تحلیل کنکور تجربی دی ماه 1401

 

 

سوالات کنکورهای پیشین می تواند راهنمای خوبی جهت آماده شدن برای کنکور آینده شما باشد. با این کار شما می توانید از سبک سوالات کنکور مطلع شده و در فرصت باقی مانده روی آن ها تسلط پیدا کنید. معمولا درصدی از سوالات کنکور با سبکی مشابه سال های قبل طراحی می شود. البته به این معنا نیست که سوالات عینا تکرار شوند؛ اما تا حدود زیادی کمک کننده هستند.

کنکور از دو جز موازی مطالعه و برنامه ریزی تشکیل شده است. شما می توانید برای داشتن برنامه ریزی منظم و دقیق با مشاوران تخصصی موسسه 3گام، ارتباط برقرار کنید و با توجه به شرایط خودتان برنامه ریزی دقیقی داشته باشید.

برای آنکه شما از نحوه طراحی سوال در جدیدترین کنکور برگزار شده به خوبی مطلع شوید می توانید این مقاله را با دقت مطالعه کنید.

 

تحلیل فیزیک کنکور تجربی دی ماه 1401

 

اگر می خواهید در کنکور موفق شوید و در صورتیکه شما نیز رویای روپوش سفید در سر دارید، باید قبل از هرچیزی با مسیری که پیش رو دارید آشنا شوید. بودجه بندی سوالات در کنکور و بررسی سوالات کنکورهای اخیر یکی از کارهای مهمی هست که باید در اولویت برنامه ریزی خود قرار دهید. در ادامه با تحلیل کنکور تجربی دی ماه با ما همراه باشید.

درس فیزیک دارای ضریب ۷ در کنکور تجربی هست. در نظام جدید دروسی که از این درس حائز اهمیت می شوند می توان به نوسان و امواج، جریان الکتریکی، ویژگی های فیزیک مواد و الکتریسیته ساکن اشاره کرد.

نکته اول آن است که تعداد سوالات این درس در کنکور دی ماه تغییری نداشته و ۳۰ سوال بوده است که ۶ سوال آن به پایه دهم برابر با ۲۰ درصد سوالات، ۹ سوال پایه یازدهم (۳۰ درصد) و ۱۵ سوال پایه دوازدهم (۵۰ درصد) اختصاص دارد. در این میان تعداد سوالاتی که از فیزیک دهم طرح شد، ثابت مانده، از سوالات پایه یازدهم، یک سوال کم شده و به سوالات پایه دوازدهم، یک سوال اضافه شده است. در این کنکور شاهد کم رنگ شدن اهمیت کتاب و تمرین های کتاب درسی نسبت به کنکور تیر ماه بوده ایم. به طور کل کاهش ضریب سختی سوالات این درس، در کنکور تجربی دی ماه ۱۴۰۱ مشاهده شده است. 

سوالات نیمه اول آزمون سطح دشواری بالاتری نسبت به نیمه دوم داشتند که این امر موجب خستگی و آشفتگی داوطلب در ادامه حل سوالات این درس می شود.

در ادامه میزان سوال های طرح شده از هر فصل و ضریب سختی آن ها را آورده ایم. 

 

 

میزان سختی

تعداد سوالات در کنکور دی ماه ۱۴۰۱

تعداد سوالات در کنکور تیرماه ۱۴۰۱

فصل

متوسط و سخت

۴

۴ 

حرکت بر خط راست

متوسط

۳

۳

دینامیک

آسان

۵

۴

نوسان و موج

سخت

۳

۳

آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای 

متوسط

۳

۴

الکتریسیته ساکن

سخت

۳

۴

جریان الکتریکی

آسان

۳

۲

مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

متوسط

صفر 

۱

فیزیک و اندازه گیری

متوسط

۲

۲

کار و انرژی و توان

متوسط

۲

۱

ویژگی های فیزیکی مواد

متوسط

۲

۲

دما و گرما

 

 

 

تحلیل شیمی کنکور تجربی دی ماه 1401

 

در کنکور تجربی دی ماه ۱۴۰۱ ما شاهد سوالاتی بودیم که در آن ها برای زمان بر کردن حل سوالات از تکنیک هایی خاصی استفاده شده بود. سوالات این درس از چهارچوب کتاب درسی طراحی شد. به طور کلی می توان گفت سوالات مفهومی، وقت گیر و ترکیبی بودند و مجموعه این عوامل موجب افزایش سختی این درس نسبت به کنکور تیرماه شده است. یکی از مواردی که سطح سختی شیمی را در این کنکور بالا برده است می توان به سوالات شمارشی اشاره کرد که ۱۴ مورد بود؛ اما نکته قابل توجه این است که تعداد این سبک سوالات نسبت به کنکور تیرماه کاهش یافته است. حل کردن این سوالات نیازمند تسلط کامل داوطلب بر کتاب درسی است. 

نکته دیگری که در این کنکور شاهد آن بودیم این است که برخلاف کنکور سال های گذشته ترتیب سوالات پایه دهم، یازدهم و دوازدهم رعایت نشده است. برخلاف کنکور تیرماه ۱۴۰۱، سهم سوالات شیمی دوازدهم بیشتر از دهم و یازدهم بود این در حالی است که شمار سوالات شیمی یازدهم به نسبت کنکور گذشته کاهش یافته بود. 

حال برای اینکه بتوانید دید جامع تری از تمام موارد بالا بدست بیارید در جداولی که در ادامه خواهید دید این درس را از ابعاد متفاوتی تقسیم بندی کرده ایم.

 

سهم سوالات

پایه درسی 

۱۱ سوال

پایه دهم

 ۱۰ سوال

پایه یازدهم

۱۴ سوال

پایه دوازدهم

 

حال که تعداد سوالات طراحی شده از هر پایه را دریافتیم وقت آن رسیده است که سهم هر فصل را در این آزمون بررسی کنیم. 

 

سهم سوالات

فصل

۵ سوال

کیهان زادگاه الفبای هستی

۳ سوال

ردپای گازها در زندگی

۳ سوال

آب آهنگ زندگی

۴ سوال

قدر هدیای زمینی را بدانیم

۶سوال

در پی غذای سالم

۲ سوال

پوشاک نیازی پایان ناپذیر

۴ سوال

مولکول ها در خدمت تندرستی 

۳ سوال

آسایش و رفاه در سایه شیمی

۲ سوال

شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

۳ سوال

شیمی راهی به سوی آینده ای روشن تر

 

 

همچنین جهت سهولت بیشتر سبک سوالات طراحی شده در این کنکور را در جدول زیر آورده ایم.

 

 ۱۲ سوال

سوالات محاسباتی

۱۶ سوال

سوالات مفهومی

۶ سوال

سوالات حفظی

 

 

تحلیل ریاضی کنکور تجربی دی ماه 1401

 

نکته قابل توجهی که این درس را در کنکور تجربی دی ماه از کنکور تیرماه متمایز می کند این است که در کنکور دی ماه سوالات تیپ تکراری نداشته اند که این می تواند کار را برای داوطلب سخت تر کند. این امر موجب افزایش ضریب سختی این درس نسبت به قبل شده است.

نکته دیگری که حائز اهمیت است، تغییر بودجه بندی درس ها هست به طوری که درس مجموعه، الگو و دنباله در کنکورهای اخیر یا سوالی را شامل نمی شده است یا تنها یک سوال از آن طراحی می شد؛ اما در کنکور دی ماه از این درس در مجموع ۳ سوال آورده شد.

بیشتر تمرکز سوالات بر پایه یازدهم بود و از نیمه دوم پایه دوازدهم سوالات کمتری طراحی شد.

در ادامه درس ها را به تفکیک تعداد سوالات طراحی شده و ضریب سختی برایتان در جدولی گرد هم آورده ایم.

 

 ۱۰ سوال

پایه دهم

 ۱۱ سوال

پایه یازدهم

 ۹ سوال

پایه دوازدهم

 

ضریب سختی

سهم سوالات

فصل

متوسط

۳ سوال

مجموعه، الگو و دنباله

ساده

۱ سوال

توان و عبارت های گویا

سخت

۴ سوال

معادله و نامعادله

متوسط

۴ سوال

هندسه و مقاطع مخروطی

ساده

۴ سوال

تابع

ساده

۴ سوال

مثلثات 

ساده

۱ سوال

توابع نمایی و لگاریتم

سخت

۳ سوال

حد و پیوستگی

سخت

۲ سوال

مشتق و کاربرد مشتق

صفر

شمارش بدون شمردن

متوسط

۳ سوال

احتمال

سخت

۱ سوال

آمار 

 

 

تحلیل زمین شناسی کنکور تجربی دی ماه 1401

 

اولین وجه تمایز با کنکورهای اخیر، کاهش تعداد سوالات این درس بوده به طوری که در دی ماه، درس زمین شناسی تنها ۱۵ سوال را به خود اختصاص داده است.

بیش از نیمی از سوالات حفظی و مطابق با متن کتاب درسی بوده است. پس اگر داوطلب بر متن کتاب تسلط کافی داشت به راحتی می توانست درصد معقولی در این درس کسب کند.

در مجموع از ۱۵ سوال مربوط به درس زمین شناسی، ۵ سوال به صورت مفهومی و ۱ سوال محاسباتی و ۲ سوال همراه با شکل طراحی شد.

 

سهم سوالات

فصل

۳ سوال

آفرینش کیهان و تکوین زمین

۳ سوال

منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه

۲ سوال

منابع آب و خاک

۲ سوال

زمین شناسی و سازه های مهندسی

۲ سوال

زمین شناسی و سلامت

۲ سوال

پویایی زمین

۱ سوال

زمین شناسی ایران

 

 

تحلیل زیست شناسی کنکور تجربی دی ماه 1401

 

از تغییرات چشمگیر این آزمون، می توان به پیچیده شدن حل سوالات محاسباتی اشاره کرد.

نکات استخراج شده از اشکال کتاب نسبت به کنکورهای اخیر افزایش داشته است. حدودا ۲۰ سوال از اشکال کتاب درسی طراحی شد که تاکید بیشتر برای روی کتاب درسی را نشان می دهد.

از میان ۴۵ سوال این درس، ۱۱ سوال چند موردی و ۹ سوال جای خالی دیده می شود. 

پایه دوازدهم در میان سه پایه سهم سوالات بیشتری را به خود اختصاص داده است و این درحالی است که از نیمه دوم دوازدهم نیز سوالات بیشتری نسبت به نیمه اول طراحی شد.

درکل می توان این کنکور را نسبت به کنکور تیرماه مفهومی تر و بیشتر بر پایه کتاب درسی دانست.

در ادامه تعداد سوالات طراحی شده از هر فصل و هر پایه را آورده ایم.

 

سهم سوالات

پایه

۷ سوال

پایه دهم

۱۳ سوال

پایه یازدهم

۲۰ سوال

پایه دوازدهم

۵ سوال

ترکیبی

 

درصد سوالات مبحثی:

 

درصد 

مبحث

۴۰ درصد 

بدن انسان 

۱۶ درصد

فصل ۱-۴ دوازدهم

۱۵ درصد

گیاهی 

۹ درصد

جانوری 

۹ درصد

فصل ۵-۶ دوازدهم

۱۱ درصد

سایر موضوعات

 

 

جمع بندی تحلیل کنکور تجربی دی ماه 1401

در بخش هایی آسان تر و جاهایی هم سخت تر از کنکورهای اخیر به نظر می رسید. اما چیزی که مهم هست، درسی که شما از این کنکور یاد می گیرید، نکاتی که از این کنکور استخراج می کنید و آن تاثیری که در ادامه روند درسی شما تا کنکور تیرماه می گذارد. راه پر فراز و نشیبی در انتظار است. ساعت ها مطالعه و شب بیداری، صبر و بردباری را می طلبد. ما در موسسه ۳گام آماده آن هستیم که در این مسیر پر از چالش شما عزیزان را همراهی کنیم چرا که شما می توانید با داشتن یک برنامه ریزی منظم و دقیق در این مسیر به سرعت پیشرفت کنید و درس ها را با درک بهتری مطالعه کنید. مشاوران تخصصی موسسه 3گام با توجه به شرایط شما می توانند دقیق ترین برنامه ریزی ها را برای شما انجام دهند.