 1661 2.22 0 10 0 0 0 0
46475 47937 1650 0 0 10 0 0 0 0
47498 48960 1590 0 4.44 3.33 0 -5 4.44 4.44
49727 51189 1427 1.11 2.22 -5 20 -6.66 -11.1 -13.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی  98

رتبه رتبه کشوری تراز

متون روانشناسی

(ضریب 2)

علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی

(ضریب 1)

آمار و روش تحقیق

(ضریب 1)

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2)

روانشناسی رشد

(ضریب 2)

روانشناسی عمومی

(ضریب 2)

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان

(ضریب 1)

60 540 6049 4.44 28.89 8.33 48.33 66.67 37.78 22.22
98 943 5526 45.56 42.22 1.67 45 38.33 8.89 13.33
106 1019 5443 42.22 51.11 40 38.33 48.33 0 6.67
131 1277 5207 0 35.56 20 41.67 55 20 22.22
147 1410 5115 0 0 11.67 61.67 55 28.89 0
182 1836 4855 18.89 0 38.33 5 53.33 44.44 0
218 2293 4626 6.67 37.78 0 20 0 73.33 20
253 2694 4459 17.78 0 13.33 38.33 33.33 17.78 -2.21
264 2781 4428 2.22 6.67 8.33 35 20 28.89 35.56
271 2838 4406 2.22 0 16.67 31.67 38.33 37.78 4.44
307 3181 4296 0 15.56 15 23.33 25 40 17.78
310 3208 4287 0 -4.43 25 31.67 43.33 20 0
314 3268 4269 6.67 17.78 25 25 55 6.67 28.89
325 3403 4227 4.44 11.11 18.33 45 30 22.22 6.67
357 3722 4141 0 15.56 15 26.67 45 24.44 17.78
397 4282 4004 5.56 8.89 8.33 13.33 18.33 57.78 22.22
402 4333 3995 -1.1 51.11 8.33 25 46.67 0 33.33
470 5160 3837 0 46.67 6.67 21.67 30 0 26.67
547 6126 3689 0 4.44 20 21.67 15 20 13.33
823 10038 3284 0 8.89 3.33 31.67 11.67 13.33 -15.55
877 10763 3231 10 -2.21 3.33 26.67 26.67 6.67 0
901 11113 3204 0 -4.43 -1.66 26.67 35 0 24.44
1045 13390 3058 0 11.11 28.33 6.67 20 4.44 28.89
14717 16179 2906 0 26.67 21.67 -1.66 11.67 22.22 11.11
15742 17204 2853 0 11.11 8.33 21.67 13.33 0 13.33
16887 18349 2800 0 11.11 -6.66 20 8.33 15.56 4.44
19289 20751 2695 11.11 2.22 0 13.33 13.33 -15.55 28.89
20070 21532 2662 0 15.56 -1.66 18.33 20 6.67 -2.21
36536 37998 2063 3.33 17.78 8.33 -3.32 1.67 0 0
48189 49651 1547 0 0 5 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی  98

رتبه رتبه کشوری تراز

متون روانشناسی

(ضریب 2)

علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی

(ضریب 1)

آمار و روش تحقیق

(ضریب 1)

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

(ضریب 2)

روانشناسی رشد

(ضریب 2)

روانشناسی عمومی

(ضریب 2)

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان

(ضریب 1)

70 2963 4365 31.11 24.44 8.33 28.33 30 11.11 26.67
275 10027 3285 0 22.22 3.33 26.67 11.67 13.33 15.56
14898 16360 2896 0 31.11 10 13.33 -3.32 48.89 -20
18937 20399 2710 2.22 11.11 20 6.67 13.33 26.67 -15.55
20695 22157 2636 0 2.22 1.67 21.67 6.67 13.33 -8.88
24678 26140 2479 0 11.11 -5 8.33 6.67 0 15.56
25354 26816 2454 0 -15.55 -5 1.67 15 6.67 48.89
30503 31965 2272 6.67 2.22 6.67 11.67 -6.66 0 -4.43
31435 32897 2240 0 6.67 13.33 -3.32 -1.66 13.33 -8.88
38048 39510 2008 -1.1 4.44 -1.66 3.33 1.67 4.44 0
39090 40552 1968 -2.21 20 1.67 21.67 -1.66 -4.43 -4.43
40920 42382 1898 0 0 8.33 5 -3.32 0 -2.21
40920 42382 1898 0 4.44 18.33 -10 -5 17.78 2.22
41622 43084 1870 -10 33.33 -6.66 1.67 -15 20 2.22
42867 44329 1818 0 0 10 -1.66 0 0 0
43748 45210 1779 0 0 11.67 0 -1.66 2.22 0
46226 47688 1663 0 0 0 5 0 -2.21 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1)

آمار و روش تحقیق

(ضریب 1)

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی بالینی (ضریب 3)

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان

(ضریب 1)

1 1 9955 74.44 68.89 68.33 75 78.33 58.33 33.33
6 6 8586 42.22 60 58.33 61.67 71.67 46.67 53.33
10 11 8448 68.89 68.89 45 53.33 61.67 45 55.56
14 15 8355 82.22 73.33 30 58.33 50 56.67 0
17 19 8284 77.78 62.22 35 51.67 56.67 43.33 44.44
18 19   67.77 57.78 66.67 55 55 48.33 6.67
19 21 8244 66.67 44.44 31.67 51.67 73.33 48.33 24.44
27 29   42.22 60 58.33 53.333 61.67 50 40
32 34 8005 61.11 57.78 70 50 61.67 38.33 35.36
61 65 7668 30 53.33 25 63.33 58.33 46.67 44.44
84 92 7400 24.44 62.22 51.67 61.67 45 40 42.22
94 104   73.33 55.56 28.33 46.67 30 48.33 26.67
100 110   22.22 57.78 30 45 78.33 36.67 55.56
103 113   71.11 60 45 50 58.33 18.33 40
121 133 7204 46.67 55.56 26.67 35 63.33 53.33 24.44
135 148   52.22 37.78 56.67 40 55 30 46.67
154 170 7018 31.11 37.78 55 33.33 68.33 40 31.11
192 212 6840 16.67 55.56 26.67 35 36.67 61.67 22.22
295 330 6498 23.33 51.11 45 20 43.33 46.67 33.33
338 377 6363 8.89 28.89 20 46.67 63.33 38.33 31.11
354 396 6333 62.22 28.89 36.67 38.33 53.33 33.33 22.22
387 432 6270 8.89 0 66.67 40 31.67 45 37.78
423 476 6197 67.78 11.11 30 30 33.33 35 31.11
484 549 6071 40 28.89 41.67 23.33 48.33 43.33 8.89
498 563 6059 16.67 55.56 16.67 45 38.33 35 26.67
507 572 6051 -1.1 33.33 11.67 35 53.33 53.33 8.89
570 642 5934 34.44 42.22 36.67 33.33 40 31.67 24.44
615 695 5871 22.22 33.33 40 65 60 10 4.44
633 715 5840 18.89 22.22 35 15 53.33 43.33 24.44
674 763 5771 7.78 37.78 65 48.33 41.67 26.67 26.67
708 803 5731 17.78 26.67 38.33 31.67 58.33 28.33 28.89
715 810 5721 25.56 57.78 51.67 55 46.67 15 33.33
728 824 5706 65.56 22.22 23.33 45 43.33 20 42.22
729 825 5704 -1.1 17.78 13.33 33.33 61.67 43.33 20
734 831 5700 34.44 60 23.33 45 21.67 28.33 11.11
738 836 5691 14.44 53.33 40 20 51.67 30 26.67
750 853 5669 4.44 28.89 25 33.33 53.33 35 48.89
758 862 5660 22.22 26.67 6.67 36.67 43.33 33.33 42.22
774 885 5638 13.33 31.11 30 48.33 33.33 30 33.33
788 902 5619 45.56 0 5 28.33 40 38.33 22.22
893 1024 5481 36.67 53.33 15 25 35 30 11.11
906 1037 5467 0 48.89 25 40 31.67 43.33 -6.66
910 1042 5462 0 26.67 25 55 40 30 26.67
953 1094 5420 0 13.33 0 41.67 20 43.33 40
956 1097 5418 0 66.67 21.67 41.67 33.33 28.33 40
972 1116 5389 15.56 37.78 36.67 33.33 55 23.33 15.56
979 1125 5380 6.67 6.67 21.67 35 36.67 36.67 44.44
1562 1791 4844 3.33 15.56 3.33 26.67 31.67 41.67 22.22
1962 2238 4604 35.56 0 20 26.67 36.67 20 -2.21
2082 2377 4533 -3.32 48.89 15 26.67 51.67 16.67 40
3348 3824 4063 0 22.22 5 25 26.67 18.33 33.33
4361 4968 3811 0 4.44 6.67 11.67 25 31.67 13.33
5319 6027 3653 21.11 6.67 -1.66 25 13.33 18.33 26.67
6219 6927 3539 -2.21 -2.21 1.67 6.67 15 38.33 0
7178 7886 3434 21.11 4.44 28.33 20 18.33 10 -15.55
8710 9418 3299 0 0 1.67 18.33 1.67 30 0
9278 9986 3255 -1.1 -4.43 0 3.33 20 33.33 4.44
10078 10786 3194 0 28.89 5 20 15 13.33 13.33
15967 16675 2853 6.67 24.44 0 20 1.67 5 0
21627 22335 2609 0 11.11 0 10 3.33 11.67 -2.21
37903 38611 2038 -4.43 13.33 25 8.33 0 10 -8.88
43030 43738 1855 2.22 0 0 5 -3.32 -5 0
52151 52859 980 -3.32 2.22 0 -3.32 -6.66 -5 -4.43

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1)

آمار و روش تحقیق

(ضریب 1)

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی بالینی (ضریب 3)

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان

(ضریب 1)

57 530 6106 45.56 42.22 1.67 45 38.33 35 13.33
71 699 5866 4.44 28.89 8.33 48.33 66.67 30 22.22
132 1231 5274 42.22 51.11 40 38.33 48.33 11.67 6.67
183 1731 4888 6.67 17.78 25 25 55 31.67 28.89
204 1916 4770 2.22 6.67 8.33 35 20 33.33 35.56
208 1949 4751 0 35.56 20 41.67 55 11.67 22.22
227 2150 4643 -1.1 51.11 8.33 25 46.67 28.33 33.33
262 2569 4458 0 15.56 15 23.33 25 33.33 17.78
273 2667 4421 0 15.56 15 26.67 45 30 17.78
284 2753 4386 0 46.67 6.67 21.67 30 23.33 26.67
285 2754 4384 0 -4.43 25 31.67 43.33 21.67 0
371 3766 4077 0 0 11.67 61.67 55 0 0
375 3800 4067 17.78 0 13.33 38.33 33.33 8.33 -2.21
416 4319 3942 0 -4.43 -1.66 26.67 35 26.67 24.44
501 5432 3741 10 -2.21 3.33 26.67 26.67 23.33 0
5531 6239 3624 18.89 0 38.33 5 53.33 0 0
6701 7409 3482 5.56 8.89 8.33 13.33 18.33 23.33 22.22
7783 8491 3376 0 -4.43 23.33 13.33 8.33 28.33 -11.1
11163 11871 3120 0 28.89 16.67 -5 0 18.33 40
11523 12231 3098 0 13.33 11.67 30 3.33 11.67 4.44
19789 20497 2684 0 4.44 0 5 13.33 15 2.22
24242 24950 2511 3.33 17.78 8.33 -3.32 1.67 13.33 0
51397 52105 1319 0 6.67 0 -10 -3.32 -6.66 15.56

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1)

آمار و روش تحقیق

(ضریب 1)

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی بالینی (ضریب 3)

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان

(ضریب 1)

52 2391 4530 31.11 24.44 8.33 28.33 30 21.67 26.67
10823 11531 3143 -1.1 4.44 -1.66 3.33 1.67 33.33 0
12087 12795 3064 0 -15.55 -5 1.67 15 23.33 48.89
12404 13112 3046 2.22 11.11 20 6.67 13.33 26.67 -15.55
14661 15369 2917 0 22.22 3.33 26.67 11.67 3.33 15.56
21085 21793 2631 0 11.11 -5 8.33 6.67 6.67 15.56
22676 23384 2568 0 2.22 1.67 21.67 6.67 8.33 -8.88
23860 24568 2525 6.67 2.22 6.67 11.67 -6.66 8.33 -4.43
26432 27140 2431 0 0 0 5 0 20 0
30722 31430 2283 -10 33.33 -6.66 1.67 -15 21.67 2.22
40311 41019 1953 0 6.67 13.33 -3.32 -1.66 0 -8.88
42431 43139 1876 0 0 8.33 5 -3.32 0 -2.21
44079 44787 1809 -2.21 20 1.67 21.67 -1.66 -8.32 -4.43
44141 44849 1806 0 0 10 -1.66 0 0 0
44311 45019 1799 0 31.11 10 13.33 -3.32 0 -20
46107 46815 1718 0 0 11.67 0 -1.66 0 0
49429 50137 1526 0 4.44 18.33 -10 -5 0 2.22

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 1) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 1) روان‌سنجی (ضریب 2) آزمون‌های شناختی هوش و استعداد (ضریب 2)
6 7 8885 74.44 68.33 75 78.33 53.33 0 0
15 18 7976 17.78 38.33 31.67 58.33 33.33 33.33 48.33
36 42 7390 68.89 45 53.33 61.67 62.22 0 0
51 59 7218 77.78 35 51.67 56.67 51.11 0 0
139 155 6539 31.11 55 33.33 68.33 26.67 5 0
167 185 6446 82.22 30 58.33 50 0 0 0
199 224 6312 34.44 36.67 33.33 40 13.33 0 38.33
304 338 5950 22.22 40 65 60 11.11 0 0
305 340 5949 62.22 36.67 38.33 53.33 31.11 0 0
345 389 5825 8.89 66.67 40 31.67 55.56 0 0
372 420 5752 67.78 30 30 33.33 37.78 0 0
456 514 5579 23.33 45 20 43.33 57.78 0 0
531 600 5456 25.56 51.67 55 46.67 26.67 0 0
640 731 5285 46.67 26.67 35 63.33 0 0 0
712 812 5178 18.89 35 15 53.33 46.67 0 0
751 854 5137 0 21.67 20 35 57.78 0 25
757 863 5123 7.78 65 48.33 41.67 0 0 0
764 870 5118 -2.21 25 35 31.67 37.78 6.67 33.33
768 874 5116 40 41.67 23.33 48.33 0 0 0
792 902 5092 8.89 20 46.67 63.33 28.89 0 0
801 911 5086 22.22 41.67 0 53.33 26.67 0 0
849 968 5023 4.44 25 33.33 53.33 22.22 13.33 8.33
868 990 4997 65.56 23.33 45 43.33 0 0 0
1007 1152 4866 22.22 6.67 36.67 43.33 73.33 1.67 0
1576 1800 4479 35.56 20 26.67 36.67 4.44 0 0
1768 2022 4386 14.44 18.33 18.33 43.33 31.11 0 0
2563 2913 4077 4.44 26.67 26.67 35 17.78 0 0
3536 4016 3801 5.56 15 20 53.33 0 0 0
4262 4834 3654 0 10 0 43.33 35.56 0 0
5448 6155 3461 41.11 5 6.67 20 0 0 0
6544 7322 3325 8.89 20 8.33 23.33 15.56 0 0
8856 9634 3116 3.33 13.33 11.67 -3.32 4.44 3.33 20
9282 10060 3081 6.67 20 6.67 23.33 33.33 0 0
10746 11524 2972 -8.88 -1.66 16.67 56.67 0 0 0
11944 12722 2898 6.67 8.33 23.33 11.67 13.33 0 0
12216 12994 2882 5.56 16.67 25 13.33 17.78 0 0
13316 14094 2818 -2.21 -1.66 13.33 15 48.89 -3.32 0
14326 15104 2765 13.33 3.33 11.67 13.33 -6.66 6.67 8.33
15645 16423 2704 0 10 18.33 15 20 0 0
16004 16782 2688 0 0 21.67 8.33 17.78 0 10
17127 17905 2639 0 13.33 20 6.67 2.22 1.67 -1.66
18082 18860 2599 0 16.67 11.67 -3.32 13.33 6.67 0
19842 20620 2530 0 8.33 13.33 1.67 24.44 -6.66 6.67
26034 26812 2302 0 10 6.67 13.33 -6.66 0 5
34006 34784 2047 -11.1 -5 33.33 -6.66 28.89 0 0
42896 43674 1755 -6.66 13.33 28.33 -10 -8.88 -1.66 0
51011 51789 1332 6.67 -26.66 0 6.67 -24.43 6.67 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 1) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 1) روان‌سنجی (ضریب 2) آزمون‌های شناختی هوش و استعداد (ضریب 2)
55 525 5555 0 15 23.33 25 40 26.67 35
80 780 5217 42.22 40 38.33 48.33 0 0 0
87 849 5142 18.89 38.33 5 53.33 44.44 0 0
115 1095 4907 4.44 8.33 48.33 66.67 37.78 0 0
122 1157 4861 0 11.67 61.67 55 28.89 11.67 0
123 1173 4851 0 25 31.67 43.33 20 -5 20
157 1566 4599 45.56 1.67 45 38.33 8.89 0 0
165 1640 4556 0 20 21.67 15 20 13.33 23.33
196 2006 4392 2.22 16.67 31.67 38.33 37.78 0 11.67
199 2019 4387 17.78 13.33 38.33 33.33 17.78 0 5
212 2116 4345 0 20 41.67 55 20 0 0
328 3590 3893 6.67 25 25 55 6.67 0 0
390 4178 3768 6.67 0 20 0 73.33 6.67 13.33
428 4644 3683 4.44 18.33 45 30 22.22 0 0
480 5340 3571 0 15 26.67 45 24.44 0 0
7385 8163 3242 0 3.33 31.67 11.67 13.33 0 10
8682 9460 3131 2.22 8.33 35 20 28.89 -8.32 -11.66
10367 11145 2999 -1.1 8.33 25 46.67 0 0 0
12640 13418 2856 51.11 18.33 0 0 2.22 0 0
17606 18384 2618 14.44 13.33 10 5 0 0 0
25321 26099 2325 0 0 8.33 15 2.22 -1.66 8.33
32197 32975 2104 0 -15 13.33 5 -4.43 0 20
40691 41469 1834 0 0 15 1.67 6.67 0 0
50924 51702 1342 0 0 -10 -3.32 8.89 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 1) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 1) روان‌سنجی (ضریب 2) آزمون‌های شناختی هوش و استعداد (ضریب 2)
131 4915 3640 31.11 8.33 28.33 30 11.11 0 0
150 5331 3572 2.22 20 6.67 13.33 26.67 13.33 13.33
20095 20873 2519 0 3.33 26.67 11.67 13.33 0 0
20941 21719 2485 0 10 13.33 -3.32 48.89 0 6.67
24316 25094 2360 0 1.67 21.67 6.67 13.33 0 0
25541 26319 2318 0 13.33 -3.32 -1.66 13.33 0 0
27709 28487 2246 6.67 6.67 11.67 -6.66 0 0 0
29673 30451 2183 -2.21 1.67 21.67 -1.66 -4.43 13.33 5
32343 33121 2100 0 10 -1.66 0 0 5 -1.66
35181 35959 2010 0 -5 8.33 6.67 0 0 -1.66
36472 37250 1970 0 18.33 -10 -5 17.78 0 0
36579 37357 1966 0 8.33 5 -3.32 0 0 0
37986 38764 1922 -1.1 -1.66 3.33 1.67 4.44 1.67 0
38119 38897 1918 0 11.67 0 -1.66 2.22 0 0
40564 41342 1838 0 -5 1.67 15 6.67 -1.66 0
46301 47079 1624 0 0 5 0 -2.21 0 0
51011 51789 1332 -10 -6.66 1.67 -15 20 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی صنعتی سازمانی (ضریب 2) روانشناسی اجتماعی (ضریب 2) رفتار سازمانی (ضریب 3) روانشناسی امور استخدامی (ضریب 3) بالندگی سازمانی (ضریب 3)
16 22 6560 0 30 24.44 48.89 33.33 44.44 64.44
46 53 5339 34.44 30 28.89 60 37.78 0 22.22
111 122 4738 2.22 0 8.89 22.22 20 31.11 66.67
168 183 4503 1.11 -8.32 15.56 46.67 35.56 40 -8.88
209 228 4385 0 5 20 8.89 42.22 37.78 8.89
259 283 4278 -1.1 3.33 15.56 24.44 20 42.22 17.78
540 584 3910 3.33 15 6.67 20 24.44 35.56 2.22
609 659 3852 5.56 25 20 4.44 17.78 40 -2.21
667 718 3814 0 13.33 4.44 6.67 26.67 31.11 8.89
720 775 3787 0 21.67 6.67 24.44 11.11 33.33 8.89
764 823 3760 11.11 26.67 13.33 24.44 8.89 31.11 -6.66
969 1048 3646 0 8.33 4.44 24.44 6.67 40 13.33
992 1071 3638 0 10 22.22 15.56 20 20 13.33
1120 1213 3578 -2.21 26.67 4.44 8.89 20 26.67 6.67
1574 1714 3395 0 10 -13.32 11.11 6.67 17.78 44.44
1775 1932 3335 0 0 17.78 37.78 22.22 17.78 0
2473 2725 3159 67.78 30 0 0 0 0 0
3400 3745 2982 -3.32 0 4.44 11.11 11.11 33.33 8.89
4424 4896 2830 0 -1.66 4.44 22.22 33.33 2.22 0
5899 6549 2665 7.78 8.33 20 0 17.78 0 0
6545 7219 2610 0 18.33 2.22 35.56 0 0 0
8530 9204 2470 0 10 -11.1 -2.21 17.78 17.78 0
10812 11486 2341 2.22 -8.32 4.44 0 13.33 8.89 -4.43
11694 12368 2301 0 -3.32 13.33 13.33 6.67 13.33 0
12021 12695 2287 -6.66 1.67 -2.21 26.67 -2.21 17.78 0
13102 13776 2240 0 0 0 8.89 4.44 0 6.67
14085 14759 2198 0 1.67 0 0 2.22 17.78 11.11
15390 16064 2150 0 11.67 0 0 0 0 0
16137 16811 2126 3.33 18.33 0 0 0 0 0
17602 18276 2081 8.89 0 0 0 0 0 0
18042 18716 2068 -1.1 11.67 0 0 0 0 0
19408 20082 2028 0 10 -13.32 0 0 15.56 0
27235 27909 1845 -4.43 5 2.22 -2.21 0 0 0
34577 35251 1702 -2.21 -3.32 -4.43 11.11 4.44 0 0
41272 41946 1572 0 3.33 0 0 0 0 0
50569 51243 1304 -4.43 0 -2.21 -2.21 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی  98

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی صنعتی سازمانی (ضریب 2) روانشناسی اجتماعی (ضریب 2) رفتار سازمانی (ضریب 3) روانشناسی امور استخدامی (ضریب 3) بالندگی سازمانی (ضریب 3)
22 461 4044 0 20 -2.21 22.22 40 17.78 0
54 1148 3608 2.22 8.33 -6.66 28.89 28.89 2.22 20
333 5653 2750 18.89 38.33 0 0 0 0 0
341 5766 2737 42.22 40 0 0 0 0 0
7970 8644 2507 45.56 1.67 0 0 0 0 0
10009 10683 2382 17.78 13.33 0 0 0 0 0
12865 13539 2250 2.22 16.67 2.22 20 0 -6.66 0
13855 14529 2208 51.11 18.33 2.22 0 0 0 0
16601 17275 2112 0 23.33 0 0 0 0 0
17488 18162 2085 14.44 13.33 0 0 0 0 0
19339 20013 2030 0 15 0 0 0 0 0
19369 20043 2029 0 20 0 0 0 0 0
20857 21531 1991 0 3.33 0 0 0 0 0
21842 22516 1966 3.33 8.33 4.44 -2.21 0 0 0
23739 24413 1921 0 -6.66 0 22.22 0 0 0
28356 29030 1822 0 13.33 0 0 0 0 0
41374 42048 1570 0 0 -2.21 0 0 0 0
52025 52699 1065 11.11 0 -6.66 -6.66 -24.43 -15.55 -13.32

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی  98

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی صنعتی سازمانی (ضریب 2) روانشناسی اجتماعی (ضریب 2) رفتار سازمانی (ضریب 3) روانشناسی امور استخدامی (ضریب 3) بالندگی سازمانی (ضریب 3)
8943 9617 2445 0 1.67 -13.32 8.89 11.11 17.78 0
12272 12946 2275 0 10 6.67 0 0 11.11 0
17417 18091 2087 0 13.33 0 0 0 0 0
17507 18181 2084 6.67 6.67 0 0 0 0 0
19502 20176 2026 31.11 8.33 0 0 0 0 0
25699 26373 1877 0 8.33 0 0 0 0 0
27846 28520 1832 0 -5 13.33 4.44 -2.21 6.67 -4.43
29133 29807 1807 0 11.67 0 0 0 0 0
29907 30581 1791 0 -5 -8.88 0 0 2.22 0
31458 32132 1761 0 18.33 0 0 0 0 0
31503 32177 1760 -1.1 -1.66 0 0 0 0 0
36369 37043 1669 0 3.33 0 0 0 0 0
41146 41820 1575 0 0 0 0 0 0 0
41867 42541 1561 2.22 20 -24.43 -6.66 28.89 -6.66 -33.32
42224 42898 1554 0 10 4.44 0 0 0 0
48025 48699 1411 -2.21 1.67 2.22 0 0 0 0
48583 49257 1393 -10 -6.66 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 98

رتبه رتبه کشوری تراز

متون روانشناسی

(ضریب 2)

آمار و روش تحقیق

(ضریب 2)

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

(ضریب 3)

روانشناسی رشد

(ضریب 2)

روانشناسی عمومی

(ضریب 2)

روان‌سنجی (ضریب 2)

روانشناسی تربیتی

(ضریب 2)

آموزش و پرورش کودکان استثنایی

(ضریب 3)

3 4 8649 74.44 68.33 75 78.33 53.33 0 0 0
33 42 719 68.89 45 53.33 61.67 62.22 0 0 0
48 60 7002 77.78 35 51.67 56.67 51.11 0 0 0
69 83 6777 24.44 51.67 61.67 45 64.44 0 0 0
107 124 6569 42.22 60 61.67 71.67 0 0 0 0
122 140 6489 22.22 6.67 36.67 43.33 73.33 1.67 51.67 8.33
143 162 6395 8.89 3.33 43.33 53.33 42.22 11.67 21.67 26.67
165 186 6293 66.67 31.67 50 61.67 0 0 0 0
213 234 6165 22.22 40 65 60 11.11 0 3.33 0
270 301 5916 46.67 43.33 40 75 24.44 0 0 0
332 371 5877 8.89 66.67 40 31.67 55.56 0 0 0
345 386 5848 17.78 38.33 31.67 58.33 33.33 33.33 0 0
348 389 5843 36.67 15 25 35 40 0 0 35
366 409 5807 8.89 20 46.67 63.33 28.89 0 28.33 0
483 541 5561 62.22 36.67 38.33 53.33 31.11 0 0 0
495 554 5539 16.67 16.67 45 38.33 6.67 0 0 30
512 576 5502 25.56 51.67 55 46.67 26.67 0 0 0
568 638 5441 -3.32 11.67 43.33 18.33 31.11 -5 25 28.33
570 640 5440 -2.21 25 35 31.67 37.78 6.67 0 35
585 657 5422 67.78 30 30 33.33 37.78 0 0 0
635 715 5345 0 0 41.67 20 33.33 0 11.67 30
671 752 5311 23.33 45 20 43.33 57.78 0 0 0
739 828 5233 0 13.33 18.33 43.33 37.78 0 56.67 8.33
813 908 5164 -2.21 20 48.33 3.33 66.67 6.67 0 18.33
986 1111 5009 34.44 23.33 45 21.67 11.11 0 0 10
987 1112 5008 7.78 65 48.33 41.67 0 0 0 0
1041 1173 4970 34.44 30 33.33 11.67 28.89 16.67 -6.66 13.33
1214 1367 4865 4.44 26.67 26.67 35 17.78 0 0 23.33
1345 1515 4782 0 13.33 40 23.33 37.78 0 31.67 1.67
1419 1599 4739 16.67 6.67 48.33 33.33 31.11 0 0 0
1544 1746 4670 0 30 36.67 40 17.78 0 8.33 5
1609 1817 4637 -3.32 15 26.67 51.67 37.78 11.67 0 13.33
2579 2927 4280 0 13.33 5 38.33 24.44 0 43.33 3.33
3240 3662 4113 45.56 5 28.33 40 0 0 0 0
4263 4793 3909 -1.1 31.67 20 38.33 20 0 15 0
5110 5747 3774 -1.1 10 1.67 46.67 53.33 0 31.67 0
6642 7481 3570 0 1.67 18.33 1.67 35.56 20 11.67 0
7258 8169 3503 -1.1 3.33 11.67 31.67 15.56 16.67 0 15
8545 9582 3379 2.22 -8.32 15 -26.66 44.44 10 11.67 11.67
9225 10323 3323 8.89 3.33 31.67 11.67 0 0 0 11.67
10847 11945 3203 0 -3.32 8.33 35 2.22 0 28.33 0
12247 13345 3116 0 0 21.67 8.33 17.78 0 3.33 10
13595 14693 3036 0 0 10 3.33 22.22 8.33 8.33 5
14328 15426 2995 20 6.67 13.33 3.33 4.44 0 0 8.33
16662 17760 2880 1.11 0 13.33 26.67 22.22 0 10 -1.66
19020 20118 2774 0 11.67 25 11.67 4.44 0 0 0
25786 26884 2500 0 8.33 0 3.33 20 0 16.67 0
34877 35975 2165 0 0 3.33 3.33 11.11 -3.32 5 0
41035 42133 1931 0 0 -1.66 8.33 15.56 0 6.67 3.33
50574 51672 1398 0 1.67 -6.66 -11.66 -15.55 0 18.33 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 98

رتبه رتبه کشوری تراز

متون روانشناسی

(ضریب 2)

آمار و روش تحقیق

(ضریب 2)

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

(ضریب 3)

روانشناسی رشد

(ضریب 2)

روانشناسی عمومی

(ضریب 2)

روان‌سنجی (ضریب 2)

روانشناسی تربیتی

(ضریب 2)

آموزش و پرورش کودکان استثنایی

(ضریب 3)

6 37 7285 0 11.67 61.67 55 28.89 11.67 36.67 36.67
65 679 5395 18.89 38.33 5 53.33 44.44 0 41.67 0
75 819 5243 4.44 8.33 48.33 66.67 37.78 0 0 0
82 914 5160 2.22 8.33 35 20 28.89 -8.32 21.67 28.33
88 956 5124 0 25 31.67 43.33 20 -5 8.33 20
98 1036 5069 45.56 1.67 45 38.33 8.89 0 18.33 0
139 1403 4847 42.22 40 38.33 48.33 0 0 0 0
148 1518 4780 6.67 0 20 0 73.33 6.67 13.33 20
161 1637 4721 0 15 23.33 25 40 26.67 0 10
180 1917 4590 17.78 13.33 38.33 33.33 17.78 0 0 5
191 2011 4557 2.22 16.67 31.67 38.33 37.78 0 1.67 8.33
196 2109 4525 0 20 41.67 55 20 0 0 0
312 3452 4157 5.56 8.33 13.33 18.33 57.78 0 0 23.33
350 3795 4086 4.44 18.33 45 30 22.22 0 0 0
461 5413 3818 0 20 21.67 15 20 13.33 0 0
554 6532 3669 6.67 25 25 55 6.67 0 0 0
569 6708 3649 0 15 26.67 45 24.44 0 0 0
583 6854 3634 0 3.33 31.67 11.67 13.33 0 0 8.33
696 8349 3486 0 23.33 13.33 8.33 0 0 35 3.33
712 8682 3456 0 11.67 30 3.33 0 0 23.33 5
10897 11995 3199 10 3.33 26.67 26.67 6.67 0 0 0
14035 15133 3011 0 6.67 21.67 30 0 0 0 0
16662 17760 2880 0 -1.66 26.67 35 0 0 0 0
20190 21288 2723 0 28.33 6.67 20 4.44 0 3.33 0
26494 27592 2473 0 -1.66 18.33 20 6.67 0 0 0
39787 40885 1983 0 0 15 1.67 6.67 0 0 -6.66
48254 49352 1579 0 5 0 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 98

رتبه رتبه کشوری تراز

متون روانشناسی

(ضریب 2)

آمار و روش تحقیق

(ضریب 2)

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

(ضریب 3)

روانشناسی رشد

(ضریب 2)

روانشناسی عمومی

(ضریب 2)

روان‌سنجی (ضریب 2)

روانشناسی تربیتی

(ضریب 2)

آموزش و پرورش کودکان استثنایی

(ضریب 3)

187 6961 3622 31.11 8.33 28.33 30 11.11 0 0 0
10731 11829 3211 2.22 20 6.67 13.33 26.67 13.33 13.33 0
16662 17760 2880 0 3.33 26.67 11.67 13.33 0 0 0
17254 18352 2853 0 1.67 21.67 6.67 13.33 0 8.33 0
21794 22892 2654 6.67 6.67 11.67 -6.66 0 0 0 8.33
22389 23487 2631 0 10 13.33 -3.32 48.89 0 0 0
31026 32124 2302 0 10 -1.66 0 0 5 -1.66 10
32412 33510 2253 0 13.33 -3.32 -1.66 13.33 0 0 0
33348 34446 2219 -2.21 1.67 21.67 -1.66 -4.43 13.33 0 0
34820 35918 2167 0 8.33 5 -3.32 0 0 10 -1.66
36499 37597 2105 0 -5 8.33 6.67 0 0 -3.32 0
38310 39408 2039 0 11.67 0 -1.66 2.22 0 10 0
39812 40910 1982 -1.1 -1.66 3.33 1.67 4.44 1.67 0 0
42974 44072 1850 0 18.33 -10 -5 17.78 0 0 0
45747 46845 1724 0 -5 1.67 15 6.67 -1.66 -8.32 0
46311 47409 1694 0 0 5 0 -2.21 0 0 0
49200 50298 1518 -10 -6.66 1.67 -15 20 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 3)
28 31 7738 74.44 68.33 78.33 53.33 0
99 113 6757 68.89 45 61.67 45 62.22
104 119 6725 22.22 6.67 43.33 73.33 51.67
125 142 6522 77.78 35 56.67 51.11 0
191 214 6196 -1.1 10 41.67 60 53.33
223 248 6076 0 15 36.67 35.56 63.33
269 300 5919 22.22 41.67 53.33 26.67 23.33
273 304 5901 0 13.33 43.33 37.78 56.67
354 391 5732 0 10 43.33 35.56 50
431 483 5567 0 18.33 71.67 55.56 30
445 498 5545 23.33 45 43.33 57.78 0
459 516 5515 8.89 20 63.33 28.89 28.33
473 531 5484 8.89 66.67 31.67 55.56 0
501 563 5427 0 38.33 56.67 28.89 30
558 626 5343 67.78 30 33.33 37.78 0
582 656 5304 62.22 36.67 53.33 31.11 0
635 711 5239 41.11 0 48.33 28.89 35
675 754 5184 0 13.33 38.33 24.44 43.33
685 764 5171 0 38.33 50 8.89 35
699 784 5151 25.56 28.33 30 31.11 28.33
716 804 5125 18.89 35 53.33 46.67 0
819 929 4995 44.44 21.67 36.67 8.89 21.67
890 1008 4926 22.22 40 60 11.11 3.33
916 1038 4907 17.78 38.33 58.33 33.33 0
921 1043 4903 0 18.33 61.67 28.89 20
969 1096 4858 8.89 3.33 53.33 42.22 21.67
993 1123 4837 -1.1 10 46.67 53.33 31.67
998 1128 4833 0 18.33 38.33 44.44 28.33
1155 1303 4689 21.11 28.33 18.33 35.56 20
2246 2530 4073 11.11 18.33 50 26.67 0
3968 4447 3600 34.44 30 11.67 28.89 -6.66
4937 5519 3435 0 10 15 20 23.33
8966 9997 2979 0 10 10 24.44 10
10112 11284 2888 3.33 18.33 0 -2.21 13.33
14427 15947 2623 -1.1 0 15 26.67 0
21921 23441 2305 -6.66 13.33 0 -6.66 13.33
41391 42911 1676 8.89 3.33 1.67 0 0
50555 52075 1143 0 1.67 6.67 -11.1 -16.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 3)
13 109 6772 18.89 38.33 53.33 44.44 41.67
85 847 5077 0 11.67 55 28.89 36.67
148 1545 4505 45.56 1.67 38.33 8.89 18.33
172 1820 4358 4.44 8.33 66.67 37.78 0
179 1879 4334 42.22 40 48.33 0 0
215 2347 4135 0 25 43.33 20 8.33
249 2763 3994 6.67 0 0 73.33 13.33
268 2993 3923 2.22 8.33 20 28.89 21.67
307 3391 3818 2.22 16.67 38.33 37.78 1.67
327 3580 3775 0 23.33 8.33 0 35
342 3763 3737 0 20 55 20 0
365 4101 3669 17.78 13.33 33.33 17.78 0
432 5027 3500 0 15 25 40 0
437 5096 3488 0 13.33 38.33 -2.21 21.67
490 5732 3406 5.56 8.33 18.33 57.78 0
505 5968 3375 6.67 25 55 6.67 0
572 6901 3260 0 15 45 24.44 0
633 7930 3152 0 20 15 20 0
677 8484 3100 4.44 18.33 30 22.22 0
742 9443 3019 51.11 18.33 0 2.22 8.33
873 11268 2889 0 11.67 3.33 0 23.33
884 11419 2879 0 -6.66 8.33 15.56 21.67
912 11864 2849 0 28.33 20 4.44 3.33
992 13170 2768 0 21.67 11.67 22.22 0
14445 15965 2622 10 3.33 26.67 6.67 0
16185 17705 2538 0 6.67 30 0 0
17308 18828 2490 0 15 1.67 -2.21 10
23803 25323 2238 0 -1.66 35 0 0
29378 30898 2052 -3.32 1.67 18.33 -8.88 5
40382 41902 1709 0 5 -1.66 4.44 -1.66
49929 51449 1236 0 -15 5 -4.43 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 98- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 98

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 3)
151 6762 3277 2.22 20 13.33 26.67 13.33
180 7824 3160 31.11 8.33 30 11.11 0
16920 18440 2506 0 10 -3.32 48.89 0
17968 19488 2461 0 1.67 6.67 13.33 8.33
18593 20113 2436 0 13.33 -1.66 13.33 0
22401 23921 2287 0 11.67 -1.66 2.22 10
23290 24810 2254 0 8.33 -3.32 0 10
24468 25988 2215 0 3.33 11.67 13.33 0
25493 27013 2180 0 18.33 -5 17.78 0
29209 30729 2057 6.67 6.67 -6.66 0 0
33717 35237 1917 0 10 0 0 -1.66
35414 36934 1864 -1.1 -1.66 1.67 4.44 0
36346 37866 1835 0 -5 6.67 0 -3.32
41176 42696 1683 0 -5 15 6.67 -8.32
45038 46558 1542 0 0 0 -2.21 0
47619 49139 1419 -10 -6.66 -15 20 0
49609 51129 1271 -2.21 1.67 -1.66 -4.43 0

 

نمونه کارنامه های ارشد روانشناسی- کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد روانشناسی 97 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد روانشناسی قرار داده شده است. 

 

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی97- گرایش روانشناسی عمومی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی97- گرایش روانشناسی بالینی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی97- گرایش روانسنجی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 97

 

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی97- گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی97- گرایش روانشناسی کودکان استثنایی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه آزاد  کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 97

 

کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی97- گرایش تربیتی

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه آزاد کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 97

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97 - سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 97

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی 97

رتبه تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1) آمار و روش تحقیق (ضریب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1)
158 7107 -4.43 75.56 25 61.67 66.67 55.56 37.78
231 6794 33.33 60 18.33 38.33 61.67 60 46.67
296 6570 0 71.11 43.33 53.33 68.33 40 33.33
413 6318 4.44 62.22 38.33 41.67 51.67 44.44 31.11
596 5933 2.22 57.78 25 50 63.33 0 51.11
616 5905 18.89 53.33 0 23.33 58.33 64.44 13.33
756 5692 10 4.44 23.33 46.67 65 46.67 17.78
800 5636 0 51.11 0 40 56.67 71.11 24.44
869 5562 12.22 42.22 1.67 43.33 68.33 15.56 37.78
1015 5421 17.78 64.44 43.33 41.67 56.67 0 35.56
1126 5304 15.56 13.33 38.33 13.33 53.33 46.67 51.11
1295 5171 1.11 26.67 15 38.33 48.33 46.67 22.22
1324 5148 2.22 35.56 28.33 51.67 41.67 26.67 6.67
1529 5002 -1.1 40 28.33 35 51.67 37.78 22.22
2160 4633 0 17.78 50 16.67 56.67 37.78 8.89
2517 4469 0 28.89 36.67 31.67 8.33 64.44 -6.66
2900 4335 20 33.33 16.67 23.33 35 0 22.22
3722 4114 0 31.11 -8.32 40 36.67 17.78 13.33
4122 4021 0 6.67 5 38.33 6.67 44.44 4.44
4377 3969 0 13.33 3.33 40 3.33 46.67 4.44
5324 3807 0 17.78 1.67 45 10 26.67 8.89
6285 3675 0 37.78 -1.66 21.67 8.33 46.67 -15.55
7109 3580 0 8.89 3.33 31.67 26.67 28.89 0
8445 3459 24.44 0 8.33 0 25 37.78 0
9621 3372 0 17.78 10 21.67 31.67 20 4.44
10366 3319 8.89 11.11 8.33 30 -1.66 24.44 2.22
11754 3232 1.11 0 -1.66 0 23.33 46.67 0
12989 3162 0 26.67 0 3.33 -10 55.56 11.11
14546 3081 -1.1 0 16.67 40 3.33 11.11 0
16556 2987 -1.1 6.67 0 26.67 -3.32 31.11 0
18567 2903 0 42.22 -1.66 10 6.67 24.44 0
21246 2798 6.67 33.33 11.67 20 3.33 0 0
26087 2623 11.11 20 6.67 20 0 -15.55 20
29470 2511 -3.32 31.11 23.33 11.67 1.67 6.67 8.89
32614 2403 0 37.78 -10 3.33 6.67 11.11 20
35866 2291 11.11 -6.66 -6.66 33.33 -28.32 4.44 22.22
39411 2161 3.33 13.33 -1.66 6.67 -5 8.89 0
45144 1901 -20 0 20 0 -6.66 37.78 0
48847 1666 -2.21 2.22 13.33 -3.32 -1.66 -4.43 6.67
52035 1133 0 -15.55 0 6.67 -8.32 -2.21 2.22

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی  97

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1) آمار و روش تحقیق (ضریب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1)
43 533 6151 72.22 33.33 8.33 23.33 56.67 53.33 6.67
65 747 5816 -5.55 37.78 33.33 35 40 46.67 64.44
161 2188 4724 71.11 0 3.33 40 10 35.56 2.22
172 2397 4631 0 28.89 50 33.33 51.67 0 40
203 2929 4415 2.22 17.78 1.67 33.33 51.67 46.67 -8.88
206 3013 4389 4.44 0 8.33 45 0 75.56 0
247 3693 4202 0 0 31.67 0 51.67 46.67 0
263 4104 4110 63.33 0 8.33 13.33 15 28.89 0
314 4966 3942 0 15.56 -1.66 25 13.33 57.78 -2.21
316 4979 3940 3.33 0 3.33 33.33 33.33 11.11 26.67
389 6352 3739 0 0 8.33 26.67 53.33 0 4.44
484 8237 3538 0 37.78 25 31.67 -3.32 15.56 11.11
527 8858 3488 0 13.33 8.33 40 18.33 13.33 0
11006 11792 3278 10 17.78 0 25 8.33 42.22 -6.66
11632 12418 3239 8.89 13.33 6.67 20 18.33 0 13.33
11918 12704 3223 0 0 0 16.67 35 20 0
15230 16016 3048 10 0 13.33 0 33.33 15.56 0
16357 17143 2996 0 2.22 3.33 26.67 -1.66 31.11 20
28650 29436 2539 0 13.33 -3.32 15 0 22.22 4.44
28988 29774 2527 0 4.44 -5 21.67 -5 8.89 4.44
32492 33278 2407 1.11 22.22 0 25 0 4.44 4.44
33628 34414 2369 2.22 15.56 -3.32 10 1.67 0 2.22
40935 41721 2095 0 4.44 0 20 8.33 2.22 0
42466 43252 2029 0 26.67 0 0 10 4.44 0
44386 45172 1939 0 2.22 10 -1.66 0 22.22 0
45379 46165 1888 0 0 0 10 8.33 6.67 6.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی عمومی  97

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1) آمار و روش تحقیق (ضریب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1)
8949 9735 3422 0 8.89 0 35 5 33.33 0
10791 11577 3291 8.89 24.44 11.67 28.33 0 26.67 0
15581 16367 3032 0 0 0 26.67 18.33 28.89 0
17018 17804 2967 -3.32 17.78 -1.66 15 25 15.56 20
35726 36512 2296 0 26.67 1.67 16.67 -6.66 0 0
40643 41429 2108 0 8.89 0 11.67 -3.32 20 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 97

رتبه تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1) آمار و روش تحقیق (ضریب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی بالینی (ضریب 3) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1)
144 7345 23.33 68.89 58.33 50 68.33 31.67 57.78
171 7176 2.22 57.78 25 50 63.33 50 51.11
285 6713 0 71.11 43.33 53.33 68.33 40 33.33
300 6658 17.78 64.44 43.33 41.67 56.67 50 35.56
342 6536 -4.43 75.56 25 61.67 66.67 26.67 37.78
397 6359 33.33 60 18.33 38.33 61.67 33.33 46.67
467 6175 4.44 62.22 38.33 41.67 51.67 31.67 31.11
679 5715 2.22 35.56 28.33 51.67 41.67 41.67 6.67
742 5597 12.22 42.22 1.67 43.33 68.33 20 37.78
761 5569 0 51.11 23.33 65 46.67 20 20
844 5439 0 40 26.67 40 60 30 8.89
924 5344 3.33 35.56 33.33 40 45 23.33 22.22
1072 5173 1.11 26.67 15 38.33 48.33 35 22.22
1284 4963 10 4.44 23.33 46.67 65 13.33 17.78
1639 4643 0 2.22 23.33 46.67 56.67 16.67 -4.43
2056 4355 2.22 13.33 8.33 48.33 20 26.67 0
2231 4253 17.78 22.22 21.67 28.33 46.67 -1.66 24.44
2690 4039 0 51.11 0 40 56.67 0 24.44
2931 3945 5.56 0 11.67 33.33 16.67 21.67 37.78
3366 3802 5.56 6.67 5 33.33 21.67 8.33 22.22
3680 3712 -6.66 20 -5 26.67 55 1.67 37.78
3998 3648 0 33.33 13.33 38.33 36.67 -15 24.44
4438 3551 0 6.67 5 38.33 6.67 15 4.44
4924 3472 64.44 28.89 0 1.67 3.33 8.33 0
5172 3435 0 44.44 15 43.33 3.33 8.33 17.78
6790 3231 0 2.22 5 28.33 8.33 23.33 -4.43
7562 3153 -8.88 28.89 8.33 31.67 13.33 5 20
8557 3066 -1.1 13.33 3.33 20 23.33 0 17.78
11109 2891 11.11 13.33 13.33 3.33 10 8.33 6.67
12864 2793 5.56 -4.43 -1.66 31.67 -1.66 15 6.67
15024 2692 8.89 11.11 8.33 30 -1.66 -3.32 2.22
16066 2648 26.67 0 16.67 0 31.67 0 0
17039 2609 0 11.11 0 26.67 -13.32 13.33 28.89
18091 2567 -6.66 11.11 20 25 13.33 6.67 -15.55
20325 2488 -6.66 17.78 -1.66 8.33 33.33 -8.32 2.22
24245 2364 25.56 13.33 0 21.67 0 -10 6.67
27324 2271 0 20 -1.66 23.33 25 -6.66 -6.66
32318 2130 0 0 16.67 0 20 0 0
34593 2067 3.33 -8.88 0 23.33 10 -6.66 6.67
36654 2008 0 0 0 8.33 16.67 1.67 0
40289 1898 -2.21 2.22 13.33 -3.32 -1.66 5 6.67
43697 1783 4.44 -6.66 0 0 -15 15 -6.66
46038 1690 0 13.33 -1.66 5 -8.32 0 0
51201 1353 0 2.22 0 -5 -10 3.33 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1) آمار و روش تحقیق (ضریب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی بالینی (ضریب 3) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1)
31 369 6578 -5.55 37.78 33.33 35 40 60 64.44
93 1069 5312 0 28.89 50 33.33 51.67 30 40
127 1600 4831 72.22 33.33 8.33 23.33 56.67 0 6.67
168 2102 4469 3.33 0 3.33 33.33 33.33 28.33 26.67
176 2169 4424 0 0 8.33 26.67 53.33 26.67 4.44
205 2732 4146 71.11 0 3.33 40 10 10 2.22
4406 4776 3557 63.33 0 8.33 13.33 15 5 0
5155 5525 3438 8.89 13.33 6.67 20 18.33 10 13.33
6280 6650 3288 2.22 17.78 1.67 33.33 51.67 -3.32 -8.88
6850 7220 3224 0 0 0 16.67 35 15 0
7107 7482 3198 0 0 31.67 0 51.67 0 0
7549 7919 3154 0 13.33 8.33 40 18.33 1.67 0
7969 8339 3115 0 37.78 25 31.67 -3.32 0 11.11
11744 12114 2853 4.44 0 8.33 45 0 0 0
14191 14561 2728 0 15.56 -1.66 25 13.33 -1.66 -2.21
15582 15952 2669 1.11 22.22 0 25 0 13.33 4.44
15653 16023 2666 10 0 13.33 0 33.33 0 0
17203 17573 2602 0 13.33 -3.32 15 0 16.67 4.44
18689 19059 2544 0 2.22 3.33 26.67 -1.66 6.67 20
21885 22255 2438 10 17.78 0 25 8.33 1.67 -6.66
22354 22724 2423 0 4.44 -5 21.67 -5 3.33 4.44
29097 29467 2222 2.22 15.56 -3.32 10 1.67 -5 2.22
31561 31931 2151 0 4.44 0 20 8.33 5 0
42307 42677 1832 0 26.67 0 0 10 -3.32 0
45307 45677 1721 0 0 0 10 8.33 0 6.67
51300 51670 1341 0 2.22 10 -1.66 0 -8.32 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی بالینی 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) علم و النفس از دیدگاه  دانشمندان اسلامی (ضریب 1) آمار و روش تحقیق (ضریب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی بالینی (ضریب 3) روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان (ضریب 1)
8122 8492 3103 8.89 24.44 11.67 28.33 0 13.33 0
12093 12463 2834 -3.32 17.78 -1.66 15 25 8.33 20
16443 16813 2633 0 8.89 0 35 5 -3.32 0
22926 23296 2404 0 26.67 1.67 16.67 -6.66 5 0
24245 24615 2364 0 0 0 26.67 18.33 -1.66 0
48085 48455 1590 0 8.89 0 11.67 -3.32 -5 6.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 97

رتبه تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 1) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 1) روان‌سنجی (ضریب 2) آزمون‌های شناختی هوش و استعداد (ضریب 2)
310 5799 23.33 58.33 50 68.33 0 0 0
384 5611 4.44 38.33 41.67 51.67 44.44 0 16.67
440 5520 6.67 16.67 36.67 40 48.89 10 30
532 5356 0 30 11.67 56.67 55.56 15 15
563 5308 17.78 21.67 28.33 46.67 31.11 3.33 23.33
634 5204 0 43.33 53.33 68.33 40 0 0
703 5119 33.33 18.33 38.33 61.67 60 0 0
791 5023 3.33 33.33 40 45 26.67 0 13.33
822 4997 61.11 31.67 0 31.67 66.67 0 0
834 4976 10 23.33 46.67 65 46.67 0 0
1028 4786 5.56 25 0 71.67 60 0 0
1131 4699 15.56 38.33 13.33 53.33 46.67 0 0
1310 4581 0 50 16.67 56.67 37.78 0 0
1718 4343 23.33 20 15 5 15.56 28.33 3.33
2266 4109 1.11 15 38.33 48.33 46.67 0 0
2676 3974 0 31.67 35 31.67 24.44 0 0
3657 3731 5.56 5 33.33 21.67 15.56 10 1.67
4252 3616 -10 28.33 33.33 33.33 37.78 0 0
4737 3531 -6.66 11.67 18.33 15 24.44 15 11.67
4964 3492 0 3.33 40 3.33 46.67 3.33 11.67
5314 3443 38.89 3.33 10 3.33 6.67 15 10
5953 3352 0 -1.66 40 40 55.56 0 0
7548 3171 22.22 38.33 0 1.67 2.22 0 0
8520 3088 0 0 26.67 10 -13.32 0 30
9168 3034 0 -8.32 40 36.67 17.78 0 0
10718 2929 0 5 31.67 28.33 35.56 0 0
11430 2884 8.89 8.33 30 -1.66 24.44 5 -5
12889 2805 0 -1.66 23.33 25 13.33 0 16.67
14355 2729 0 0 18.33 -1.66 40 0 10
16347 2637 3.33 0 23.33 10 15.56 11.67 -1.66
20676 2463 5.56 0 26.67 -3.32 17.78 0 -3.32
21284 2442 0 3.33 -3.32 10 20 3.33 10
24661 2331 -1.1 0 26.67 -3.32 31.11 -1.66 0
29254 2189 0 0 8.33 16.67 24.44 0 0
31012 2139 3.33 0 11.67 5 26.67 -1.66 -6.66
33310 2074 0 -1.66 10 6.67 24.44 0 -3.32
35969 1998 5.56 -13.32 23.33 6.67 6.67 -1.66 5
38540 1921 0 -1.66 25 8.33 11.11 0 0
42463 1797 0 0 5 -1.66 24.44 1.67 -8.32
46074 1660 0 0 26.67 1.67 -2.21 0 -5
51939 1196 0 -11.66 0 -6.66 28.89 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 1) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 1) روان‌سنجی (ضریب 2) آزمون‌های شناختی هوش و استعداد (ضریب 2)
41 607 5316 72.22 8.33 23.33 56.67 53.33 0 0
121 1681 4454 -5.55 33.33 35 40 46.67 0 0
145 2023 4291 0 31.67 0 51.67 46.67 0 0
145 2054 4281 0 50 33.33 51.67 0 0 0
160 2292 4182 71.11 3.33 40 10 35.56 0 1.67
206 3073 3944 63.33 8.33 13.33 15 28.89 0 0
237 3658 3806 4.44 8.33 45 0 75.56 11.67 0
281 4426 3657 0 8.33 40 18.33 13.33 13.33 6.67
286 4524 3642 2.22 1.67 33.33 51.67 46.67 0 0
303 4775 3600 0 8.33 26.67 53.33 0 0 0
402 6876 3315 3.33 3.33 33.33 33.33 11.11 0 0
490 8475 3155 10 13.33 0 33.33 15.56 0 0
9074 9852 3043 0 -1.66 25 13.33 57.78 -3.32 1.67
10759 11537 2926 0 0 16.67 35 20 0 0
11639 12417 2871 8.89 6.67 20 18.33 0 0 0
11965 12743 2853 0 25 31.67 -3.32 15.56 0 0
18847 19625 2534 10 0 25 8.33 42.22 0 0
26328 27106 2277 2.22 -3.32 10 1.67 0 8.33 -6.66
26789 27567 2263 1.11 0 25 0 4.44 3.33 10
27171 27949 2251 0 3.33 26.67 -1.66 31.11 0 0
29697 30475 2176 0 -3.32 15 0 22.22 -5 8.33
33533 34311 2068 0 -5 21.67 -5 8.89 0 0
36957 37735 1969 0 10 -1.66 0 22.22 3.33 -1.66
41679 42457 1824 0 0 20 8.33 2.22 0 0
44679 45457 1717 0 0 0 10 4.44 0 0
46385 47163 1646 0 0 10 8.33 6.67 0 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانسنجی 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 1) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 1) روان‌سنجی (ضریب 2) آزمون‌های شناختی هوش و استعداد (ضریب 2)
140 5142 3539 8.89 11.67 28.33 0 26.67 13.33 11.67
11222 12000 2898 0 0 35 5 33.33 8.33 -6.66
17788 18566 2577 0 0 26.67 18.33 28.89 0 1.67
25828 26606 2293 -3.32 -1.66 15 25 15.56 0 0
41303 42081 1837 0 1.67 16.67 -6.66 0 0 0
41805 42583 1820 0 0 11.67 -3.32 20 3.33 1.67

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 97

رتبه تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی صنعتی سازمانی (ضریب 2) روانشناسی اجتماعی (ضریب 2) رفتار سازمانی (ضریب 3) روانشناسی امور استخدامی (ضریب 3) بالندگی سازمانی (ضریب 3)
359 3537 0 -13.32 31.11 11.11 24.44 66.67 4.44
542 3380 0 40 11.11 31.11 13.33 20 -2.21
1426 3010 0 0 -15.55 -6.66 31.11 44.44 8.89
1813 2910 0 3.33 4.44 53.33 8.89 15.56 0
2186 2838 0 23.33 0 20 11.11 24.44 6.67
2549 2774 23.33 58.33 0 0 0 0 0
3639 2633 0 -10 20 -6.66 4.44 15.56 35.56
4249 2574 2.22 -6.66 15.56 26.67 17.78 17.78 0
5216 2490 10 -5 -20 6.67 17.78 26.67 -2.21
5652 2457 0 -6.66 2.22 6.67 11.11 37.78 0
6333 2409 0 30 0 8.89 0 15.56 0
7435 2341 2.22 25 0 0 0 0 0
7707 2328 22.22 21.67 0 0 0 0 0
9174 2258 0 3.33 13.33 -6.66 6.67 6.67 0
10598 2201 0 0 -2.21 6.67 -6.66 40 -6.66
12371 2138 11.11 13.33 0 0 0 0 0
13481 2102 0 26.67 0 0 0 0 0
15801 2036 1.11 6.67 6.67 2.22 6.67 6.67 -4.43
18329 1972 16.67 13.33 0 0 0 0 0
20072 1932 26.67 16.67 0 0 0 0 0
21635 1900 0 23.33 0 0 0 0 0
23278 1867 3.33 1.67 0 2.22 0 0 0
24487 1844 0 0 -13.32 51.11 -2.21 0 0
26776 1801 0 0 -2.21 -2.21 -2.21 6.67 0
29122 1759 0 0 -6.66 4.44 -2.21 0 0
31298 1721 8.89 11.67 0 0 0 0 0
33721 1680 5.56 0 2.22 0 0 0 0
35899 1644 0 18.33 0 0 0 0 0
38212 1602 -1.1 5 0 0 0 0 0
40042 1569 5.56 -1.66 6.67 -2.21 -4.43 -2.21 0
43765 1499 2.22 13.33 0 -4.43 -6.66 -11.1 0
45263 1468 0 0 0 0 0 0 0
49284 1365 2.22 -13.32 0 0 0 0 0
51844 1220 6.67 -6.66 -6.66 -6.66 -6.66 -24.43 11.11

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی صنعتی سازمانی (ضریب 2) روانشناسی اجتماعی (ضریب 2) رفتار سازمانی (ضریب 3) روانشناسی امور استخدامی (ضریب 3) بالندگی سازمانی (ضریب 3)
11 340 3575 0 -1.66 8.89 33.33 22.22 31.11 11.11
2755 2893 2743 2.22 -3.32 6.67 35.56 -2.21 22.22 -4.43
5831 5969 2444 63.33 8.33 0 0 0 0 0
5888 6026 2440 72.22 8.33 0 0 0 0 0
7707 7845 2328 -5.55 33.33 0 0 0 0 0
7830 7969 2322 0 31.67 0 0 0 0 0
8048 8187 2310 71.11 3.33 0 0 0 0 0
8684 8822 2280 0 25 0 17.78 0 0 0
9244 9382 2255 0 10 15.56 8.89 4.44 17.78 -2.21
11608 11746 2164 1.11 0 2.22 20 11.11 13.33 0
11871 12009 2155 0 50 0 0 0 0 0
15149 15287 2053 8.89 6.67 0 0 0 0 0
16498 16636 2018 10 13.33 0 0 0 0 0
17374 17512 1996 0 8.33 0 0 0 0 0
18261 18399 1974 3.33 3.33 0 0 0 0 0
22879 23017 1875 4.44 8.33 0 0 0 0 0
25189 25327 1830 0 -5 0 0 0 0 0
27560 27698 1787 0 8.33 0 0 0 0 0
28193 28331 1776 0 0 4.44 22.22 0 0 0
30060 30198 1742 0 0 0 0 0 0 0
33055 33193 1691 0 0 4.44 6.67 0 13.33 0
39067 39205 1586 0 3.33 0 0 0 0 0
40226 40364 1566 2.22 1.67 0 0 0 0 0
41372 41510 1545 0 -3.32 -2.21 0 0 0 0
43511 43649 1504 10 0 0 0 0 0 0
49334 49472 1363 0 0 0 0 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی صنعتی سازمانی (ضریب 2) روانشناسی اجتماعی (ضریب 2) رفتار سازمانی (ضریب 3) روانشناسی امور استخدامی (ضریب 3) بالندگی سازمانی (ضریب 3)
54 1519 3016 8.89 11.67 -2.21 24.44 6.67 37.78 4.44
55 1571 3004 0 0 15.56 22.22 22.22 20 -2.21
30644 30782 1732 0 1.67 0 0 0 0 0
39300 39438 1582 0 0 2.22 20 -2.21 0 0
44475 44613 1485 0 0 0 0 0 0 0
46865 47003 1433 -3.32 -1.66 0 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 97

رتبه تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 3) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روان‌سنجی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) آموزش و پرورش کودکان استثنایی (ضریب 3)
98 6938 0 43.33 53.33 68.33 40 0 28.33 38.33
268 6168 0 26.67 40 60 26.67 0 28.33 38.33
292 6108 23.33 43.33 0 66.67 82.22 0 60 0
311 6071 4.44 38.33 41.67 51.67 44.44 0 20 18.33
427 5865 0 23.33 46.67 56.67 33.33 0 40 11.67
549 5686 -4.43 25 61.67 66.67 55.56 0 0 0
599 5629 -4.43 35 56.67 46.67 46.67 -6.66 18.33 10
693 5497 23.33 58.33 50 68.33 0 0 0 0
700 5490 61.11 31.67 0 31.67 66.67 0 58.33 0
1077 5175 10 23.33 46.67 65 46.67 0 0 0
1150 5121 5.56 5 33.33 21.67 15.56 10 25 28.33
1543 4907 5.56 25 0 71.67 60 0 31.67 0
1741 4818 -10 28.33 33.33 33.33 37.78 0 0 33.33
1889 4762 0 0 68.33 -11.66 53.33 5 20 6.67
2393 4598 18.89 0 23.33 58.33 64.44 0 0 0
2863 4484 22.22 21.67 43.33 53.33 0 0 0 0
3222 4411 0 1.67 45 10 26.67 0 43.33 5
4131 4243 0 8.33 13.33 65 66.67 0 0 0
4811 4134 0 0 15 16.67 40 0 26.67 31.67
5351 4057 51.11 0 25 55 15.56 0 0 6.67
6714 3893 0 -1.66 40 40 55.56 0 0 0
7504 3820 1.11 20 51.67 25 -2.21 0 0 0
8486 3731 0 -1.66 25 55 20 0 0 5
9819 3620 8.89 8.33 30 -1.66 24.44 5 1.67 10
11299 3516 -8.88 8.33 31.67 13.33 15.56 -8.32 11.67 15
11973 3471 0 0 18.33 -1.66 40 0 6.67 18.33
14204 3338 0 1.67 45 13.33 31.11 0 0 0
16745 3209 6.67 -13.32 21.67 18.33 33.33 0 0 0
17842 3157 -1.1 5 31.67 -5 51.11 0 -3.32 1.67
20167 3049 0 18.33 20 18.33 35.56 0 0 0
22254 2957 0 -5 0 6.67 17.78 5 33.33 0
25433 2827 11.11 13.33 3.33 10 24.44 0 0 0
27822 2729 13.33 5 6.67 13.33 28.89 0 0 0
29243 2675 0 0 26.67 -21.66 31.11 -6.66 21.67 -8.32
33183 2520 5.56 -1.66 31.67 -1.66 6.67 -1.66 0 0
34936 2452 0 -1.66 5 -8.32 13.33 5 30 0
38975 2284 5.56 -13.32 23.33 6.67 6.67 -1.66 0 3.33
42599 2122 2.22 0 0 5 13.33 0 0 0
44968 2000 0 -3.32 8.33 -3.32 0 -3.32 25 -3.32
48411 1777 0 0 0 0 0 0 0 0
51711 1401 0 -11.66 0 -6.66 28.89 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 3) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روان‌سنجی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) آموزش و پرورش کودکان استثنایی (ضریب 3)
26 400 5955 4.44 8.33 45 0 75.56 11.67 25 35
88 1471 4996 72.22 8.33 23.33 56.67 53.33 0 0 0
139 2329 4674 -5.55 33.33 35 40 46.67 0 0 0
165 2642 4592 0 31.67 0 51.67 46.67 0 38.33 0
183 2958 4521 71.11 3.33 40 10 35.56 0 11.67 0
196 3327 4448 0 -1.66 25 13.33 57.78 -3.32 26.67 16.67
279 4983 4175 2.22 1.67 33.33 51.67 46.67 0 0 8.33
293 5149 4151 0 8.33 40 18.33 13.33 13.33 0 15
328 5867 4055 0 50 33.33 51.67 0 0 0 0
8753 9341 3708 63.33 8.33 13.33 15 28.89 0 0 0
8909 9497 3693 10 13.33 0 33.33 15.56 0 48.33 0
10527 11115 3569 3.33 3.33 33.33 33.33 11.11 0 0 0
10543 11131 3568 0 8.33 26.67 53.33 0 0 0 0
13227 13815 3397 0 3.33 26.67 -1.66 31.11 0 0 23.33
16838 17426 3204 0 25 31.67 -3.32 15.56 0 0 0
19673 20261 3073 0 -5 21.67 -5 8.89 0 0 21.67
20905 21493 3015 0 0 16.67 35 20 0 0 0
22816 23404 2933 8.89 6.67 20 18.33 0 0 0 0
23195 23783 2918 10 0 25 8.33 42.22 0 0 -1.66
23526 24114 2904 1.11 0 25 0 4.44 3.33 15 13.33
24406 24994 2869 2.22 -3.32 10 1.67 0 8.33 13.33 8.33
25959 26547 2805 0 -3.32 15 0 22.22 -5 0 20
31743 32331 2577 0 10 -1.66 0 22.22 3.33 16.67 11.67
42296 42884 2137 0 0 0 10 4.44 0 26.67 0
43859 44447 2060 0 0 20 8.33 2.22 0 0 0
47985 48573 1809 0 0 10 8.33 6.67 0 -1.66 1.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 3) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روان‌سنجی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) آموزش و پرورش کودکان استثنایی (ضریب 3)
65 2639 4593 0 0 35 5 33.33 8.33 28.33 21.67
124 4336 4271 8.89 11.67 28.33 0 26.67 13.33 0 31.67
7831 8419 3787 0 0 26.67 18.33 28.89 0 13.33 23.33
24065 24653 2883 0 0 11.67 -3.32 20 3.33 26.67 15
35353 35941 2434 -3.32 -1.66 15 25 15.56 0 0 0
43090 43678 2098 0 1.67 16.67 -6.66 0 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97-  کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 97

رتبه تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 3)
17 7932 23.33 43.33 66.67 82.22 60
51 7176 61.11 31.67 31.67 66.67 58.33
257 6067 5.56 25 71.67 60 31.67
364 5764 0 30 56.67 55.56 41.67
494 5505 0 43.33 68.33 40 28.33
567 5380 0 23.33 56.67 33.33 40
602 5325 4.44 38.33 51.67 44.44 20
699 5204 0 10 51.67 46.67 46.67
909 4934 0 26.67 60 26.67 28.33
1023 4833 33.33 18.33 61.67 60 0
1289 4633 15.56 38.33 53.33 46.67 0
1442 4544 2.22 28.33 41.67 26.67 25
1896 4300 0 16.67 20 22.22 46.67
2127 4201 26.67 16.67 31.67 20 28.33
3259 3857 0 25 58.33 33.33 0
3833 3737 -1.1 28.33 51.67 37.78 0
4851 3560 0 31.67 31.67 24.44 0
5363 3482 -4.43 5 30 28.89 16.67
6326 3357 -10 28.33 33.33 37.78 0
7191 3254 0 0 41.67 35.56 0
8263 3149 0 8.33 13.33 15.56 20
9303 3066 3.33 0 5 26.67 23.33
10803 2962 -2.21 0 20 22.22 16.67
11792 2898 -3.32 -3.32 5 8.89 23.33
14447 2752 -1.1 0 8.33 22.22 18.33
16049 2673 0 -1.66 -8.32 13.33 30
18965 2544 -20 20 -6.66 37.78 13.33
19682 2515 0 5 15 15.56 3.33
22131 2421 -1.1 5 -5 51.11 -3.32
24380 2340 2.22 31.67 0 13.33 -1.66
26729 2256 0 0 -6.66 48.89 0
28372 2203 2.22 0 5 13.33 0
34435 2003 0 -1.66 36.67 0 0
36344 1943 0 1.67 -11.66 33.33 -1.66
39733 1833 0 -5 13.33 22.22 0
42980 1717 5.56 -1.66 -1.66 6.67 0
45546 1610 0 0 -6.66 8.89 0
50465 1306 3.33 -6.66 -8.32 6.67 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 3)
22 399 5733 0 31.67 51.67 46.67 38.33
50 826 5120 72.22 8.33 56.67 53.33 0
74 1214 4754 10 13.33 33.33 15.56 48.33
143 2304 4205 -5.55 33.33 40 46.67 0
146 2370 4189 4.44 8.33 0 75.56 25
174 2640 4095 71.11 3.33 10 35.56 11.67
184 2883 4027 0 -1.66 13.33 57.78 26.67
243 3859 3802 63.33 8.33 15 28.89 0
307 5064 3597 0 50 51.67 0 0
364 6120 3453 2.22 1.67 51.67 46.67 0
8772 9609 3108 0 8.33 53.33 0 0
12086 12923 2880 3.33 3.33 33.33 11.11 0
13792 14629 2787 0 0 35 20 0
17155 17992 2618 0 0 10 4.44 26.67
17975 18812 2583 0 10 0 22.22 16.67
19205 20042 2534 8.89 6.67 18.33 0 0
19724 20561 2513 0 25 -3.32 15.56 0
19864 20701 2508 10 0 8.33 42.22 0
21168 22005 2459 0 8.33 18.33 13.33 0
23864 24701 2359 2.22 -3.32 1.67 0 13.33
29891 30728 2153 0 3.33 -1.66 31.11 0
33667 34504 2027 1.11 0 0 4.44 15
35988 36825 1954 0 -3.32 0 22.22 0
38201 39038 1883 0 -5 -5 8.89 0
46529 47366 1566 0 0 8.33 2.22 0
47134 47971 1536 0 0 8.33 6.67 -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی 97- کارنامه های سهمیه 25 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی تربیتی 97

رتبه رتبه کشوری تراز متون روانشناسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 3)
184 6431 3416 0 0 5 33.33 28.33
13279 14116 2812 0 0 18.33 28.89 13.33
18915 19752 2546 0 0 -3.32 20 26.67
21417 22254 2450 8.89 11.67 0 26.67 0
29207 30044 2176 -3.32 -1.66 25 15.56 0
44968 45805 1636 0 1.67 -6.66 0 0

 

 

نمونه کارنامه قبولی در کارشناسی ارشد روانشناسی 96:

در اینجا چند نمونه کارنامه کارشناسی ارشد روانشناسی در سال 96 آورده شده است، البته در نظر داشته باشید که در هر سال با توجه به سختی و آسانی کنکور کارشناسی ارشد سطح تراز قبولی متفاوت خواهد بود. اما به طور کل می توان گفت که میانگین درصد کسب شده در کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی در رتبه های زیر 30، 50 درصد می باشد.

 

با کلیک بر روی هر گرایش می توانید کارنامه ها را با سرعت بیشتری مشاهده کنید.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانسنجی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی 96

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی 96

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانشناسی عمومی 96

رتبه تراز متون روانشناسی به زبان انگلیسی (ضریب 2) علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) آمار و روش تحقیق (ضریب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روانشناسی فیزیولوژیک -انگیزش وهیجان (ضریب 1)
8   70 51 58 45 56 68 51
17   53 71 73 44 68 53 53
24 8435 71.11 77.78 53.33 40 60 66.67 37.78
30   43 84 80 51 71 24 37
43   83 44 66 45 76 سفید 57
50   48 86 70 50 55 31 62
62   78 73 58 40 45 27 49
98   سفید 62 16 18 78 91 84
126   43 67 70 42 57 49 31
141   63 57 48 35 53 40 66
188   44 65 65 35 32 51 51
268   83 51 28 27 27 27 60
384 6312 54.44 سفید 35 سفید 70 68.89 سفید
614 5779 31.11 40 41.67 43.33 -3.32 51.11 24.44
704 5627 46.67 53.33 31.67 23.33 28.33 37.78 سفید
836 5410 -11.1 24.44 58.33 28.33 31.67 57.78 53.33
1487 4757 58.89 35.56 13.33 26.67 6.67 28.89 24.44
1893 4446 -6.66 51.11 0 36.67 10 40 28.89
2251 4222 46.67 2.22 18.33 20 10 24.44 20
3054 3857 38.89 31.11 سفید 23.33 11.67 سفید 15.56
4879 3359 7.78 -6.66 23.33 28.33 8.33 6.67 55.56
6865 3050 5.56 -4.43 11.67 16.67 3.33 15.56 44.44
8507 2880 سفید 0 18.33 11.67 15 22.22 4.44
10630 2715 سفید 0 18.33 10 -6.66 26.67 20
12248 2608 4.44 -2.21 5 8.33 5 20 11.11
14787 2479 سفید 13.33 0 5 1.67 24.44 13.33
16153 2419 سفید -11.1 11.67 8.33 5 11.11 -4.43
20869 2240 سفید سفید سفید 11.67 سفید 17.78 سفید
22792 2178 0 -8.88 31.67 8.33 3.33 4.44 -2.21
25434 2098 0 -11.1 10 0 13.33 4.44 سفید
33699 1879 سفید 11.11 سفید سفید سفید 4.44 2.22
36250 1816 20 2.22 سفید -8.32 -5 0 سفید
43041 1641 10 -6.66 0 3.33 -3.32 -8.88 4.44
47010 1519 سفید 8.89 -1.66 -1.66 -10 0 2.22
53451 1198 سفید 2.22 13.33 -10 -13.32 2.22 -2.21

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانشناسی بالینی 96

رتبه تراز متون روانشناسی به زبان انگلیسی (ضریب 2) علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی (ضریب 1) آمار و روش تحقیق (ضریب 1) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضربی 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی بالینی (ضریب 3) روانشناسی فیزیولوژیک -انگیزش وهیجان (ضریب 1)
4   59 73 50 75 67 68 84
14   43 84 80 51 71 57 37
34   69 53 40 43 62 60 60
45   39 78 63 38 77 63 84
59 7852 71.11 77.78 53.33 40 60 56.67 37.78
68   70 51 58 58 56 38 51
102   48 80 70 50 55 36 62
128   45 57 43 36 31 68 53
188   43 67 70 42 57 47 31
196   36 64 55 51 53 41 55
206   83 51 28 27 27 50 60
299   44 65 65 35 32 44 51
746 5604 31.11 40 41.67 43.33 -3.32 45 24.44
942 5292 46.67 53.33 31.67 23.33 28.33 31.58 سفید
981 5241 55.56 13.33 31.67 31.67 8.33 48.33 15.56
1462 4694 -6.66 51.11 0 36.67 10 46.67 28.89
1747 4473 -11.1 24.44 58.33 28.33 31.67 22.81 53.33
2291 4128 سفید 48.89 20 11.67 28.33 42.11 سفید
3358 3661 3.33 20 20 8.33 -5 45 22.22
4698 3298 سفید 28.89 21.67 10 28.33 22.81 8.89
5818 3101 6.67 11.11 5 6.67 6.67 29.82 -2.21
6648 2991 5.56 -4.43 11.67 16.67 3.33 15 44.44
7670 2871 سفید -11.1 13.33 6.67 3.33 25 11.11
8838 2759 11.11 2.22 20 -6.66 0 26.67 20
9764 2688 1.11 -11.1 5 18.33 10 18.33 4.44
11526 2560 -3.32 6.67 31.67 0 20 14.04 6.67
13738 2443 2.22 سفید -1.66 5 21.67 سفید سفید
18635 2238 4.44 سفید 18.33 سفید 0 17.54 4.44
20822 2165 سفید سفید 6.67 3.33 -1.66 15.79 سفید
26815 1991 سفید سفید 20 سفید سفید -1.74 سفید
32983 1833 20 2.22 سفید -8.32 -5 1.75 سفید
36209 1758 -6.66 -8.88 13.33 -10 21.67 1.75 20
44331 1550 سفید 4.44 10 1.67 0 1.75 11.11
52068 1251 -14.43 15.56 3.33 -1.66 -11.66 -1.74 -8.88

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانسنجی 96

رتبه تراز متون روانشناسی به زبان انگلیسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 1) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 1) روان سنجی (ضریب 2) ازمون های شناختی هوش و استعداد (ضریب 2)
38   8.89 85 45 41.67 44.44 61.67 سفید
67 7472 71.11 53.33 40 60 66.67 سفید سفید
141 6927 31.11 41.67 43.33 -3.32 51.11 15 50
190 6643 54.44 35 سفید 70 68.69 سفید سفید
701 5344 35.56 56.67 21.67 45 سفید سفید سفید
800 5204 46.67 31.67 23.33 28.33 37.78 سفید سفید
1356 4704 -11.1 58.33 28.33 31.67 57.78 سفید سفید
1698 4486 58.89 13.33 26.67 6.67 28.89 سفید 13.33
2022 4329 -6.66 0 36.67 10 40 20 26.67
2811 4033 34.44 -1.66 10 -6.66 15.56 5 35
3534 3841 1.11 10 31.67 -6.66 17.78 6.67 30
6051 3430 -1.1 0 6.67 18.33 28.89 26.67 10
8438 3175 3.33 16.67 3.33 16.67 24.44 سفید 16.67
10654 3000 6.67 5 6.67 6.67 -6.66 3.33 21.67
14287 2777 سفید 43.33 -1.66 10 سفید سفید سفید
18812 2566 سفید 20 سفید سفید سفید 3.33 5
22829 2408 3.33 10 5 -10 -4.43 5 20
26635 2276 سفید 6.67 3.33 -1.66 6.67 1.67 11.67
33375 2060 -2.21 13.33 -3.32 -1.66 2.22 5 6.67
42512 1833 سفید سفید -3.32 -8.32 2.22 16.67 10
49514 1524 سفید سفید سفید 11.67 2.22 -8.32 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 96

رتبه تراز متون روانشناسی به زبان انگلیسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی صنعتی -سازمانی (ضریب 2) روانشناسی اجتماعی (ضریب 2) رفتارسازمانی (ضریب 3) روانشناسی امور استخدامی (ضریب 3) بالندگی سازمانی (ضریب 3)
35 5168 31.11 41.67 سفید 20 سفید 55.56 46.67
954 3434 6.67 5 20 15.56 4.44 37.78 11.11
1334 3286 سفید 16.67 15.56 24.44 -2.21 46.67 سفید
2232 3078 71.11 53.33 سفید سفید سفید سفید سفید
3537 2866 10 0 17.78 17.78 13.33 11.11 6.67
4535 2754 46.67 31.67 سفید سفید سفید سفید سفید
5939 2629 سفید 30 2.22 17.78 -8.88 28.89 -4.43
6835 2561 57.78 10 سفید 22.22 4.44 سفید سفید
7524 2515 سفید سفید 15.56 13.33 2.22 35.56 4.44
8536 2456 11.11 20 28.89 20 -6.66 -6.66 4.44
9922 2386 سفید 33.33 سفید سفید سفید 6.67 -2.21
12067 2288 0 -3.32 4.44 2.22 6.67 13.33 سفید
14741 2192 4.44 5 سفید 40 -4.43 سفید سفید
16343 2144 -3.32 31.67 0 28.89 سفید سفید سفید
20583 2034 -3.32 15 2.22 13.33 -8.88 4.44 سفید
23612 1965 22.22 -6.66 سفید سفید سفید سفید سفید
28667 1865 -1.1 13.33 6.67 8.89 4.44 -4.43 سفید
33399 1780 20 سفید سفید 0 -4.43 سفید سفید
38422 1691 2.22 5 سفید سفید سفید سفید سفید
43967 1588 سفید -1.66 سفید سفید سفید سفید سفید
50896 1419 -6.66 13.33 سفید سفید سفید سفید سفید

 

 

 

نمونه کارنامه های کنکور ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 96

رتبه تراز متون روانشناسی به زبان انگلیسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی (ضریب 3) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روان سنجی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 2) آموزش وپرورش کودکان استثنایی (ضریب 3)
2   8.89 85 45 41.67 44.44 61.67 56.67 45
72 6239 54.44 35 سفید 70 68.89 سفید 61.67 سفید
76 6198 71.11 53.33 40 60 66.67 سفید سفید سفید
162 5771 31.11 41.67 43.33 -3.32 51.11 15 43.33 0
770 4699 -11.1 58.33 28.33 31.67 57.78 سفید سفید 10
1038 4472 46.67 31.67 23.33 28.33 37.78 سفید سفید سفید
1490 4216 35.56 56.67 21.67 45 سفید سفید سفید سفید
2492 3867 سفید 16.67 16.67 13.33 4.44 سفید 30 25
3235 3682 55.56 31.67 31.67 8.33 سفید سفید سفید سفید
3999 3539 سفید 13.33 -10 -13.32 2.22 21.67 43.33 33.33
5693 3292 سفید 20 11.67 28.33 53.33 سفید سفید سفید
7490 3107 -4.43 18.33 -6.66 -11.66 33.33 8.33 1.67 21.67
8146 3053 -2.21 10 10 5 -6.66 سفید 30 8.33
10107 2910 سفید 20 31.67 30 سفید سفید سفید سفید
14069 2686 سفید سفید سفید سفید 4.44 10 20 13.33
17308 2541 11.11 20 -6.66 0 2.22 33.33 6.67 1.67
19872 2443 -3.32 سفید 20 18.33 11.11 1.67 5 1.67
24390 2290 سفید 5 13.33 -6.66 -4.43 سفید 21.67 5
30456 2103 -6.66 13.33 -10 21.67 سفید سفید 1.67 13.33
37471 1909 سفید 10 1.67 0 11.11 21.67 سفید سفید
41549 1792 سفید سفید سفید سفید سفید سفید 5 -5
51930 1411 -1.1 1.67 سفید 13.33 -6.66 -6.66 سفید -1.66

 

 

 

نمونه کارنامه های آزمون ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانشناسی تربیتی 96

رتبه تراز متون روانشناسی به زبان انگلیسی (ضریب 2) آمار و روش تحقیق (ضریب 2) روانشناسی رشد (ضریب 2) روانشناسی عمومی (ضریب 2) روان شناسی تربیتی (ضریب 3)
3 8826 54.44 35 70 68.89 61.67
87 6641 71.11 53.33 60 66.67 سفید
222 5985 31.11 41.67 -3.32 51.11 43.33
918 4797 2.22 -1.66 21.67 51.11 36.67
1009 4716 46.67 31.67 28.33 37.78 سفید
1376 4450 35.56 56.67 45 سفید سفید
1451 4416 -11.1 58.33 31.67 57.78 سفید
3995 3625 46.67 18.33 10 24.44 سفید
4472 3553 58.89 13.33 6.67 28.89 سفید
5490 3405 55.56 31.67 8.33 سفید سفید
6751 3258 3.33 20 -5 24.44 20
7592 3175 57.78 10 سفید 4.44 10
8564 3093 -3.32 31.67 20 17.78 8.33
9138 3045 سفید 20 سفید سفید 21.67
11015 2909 -1.1 0 18.33 28.89 11.67
13409 2770 38.89 سفید 11.67 سفید سفید
16402 2620 سفید 3.33 5 4.44 20
19646 2478 15.56 0 -1.66 13.33 8.33
21634 2402 سفید 21.67 28.33 سفید سفید
24411 2300 5.56 11.67 3.33 15.56 -1.66
27450 2198 سفید 0 1.67 24.44 3.33
28551 2165 سفید 5 -6.66 -4.43 21.67
38470 1858 -1.1 13.33 -6.66 20 -6.66
49801 1462 سفید سفید -6.66 6.67 سفید
51690 1362 -1.1 15 -11.66 -6.66 سفید

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی سال 95 (گرایش روانشناسی بالینی)

رتبه تراز متون روانشناسی علم النفس آمار و روش تحقیق روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی رشد روانشناسی بالینی روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان
21 7875 33.33 45 45 56.67 81.67 75 36.67
52 7572 55.56 50 31.67 70 61.67 53.33 35
63 7455 72.22 55 38.33 28 58.33 63.33 60
108 7162 73.33 50 33.33 48.33 36.67 65 15
118 7107 27.78 46.67 16.67 60 63.33 60 61.67
128 7058 48.89 55 55 35 53.33 70 0
152 6951 42.02 48 16 41 55 60 61
185 6765 41.11 26.67 5 61.67 63.33 56.67 43.33
190 6734 21.11 46.67 23.33 55 58.33 55 65
212 6656 36.67 45 35 50 55 46.67 46.67
291 6423 45.56 48.33 35 41.67 51.67 41.67 30
371 6247 31.11 33.33 16.67 50 53.33 48.33 31.67
422 6122 74.44 46.67 15 20 35 53.33 25
502 5953 3.33 41.67 26.67 48.33 35 56.67 65
554 5865 10 48.33 28.33 66.67 45 28.33 48.33
638 5735 50 41.67 3.33 48.33 36.67 31.67 46.67
758 5583 30 28.33 36.67 26.67 58.33 38.33 36.67
842 5495 63.33 38.33 18.33 46.67 20 33.33 13.33
904 5432 25.56 36.67 10 50 41.67 38.33 40
1185 5116 51.11 13.33 26.67 43.33 31.67 23.33 33.33
1386 4909 68.89 0 31.67 21.67 26.67 26.67 8.33
1479 4822 26.67 -3.32 16.67 36.67 38.33 40 21.67
1672 4667 5.56 48.33 -1.66 28.33 63.33 36.67 5
1898 4506 11.11 26.67 0 28.33 63.33 23.33 26.67
2288 4253 46.67 28.33 18.33 1.67 23.33 16.67 23.33
2884 3954 14.44 0 5 28.33 23.33 25 18.33
3889 3578 21.11 3.33 10 3.33 21.67 33.33 6.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی سال 95 (گرایش روانشناسی عمومی)

رتبه تراز متون روانشناسی علم النفس آمار و روش تحقیق روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی رشد روانشناسی عمومی روانشناسی فیزیولوژیک، انگیز ش و هیجان
7 8627 58.89 63.33 41.67 65 63.33 53.33 76.67
49 7486 55.56 50 31.67 70 61.67 20 35
55 7398 51.11 36.67 38.33 55 51.67 61.67 0
62 7315 51 31.67 13.33 51.67 60 55 58.33
65 7296 73.33 50 33.33 48.33 36.67 51.67 15
95 7105 21.11 46.67 23.33 55 58.33 51.67 65
147 6805 27.78 46.67 16.67 60 63.33 23.33 61.67
155 6769 36.67 45 35 50 55 28.33 46.67
202 6555 58.78 40 16.67 33.33 70 16.67 50
236 6445 10 48.33 28.33 66.67 45 31.67 48.33
414 6061 48.89 55 55 35 53.33 0 0
474 5962 36.67 33.33 23 41.67 58 18.33 38.33
585 5799 3.33 41.67 26.67 48.33 35 36.67 65
671 5672 17.78 43.34 0 48.33 60 13.33 51.67
756 5562 50 41.67 3.33 48.33 36.67 0 46.67
955 5330 34.44 45 28.33 38.33 33.33 30 3.33
1235 5057 5.56 48.33 -1.66 28.33 63.33 43.33 5
1405 4919 50 53.33 0 46.67 30 0 28.33
1895 4590 44.44 31.67 0 11.67 30 20 20
2203 4403 8.89 15 10 15 33.33 45 18.33
3338 3886 21.11 3.33 10 3.33 21.67 46.67 6.67
4205 3614 -3.32 25 5 35 20 11.67 5

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی سال 95 (گرایش روانشناسی تربیتی) 

روانشناسی تربیتی در سال گذشته جزء گرایشهای مجموعه روانشناسی 2 به حساب می آمد که از امسال این گرایش به مجموعه روانشناسی افزوده شده است. بنابراین درصد موجود در کارنامه های زیر برای درس زبان، هم برای زبان عمومی و هم زبان تخصصی بوده است.
رتبه تراز زبان عمومی و تخصصی روانشناسی تربیتی آمار و روش‌های تحقیق روانشناسی رشد روانشناسی عمومی
4 8383 74.44 11.67 28.33 63.33 73.33
14 7585 0 40 50 53.35 65
23 7326 26.67 48.33 0 75 46.67
42 6952 6.67 31.67 36.67 65 51.67
65 6681 16.67 25 21.67 61.67 53.33
81 6584 1.11 35 23 60 58
156 6062 0 13.33 21.67 66.67 55
187 5836 3.33 38.33 20 46.67 35
231 5673 -5.55 28.33 36.67 35 43.33
266 5506 0 41.67 10 35 36.67
402 5056 0 10 33.33 31.67 46.67
590 4614 0 15 15 40 31.67
848 4232 0 30 13.33 18.33 26.67
1280 3808 0 20 13.33 8.33 25
2411 3265 15.56 21.67 6.67 15 0
2894 3106 3.33 25 0 6.67 8.22
5033 2616 15.56 5 3.33 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی سال 95 (گرایش روانسنجی)

رتبه تراز متون روانشناسی آمار و روش تحقیق روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی روانشناسی رشد روانشناسی عمومی روان‌سنجی آزمون‌های شناختی هوش و استعداد
59 7341 55.56 31.67 70 61.67 20 0 0
79 7160 72.22 38.33 28 58.33 23.33 0 0
194 6494 8.89 48.33 55 66.67 58.33 0 0
219 6378 40 31.67 63.33 50 28.33 0 0
287 6165 21.11 23.33 55 58.33 51.67 0 0
367 5592 20 28 60 48 40 0 0
425 5863 36.67 23 41.67 58 18.33 0 0
715 4800 20 43.33 43.33 31.33 23.33 0 0
1129 4956 34.44 16.67 40 30 31.67 0 0
1493 4645 2.22 21.67 33.33 66.67 0 0 0
1755 4447 23.33 0 36.67 60 0 0 0
3086 3787 60 -5 3.33 10 13.33 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد روانشناسی سال 95 (گرایش کودکان استثنایی)

روانشناسی کودکان استثنایی در سال گذشته جزء گرایشهای مجموعه روانشناسی 2 به حساب می آمد که از امسال این گرایش به مجموعه روانشناسی افزوده شده است. بنابراین درصد موجود در کارنامه های زیر برای درس زبان، هم برای زبان عمومی و هم زبان تخصصی بوده است.
رتبه تراز میانگین درصد زبان عمومی و تخصصی روانشناسی تربیتی آمار و روش‌های تحقیق سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت روانشناسی کودکان استثنایی روانشناسی رشد روانشناسی عمومی آموزش و پرورش کودکان استثنایی
47 6317 27.43 0 20 6.67 21.67 50 20 26 51.67
52 6224 26.02 0 18.33 28.33 16.67 13.33 60 63.33 18.33
81 5881 24.07 3.33 16.67 1.67 10 38.33 30 40 38.33
151 5141 25.14 15.56 8.23 1.67 3.33 30 68.33 46.67 25
158 5103 20.67 3.33 1.67 28.33 6.67 36.67 35 31 16.67
219 4858 18.71 0 31.67 28.33 5 16.67 51.67 41.67 -10
373 4384 15.43 -4.43 5 13.33 5 25 23.33 36.67 15
389 4365 15.74 0 23.33 1.67 16.67 8.33 40 30 11.67
430 4292 14.45 6.67 15 21.67 0 6.67 20 21.67 23.33
470 4186 15.65 0 26.67 1.67 0 20 20 35 18.33
529 4084 14.91 0 6.67 5 0 25 13.33 66.67 3.33
2497 2914 7.16 -2.21 8.33 -1.66 10 5 10 15 11.67

 

 

جدول نمونه کارنامه داوطلبان کارشناسی ارشد روانشناسی 1 در سال 94

                                                                                                             

روانشناسی عمومی

روانشناسی بالینی

روانشناسی مرضی و کودکاناستثنایی

روانشناسی رشد

علم النفس ازدیدگاه
دانشمندان اسلامی

متون روانشناسی (به زبان انگلیسی)

آمار و روش تحقیق

بالندگی سازمانی

روانشناسی امور استخدامی

روانشناسی اجتماعی

رفتار سازمانی

روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان

روانشناسی صنعتی سازمانی

روانسنجی

آزمون های شناختی  هوش و استعداد

روانشناسی عمومی

روانشناسی بالینی

گرایش روانسنجی
 سنجش و اندازه گیری

گرایش روانشناسی صنعتی سازمانی

54 56 21.67 36.67 65 27.78 6.67 0 20 -1.66 18.33 16.67 1.67 0 8.33 964 1106 --- ---
29.41 0 53.33 45 60 70 20 0 0 0 0 31.67 0 0 0 114 138 --- ---
1.96 65 23.33 53.33 66.67 70 26.67 0 0 0 0 26.67 0 0 0 149 137 --- ---
27.45 15.79 5 24.56 23.33 64.44 18.33 0 0 0 0 0 13.33 0 0 4612 3344 2556 1600
0 55 21.67 21.67 51.67 6.67 25 0 0 0 0 23.33 0 0 0 --- 2982 2982 2982
7.84 51.67 40 33.33 45 20 31.67 0 0 8.33 0 10 0 -1.66 26.67 1578 1608 629 4283
49.02 17.54 15 15 15 15 15 10 10 10 10.11 10 10 15 10.05 4000 4000 4000 4000
5.88 0 23.33 13.33 28.33 20 26.67 0 21.67 18.33 0 8.33 13.33 13.33 6.67 1710 --- --- ---
0 54.39 50 50 25 45 40 25 14 25 45 45 23 78 45 144 115 --- 114
56.86 0 33.38 33.28 0.2 67.16 67.06 0 0 66.01 0 67.21 66.01 67.01 67.11 2430 1815 --- ---

 

 

نمونه کارنامه قبولی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

درصد

تراز

رتبه

 

 

 

زبان

آمار

مرضی

رشد

علم النفس

بالینی

انگیزش

بالینی

بالینی کودک

بالینی

بالینی

کودک

معدل موثر

دانشگاه قبولی

کد

6222

2889

6500

6167

6491

6333

4889

8793

5747

19

272

1942

اصفهان

روزانه

4111

4667

5167

4500

5263

5500

5333

7384

5513

185

383

1654

 سمنان

روزانه

4111

6444

3833

5833

5088

7000

5778

8128

5274

62

523

1655

خوارزمی تهران

روزانه

1111

7111

4667

6667

5614

5667

7556

7972

5390

83

440

1885

تبریز

روزانه

4000

5333

5500

7667

5263

4667

6222

7897

5401

101

433

1636

شیراز

روزانه

3889

4000

7000

6667

6667

5667

7778

8567

6570

32

68

1794

علامه طباطبایی

روزانه

8222

4667

6500

5333

7719

5167

8444

9311

7178

10

24

1821

تهران

شبانه

4222

6222

5000

4500

4561

6333

5778

7260

5981

210

189

1660

الزهرا/س /

شبانه

7444

6222

8833

5667

8070

6167

6444

9586

7159

5

25

1642

تهران

روزانه

2333

6889

4833

5833

5614

7000

7778

8303

5585

46

351

1739

علامه طباطبایی

روزانه

3111

4444

8833

6667

6316

6167

7556

8664

6395

24

91

1766

شهیدبهشتی

شبانه

 

 

جدول نمونه کارنامه قبولی ارشد روانشناسی عمومی 

 

درصد

تراز

رتبه

معدل

موثر

دانشگاه

قبولی

کد

زبان

آمار

مرضی

علم

النفس

رشد

عمومی

انگیزش

3333

1778

5000

3667

7368

7667

5333

6621

352

1370

فردوسی مشهد

شبانه

1556

5778

2333

4000

2982

7000

3333

6156

625

1708

 تهران

شبانه

2000

2889

5167

4333

5439

5667

5556

6883

247

1810

 فردوسی مشهد

شبانه

2222

4889

3833

4167

5088

3167

5556

6244

561

1685

 سمنان

شبانه

2667

6222

5000

4500

5263

7500

4444

7564

102

1754

سمنان

روزانه

2667

4667

5667

5500

3509

6167

4889

6941

236

1614

اصفهان

روزانه

2778

4000

2500

4000

6842

8333

7778

7678

85

1590

علامه طباطبایی

روزانه

333

6889

6500

6500

4211

8333

4889

7392

121

1424

اصفهان

روزانه

2778

3111

3500

3000

6316

7667

6000

6795

275

1341

علامه طباطبایی

شبانه

3000

3778

5000

5667

6140

3500

6667

6634

342

1186

گیلان -رشت

روزانه

2667

3778

3833

4167

5789

3000

6667

6629

348

1865

بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین

شبانه

2667

3111

6500

3500

5088

8500

2889

7232

155

1790

خوارزمی تهران

روزانه

1111

5111

5000

3333

5789

7833

6222

7344

131

1854

تهران

شبانه

  در ستون رتبه ها تنها رتبه در سهمیه داوطلبان درج شده است.