دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98

سه شنبه ۹ مرداد تعداد بازدید 4777 دفعه

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 در گروه های علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی  منتشر شد.لینک دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 در این صفحه قرار داده شده است.

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98در گروه های علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان های خارجی  منتشر شد.

به گزارش مهر، کنکور سراسری 98 در گروه های آزمایشی علوم انسانی، علوم ریاضی و فنی، هنر، علوم تجربی و زبان های خارجی به ترتیب در صبح و بعدازظهر روزهای پنجشنبه و جمعه 13 و 14 تیرماه ۹8 در ۳۷۵ شهرستان و ۴۷۹ حوزه امتحانی و ۲۲ کشور خارجی و ۲۵ حوزه امتحانی خارج از کشور با حضور یک میلیون و ۱19 هزار و 15 نفر برگزار شد.

 تعداد 101 هزار نفر در جلسه آزمون غایب بودند و همه شرکت کنندگان در کنکور مجاز به انتخاب رشته شدند.

انتخاب رشته از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش در روزهای ۱۵ تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ صورت می گیرد.

نتایج نهایی کنکور 98 نیمه دوم شهریور ماه ۹8 اعلام می شود.

کارنامه نهایی آزمون سراسری سال ۱۳۹8 نیمه دوم شهریور ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

کلیه داوطلبان باید قبل از شروع انتخاب رشته، دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را دانلود نمایند. سه بخش در دفترچه انتخاب رشته  گروه های آزمایشی علوم انسانی، علوم ریاضی و فنی، هنر، علوم تجربی و زبان های خارجی وجود دارد:

  1. توضیحاتی در مورد فرآیند انتخاب رشته و کارنامه اولیه 
  2. رشته محل های انتخاب رشته
  3. توضیحات و آدرس دانشگاه ها 
داوطلبان می توانند جهت دریافت دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98 با توجه به گروه آزمایشی بر روی لینک های زیر کلیک نمایند.

لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98، پس از انتشار در سایت سنجش در این قسمت قرار داده می شود

دانلود دفترچه انتخاب رشته  ریاضی 98

دانلود دفترچه انتخاب رشته  انسانی 98

دانلود دفترچه انتخاب رشته  تجربی 98

دانلود دفترچه انتخاب رشته هنر 98

دانلود دفترچه انتخاب رشته زبان 98

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98- دفترچه ریاضی

برای دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ریاضی 98 میتوانید از لینک زیر استفاده کنید. همچنین می توانید از مطلب انتخاب رشته ریاضی، برای انتخاب رشته درست و گرفتن پاسخ سوالات خود  در مورد انتخاب رشته ریاضی استفاده کنید. بعد از مطالعه دفترچه ی انتخاب رشته کنکور سراسری  ریاضی 98، می توانید از طریق نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری  ریاضی 98، شانس قبولی خود ر کنکورسراسری ریاضی امسال و آخرین رتبه های قبولی کنکور سراسری سال گذشته را بررسی کنید همچنین از طریق نرم افزار انتخاب رشته می توانید چیدمان صحیح و منطقی برای افزایش شانس قبولی در انتخاب رشته کنکورسراسری ریاضی داشته باشید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد ریاضی 98

انتخاب رشته ریاضی

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98- دفترچه انسانی

برای دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری انسانی 98 میتوانید از لینک زیر استفاده کنید. همچنین می توانید از مطلب انتخاب رشته انسانی، برای انتخاب رشته درست و گرفتن پاسخ سوالات خود  در مورد انتخاب رشته انسانی استفاده کنید. بعد از مطالعه دفترچه ی انتخاب رشته کنکور سراسری  انسانی 98، می توانید از طریق نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری انسانی 98، شانس قبولی خود در کنکورسراسری امسال و آخرین رتبه های قبولی کنکور سراسری سال گذشته را بررسی کنید همچنین از طریق نرم افزار انتخاب رشته می توانید چیدمان صحیح و منطقی برای افزایش شانس قبولی در انتخاب رشته کنکورسراسری انسانی داشته باشید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد انسانی 98

 انتخاب رشته انسانی

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98- دفترچه تجربی 

برای دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری تجربی 98 میتوانید از لینک زیر استفاده کنید. همچنین می توانید از مطلب انتخاب رشته تجربی، برای انتخاب رشته درست و گرفتن پاسخ سوالات خود در مورد انتخاب رشته تجربی  استفاده کنید. بعد از مطالعه دفترچه ی انتخاب رشته کنکور سراسری  تجربی 98، می توانید از طریق نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری تجربی 98، شانس قبولی خود در کنکورسراسری تجربی امسال و آخرین رتبه های قبولی کنکور سراسری سال گذشته را بررسی کنید همچنین از طریق نرم افزار انتخاب رشته می توانید چیدمان صحیح و منطقی برای افزایش شانس قبولی در انتخاب رشته کنکورسراسری تجربی  داشته باشید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد تجربی 98

انتخاب رشته تجربی

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98- دفترچه زبان های خارجی 

برای دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری زبان های خارجی 98 میتوانید از لینک زیر استفاده کنید. همچنین می توانید از مطلب انتخاب رشته زبان، برای انتخاب رشته درست و گرفتن پاسخ سوالات خود در مورد انتخاب رشته زبان استفاده کنید .بعد از مطالعه دفترچه ی انتخاب رشته کنکور سراسری تجربی 98، می توانید از طریق نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری زبان 98، شانس قبولی خود در کنکورسراسری  زبان امسال و آخرین رتبه های قبولی کنکور سراسری سال گذشته را بررسی کنید همچنین از طریق نرم افزار انتخاب رشته می توانید چیدمان صحیح و منطقی برای افزایش شانس قبولی در انتخاب رشته کنکورسراسری زبان داشته باشید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد زبان 98

انتخاب رشته زبان

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 98- دفترچه هنر

برای دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری هنر 98 میتوانید از لینک زیر استفاده کنید. همچنین می توانید از مطلب انتخاب رشته هنر، برای انتخاب رشته درست و گرفتن پاسخ سوالات خود در مورد انتخاب رشته هنر استفاده کنید. بعد از مطالعه دفترچه ی انتخاب رشته کنکور سراسری  هنر 98، می توانید از طریق نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری هنر 98، شانس قبولی خود در کنکورسراسری هنر امسال و آخرین رتبه های قبولی کنکور سراسری سال گذشته را بررسی کنید همچنین از طریق نرم افزار انتخاب رشته می توانید چیدمان صحیح و منطقی برای افزایش شانس قبولی در انتخاب رشته کنکورسراسری هنر داشته باشید.

دانلود دفترچه انتخاب رشته ارشد هنر 98

انتخاب رشته هنر

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 98

برای این که خیالتان از بابت انتخاب رشته کنکور سراسری 98 راحت شود و در اولویت بندی ها اشتباه نکنید باید دو نکته را در نظر داشته باشید:

1- باید بدانید که آخرین رتبه قبولی رشته های مختلف چند است.البته باید در نظر داشته باشید که باید از آخرین رتبه قبولی نسبت به دانشگاه باخبر باشید. مثلا اخرین رتبه قبولی رشته مورد نظرتون در دانشگاه دانشگاه تهران و ...

2- برای اولویت بندی بهتر سعی کنید با توجه به رتبه خود بدین ترتیب عمل کنید. ابتدا رویایی ترین و بهترین انتخابهای خود را در فرم انتخاب رشته سنجش وارد کنید. می توان گفت که بهتر است از 150 انتخاب، حداقل 30 انتخاب، انتخابهای رویایی باشد که شما حتی شانس قبولی و شانس قبولی شما در آنها کم احتمال است و شامل رشته هایی با کیفیت و در دانشگاههایی خوب می باشند. سعی کنید 50 انتخاب بعدی خود را انتخابهای خوشبینانه بچینید. انتخاب هایی که اگر خوش شانس باشید در آنها قبول می شوید و 50 انتخاب بعدی خود را انتخابهایی با احتمال بالا و قوی قرار دهید. 20 انتخاب آخر مخصوص انتخابهایی است که صد در صد در آنها قبول هستید که می تواند شامل انتخاب رشته های صرفا با سوابق تحصیلی نیز می باشد.

برای اطلاع از این که در هر رشته و دانشگاهی چقدر شانس و احتمل قبولی دارید می توانید از نرم افزار فوق پیشرفته انتخاب رشته 3گام استفاده کنید.

نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری 98

اسامی نفرات برتر کنکور سراسری 98 

 اسامی نفرات برتر کنکور سراسری سال ۹۷ در گروه های آزمایشی علوم انسانی، علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی، زبان و هنر اعلام شد.

نرم افزار انتخاب رشته  کنکور سراسری 3گام مشخص می کند که در کدام رشته ها و در چه دانشگاه هایی احتمال قبولی دارید و این احتمال چند درصد است و در نهایت بر اساس احتمالات قبولی و اولویت هایی که شما مشخص می کنید، چیدمان رشته ها را انجام می دهد.

ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی

 

اسامی نفرات برتر کنکور سراسری 98 در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

نفر اول: علیرضا سخایی راد از اهواز

نفر دوم: محمد صادق مجیدی یزدی  از تهران

نفر سوم: دانا افاضلی از تهران 

نفر چهارم: آریا جلالی از لاهیجان

نفر پنجم: علی عباسی از شهر کرد

نفر ششم: سیدارشان دلیلی از ساری

نفر هفتم: پارسا امینی از مشهد

نفر هشتم: فاطمه جعفری از تهران 

نفر نهم:مهران منتظر تفت 

نفر دهم: محمد مهدی ابوترابی از تهران 

اسامی نفرات برتر کنکور سراسری 98 در گروه آزمایشی علوم تجربی

نفر اول: ایزدمهر احمدی نژاد از تهران 

نفر دوم: محسن راستکار از تبریز

نفر سوم:فرهنگ امیری از شیراز

نفر چهارم: رسا ظفری از تبریز

نفر پنجم: محمدرضا ارشدی صوفیانی از تبریز 

نفر ششم: امیر رضا بسکابادی از مشهد

نفر هفتم: گلسا مصباحی از شیراز 

نفر هشتم: ریحانه فرخی ملکی رشت

نفر نهم:سیاوش کیانپور اهواز

نفر دهم مشترک: امیرحسام زارع از بیرجند و سید مهدی زارع زاده ابرقویی از ابرکوه

اسامی نفرات برتر کنکور سراسری 98 در گروه آزمایشی علوم انسانی

نفر اول: فاطمه شبخیز از لار 

نفر دوم: مریم اسماعیلی از تهران 

نفر سوم:امین ایمانپور از تبریز 

نفر چهارم: سیذه آمنه موسوی لقمانی از بهار 

نفر پنجم: علی حاجیان از لار 

نفر ششم: فاطمه رستموندی از تهران 

نفر هفتم: محمد عرفان هوشیاری از تهران 

نفر هشتم: آتنا طاهری از تهران 

نفر نهم: محمد حسین سه دهی از تهران 

نفر دهم: ملیکا دادخواه تیرانی از اصفهان

اسامی نفرات برتر کنکور سراسری 98 در گروه آزمایشی کنکور هنر

نفر اول: سارا سادات کریمی از تهران 

نفر دوم: صبا محمدی مفرح از تهران 

نفر سوم: پریا سینائیان از تهران 

نفر چهارم:مرجان حاتمی ورزنه از تهران 

نفر پنجم:پارسا رحمان مشهدی از تهران 

اسامی نفرات برتر کنکور سراسری 98 در گروه آزمایشی زبان های خارجی 

نفر اول: صالح شاملو احمدی از تهران 

نفر دوم: امیرشایان چادگانی پور از اصفهان

نفر سوم: شهریار رجائی فیروزابادی از تهران

نفر چهارم: پریناز باستانی از تهران 

نفر پنجم: کسری محمدی از تهران 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد