تخمین رتبه ارشد 1402 | نرم افزار تخمین رتبه کنکور ارشد

تخمین رتبه کنکور ارشد 1402، از طریق ربات تلگرامی با اطلاعات به روز رسانی شده دقیق و کاملا منطبق بر روش سازمان سنجش در محاسبه تراز در دسترس داوطلبان قرار داده شده است. نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402 موسسه 3گام، برای تخمین رتبه شما از اطلاعات کارنامه های سال 1401 و ماقبل شامل سهمیه های آزاد، سهمیه ایثارگران پنج درصد ( 5%) و سهمیه ایثارگران بیست و پنج درصد (25%) استفاده می کند.

تخمین رتبه ارشد 1402

تخمین رتبه کارشناسی ارشد
تخمین رتبه کنکور کارشناسی ارشد 1402

 

تخمین رتبه ارشد 1402 موسسه 3گام

تخمین رتبه کنکور ارشد، برای داوطلبان سال 1402 که در حال حاضر برای تست زنی بیشتر، ارزیابی خود و همینطور جمع بندی نهایی، آزمون های سال های اخیر کارشناسی ارشد را مطالعه می کنند بسیار مهم است تا بدانند با توجه به درصدهای احتمالیشان چه رتبه ای را کسب می کنند. این موضوع مخصوصا پس از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند. برای دسترسی راحت تر و بهتر داوطلبان ارشد 1402، تصمیم گرفتیم تا نرم افزار تخمین رتبه ارشد 3گام را به صورت یک ربات تلگرامی بسازیم تا به راحتی بتوانید از امکانات آن استفاده کنید. برای استفاده از ربات بر روی لیک زیر کلیک کنید.همچنین با کلیک بر روی لیست رشته های موجود در ربات تخمین رتبه می توانید رشته هایی که توسط ربات تخمین رتبه 3گام پشتیبانی می شود را مشاهده کنید.

 

برای ورود به نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402 3گام در تلگرام روی دکمه زیر کلیک کنید.(با فیلتر شکن روشن)

 

تخمین رتبه کارشناسی ارشد 1402 - اساس تعیین رتبه در آزمون ارشد 1402 چیست؟

رتبه ارشد 1402 شما براساس تراز شما محاسبه می شود. تراز شما نتیجه ای است از عملکرد شما در آزمون به اضافه معدل شما. محاسبه تراز در واقع مهم ترین گام در تخمین رتبه کارشناسی ارشد می باشد. در ادامه نحوه محاسبه تراز برای تخمین رتبه را به صورت مرحله به مرحله مشاهده می کنید. فرمول تخمین رتبه 3گام دقیقا منطبق با روش تعیین رتبه سازمان سنجش می باشد. کلیه داوطلبان دارای سهمیه های آزاد، سهمیه ایثارگران پنج درصد (5%) و سهمیه ایثارگران بیست و پنج درصد (25%) می توانند از این نرم افزار تخمین رتبه استفاده کنند. همچنین برای مطالعه بیشتر و مفصل تر می توانید به مطلب نحوه محاسبه تراز کنکور ارشد مراجعه کنید.

تخمین رتبه ارشد 1402 - تعیین و محاسبه تراز کتبی در آزمون ارشد 1402

درصدهای شما در هر درس، عملکرد شما را نشان می دهد و این عملکرد به صورت تراز نمره کتبی معنا پیدا می کند. درصدی که شما زده اید در ضریب هر درس ضرب  می شود و سپس جمع کل همه درصدهای ضرب ده در ضریب به دست می آید و در نهایت به جمع کل ضرایب تقسیم می شود. مثلا فرض کنید شما در آزمون ارشد 1402، چهار درس دارید. ضرایب این دروس در آزمون ارشد 1402 به قرار جدول 1 است:

 

جدول 1: ضرایب دروس فرضی در ارشد 1402 برای تخمین رتبه ارشد 1402

درس ضریب
درس اول 2
درس دوم 3
درس سوم 4
درس چهارم 2

 

 

 

حالا بیاید فرض کنیم شما درصدهای زیر را در آزمون ارشد 1402 به دست آورده اید. به جدول 2 نگاه کنید.

جدول 2: درصدهای دروس فرضی در ارشد 1402 برای تخمین رتبه ارشد 1402

درس درصد آزمون ارشد 1402
درس اول 50
درس دوم 10
درس سوم 35
درس چهارم 30

حالا برای محاسبه رتبه شما در آزمون ارشد 1402 و تعیین تراز کتبی شما درصدهای این درسها در ضریب آنها ضرب می شود. نام این جمع را جمع موزون درصدهای دروس می گویند. جدول 3 را ملاحظه کنید.

 

 

جدول 3: درصد موزون دروس فرضی در ارشد 1402 برای تخمین رتبه ارشد 1402

درس درصد موزون هر درس در آزمون ارشد 1402 (درصد به دست آمده * ضریب آن درس)
درس اول 100
درس دوم 30
درس سوم 140
درس چهارم 60

 

 

 

حالا باید میانگین موزون دروس شما به دست آید. جمع کل ضرایب درس اول تا چهارم برابر است با 11 (اعداد جدول 1 را با هم جمع کردیم) و جمع کل درصدهای موزون شما برابر است با 330 (اعداد جدول 3 را با هم جمع کردیم). حالا عدد 330 را در عدد 11 تقسیم می کنیم. جواب برابر است با عدد 30. بنابراین میانگین موزون شما در ارشد 1402 برابر است با عدد 30. این عدد بسیارمهم است. در مرحله آخر برای تعیین رتبه ارشد 1402 شما، این عدد 30 با بالاترین میانگین موزون به دست آمده در آن آزمون ارشد مقایسه می شود. 

فرض کنید نفر اول آزمون ارشد 1402، بالاترین میانگین موزون را به دست اورده باشد و این عدد برابر باشد 50. عدد 30 که شما به دست آورده اید در عدد 50 تقسیم می شود. جواب این تقسیم می شود 0/6. حالا برای تعیین تراز کتبی شما یک مرحله باقی می ماند. عدد 0/6 را در عدد 8000 ضرب می کنیم. در تعیین رتبه ارشد 1402، سهم نمره کتبی شما در آزمون 8000 خواهد بود. تراز کل 10000 در نظر گرفته می شود که 8000 نمره از این تراز کل متعلق به تراز کتبی ارشد شما می باشد و 2000 نمره ان مربوط به معدل است. پس تا به اینجا شما 4800 نمره تراز را به دست آورده اید، یعنی ضرب عدد 0/6 در 8000. در تصویر زیر به صورت خلاصه می توانید نحوه محاسبه تراز برای تخمین رتبه ارشد را مشاهده کنید. توجه داشته باشید در فرمول زیر منظور از میانگین همان میانگین وزنی می باشد. این فرمول برای تخمین رتبه در بررسی های متعدد با کمترین میزان خطا مطابق با فرمول تعیین رتبه توسط سنجش بوده است.

 

نحوه محاسبه تراز کنکور ارشد
نحوه محاسبه تراز کنکور ارشد 

 

تخمین رتبه ارشد 1402 - تعیین و محاسبه تراز معدل کارشناسی

برای محاسبه تراز معدل کار بسیار ساده است. فهمیدیم که تاثیر معدل در ارشد 1402، 20درصد است. یعنی 2000 نمره از تراز کل ما مروبط به معدل است. یعنی اگر کسی معدل 20 داشته باشد، کل این تراز را به دست می آورد. معدل هر عددی باشد، ان را در عدد 100 ضرب می کنند و می شود تراز معدل.

تخمین رتبه ارشد 1402 - معدل موثر در آزمون ارشد 1402

با توجه به دانشگاهی از آن فارغ التحصیل شده اید، یک ضریب سختی و اعتبار به هر دانشگاه می دهند. مثلا اگر شما معدلتان 17 باشد ولی از دانشگاه پیام نور و یا آزاد درجه دو این معدل را به دست آورده باشید، معدل شما همان 17 باقی می ماند ولی اگر معدل 17 را در دانشگاه تهران به دست آورده باشید، معدل شما در عدد 1/1 ضرب می شود و در نتیجه معدل 17 دانشگاه تهران به صورت موثر برابر است با 18/7. این افزایش و گاهی کاهش معدل را معدل موثر می نامند.

 

 

 

تخمین رتبه ارشد 1402 - معدل کاردانی و کارشناسی و محاسبه معدل موثر در آزمون ارشد 1402

اگر شما هم معدل کاردانی داشته باشید و هم معدل کارشناسی، این دو معدل با هم جمع می شوند و تقسیم بر دو می شوند و در واقع میانگین معدل دو مقطع لحاظ می شود و بسته به اعتبار دانشگاه کاردانی و کارشناسی شما، یک ضریب تاثیر افزاریش و یا کاهشی یه معدل شما تعلق می گیرد.

تخمین رتبه ارشد 1402 -  تعین رتبه نهایی آزمون ارشد 1402

با جمع کردن تراز کتبی و تراز معدل موثر شما، تراز کلی شما به دست می آید. هر قدر فاصله تراز شما از بالاترین تراز بیشتر باشد، رتبه شما بدتر خواهد شد. پس هر قدر تراز نفر اول به عدد 10000 نزدیکتر باشد و میانیگن موزون درصدهای او بالاتر باشد، شما کار سخت تری برای به دست آوردن رتبه بهتر دارید. مثلا فرض کنید اگر در سال گذشته میانگین موزون درصدهای نفر اول، 50 شده باشد با همین میانگین موزون 30 درصدی شما رتبه خیلی خوبی را به دست خواهید آورد ولی اگر در آزمون ارشد 1402، رتبه یک، میانگینی حدود 70 درصد را در میانیگن موزون دروس خود داشته باشد و میانیگن شما، حدود 30 شده باشد، رتبه شما بر خلاف پارسال بسیار بدتر خواهد شد.

تخمین رتبه ارشد 1402 - ویژگی های نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402 موسسه 3گام

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402 موسسه 3گام، وارد هفتمین سال خود شده است و تاکنون با توجه به نظر سنجی ها و گزارشات از داوطلبان، دقیق ترین و بهترین نرم افزار تخمین رتبه ارشد 1402 به حساب می آید. 

این نرم افزار تخمین رتبه به صورت یک ربات تلگرامی ارائه می شود تا دسترسی به آن و استفاده از آن آسان تر باشد.

این نرم افزار تخمین رتبه قابلیت استفاده به صورت رایگان را دارد.

در مقایسه با نرم افزار های تخمین رتبه موجود، تنها نرم افزاری است که پس از برگزاری کنکور ارشد ، تحلیل  آزمون انجام می شود و تخمین رتبه ها بر اساس آن بهینه سازی می شود.

این ربات امکان تخمین رتبه رایگان ارشد 1402 را نیز دارد که با دعوت 5 نفر از دوستانتان به این ربات تا 5 بار تخمین رتبه رایگان برای شما انجام می دهد. 

 

 

 

تخمین رتبه ارشد 1402 - دسترسی به نرم افزار تخمین رتبه ارشد

برای ورود به ربات تلگرامی تخمین رتبه ارشد می توانید یکی از دو راه زیر را انتخاب کنید:

 

1- روی این لینک کلیک نمایید:

https://telegram.me/ArshadTakhminBot

2- در تلگرام خود، ArshadtakhminBot@ را جستجو نمایید و وارد آن شوید.

 

برای آگاهی و نحوه صحیح انتخاب رشته صحیح کنکور کارشناسی ارشد سال 1402 می توانید در لینک زیر مطالب مفیدی را مطالعه کنید:

مشاوره انتخاب رشته کارشناسی ارشد

لیست رشته های موجود در ربات تخمین رتبه کارشناسی ارشد 1402

در جدول زیر لیست رشته هایی که در ربات تخمین رتبه  کارشناسی ارشد پشتیبانی می شوند را مشاهده می کنید. در همه رشته های جدول زیر می توانید از طریق ربات تخمین رتبه با وارد کردن درصدها و معدل خود رتبه حدودی خود در کنکور سال های مختلف را مشاهده کنید. همچنین با کلیک بر روی نام هر رشته می توانید به اطلاعات تخصصی مربوط به تخمین رتبه هر رشته مراجعه کنید. کد رشته ها در سامانه تخمین رتبه منطبق بر کد آن ها در دفترچه ثبت نام کنکور ارشد سنجش می باشد.

کد رشته در ربات تخمین رتبه نام درس در ربات تخمین رتبه
1105 تخمین رتبه ارشد مجموعه علوم اقتصادی
1106 تخمین رتبه ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
1107 تخمین رتبه ارشد مجموعه تاریخ
1108 تخمین رتبه ارشد مجموعه علوم اجتماعی
1110 تخمین رتبه ارشد مجموعه زبان شناسی
1117 تخمین رتبه ارشد مجموعه علوم تربیتی
1121 تخمین رتبه ارشد مجموعه زبان انگلیسی
1126 تخمین رتبه ارشد مجموعه حقوق
1130 تخمین رتبه ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل
1133 تخمین رتبه ارشد مجموعه روان شناسی
1134 تخمین رتبه ارشد مجموعه حسابداری
1142 تخمین رتبه ارشد مجموعه مدیریت
1143 تخمین رتبه ارشد مشاوره
1148 تخمین رتبه ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری
1203 تخمین رتبه ارشد مجموعه شیمی
1204 تخمین رتبه ارشد مجموعه فیزیک
1206 تخمین رتبه ارشد مجموعه زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی
1207 تخمین رتبه ارشد مجموعه آمار
1251 تخمین رتبه ارشد مجموعه مهندسی برق
1257 تخمین رتبه ارشد مجموعه مهندسی شیمی
1259 تخمین رتبه ارشد مهندسی صنایع
1267 تخمین رتبه ارشد مجموعه مهندسی مکانیک
1272 تخمین رتبه ارشد مجموعه مهندسی مواد و متالورژی
1276 تخمین رتبه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
1277 تخمین رتبه ارشد مهندسی کامپیوتر
1279 تخمین رتبه ارشد مهندسی هوافضا
1303 تخمین رتبه ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات
1305 تخمین رتبه ارشد مهندسی کشاورزی علوم باغبانی
1309 تخمین رتبه ارشد مجموعه مهندسی کشاورزی علوم دام و طیور
1313 تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی
1324 تخمین رتبه ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
1350 تخمین رتبه ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
1352 تخمین رتبه ارشد مجموعه معماری
1358 تخمین رتبه ارشد مجموعه هنرهای تصویری و طراحی
1359 تخمین رتبه ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی
1264 تخمین رتبه ارشد مجموعه مهندسی عمران
1138 تخمین رتبه ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
1205 تخمین رتبه ارشد مجموعه فوتونیک
1253 تخمین رتبه ارشد مهندسی نفت
1285 تخمین رتبه ارشد مهندسی شیمی  بیوتکنولوژی و داروسازی
1293 تخمین رتبه ارشد مهندسی ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE
1302 تخمین رتبه ارشد علوم و مهندسی آب
1351 تخمین رتبه ارشد طراحی شهری
1361 تخمین رتبه ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری
1507 تخمین رتبه ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
1208 تخمین رتبه ارشد مجموعه ریاضی

 

سوالات متداول:

🔥آیا امکان تخمین رتبه رایگان با نرم افزار تخمین رتبه ارشد 3گام امکان پذیر است؟

بله یکی از ویژگی های مهم نرم افزار تخمین رتبه ارشد 3گام امکان استفاده به صورت رایگان، می باشد. ربات تخمین رتبه ارشد امکان پنج تخمین رتبه رایگان را به شما می دهد. 

🔥آیا نرم افزار تخمین رتبه ارشد 3گام رشته من را پشتیبانی می کند؟

نرم افزار تخمین رتبه ارشد 3گام اکثر رشته های کنکور کارشناسی ارشد از جمله: مدیریت، حسابداری، مشاوره، اقتصاد، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر،  مهندسی عمران، مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، فیزیک، شیمی و... را پشتیبانی می کند. می توانید برای مشاهده لیست کامل رشته های تخمین رتبه ارشد 3گام روی لینک کلیک کنید. همچنین اگر رشته شما در لیست موجود نیست می توانید درخواستن افزودن رشته را برای ما ارسال کنید.

🔥نتایج نرم افزار تخمین رتبه ارشد 3گام تا چه حد دقیق است؟

با توجه به اینکه نرم افزار تخمین رتبه ارشد 3گام در هر رشته به صورت مجزا از اطلاعات چندین هزار کارنامه  واقعی همان رشته استفاده می کند و اینکه فرمول محاسبه تراز این نرم افزار کاملا مطابق با فرمول سازمان سنجش است در بسیاری از مواقع با دقت صد در صد  رتبه مشاهده شده شما در نرم افزار تخمین رتبه مطابق با کارنامه کنکور ارشد شما است. ولی به هر حال به دلیل اینکه شرایط کنکور  ارشد سال های مختلف متفاوت است بسته به تغییرات هر کنکور باید تا حدودی خطا برای این نرم افزار در نظر بگیرید.

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  ساناز مرادی‏ - 01/10/30

  سلام وقتتون بخیر من کنکور ارشد ثیت نام کردم رشته حقوق زمان کمی دارم میشه برای اینک دانشگاه مشهد قبول بشم چ درسایی از حقوقو بخونم

 • تصویر فرد

  یاسمن‏ - 01/3/26

  سلام
  خیلی ممنون از سایت.دیگه واضحه که تغییر رشته در ارشد برای همه رشته های غیر پزشکی ازاده

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/3/28

  سلام خدمت شما خوشحالیم استفاده کردین

 • تصویر فرد

  موسی ذکی بخش محمدی‏ - 00/9/8

  سلام خسته نباشید من رشتم مهندسی مکانیکه میتونم برای کنکور ارشد رشته فیزیک کنکور ارشد بدم؟

 • تصویر فرد

  سارا‏ - 00/6/23

  چی میشد رشته فقه و حقوق رو هم در نرم افزارتون داشتین؟ اون فقط یه کدضریب داره. من این موضوع رو در پیج اینستاگرامتون کامنت گذاشتم اما توجهی نشد

 • تصویر فرد

  اسما‏ - 00/6/8

  سلام
  من با رتبه ۲۸ زهکشی میتونم دانشگاه فردوسی قبول شم؟

 • تصویر فرد

  Elnaz Shams‏ - 00/6/3

  سلام وقت بخیر
  ۱)اگر جامعه آماری کمتری توی کنکور شرکت کنن توی رتبه تاثیر مثبت داره؟توی اون حوزه که من بودم توی هر کلاس ۱۶نفره فقط ۷نفر بودن
  ۲)سوالای غلط چجوری میتونیم از حذف شدنشون مطلع بشیم تا الان ک رتبه نیومده؟
  ۳)بااین درصدا میتونم دانشگاه بروجرد قبول بشم؟حدود رتبم ۶۰۰میشه؟
  زبان۵۰
  خاک۴۵
  سیالات۲۰
  طراحی۸
  ریاضی و جامدات0

 • تصویر فرد

  زکیه‏ - 00/5/24

  اصلا رشته ی مارو ندارین
  علوم قران و حدیث

 • تصویر فرد

  ایدین‏ - 00/5/17

  سلام من با این درصدا رتبم چند میشع بی‌زحمت میشع بگین
  جزای عمومی17.70
  جزای اختصاصی16.60
  کیفری:4.5
  معدلم:16.40
  متون فق متون حقوقی سفید

 • تصویر فرد

  علی‏ - 00/5/5

  اگرتستی در کنکور حذف شود نمره ان چگونه محاسبه میشود؟

 • تصویر فرد

  سحر‏ - 00/5/4

  سلام، با درصد های زیر رتبه م حدودی چند میشه؟ و بنظرتون ارشد پرستاری دانشگاهای تهران میارم؟؟؟
  داخلی جراحی ۶۶
  کودکان ۴۶
  مادر نوزاد ۳۵
  بهداشت جامعه ۵۲
  روان ۵۳
  زبان ۹۱

 • تصویر فرد

  سمانه‏ - 00/5/4

  سلام میشه رشته پرستاری روهم وارد bot کنید

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/4

  سلام خدمت شما پرستاری زیرمجموعه وزارت بهداشت هست و تخمین رتبش متفاوته لطفا با موسسه تماس بگیرین برای اطلاعات بیشتر

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/7/7

  سلام با رتبه۴۰۲ در رشته بهداشت کنترل کیفیت موادغذایی کجا قبول میشم

 • تصویر فرد

  نسرین‏ - 99/6/19

  سلام با رتبه ۵۷۰۰دانشگاه لرستان ارشد سازه قبول میشم ؟

 • تصویر فرد

  نسرین‏ - 99/6/18

  سلام با رتبه ۵۷۰۰در سهمیه میتونم دانشگاه لرستان مهندسی سازه قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  سهیلا‏ - 99/6/14

  سلام ببخشید با رتبه ۳۷۳ ارشد دانشگاه روزانه شیراز قبول میشم؟؟

 • تصویر فرد

  سعید‏ - 99/5/28

  سلام.
  مثل سالای قبل تحلیل کنکور ارشد عمران رو نمیگذارید؟؟

 • تصویر فرد

  نون‏ - 99/5/28

  سلام
  تخمین رتبه برای زیرگروه ۳ سلولی ملکولی رتبه ۴۰تا۶۰رو به من داد.
  من احتمالا سهمیه ۵درصد رو هم دارم.
  سهمیه ۵درصد تو همچین رتبه هایی چقدر موثره؟!

 • تصویر فرد

  🙃‏ - 99/5/23

  سلام
  من درصد های هردرس رو به ربات دادم اینترنتم قطع شد بعد دوروز که وارد شدم پرداخت کردم هزینه رو اما وارد ربات که میشدم میزد هیچ هزینه ای دریافت نشد در حالی که از حسابم کسر شده؟؟؟چیکار باید کرد

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/5/23

  اگر به حسابتون برنگشته با شماره موسسه تماس بگیرین دوستان راهنماییتون کنن 

 • تصویر فرد

  مینا ن‏ - 99/5/22

  سلام این که میانگین نفر اول رو ۵۰ درنظر میگیرین غلطه معمولا میانگین نفر اول بین ۵۸ درصد تا ۶۲ متغیر هست و ۵۰ خیلی کمه!

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/3

  این میانگین مثال هست و نفر اول هر سال تو رشته های مختلف میانگینش متفاوته و اینکه رشته به رشته هم متفاوته 

 • تصویر فرد

  ملیکا امیری‏ - 99/5/21

  سلام ربات تخمین رتبه رتبه ی منو بین ۱ تا ۲۰ تخمین زده تو رشته ی مجموعه زیست سلولی و مولکولی. میخوام بدونم چقدر قابل اعتماده با توجه به اینکه کنکور امسال به نظر ساده میرسید؟ ربات که بین ۱ تا ۲۰ تخمین زده، من تو چه رنجی انتظار داشته باشم رتبمو به نظرتون؟؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/5/23

  سلام وقت بخیر 
  نتایجش نهایا ده درصد ممکنه متغیر باشه
  بستگی به سطح سوالا و نتایج داوطلبای امسال داره 

 • تصویر فرد

  مجتبی‏ - 99/5/21

  سلام. لطفا رشته معدن رو هم اضاف کنید...

 • تصویر فرد

  ماریا‏ - 99/5/20

  سلام ببخشید برای ارشد علوم تربیتی با درصد های روانشناسی تربیتی:۶/۶۶ فلسفه:۳۰ فنون تدریس:۵۳/۶۶ رشد :۴۱/۶۶ برنامه ریزی درسی :۱۰ آموزش و پرورش تطبیقی: ۵
  رتبه برای گرایش ها چند میشه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/5/21

  سلام از ربات تخمین رتبه ارشد 3گام استفاده کنید لینکش رو براتون می فرستم 
  https://telegram.me/ArshadTakhminBot

 • تصویر فرد

  Simin‏ - 99/3/29

  سلام. برای استفاده از نرم افزار تخمین رتبه خرید آنلاین رو زدم. هزینه رو هم پرداخت کردم. اما پیغام خطا در پردازش اطلاعات اومده و نمیتونم از ربات استفاده کنم . پول هم از حسابم کسر شده. حالا باید چکار کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/3/31

  سلام خدمت شما درگاه پرداخت مشکلی نداشته احتمالا مشکل از اینترنتتون بوده 
  اگه تا 72 ساعت برنگشت به حسابتون با موسسه تماس بگیرین راهنماییتون کنن

 • تصویر فرد

  الهام احمدبیگی‏ - 98/11/20

  سلام چرا ربات دیگه کار نمیکنه؟ هر چی پیام میذارم کسی هم جواب نمیده

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/11/21

  سلام خدمت شما 
  مشکلتون تو استفاده از ربات تخمین رتبه چی هست؟ کجا پیام گذاشتین؟

 • تصویر فرد

  مسیح‏ - 98/6/7

  سلام.با رتبه 580 سهمیه آزاد عمران،احتمال قبولی تو گرایش مدیریت منابع آب کدوم دانشگاه هست؟

 • تصویر فرد

  مریم هواشم‏ - 98/6/5

  سلام با رتبه 380 بیوتکنولوژی کشاورزی کجا روزانه قبول میشم؟؟

 • تصویر فرد

  نرگس‏ - 98/4/19

  سلام
  برای انتخاب رشته سامانه میگ انتخاب اول و دوم و... چی برنیم یا ن؟

 • تصویر فرد

  دانیال‏ - 98/4/18

  سلام ،با رتبه ۷۴سهمیه ۲۵درصدی دانشگاه تهران ،یا شریف میشه قبول شد؟هر رشته ای

 • تصویر فرد

  behzad‏ - 98/4/18

  سلام خسته نباشید
  رتبه 12 در سهمیه و 170 بدون سهمیه رشته مهندسی معدن گرایش فراوری در دانشگاه باهنر کرمان یا صنعتی اصفهان روزانه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  Shh‏ - 98/4/18

  سلام خسته نباشید
  ببخشید من برای زیرگروه یک سلولی مولکولی رتبم 68 شده و برای زیرگروه دو 84 احتمالش هست ژنتیک تهران یا اصفهان یا شیراز رو قبول شم؟

 • تصویر فرد

  Z‏ - 98/4/16

  سلام
  چرا رشته جغرافيا رو نداره؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/4/17

  سلام وقت بخیر 
  متاسفانه تعداد کارنامه ها برای آنالیز این رشته کم بوده. انشالا در سالهای بعد به لیست اضافه میشه 
  ممنون از توجه شما

 • تصویر فرد

  سارا رسول زاده‏ - 98/4/4

  سلام خسته نباشید
  من تو ربات تخمین رتبه رتبم بین 600 تا 700 شده ، میخواستم ببینم احتمال قبولی در یکی از گرایش های مدیریت منابع آب یا محیط زیست روزانه یکی از دانشگاه های شهر تهران رو دارم؟ چه دانشگاهی؟

 • تصویر فرد

  Re‏ - 98/4/3

  سلام خسته نباشید من تلگرامم کار نمی کنه چجوری میتونم به این ربات تخمین رتبه شما دسترسی داشته باشم؟
  ممنون میشم اگه جواب بدید

 • تصویر فرد

  سالاری‏ - 98/4/3

  سلام با تخمین رتبه مکانیک در گرایش تبدیل انرژی رتبه من بین 1400 تا 1600 شد احتمال قبولی در تهران یا اصفهان وجود دارد یا خیر. سالاری از اهواز

 • تصویر فرد

  احسان‏ - 98/4/1

  با سلام
  مدنی 57
  آیین دادرسی مدنی 40
  تجارت 23
  متون فقه 47
  زبان سفید
  در رشته حقوق خصوصی رتبه ام و محل قبولیم و راهنمایی کنین ممنون میشم

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/4/1

  سلام قت بخیر 
  لطفا از ربات تخمین رتبه استفاده کنید 
  @ArshadTakhminBot

 • تصویر فرد

  پدرام‏ - 98/3/29

  سلام وقتتون بخیر
  امار ۳۲
  تربیتی ۳۲
  رشد ۵۰
  عمومی ۹
  با این درصدا شانس قبولی تو سراسری رشته روانشناسی ترییتی هس ؟ مثلا تبریز و ارومیه

 • تصویر فرد

  زوها‏ - 98/3/28

  سلام چرا رشته طراحي لباس و پارچه رو نداره؟

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 98/3/29

  سلام وقت بخیر 
  ممنون از توجه شما 
  کارنامه های زیادی برای تحلیل نخمین رتبه نداشتیم که با اطلاعات دقیق شمارو همراهی کنیم . 
  بزودی اضافه میکنیم به سامانه .

 • تصویر فرد

  masi‏ - 98/3/28

  سلام ببخشید من با معدل ۱۴.۵۴ دانشگاه دولتی معدل موثرم چند میشه؟

 • تصویر فرد

  علی نامدار‏ - 98/3/25

  من تلگرام ندارم میشه کسی برام با این درصد ها بگه رتبم در گرایش سیستم قدرت و الکترونیک قدرت چند میشه
  مدار 53.33 درصد
  ماشین الکتریکی 65 درصد
  بقیه دروس:0 درصد
  معدل موثر:16.92

  ممنون میشم واقعا کمک کنید

 • تصویر فرد

  رویا‏ - 98/3/5

  سلام وقت بخیر
  من فقط تونستم دورس طراحی،پی وزبان تخصصی و بخونم نمی دونم باچه درصدی از این دروس می تونم رتبه خوبی بیارم؟

 • تصویر فرد

  عبدالقیوم دهقانی‏ - 98/1/15

  سلام چرا رشته ی زبان و ادبیات فارسی نیست قبلا خودم تخمین زدم الان نیست راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  لیلا‏ - 98/1/3

  سلام خسته نباشید ببخشید با حدود چه رتبه ای میشه ارشد صنایع 98 دانشگاه صنعتی شیراز قبول شد؟ ممنون میشم جواب بدین

 • تصویر فرد

  Mhfrn‏ - 97/12/11

  سلام من رشته کارشناسیم و رشته ای ک میخوام کنکور بدم یکی نیس معدل موثر برای من چی میشه؟

 • تصویر فرد

  رعنا بايرامزاده‏ - 97/11/28

  سلام خسته نباشين ميشه بكين برا ارشد رشته مديريت بازركاني دانشكاه تبريز جقد رتبه لازمه

 • تصویر فرد

  محب‏ - 97/9/4

  سلام ما وقت نداريم ك براي ي تخمين رتبه روزي٥نفر را دعوت كنيم

 • تصویر فرد

  خانم حسن زاده‏ - 97/9/5

  سلام وقت شما بخیر 
  آقای آدینه عزیز منظور ما از دعوت کردن 5 نفر از دوستان برای یک بار هست . زمانیکه دوستانتان را دعوت میکنید میتوانید هر چند باری که خواستید از سامانه استفاده کنید .

 • تصویر فرد

  حدیث حدیث‏ - 97/4/14

  سلام ببخشید ،این رباط برای ارشد وزارت بهداشت هم هست؟

 • تصویر فرد

  حلیمه مطلبی نزاد‏ - 97/4/2

  چگونه به سه گام وارد شم.برای تخمین رایگان رتبه

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 97/4/3

  سلام وقت خوش
  تخمین رتبه برای مقطع ارشد در ربات فعال هست
  ArshadtakhminBot@

 • تصویر فرد

  مهرناز‏ - 97/3/31

  سلام . من از نرم افزار استفاده کردم متاسفانه پنجرش بسته شد .الان که می خوام دوباره برم میگه کد ملی قبلا وارد شده . کد رهگیری رو هم ذخیره نکردم . چطور میتونم دوباره وارد شم؟
  با تشکر

 • تصویر فرد

  فاطمهههه‏ - 97/3/21

  سلام وقت بخیر
  با رتبه 507 ارشد حسابداری میشه شبانه بابلسر یا فردوسی قبول شد؟

 • تصویر فرد

  مهدیه‏ - 97/3/21

  چطوری باید ۵ نفر رو به ربات دعوت کرد ؟

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 97/3/16

  سلام من 235نفت ضریب اکتشافات قبول شدم شانسم برای روزانه و شبانه هست

 • تصویر فرد

  نسیم‏ - 97/3/16

  سلام با رتبه ۵۴ رشته بیماریشناسی گیاهی کجا قبول میشم ممنون

 • تصویر فرد

  نفیسه‏ - 97/3/11

  سلام .با رتبه 400 کدضریب 1.ادبیات شانس روزانه هست؟

 • تصویر فرد

  نریمان‏ - 97/3/9

  با سلام
  من رتبه 6000 شد
  با شاگرد اولی رتبم چند میشه
  احتمال قبولی جایی دارم؟

 • تصویر فرد

  رضا مقدم‏ - 97/3/9

  سلام دوستان ارشد سال ۹۷ جوابش اومده رتبم شده ۵۴ احتمال قبولیم برای رشته مهندسی محیط زیست دانشگاه های تهران چقدره؟

 • تصویر فرد

  مقدم‏ - 97/3/6

  سلام با رتبه ١٦٠٠ حقوق تجارت بين الملل ازاد احتمالش هست قبولي ؟!؟!

 • تصویر فرد

  پشتیبان 1 3گام‏ - 97/3/7

  سلام. میتونید از نرم افزار انتخاب رشته ما از تاریخ 9 خرداد  به آدرس final.3gaam.com استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 97/3/6

  سلام..ببخشید این ربات رشته مجموعه معارف نداره درسته؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبان 1 3گام‏ - 97/3/7

  سلام . بله درسته مجموعه معارف ندارد.

 • تصویر فرد

  مبينا‏ - 97/3/6

  با عرض سلام و خسته نباشيد🌺🌺 من تخمين رتبه رو انجام دادم تو رشته روانشناسي عمومي رتبه رو بين ٢٠ تا ٤٠ تخمين زد و توي باليني بين سيصد تا ٣٥٠ . ميخواستم ببينم عمومي شانس قبولي روزانه كدوم دانشگاه هاي تهران رو دارم؟ و اينجه باليني شانسي ندارم؟ و اينكه اين تخمين رتبه دقيقه خيلي؟ من خيلي بهش اميد دارم كه اينطوري شه براي گرايش عمومي... پيشاپيش سپاس از بابت پاسخ گويي شما

 • تصویر فرد

  پشتیبان 1 3گام‏ - 97/3/7

  سلام. میتوانید زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد از نرم افزار انتخاب رشته ما به ادرس final.3gaam.com استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  مصطفی‏ - 97/2/29

  با عرض سلام و خسته نباشید
  ببخشید چقد میشه به تخمین رباتتون اطمینان کرد؟درصد خطاش چقدره؟
  رتبه منو تو مهندسی شیمی بین 300تا 350 تخمین زد،با این رتبه روزانه و شبانه تهران چه گرایشایی و چه دانشگاه هایی قبول میشم؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 97/3/5

  سلام. دقت ربات بسیار بالاست چون در سه مرحله انالیز و به روز رسانی میشه تا بتونیم با توجه به سختی و آسونی آزمون همون سال هم یک تحلیلی رو ارائه بدیم.
  درباره قبولیتون باید بگم که در زمان اعلام نتایج می تونید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام که 5 سال هست داره در این زمینه بهترین خدمات رو ارائه می ده استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  رها‏ - 97/2/25

  سلام
  با رتبه ٧٠٠ گرايش حقوق تجاري و ١٦٠٠ گرايش حقوق تجارت بين الملل در تهران احتمال قبولي هست؟؟

 • تصویر فرد

  آقای افشار‏ - 97/3/5

  سلام. برای روزانه و شبانه شانسی ندارید برای بقیه دوره ها شانس هست.

 • تصویر فرد

  س.علي اكبري‏ - 97/2/17

  با سلام
  برا من تخمين رتبه چهارصد تو گرايش روانشناسي استثنايي زد
  با اين رتبه جايي ميشه قبول شد؟

 • تصویر فرد

  پشتیبان 1 3گام‏ - 97/3/7

  سلام.همزمان با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد میتوانید از نرم افزار انتخاب رشته 3گام به آدرس final.3gaam.com استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  زهره‏ - 97/2/13

  سلام برای قبولی در رشته روانشناسی صنعتی دانشگاه اصفهان روزانه چه رتبه ای باید داشته باشیم؟ لطفا جواب بدید

 • تصویر فرد

  پشتیبان 1 3گام‏ - 97/3/7

  سلام .با اعلام نتایج در تاریخ 9 خرداد از نرم افزار انتخاب رشته 3گام به ادرس final.3gaam.com استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  علی‏ - 97/2/9

  سلام دوستان
  با درصد های ۷۰ مدار
  ماشین و بررسی ۸۶
  در گرایش سیستم چه رتبه ای میارم و کجا ها قبول میشم.ممنون میشم اگه جواب بدید اخه تلگرام از دسترس خارج شده نمیشه از رباته استفاده کرد

 • تصویر فرد

  پشتیبان 1 3گام‏ - 97/3/7

  سلام. در تاریخ 9 خرداد زمانی که نتایج اعلام میشود میتوانید از نرم افزار انتخاب رشته به ادرس final.3gaam.com استفاده کنید تا با توجه به رتبه تون مشخص بشود کدوم دانشگاه میتونید قبول بشوید.

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 97/2/6

  به این میگن کار قشنگ.
  فقط کاش اسپانسر میگرفت رایگان میشد.😁

 • تصویر فرد

  گیتا‏ - 97/2/3

  سلام ببخشید درصد ها رو وارد میکنم معدل هم همینطور همش میگه درصد ها رو از -33.33 تا 100 وارد کنید

 • تصویر فرد

  ح.م‏ - 97/1/7

  سلام من تلگرام ندارم چطور میتونم از ربات تخمین رتبه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  مهدی رحمانی‏ - 96/12/6

  سلام
  برای رشته برنامه ریزی شهی نداره ؟

 • تصویر فرد

  پشتیبان 1 3گام‏ - 97/3/7

  سلام. بله دارد.

 • تصویر فرد

  جواد‏ - 96/6/13

  ايمني صنعتي نيست كه!!! اونم بزاريد

 • تصویر فرد

  مهران‏ - 96/5/22

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما بنده رشته راهنمایی و مشاوره شرکت کردم و رتبم شده ۲۱۰۵ شبانه و ازاد مجاز شدم ایا شانسی برای قبولی دارم؟

 • تصویر فرد

  السا‏ - 96/4/24

  رشته هاي علوم بزشكي ندارين?

 • تصویر فرد

  سعیده‏ - 96/3/19

  با سلام رشته من حسابداری است لطفا به سوال من پاسخ دهید
  با رتبه 915 در گرایش اول و رتبه 671 در گرایش دوم احتمال قبولی شدن شبانه در دانشگاه دولتی وجود دارد؟
  لطفا راهنمایی بفرمایید . با تشکر

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/3/26

  سلام. لطفا از نرم افزار انتخاب رشته استفاده کنید.
  به آدرس: final.3gaam.com

 • تصویر فرد

  Hadis‏ - 96/3/11

  من رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی ام‌.رتبه مو بین ۴۰ تا ۶۰ داد
  اگه کنکور امسال رشته ی ما نسبت به پارسال راحت بوده باشه،چقد میتونم روی درست بودن این رتبه شک کنم؟

 • تصویر فرد

  زهره رضوانی‏ - 96/3/9

  سلام من دانشجوی زبان انگلیسی گرایش مترجمی هستم ولی واسه تخمین رتبه فقط رتبه ی گرایش آموزش و ادبیات انگلیسیو میده لطفا راهنمایی کنید.

 • تصویر فرد

  امید اقدسی‏ - 96/3/2

  البته لازم هست برای اینکه انصاف رعایت بشه در رشته برق گرایش قدرت ضرایب عوض شده و یک درس حذف ولی باید اینو قبلش اطلاع میدادن وکارشون خیلی زشت هست

 • تصویر فرد

  سحر‏ - 96/3/1

  سلام.چرا واسه مجموعه ایمنی صنعتی ندارههه.گناه داریم ما.لطفا اضافه کنین.استرس دارم.حداقل ببینم تقریبی رتبه ام چند میشه.
  منتظرما.لطفااااا

 • تصویر فرد

  علی رحیمی‏ - 96/2/25

  خوب

 • تصویر فرد

  Z,,z‏ - 96/2/21

  سلام تخمین رتبه زدم با ربات رتبه م 517شد با سهمیه ایثارگری اگه لحاظ بشه تا چه حدودی رتبه کمتر میشه ایا روزانه رشته روابط بین الملل دانشگاههای درجه ۲و ۳قبول میشم؟؟

 • تصویر فرد

  رهامحمدی‏ - 96/2/18

  سلام معدل 16.40دانشگاه پیام نوررشته حسابداری معدل موثرآن چندمی شود

 • تصویر فرد

  فاطمی‏ - 96/2/16

  بی نظیر، بی همتا، یه دونه.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/16

  موفق باشید.

 • تصویر فرد

  احسانی‏ - 96/2/16

  ربات تلگرامی ایده جالبی بود. فقط حیف که رشته منو ساپورت نمی کرد.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/16

  بله تعداد رشته های محدودی رو ساپورت می کنه.

 • تصویر فرد

  ESHAGH‏ - 96/2/16

  این سامانه با این که امکان تخمین تربه رایگان هم داره ولی دقتش خیلی خفنه. من درصدای پارسال دوستمو زدم تو 7 تا گرایش عینا درست تخمین زد. خداییش مدرسان شریف واسه یه همچسن تخمینی دار 15 تومن می گیره. اون وقت من رایگان کارمو راه انداختم. دست مریزاد.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/16

  موفق باشید

 • تصویر فرد

  سپیده نهایی‏ - 96/2/16

  واقعا جالب بود. من ارشد مدیریت شرکت کردم. برای همه گرایشها رتبه مو تخمین زد و خداییش منطقی هم بود. خدا کنه همینهایی که تخمین زد در آد. از خوشحالی بال در میارم.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/16

  امیدواریم بهترین نتیجه رو به دست بیارید.

 • تصویر فرد

  مصطفی‏ - 96/2/16

  از نظر سهولت استفاده فوق العاده بود. دمشون گرم.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/16

  موفق باشید.

 • تصویر فرد

  غزال‏ - 96/2/16

  این سامانه شماره تلفن می گیره چرا؟؟؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/16

  به خاطر تفکیک انبوه کاربران از همدیگه. چون اگه مشکلی پیش بیاد وسط کار، برای این که بتونن شما رو تو داده های زیاد پیدا کنند با شماره تلفنتون سرچ میشید.

 • تصویر فرد

  جواد علمایی‏ - 96/2/16

  من هم از این سامانه استفاده کردم. دو تا خوبی داشت این سامانه: اول اینکه رتبه تخمینیش با رتبه تخمین مدرسان شریف کاملا منطبقه و با کارنامه های پارسال همخوانی داره و دوم این که هم امکان تخمین رتبه رایگان داره و هم پولی. مدرسان شریف واسه سه بار تخمین رتبه 15000 تومن می گیره ولی این سامانه با 5000 تومن و با همون دقت 5 بار تخمین رتبه بهت میده. تو حالت رایگان هم هر قدر تعداد کسایی که بهش دعوت می کنی بیشتر باشه تخمین رتبه بیشتری می ده. توصیه می کنم ازش حتما استفاده بشه. ممنون از اطلاع رسانی شما. مثل همیشه بهترینید.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/16

  ممنون از اعلام نظرتون.

 • تصویر فرد

  محمد-علوم سیاسی‏ - 96/2/16

  با سلام، من از این سامانه استفاده کردم.تجربه من از این سامانه این هست در کدرشته ای که شما ازمون اون رو برگزار کردی نتایجی که بهتون میده تا حدود زیادی درست هست اما شاید در گرایش های دیگر که احتمالا سوالاتش رو پاسخ ندادید رتبه رو چندان واقعی نشان ندهد.بهرحال با توجه به اینکه هرکسی علاقمند هست رتبه خودش رو در گرایش مورد نظر ببینه بنظرم میزان دقت نظرش بالا هست.و این رو بگم که من برای سنجش میزان درستی این سامانه علاوه بر استفاده از درصدهای خودم این بوده که درصدهای بچه های پارسال رو به سامانه دادم و دقیقا حدود رتبه رو منطبق با رتبه اصلی داوطلب نشون داد.بهرحال سپاس از معرفی این سامانه تخمین رتبه.

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/16

  سپاس از نظر جامع و کامل شما

 • تصویر فرد

  علی‏ - 96/2/15

  سلام با رتبه ۲۰۰۰ میشه روزانه آلی کرمان قبول شد لطفا خودتون جواب بدید تشکر

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/16

  سلام. در این زمینه باید مشاور تخصصی گروه شیمی جواب بدن. لطفا سوالتون رو در اتاق فکر گروه شیمی مطرح بفرمایید.

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 96/2/15

  سلام.توي سامانه بايد معدل موثر روبزنيم يا فقط معدل کارشناسي؟

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/2/16

  سلام دوست عزیز فقط معدل کارشناسی

 • تصویر فرد

  محبوبه زارعی‏ - 96/2/15

  چرا من استارت ک میزنم هیچی نمیگه؟

 • تصویر فرد

  خانم پور واحدی‏ - 96/2/16

  دوست عزیز ربات باید برای پنج نفر نشر بدید

 • تصویر فرد

  احسان‏ - 96/2/15

  سلام
  میشه بگین چه طوری کار میکنه
  من درصد های آزمون چند روز پیش ارشد رو در آوردم میخوام ببینم چه رتبه ای رو تخمین میزنه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/16

  سلام. وارد آدرسی که دادیم بشید و خود سامانه مرحله به مرحله درصداتونو می پرسه ازتون و در نهایت تخمین رو انجام میده.

 • تصویر فرد

  Hoda D‏ - 96/2/14

  سلام خسته نباشید من درصدهام رو اشتباه وارد کردم دیگه سامانه جواب نمیده چکار کنم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/16

  سلام. با پشتیبانی خود سامانه مطرح کنید مشکل رو.

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 96/2/14


  سلام.استارت سامانه رو زدم اما هبچ جيزي فعال نميشه و نمبتونم ادامه بدم.ميشه لطف کنيد بکين بادرصداي
  زبر جه رتبه اي ميارم؟
  زبان :صفر
  مالي:۶۴
  صنعتي:۴۵
  حسابرسي۵۵
  رياضي امار:٢٣
  معذل موثر١٨٠٩۵
  يک دنيا منون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/16

  سلام. احتمالا به خاطر ترافیک بسیار بالای سامانه بوده. مجدد تست بفرمایید و از پشتیبانی خود سامانه پیگیری کنید.

 • تصویر فرد

  مائده‏ - 96/2/14

  با این آزمونی که تو برق داده بودند، تخمین رتبه ارشد چجوری محاسبه میشه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/14

  سامانه متعلق به موسسه 3گام نیست ولی برای اطلاع بیشتر باید به اطلاعتون برسونیم که ملاک رتبه برای سنجش تراز شماست و تراز براساس رتبه یک تعیین میشه و میانگینی درصد دروسی که شما زدید به اضافه معدل کارشناسیتون. اگر آزمون تغییرات عجیبی داشته و خیلی سخت و یا خیلی آیون شده میانگین نفر اول هم تغییر می کنه و ترازها افت و یا افزایش پیدا می کنه.

 • تصویر فرد

  فیاض‏ - 96/2/14

  تشکر بابت تخمین رتبه ارشد

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/14

  موفق باشید.

 • تصویر فرد

  رسول‏ - 96/2/14

  این که مجاز میشیم یا نه رو هم بهمون میگه؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/14

  فکر کنم فقط رتبه رو با توجه به درصداتون تخمین می زنه

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 96/2/14

  تخمین رتبه باحالی بود تو ارشد. ایده خیلی خخوشگلی کار کرده بودند

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/14

  موفق باشید. به دوستان طراحش باید تبریک گفت.

 • تصویر فرد

  مهندس‏ - 96/2/14

  تخمین رتبه ارشد رو براساس آزمون چه سالی می زنید؟ امسال یا پارسال؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/14

  سامانه متعلق به موسسه نیست ولی قاعدتا هر نوع تخمینی در هر جایی که باشه براساس داده های سال گذشته است.

 • تصویر فرد

  نسیبه‏ - 96/2/14

  برای تخمین رتبه ارشد ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/14

  موفق باشید.

 • تصویر فرد

  saba‏ - 96/2/14

  من از سامانهتخمین رتبه ارشد استفاده کردم. تو رشته عمران رتبه مو بین 1100 تا 1200 تخمین زد. کجاها قوبل میشم؟ روزانه تهرانو میارم؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/14

  در زمان انتخاب رشته و بعد از اومدن کارنامه اصلی می تونید از مشاوره های انتخاب رشته استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  فاتحی‏ - 96/2/14

  ملاک برای تخمین رتبه ارشد چی هست؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/14

  داده های سال گذشته و چون میانگین نفر اول تعیین کننده تراز نهایی خواهد بود بنابراین بالاتر یا پاین تر رفتم میانگین نفر اول در هر سال تخمین رتبه رو تحت الشعاع قرار می ده.

 • تصویر فرد

  مسیح‏ - 96/2/14

  سامانه جالب و باحالی بود

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 96/2/14

  موفق باشید.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading