مطالعه خود را متحول کنید برای برنامه ریزی و آنالیز 3گام آماده شوید

86954 نفراز داوطلبان آزمون تاکنون از برنامه ریزی 3گام استفاده کرده اند.

87 درصد از داوطلبان سال گذشته 3گام با برنامه ریزی اختصاصی 3گام موفق شده اند.

رشته مورد نظرتان را وارد نمایید.

اطلاعیه های ویژه

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

آیا می دانید چه تعداد از داوطلبان در مرور مباحث مشکل دارند؟

حدود 90 درصد داوطلبان در فرآیند مطالعه خود برای مرور مباحث دچار سردرگمی می شوند و به همین دلیل به نتیجه دلخواهشان در آزمون نمی رسند.
3گام تنها سیستم برنامه ریزی است که برای مرور داوطلبان بر مبنای روند پیشرفت آنها برنامه ریزی می کند.

آیا می دانید چه تعداد از داوطلبان در مرور مباحث مشکل دارند

آیا می دانید کدام منبع برای مطالعه شما مناسب تر است؟

بیش از نیمی از داوطلبان تنها بر مبنای فشارهای تبلیغاتی تصمیم به خرید کتاب خود می گیرند که گاهی تمام منابع یک مجموعه از کیفیت عالی برای مطالعه برخوردار نیستند.
3گام به صورت مستقل بر مبنای تحلیل زمان مطالعه و سطح علمی شما، منبع مناسب را برای مطالعه معرفی می کند.

آیا می دانید کدام منبع برای مطالعه شما مناسب تر است

آیا می دانید چقدر از داوطلبان درس خواندن را رها می کنند؟

حدود 43 درصد از داوطلبان با آنکه در زمان شروع مطالعه بسیار جدی هستند، پس از مدتی به دلایل بسیار از جمله بی اثر شدن برنامه ریزی، فرآیند مطالعه کتاب های خود را رها می کنند.
برنامه ریزی 3گام تلاش می کند به مرور زمان خود را با ویژگی های انفرادی هر داوطلب تطبیق دهد تا از یأس داوطلب در خصوص عدم تحقق برنامه ریزی جلوگیری نماید

آیا می دانید چقدر از داوطلبان درس خواندن را رها می کنند
  • 1
  • 2
  • 3

هنوز برنامه ریزی و مطالعه هوشـــمندانه خود را آغاز نکرده اید؟

رایـگان شروع کنید