برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

بزرگترین اشتباهات در انتخاب رشته کارشناسی ارشد

تعداد بازدید 7483 دفعه

داوطلبان در انتخاب رشته کارشناسی ارشد باید به تجربه ای که از انتخاب رشته کنکور سراسری (کارشناسی) داشته اند نگاهی بیندازند و اگر در آن موقع اشتباهی مرتکب شده اند که باعث ندامت و حسرت آنها شده است، نگاهی تحلیلی به اشتباهات بکنند تا دوباره همان اشتباه را مرتکب نشوند.

داوطلبان در انتخاب رشته کارشناسی ارشد باید به تجربه ای که از انتخاب رشته کنکور سراسری (کارشناسی) داشته اند نگاهی بیندازند و اگر در آن موقع اشتباهی مرتکب شده اند که باعث ندامت و حسرت آنها شده است، نگاهی تحلیلی به اشتباهات بکنند تا دوباره همان اشتباه را مرتکب نشوند. در اینجا سعی دارم به بزرگترین اشتباهاتی که فرد ممکن است در انتخاب رشته کارشناسی ارشد مرتکب شود بپردازم. بعضی از این اشتباهات بسیار بزرگ و جبران ناپذیر و برخی کم اهمیت تر هستند. بنابراین در ابتدا به بزرگترین و مهم ترین اشتباهات در انتخاب رشته کارشتاسی ارشد می پردازم.

اگر بخواهیم این اشتباهات را در انتخاب رشته کارشناسی ارشد بر مبنایی صحیح و واقعی دسته بندی کنیم به چنین طبقه بندی ای می رسیم:

دسته اول: اشتباهات ناشی از عدم داشتن اطلاعات دقیق و البته صحیح از پارامترهای مؤثر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسته دوم: در نظر نگرفتن شرایط خاص فردی در انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسته سوم: اشتباهات ناشی از راهنمایی های غلط دیگران در انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسته چهارم: اشتباهات ناشی از سهل انگاری در انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسته پنجم: وسواس های بی مورد و بی اهمیت در انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسته ششم: جوگیری های بیش از حد در انتخاب رشته کارشناسی ارشد

دسته اول: اشتباهات ناشی از عدم داشتن اطلاعات دقیق و البته صحیح از پارامترهای مؤثر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد

پیشتر در یک مقاله دیگر به بحث درباره پارامترهای مؤثر در انتخاب رشته کارشناسی ارشد پرداخته ایم و در اینجا به طور خلاصه وار به آنها اشاره میکنیم.

پارامترهای اصلی و عمومی در انتخاب رشته کارشناسی ارشد: دانشگاه، گرایش، هزینه، فاصله از شهر محل سکونت و امکان کسب درآمد در حین تحصیل

اگر داوطلب کارشناسی ارشد در انتخاب رشته کارشناسی ارشد، اطلاعات دقیق و صحیحی راجع به موارد بالا نداشته باشد، عملاً اشتباه بزرگی را در انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود مرتکب شده است و ممکن است سرنوشت خود را به گونه ای دیگر رقم بزند. اینکه هر کدام از این پارامترها تا چه حد تأثیرگذار هستند به تصمیم شخص بستگی دارد و اولویت آن به خود داوطلب باز می گردد. ولی آنچه که واضح است تقدم و تأخر این پارامترها را به هیچ عنوان نمی توان نادیده گرفت و بدون داشتن اطلاعات دقیق و صحیح درباره آنها نباید تصمیم سازی کرد و اقدام به انتخاب رشته نمود.  اولویت بندی، یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب رشته کارشناسی ارشد و اصولاً هر انتخاب دیگریست و این اولویت بندی واضح و مناسب نخواهد بود مگر اینکه اطلاعاتی درباره آنها داشته باشیم که به این اولویت بندی معنا بدهد. بزرگترین اشتباهی که داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد در این زمینه مرتکب می شوند این نیست که از این پارامترها آگاهی ندارند، بلکه بزرگترین اشتباه زمانی به وجود می آید که اطلاعات درستی در این مورد ندارند و یا گاهاً اطلاعات غلطی دارند. چون قبلاً به تفصیل هر کدام از این موارد را بررسی کرده ام در اینجا برای کوتاهی سخن یک نکته کلیدی را ذکر می کنم. انتخاب بدون اشتباه و یا با کمترین درصد اشتباه، انتخابیست که نخست پارامترها را شناسایی، اولویت آنها را مشخص و در نهایت با کسب اطلاعات دقیق و صحیح در مورد هر کدام از این پارامترها، اولویت ها را معنادار و هوشمندانه نماید. پس عدم چنین کاری یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که داوطلبان در انتخاب رشته کارشناسی ارشد مرتکب می شوند.

دسته دوم: اشتباهات ناشی از سهل انگاری در انتخاب رشته کارشناسی ارشد

این دسته از اشتباهات در انتخاب رشته کارشناسی ارشد بسیار اتفاق می افتند. بخشی از آنها به تنبلی خود داوطلب بر می گردد. بسیاری حوصله پیچیده کردن قضیه را ندارند و با خود می گویند حالا یک چیزی انتخاب می کنیم و یک طوری می شود دیگر. غافل از آنکه دارند این بازی را با سرنوشت خود می کنند و عملاً سبک زندگی خود را همین طوری یکهویی انتخاب می کنند. تصمیم برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد عکس سلفی نیست که همین جوری یکهویی گرفته شود. نیاز است تا این تصمیم براساس یک هدف قبلی طراحی و اجرایی شود. اینکه 100 انتخاب را پر می کنند و در نظر نمی گیرند که چرا چنین چیدمانی بهترین است یا بدترین، قدری بی انصافی در حق خویشتن است. این سهل انگاری ممکن است ناشی از تنبلی فرد، کلافگی داوطلب و یا حتی بی اهمیت بودن انتخاب رشته کارشناسی ارشد باشد. در دو مورد اول قدری صبر و حوصله و سؤال پرسیدن از افراد آگاه کمک مؤثری خواهد بود و در مورد سوم که انتخاب رشته کارشناسی ارشد برای داوطلب هیچ اهمیتی ندارد، می توان حداقل یک خاطره از آن ساخت و با آن یک عکس سلفی گرفت و زیرش نوشت من و انتخاب رشته، همین الان یهویی!

دسته سوم: اشتباهات ناشی از راهنمایی های غلط دیگران در انتخاب رشته کارشناسی ارشد

یکی از بزرگترین اشتباهات در انتخاب رشته کارشناسی ارشد، اعتماد کورکورانه به افراد غیر متخصص است. ممکن است کسی را آنقدر دوست داشته باشید یا آنقدر در گذشته نصایح مفیدی به شما کرده باشد که هر چه او گفت را مطلقاً صحیح بدانید و به همان عمل کنید. قبل از اینکه چنین اعتمادی را اجرایی کنید، از خود چند سؤال بپرسید. آیا این فرد در این زمینه متخصص است؟ آیا این فرد در این زمینه سابقه دارد؟ آیا این فرد این راه را پیموده است دقیقاً با همین شرایط فعلی من؟ با چند سؤال و جواب بی طرفانه به آنها می توانید بفهمید که این راهنمایی اثربخش است یا نه. در بعضی موارد حتی بحث از این خنده دارتر می شود و داوطلب به دوستانی اعتماد می کند و اطلاعات آنها را مبنای انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود قرار می دهد. شاید آن دوست بنا به دلیل خاصی چنین انتخابی را مبنای خود قرار می دهد در حالیکه شرایط شما زمین تا آسمان با او متفاوت است. شاید هدف دوست شما اصلاً با هدفی که شما در ذهن می پرورانید بسیار تفاوت داشته باشد. اصلاً توانایی ها و شخصیت فردی شما با هم یکجور است که یک انتخاب داشته باشید؟ بنابراین اشتباه بزرگ بعدی را مرتکب می شوید. این اشتباه زمانی خود را نشان می دهد که می بینید اصلاً این فلسفه فکری برای شما به درد بخور نبوده است و در آن لحظه تحت تأثیر احساسات و یا حتی روابط دوستانه، فکر کرده این تصمیم، تصمیم درستی است. تیر خلاص را به سمت خود شلیک نکنید. بگذارید شرایط شما و اطلاعات دقیقتان برای شما تصمیم بگیرند نه شرایط و فلسفه فکری دیگران. شخصیت مستقلی داشته باشید و اجازه ندهید خوراک فکری شما را دیگران به شما بدهند. البته این دیگران استثنایی نیز دارد. افرادی که با اطلاعات دقیق و صداقت کامل با شما صحبت می کنند و می گویند به این دلیل و به آن دلیل و به خاطر این طرز فکر من فلان دانشگاه و یا گرایش را به دانشگاه و گرایش دیگر ترجیح می دهم. اگر دوستانتان آنقدر صادق نیستند از آنها بپرسید و با چند سؤال هوشمندانه، راه خود را مشخص کنید.

دسته چهارم: وسواس های بی مورد و بی اهمیت در انتخاب رشته کارشناسی ارشد

در انتخاب رشته کارشناسی ارشد، توجه زیاد به موارد کم اهمیت اشتباهیست که برخی از داوطلبان مرتکب می شوند. ابتدا باید عوامل اصلی را در نظر گرفت و به تصمیم قاطع در مورد آنها رسید و سپس به موارد جزئی تر توجه نمود. اگر انتخاب رشته کارشناسی ارشد را یک مسئله در نظر بگیریم، ابتدا باید کلیات آن را درک کرد و سپس حل نمود و سپس به موارد جزئی تر توجه نمود. موارد جزئی همچون تردیدهای عجیب و غریب درباره شخصیت و تواناییهای خود. بعضی از داوطلبان می دانند به چه چیزی علاقه دارند، کجا حائز اهمیت است و چه آینده ای در انتظار آنان است ولی با مطرح کردن موضوعاتی همچون آخه دوستم اونجا نمیره، اگه برم اونجا باید با آدمای غریبه دوست بشم، زبون مردم اونجا رو نمیفهمم، بابام ناراحت میشه اگه اونجا قبول بشم، دوست خاله عمه همسایه 3 تا اونورترمون هم اونجاست که اصلاً نمی خوام ریختشو ببینم و بسیار وسواس ها که بیخود وقت انتخاب رشته کارشناسی ارشد را می گیرند و شما را از تصمیم صحیح باز می دارند. ببینید در کل هدف شما چیست و اگر فلان موضوع غیر مرتبط را مانند سنگی در مقابل این هدف می بینید، باید درباره هدف خود تجدید نظر کنید. تصوری که انسانها از شما دارند به خودشان مربوط است و اگر می خواهید تصوری که دوست دارید داشته باشند، باید نتیجه گیری از هدف مشخصتان را در ذهن دیگران ایجاد کنید. پس لطفاً وقتی که همه چیز مشخص است بیهوده دنبال موانع نباشید و مسئله را پیچیده تر از آنچه که هست نکنید.

دسته پنجم: در نظر نگرفتن شرایط خاص فردی در انتخاب رشته کارشناسی ارشد

در مورد شرایط خاص فردی در انتخاب رشته کارشناسی ارشد یک سری پارامترهای جزئی وجود دارد که پیشتر به آنها به تفصیل پرداخته ایم. این پارامترها عبارتند از: امکان ورود به بازار کار به خاطر روابط خانوادگی خاص، روابط فامیلی، روابط دوستانه، داشتن آشنا در یک دانشگاه خاص، علاقه مندی به شهری خاص، علاقه مندی به استادی خاص.

به این عوامل می توان شرایط تأهل، شرایط شغلی، داشتن بچه و هر شرایط خاص دیگر را نیز افزود. باید چنین شرایطی را در انتخاب رشته کارشناسی ارشد به شدت مورد توجه قرار داد. بزرگترین اشتباهی که داوطلبان در این زمینه مرتکب می شوند این است که بدون توجه به شرایط شخصی خود وارد دانشگاه یا رشته و گرایشی می شوند که عملاً همه چیز آنها را مختل و یا از کنترل خارج می کند. خارج شدن کنترل شرایط از دست فرد، عملاً بازدهی او را در تمامی زمینه ها کاهش می دهد و جز کلافگی و دویدن های بی هدف چیزی عاید داوطلب نمی کند. به این فکر کنید که شما قرار است 2 یا 3 سال با این روند زندگی کنید و در نظر بگیرید که این وضعیت چه تغییراتی را در شرایط شما و افراد مرتبط با شما ایجاد می کند. به یاد داشته باشید زندگی شما با توجه به شرایط جدیدی که پیش خواهد آمد تغییر خواهد یافت و اگر دقت نکنید این تغییرات به جای مثبت بودن میل به منفی تر کردن شرایط دارند. تغییرات باید ایجاد کننده فرصت باشند، نه از بین برنده فرصت های فعلی و یا آتی. اگر چنین مواردی را با سهل انگاری و گاه کوته فکری به هر چه پیش آید خوش آید حواله دهید، پس منتظر عواقب آن باشید. در انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود همه جانبه با شرایط خود رفتار کنید. شاید نیاز باشد برای متمرکز شدن بر روی درس و پربارتر کردن تخصص هایتان، شغل فعلی خود را رها کنید. باید بدانید که این رها کردن شغل چه عواقبی دارد و آیا اصلاً می توان جوری انتخاب رشته کرد و جایی قبول شد که نه تنها بتوانم شغلم را داشته باشم بلکه درسم را نیز بخوانم. قطعاً این دو در موازات هم قدری از کیفیت خواهند کاست ولیکن مدیریت این کاهش کیفیت نوید فرصت های ایده آل در آینده را خواهد داشت. ممکن است اگر متأهل هستید این تغییر مثبت قدری زندگی خصوصی شما را با چالش روبرو کند، چه از نظر مالی و چه از نظر عاطفی. البته بعد عاطفی آن کمتر است، چون همسر شما خواهان پیشرفت شماست ولیکن از بعد مالی باید به گونه ای مدیریت اقتصادی خانواده را ترتیب بدهید. چندان فشار سنگینی را متحمل نشوید که از اینجا رانده و از آنجا مانده گردید. اگر بچه دارید که قضیه قدری پیچیده تر نیز می شود. باید بدانید که فرزند شما چندان شرایط جدید شما را درک نمی کند و خواهان همان مادر یا پدر مهربان سابق است. در اینجا بیشتر مدیریت شرایط و تغییرات جدید می تواند پارامتر کمک کننده ای در راستای انتخاب رشته کارشناسی ارشد باشد.

دسته ششم: جوگیری های بیش از حد در انتخاب رشته کارشناسی ارشد

یکی از فجایع انتخاب رشته کارشناسی ارشد، جوگرفتگی بیش از حد است. این مورد را می خواهم با مثال تشریح کنم. دوستی داشتم که رتبه فوق العاده خوبی آورد. انتخاب رشته کرد و تا روز اعلام نتایج دلش مثل سیر و سرکه جوشید. چرا این اتفاق افتاد و شعف او به وحشت تبدیل شد. رتبه 15 کارشناسی ارشد بود، بین اینکه اول تهران را بزند یا تبریز را مردد بود. تهران امکان ادامه تحصیل در آن رشته را نداشت ولی تبریز در مقطع دکترا نیز پذیرش دانشجو داشت و عملاً مهد این رشته را تبریز و اساتید برجسته آن می دانستند. در تهران علاوه بر دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر نیز چنین رشته ای را پذیرش می کرد ولی امکان تحصیل در مقطع دکترا را نداشت. ظرفیت پذیرش نیز بسیار محدود بود. حدود 8 نفر روزانه و شبانه تهران، 10 نفر تبریز و 5 نفر امیرکبیر. با توجه به رشته او احتمال قبول شدن در تبریز و امیرکبیر بالا بود و حتی تهران نیز جزء گزینه ها حساب می شد. اطلاعات دقیقی از دانشگاههای مورد نظر داشت، شرایط و تواناییهای او نیز کاملاً سازگار بود. از طرفی مشخص شده بود که رتبه های بهتر از 15 که در آن شاخه وجود داشتند تمایلی به انتخاب آن نداشتند و گرایش های دیگری را مد نظر داشتند، یعنی با رتبه 15 دانشگاه تهران هم می توانست قبول شود. پس در هر سه جا شانس بالایی داشت واز طرفی قبولی او هم صد در صد بود. این قسمت خوب ماجرا بود. از طرفی وسوسه ادامه تحصیل برای دکترا و از طرف دیگر علاقه به دانشگاههای تهران. در نهایت به این نتیجه رسید که شاید تا دو سال دیگر دانشگاه تهران نیز دکترای این رشته را بیاورد. خبر نداشت که حتی میتواند اپلای کند و در دانشگاههای معتبر خارج از ایران پذیرش بگیرد. در نهایت عشق به دانشگاه تهران باعث شد، دانشگاه تهران را به عنوان انتخاب اول خود برگزیند. حالا چالش بر سر اولویت دوم بود. با توجه به شرایط ذکر شده احتمال داشت دانشگاه تهران در دوره روزانه قبول نشود. بین امیرکبیر و تبریز بسیار مردد بود. از طرفی دوست نداشت از تهران دور شود و از طرفی تبریز قطب این رشته بود.  از طرف دیگر واهمه عجیبی از جو خود دانشگاه تبریز داشت و عجیب آنکه تبریز در زیر مجموعه های مختلف آن رشته بالاترین آمار اخراج دانشجویان کارشناسی ارشد را داشت و به هیچ عنوان رحم نمی کرد. پایه علمی ضعیفی داشت و رتبه خود را بیشتر مدیون شانس می دانست. یک لحظه جوگیر شد و گفت من فلانم و بهمان و کاری می کنم که در تبریز مجسمه ام را بسازند. اولویت دوم شد تبریز و اولویت سوم امیرکبیر. از اینجا به بعد تا روز اعلام نتایج استرس شروع شد. زیرا از طرفی توانست در تهران کاری پیدا کند که به درآمد آن نیاز داشت و می توانست بدون خلل در روند تحصیل به کار خود نیز فکر کند و از طرفی ترس از جو دانشگاه تبریز او را عاصی کرده بود. سرانجام نتایج اعلام شد و او در دانشگاه تهران پذیرفته شد. انگار که دنیا را به او دادند ولی 5 ماه تمام کابوس وار به جو گرفتگی خود لعنت فرستاد. پس لطفاً همه شرایط را منطقی بسنجید و اسیر غرور و جو گرفتگی و یا حتی عدم اعتماد به نفس نشوید. نه از این ور بام بیفتید و نه از اونور بام.

 

منتظر روش منحصر بفرد انتخاب رشته 3گام باشید...

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  زهرا‏ - ۲۵م آذر ماه۹۴ نظر داد

  سلام من مقطع کارشناسیمو در رشته ی مدیریت حهانکردی به اتمام رسانده ام و در حال حاضر برای ارشد نمیدونم رشته خودمو انتخاب کنم یا نه؟ولی برای آزاد رشته خودمو نداره خیلی سردرگمم.وبا توجه به اینکه احتمال میدم دولتی قبول نشم.چون فعلا نمبتونم بخونم.و همینطور که نمیدونم و البته یه سریا میگن که رشتم بازار کار نداره.و خیلی رشتمو دوست دارم ولی میخام حداقل یه رشته ایو انتخاب کنم که بازار کار داشته باشه و ریاضی هم نداشته باشه.به قدری سردر گمم که اصلا حال خودمو نمیفهمم .

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۲۵م آذر ماه۹۴ نظر داد

  سلام. بهتون رشته مدیریت اجرایی رو پیشنهاد می دم که ریاضی نداره و بازار کار خوبی داره.

 • تصویر فرد

  هانیه خداپرست‏ - ۱۵م اسفند ماه۹۴ نظر داد

  سلام .من مقطع کارشناسی علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی ،دانشگاه علوم بهزیستی (تهران-روزانه)میخونم برای گرایش ارشد بشدت سردرگم شدم و نمیتونم شروع به درس خواندن بکنم.به روانشناسی علاقمندم و از طرفی پایه کارشناسی شو ندارم .بین گرایش های علوم تربیتی چه پیشنهادی به من میدهید .یا اصلا خوندن روانشناسی کار منطقیه؟!

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۱۶م اسفند ماه۹۴ نظر داد

  سلام.
  اگر روانشناسی رو دوست دارید که حتما براش یک سال زمان بذارید و بخونید، ارزششو داره ولی اگر می خواید همین امسال آزمون بدید دیگه به خوندن روانشناسی نمی رسید و باید برید سراغ همون گرایشهای علوم تربیتی. یا باید برید و مدیریت آموزشی رو بخونید یا باید برید سراغ علوم تربیتی 3 و گرایشهای تخصصی خودتون.

 • تصویر فرد

  نسترن‏ - ۲۵م خرداد ماه۹۵ نظر داد

  سلام.میشه اولویت ها برا انتخاب رشته کارشناسی ارشد رو تو رشته ی حسابداری بگین.که مثلا ابتدا باید از کدوم شهرها شروع کرد با رتبه ی 2000

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۲۶م خرداد ماه۹۵ نظر داد

  سلام. لطفا از طریق دو لینک زیر برای انتخاب رشته و احتمال قبولی استفاده بفرمایید:
  نرم افزار انتخاب رشته: final.3gaam.com
  مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته: shop.3gaam.com که وارد فروشگاه 3گام میشید. در بخش بالای سایت از نوار ابزار جستجو، انتخاب رشته رو سرچ کنید و صفحه مربوط به خرید مشاوره حضوری و تلفنی باز میشه.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  احمدرضا‏ - ۲۸م خرداد ماه۹۵ نظر داد

  سلام.
  من میخواستم ببینم اگه مثلن رشته ای رو در اولویت اول بزنم و رتبم 50 باشه و یه نفر دیگه به رتبه 40 همون گرایشو در اولویت بعد از من بزنه او قبول میشه یا من؟
  در حقیقت میخوام بدونم اینکه دفترچه گفته با توجه به اولویت کدرشته ها انتخاب میشه معنیش چی هست؟
  با تشکر

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۳۰م خرداد ماه۹۵ نظر داد

  سلام. اصولا کسی که رتبه اش پایین تره در اولویته.

 • تصویر فرد

  ppa‏ - ۲۸م خرداد ماه۹۵ نظر داد

  سلام من ارشد مهندسی شیمی قبول شدم نمیدونم در انتخاب رشته اول برام گرایش اهمیت داشته باشه یا دانشگاه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۳۰م خرداد ماه۹۵ نظر داد

  سلام. لطفا از طریق دو لینک زیر برای انتخاب رشته و احتمال قبولی استفاده بفرمایید:
  نرم افزار انتخاب رشته: final.3gaam.com
  مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته: shop.3gaam.com که وارد فروشگاه 3گام میشید. در بخش بالای سایت از نوار ابزار جستجو، انتخاب رشته رو سرچ کنید و صفحه مربوط به خرید مشاوره حضوری و تلفنی باز میشه.
  با تشکر

 • تصویر فرد

  ناصر‏ - ۱م تیر ماه۹۵ نظر داد

  سلام در فرم انتخاب رشته ، رشته های دانشگاه های نیمه متمرکز ، دانشگاه هایی که مصاحبه و .... هم دارند رو در چه اولویتی باید بزنیم، باید اول بزنیم ؟؟
  فرایندش چه طوریه ؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۴م تیر ماه۹۵ نظر داد

  سلام. اگر خودشون تو دفترچه قید کرده باشند که در ده انتخاب اول باشه که باید جزء 10 انتخاب اولتون بزنید. قبل از اعلام نتایج قبولی نهایی، دعوت به مصاحبه میشید و در نهایت با توجه به رتبه و نمره مصاحبه بهتون اعلام قبولی مشه.

 • تصویر فرد

  سینا‏ - ۱م تیر ماه۹۵ نظر داد

  با عرض سلام خسته نباشید
  رتبه من در ارشد امسال در رشته الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در سهمیه 1960 شده وبدون سهمیه 2003 شده است آیا امکان قبولی در شبانه ها رو دارم؟ و یا امکان قبولی در کدام پیام نورهارو دارم بر اساس قبولین سال های قبل؟
  سوالی هم در مورد اولویت بندی دارم
  مثلا اگر من قرار باشد از دانشگاه پیام نور قم قبول شم ولی 10 اولویت اولم را شبانه بزنم و بعد پیام نور آیا احتمال قبولی من کاسته میشود؟ ممنونم

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۴م تیر ماه۹۵ نظر داد

  سلام. قبولی براسا رتبه خواهد بود. یعنی شما باید انتخابهای عالی رو که حتی شانس قبولی رو ندارید رو از همه بالاتر بزنید و اونهایی که شانس قبولی دارید رو در انتهای لیست انتخابیتون بذارید.

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - ۱م تیر ماه۹۵ نظر داد

  با سلام
  من تو رشته مدیریت کد 1142 دوره غیر روزانه مجاز شدم
  نمره کل 2362 و آخرین رتبه در سهمیه 48880 می باشد
  من شانس قبولی در کدام رشته رو دارم

  با تشکر

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۴م تیر ماه۹۵ نظر داد

  سلام. رتبه خودتون چند بوده؟
  اگر رتبه تون رو تو اتاق فکر بگید و بگید در کدوم گرایش این رتبه رو به دست اوردید دوستان به طور کامل راهنمایی خواهند کرد.

 • تصویر فرد

  سارا‏ - ۲م تیر ماه۹۵ نظر داد

  سلام من انتخاب رشتمو اشتباه انجام دادم ، یعنی اولویتهامو درست وارد نکردم ، ۵ بار ویرایش کردم بازم نهایت متوجه شدم جای چند تا از اولویتهامو درست وارد نکردم . اما دیگه سایت بهم اجازه ویرایش نمیده . چیکار کنم پای سرنوشتم وسطه

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - ۳م تیر ماه۹۵ نظر داد

  سلام دوست عزیز اگه مشکلت اولویت بندی گرایش هاست مشکل خاصی پیش نمیاد
  بهرحال با موسسه تماس بگیرید همکارا راهنماییتون می کنند

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۴م تیر ماه۹۵ نظر داد

  سلام. ازشون درخواست رسیدگی کنید. تو بخش پرسش و پاسخ که سمت چپ سایت سنجش هست.

 • تصویر فرد

  امین شمس‏ - ۱۳م مرداد ماه۹۵ نظر داد

  سلام
  وقت بخیر
  مدرک بنده کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک هست.
  ولی تمایلی به ادامه ی تحصیل در این رشته ندارم.علاقه ی زیادی به کارهای معماری و طراحی داخلی و همچنین کارهای عمرانی دارم.مدتی هم در این زمینه مشغول کار بودم و یک دوره ی جامع طراحی و دکوراسیون داخلی رو هم گذروندم.ولی میخوام تحصیلات آکادمیک هم داشته باشم.با توجه به اینکه ساکن شیراز هستمءامکان ادامه ی تحصیل در رشته معماری داخلی که فقط در تهران ارایه می شه رو ندارم.دروس کارشناسی عمران هم کاملا با ریاضی و فیزیک مرتبط هست و گزینه ی ارشد عمران رو هم کنار گذاشتم.میخواستم بدونم نظر شما در مورد انتخاب رشته ی کارشناسی ارشد در یکی از زیر شاخه های معماری یا مرمت ابنیه تاریخی چی هست؟توانایی این رو دارم که در عرض چند ماه دروس کارشناسی رو مطالعه کنم و مهارت اسکیسم رو هم بالا ببرم.اصل مطلب اینه که ببینم از کارشناسی برق به کارشناسی ارشد معماری می شه تغییر رشته داد و بازار کار کدوم زیر شاخه معماری خوب هست.
  با سپاس فراوان.
  الف.شین

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۲۴م مرداد ماه۹۵ نظر داد

  سلام. بل م یتونید این تغییر رشته رو بدید. درباره گرایشها بهتره سوالتونو تو اتاق فکر گروه معماری مطرح کنید. اینم لینکش:
  http://3gaam.com/thinktanks/list/28

 • تصویر فرد

  امین شمس‏ - ۲۸م مرداد ماه۹۵ نظر داد

  سپاس فراوان.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۲۴م فروردین ماه۹۶ نظر داد

  زنده باشید.

 • تصویر فرد

  محیا‏ - ۳۰م مرداد ماه۹۵ نظر داد

  با سلام و خسته نباشید من دانشجوی لیسانس ریاضی هستم سال اخر و درسم هم خوبه ولی نمخام ادامه ریاضی بخونم شما چ رشته ای برای ارشد پیشنهاد مکنید سپاس

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۳۰م مرداد ماه۹۵ نظر داد

  سلام. حسابداری، مدیریت، صنایع

 • تصویر فرد

  محیا‏ - ۳۰م مرداد ماه۹۵ نظر داد

  ممنونم از شما خودم هم نظرم صنایع شاخه سیستم بود بزار کار خوبی دارد ؟سپاس

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۲۴م فروردین ماه۹۶ نظر داد

  بله.

 • تصویر فرد

  محیا‏ - ۳۱م مرداد ماه۹۵ نظر داد

  با سلام و ممنون ک وقت میگذارید و راهنمایی می فرمایین . ایا صنایع شاخه سیستم تو ارشد بازار کار بهتری دارد یا حسابداری؟؟؟سپااس

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۱م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  سلام. از نظر بازار کار حسابداری

 • تصویر فرد

  سالار‏ - ۱۰م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  سالم من در انتخاب رشته اشتباهی رشته شهری را انتخاب کرده ام ایا من میتونم این رشته شهر را حذف کنم و اولویت های بعدی که انتخاب کردم برسی بشه

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - ۱۰م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  سلام دیگه جواب ارشد اعلام شده
  شما باید اقدام به ثبت نام بکنید
  و در مرحله بعد برای انتقالی اقدام به تغییر گرایش کنید

 • تصویر فرد

  هانیه‏ - ۱۳م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  سلام،قبولی در رشته روانشناسی بالینی به نسبت مشاوره سخت تره؟! یا یکسان؟ از نظر بازار کار تفاوتی دارند؟!

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۲۰م فروردین ماه۹۶ نظر داد

  سلام. به یک اندازه سخت هستند و بازار کار تقریبا یکسانی دارند.

 • تصویر فرد

  نجادی‏ - ۱۳م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  با سلام و عرض ادب
  سوال من این هست که کارنامه ارشد سراسری کارکردش چیه؟ آیا صرفا می توان تنها رشته ای که ستاره دار هست ثبت نام کرد؟ چون رتبه من در چند کد رشته بعدی هم پایین تر از آخرین رتبه قبولی هست.
  ممنون میشم اگر جواب بدین

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۲۰م فروردین ماه۹۶ نظر داد

  سلام. شما در اولین اولویت قبول شده فقط می تونید ثبت نام کنید.

 • تصویر فرد

  محمد‏ - ۱۶م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  سلام.من ارشد دانشگاه زنجان قبول شدم و الان کارنامه نهایی اومده،میبینم که بعد زنجان تبریز زده بودم(البته اولویتهارو اشتباهی زده بودم)و رتبم میخوره اونجا یعنی برمیداره و اونجا هم قبول میشم
  آیا میتونم اولویت انتخاب رشته رو عوض کنم یا جوری میشه به اولویت بعدیم برم(به تبریز)؟
  ممنون میشم اگه راهنماییم کنین

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۱۷م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  سلام. اگر دانشگاه مبدا و مقصد با جابجاییتون موافقت کنند می تونید این کار رو بکنید.

 • تصویر فرد

  صبا‏ - ۱۸م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  سلام توروخدا میدونید چکار بایددکرد من ازشد انتخاب اولم قبول شدم غیرانتفاعی زدم اشتباهی در صورتی که بعد از کارنامه نهایی دیدم روزانه هم اوردم,پرسیدم گفتن نمیشه کاریش کرد توروخدا کسی میدونه؟دارم دق میکنم

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۱۸م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  سلام. متاسفانه اگر هم بشه کار خیلی سختی دارید. باید درخواست بدید به دانشگاه مقصد و بعد از موافقت اونها دانشگاه مبدا هم موافقت خودشو اعلام کنه تا بتونند شما رو منتقل کنند. از اونجایی که دوره روزانه سخت گیر هستند باید اول نظر موافق دانشگاه روزانه رو جذب کنید. چه رشته و گرایشی هستید؟

 • تصویر فرد

  صبا‏ - ۱۸م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۲۰م فروردین ماه۹۶ نظر داد

  از چه نظر؟

 • تصویر فرد

  صبا‏ - ۱۸م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  البته الان غیرانتفاعی ثبت نام کردم گفتن نمیشه بری روزانه,باید وایسی تکمیل ظرفیت بیاد تا اگر دانشگاه ت خواست اونوقت دوباره بزنی,اگرررررررر خواست!!
  خیلی اشتباه کردم

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۱۸م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  تکمیل ظرفیت راه آسون شماست که امیدورام تو تکمیل ظرفیت دانشگاهیی که می گید دانشجو بپذیره

 • تصویر فرد

  صبا‏ - ۱۸م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  ببخشید اقای افشار شما فرمودید میشه انتقال گرفت به سختی و... اما سازمان سنجش نوشته که هرگونه نقل انتقال و تغيير رشته بر اساس ماده 16 ايين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب وزرات علوم، تحقيقات و فناوري ممنوع است لذا در اين رابطه از طرح سوال، درخواست و مراجعه به سازمان سنجش اموزش كشور خودداري فرماييد.
  پس یعنی چی؟؟؟اصلا میشه ارشد اینکارو کرد یا ممنوعه؟ ممنون میشم بفرمایید خیلی مهمه واسم

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۱۸م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  خدمتت گفتم که به سازمان سنجش هیچ ربطی نداره و در نهایت این کمیسیون دانشگاهه که باید تصمیم بگیره و بعد از موافقت اونا خودشون به سنجش نامه می دن تا قبولی شما رو عوض کنند. جلب نظر دانشگاه مبدا و مقصد خیلی به سختی انجام میشه.

 • تصویر فرد

  نیکان‏ - ۲۳م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  با سلام و عرض خسته نباشید.
  بنده پویش قم ارشد معماری سیتسم های کامپیوتری قبول شدم.ولی به دلایلی از این رشته خوشم نمیاد و ثبت نام نکردم. و نتیجه اعتراض زدم به قبولی.بنابراین اولویت بنده دانشگاه غیر انتفاعاعی خاتم با رتبه 119 هست.و به همین دلیل می خواهم اولویت بعدی را که بعد از این اولویت هست را انتخاب و به در این دانشگاه ثبت نام کنم.
  اگر امکان دارد.راهنمایی کنید.ممنونم از دوستان و دانشجویان عزیز و گرامی

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۲۴م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  شما خاتم رو بعد از پویش قم زدید؟

 • تصویر فرد

  نیکان‏ - ۲۴م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  آقای افشار‏ - ۲۴م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  شما خاتم رو بعد از پویش قم زدید؟
  بله و رتبه 119 اوردم و قبول شدم.

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۲۴م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  خب باید از طریق خود دانشگاه پویش و خاتم اقدام کنید. یک مقدار انتقالی و جابجایی از غیر انتفاعی شهرستان به خود تهران سخته ولی با پیگیری مستمر می تونید این انتقال رو انجام بدید.

 • تصویر فرد

  نیکان‏ - ۲۴م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  آقای افشار‏ - ۲۴م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  خب باید از طریق خود دانشگاه پویش و خاتم اقدام کنید. یک مقدار انتقالی و جابجایی از غیر انتفاعی شهرستان به خود تهران سخته ولی با پیگیری مستمر می تونید این انتقال رو انجام بدید.

  اقای افشار اخه بنده در پویش قم معماری سیستم های کامپیوتری قبول شده ام.ولی در خانم هوش مصنوعی قبول شده ا م .

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۲۵م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  انتقال بین گرایش ها یک مقدار سخت هست ولی شما باید از طریق هر دو دانشگاه پیگیریتونو شروع کنید.

 • تصویر فرد

  محمد‏ - ۲۶م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  سلام
  ببخشین تکمیل ظرفیت دانشگاهها برا ارشد 95 نمیدونین وقتش کیه!؟؟؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۲۷م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  سلام. خود سنجش گفته 7 مهر ماه

 • تصویر فرد

  محسنی‏ - ۲۷م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  سلام من کارشناسیمو مهندسی شیمی خوندم و با توجه به اینکه نتونسعتم تو رشته ی خودم کار پیدا کنم میخوام بذای ارشد رشتم رو تغییر بدم. به شدت هم به مترجمی زبان علاقه دارم و زبانم عالیه.خیلیا بهم مدیریت یا حسابداری رو پیشنهاد کردن و من الان سردرگمم.نمیدونم کدوم رو ادامه بدم.مدیریت حسابداری یا زبان :(

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۲۷م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  سلام. مترجمی براتون بهتر و راحتتر از حسابداریه قبول شدنش.

 • تصویر فرد

  محسنی‏ - ۲۷م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  مرسی از پاسختون
  در مورد بازار کار چطور؟ برای مترجم زبان بازار کار چطوره؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۲۸م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  سلام. حسابداری به نسبت بازار کار بهتری داره ولی تعداد فارغ التحصیل حسابداری هم خیلی زیاده. از طرفی شما قبولیت تو حسابداری خیلی سخت میشه.

 • تصویر فرد

  محمد‏ - ۲۷م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  سلام
  ببخشین میشه یه توضیحی برا تکمیل ظرفیت بدین؟ممنون

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۲۸م شهریور ماه۹۵ نظر داد

  سلام. تکمیل ظرفیت مختص دانشگاههایی هست که ظرفیتشون تو مرحله اول پر نشده و یا این که کد رشته جدیدی رو اضافه کردند.

 • تصویر فرد

  فاطمه ‏ - ۱۵م مهر ماه۹۵ نظر داد

  سلام من لیسانس کامپیوتر دارم ولی به رشته ام علاقه ای ندارم میخواهم ارشد شرکت کنم اما بین رشته علوم تربیتی اموزش دبستانی(چون به تدریس علاقمندم) و مدیریت فناوری اطلاعات (که تا حدودی به رشته ام مربوط می شود) نمی دانم کدوم انتخاب کنم.
  سپاس

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۱۸م مهر ماه۹۵ نظر داد

  سلام. IT بهتره براتون.

 • تصویر فرد

  فاطمه ‏ - ۱۹م مهر ماه۹۵ نظر داد

  ممنون از پاسختون آقای افشار
  بنظرتون رشته مدیریت فناوری اطلاعات بازار کار خوبی داره یا نه؟؟؟
  ظرفیت پذیرش دانشگاه ها هم در این رشته خیلی پایینه!! دانشگاه ازاد و غیرانتفاعی در اصفهان داره؟
  باتشکر

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۲۲م مهر ماه۹۵ نظر داد

  سلام. بازار کار خوبی داره با توجه به رشد صنعت IT در کشور. پذیرش ها رو روی دامنه final.3gaam.com گذاشتیم.

 • تصویر فرد

  فاطمه ‏ - ۸م آبان ماه۹۵ نظر داد

  سلام
  میبخشید با لیسانس کامپیوتر و ارشد مدیریت IT ایا می توان استاد دانشگاه شد؟ برای رشته های مدیریت یا کامپیوتر میشه تدریس کرد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۱۱م آبان ماه۹۵ نظر داد

  سلام. بله میشه اما دانشگاههای علمی کاربردی و یا غیر انتفاعی

 • تصویر فرد

  محمد ‏ - ۱۵م آبان ماه۹۵ نظر داد

  باسلام: فارغ التحصیل رشته برق قدرت هستم و میخوام رشته کارشناسی ارشدمو تغییر بدم ، خواهشا راهنماییم کنید ی رشته دیگه ک بدرد آیندم بخوره بگین

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۲۶م دی ماه۹۵ نظر داد

  سلام. می تونید برید سراغ رشته های مدیریت و یا حسابداری به خاطر بازا کارش. رشته های مهندسی پزشکی وزارت بهداشت هم پیشنهاد خوبی هست براتون به خصوص بیوالکتریک

 • تصویر فرد

  ساجده قمری‏ - ۲۵م آبان ماه۹۵ نظر داد

  سلام من لیسانس مدیریت اجرایی دارم واس ارشد میخوام مدیریت اموزشی بخونم.بازار کار خوبی داره؟ رشته خوبی هست مدیریت اموزشی؟ شما چه رشته ای رو واسه ارشدم پیشنهاد یکنید به درسایه حفظی علاقه دارم ریاضیاتم ضعیفه

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - ۱۷م فروردین ماه۹۶ نظر داد

  سلام. بستگی به این داره که شما می خواید وارد چه نوع بازار کاری بشید.

 • تصویر فرد

  فاطمه ‏ - ۱۸م آذر ماه۹۵ نظر داد

  سلام خسته نباشید
  رشته مدیریت فناوری اطلاعات کارشناسی هم داره؟ من لیسانس کامپیوترم میخواستم ارشد این رشته را بخونم اگه کارشناسی نداره بازم بهم پیش نیاز میخوره؟؟
  باسپاس

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۲۶م دی ماه۹۵ نظر داد

  سلام. بله داره ولی پیش نیاز چندانی نمی خورید.

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - ۲۰م آذر ماه۹۵ نظر داد

  بازم سلام
  الان ثبت نام ارشد ازاد است.هیچ جوری نمیشه تشخیص داد که مدیریت فناوری اطلاعات امسال در دانشگاه های اصفهان ازاد یادولتی ارایه میشه یانه !!؟
  ی جورایی برای انتخابش باید ریسک کرد؟؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۲۶م دی ماه۹۵ نظر داد

  سلام. فعلا که آزاد و ساسری با هم ادغام شدند.

 • تصویر فرد

  samira‏ - ۲۶م آذر ماه۹۵ نظر داد

  کارشتاسی حقوق ثبتی دارم
  میشه در انتخاب رشته ی کنکور ارشد گرایش دیگه ای به طور مثال حقوق بین الملل رو انتخاب کنم؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۲۶م دی ماه۹۵ نظر داد

  سلام. بله می تونید.

 • تصویر فرد

  مری‏ - ۵م بهمن ماه۹۵ نظر داد

  سلام من کارشناسی نرم خوندم ولی علاقه ای به ادامه ی اون ندارم شما چه رشته ایی را پیشنهاد میکنید؟؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - ۲۶م اسفند ماه۹۵ نظر داد

  سلام. به کار در چه زمینه ای علاقه دارید؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد