برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
18 جامعه شناسی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
38 جامعه شناسی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
19 پژوهش علوم اجتماعی روزانه - دانشگاه تهران
383 پژوهش علوم اجتماعی روزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
31 مطالعات فرهنگی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
35 مطالعات فرهنگی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
40 مطالعات فرهنگی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
77 مطالعات فرهنگی نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
806 مطالعات فرهنگی مجازی دولتی - دانشگاه کاشان
91 مطالعات جوانان و اوقات فراغت - مطالعات جوانان روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

جدول نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
22 جامعه شناسی  - جامعه شناسی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
408 جامعه شناسی  - جامعه شناسی روزانه - دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان
27 جامعه شناسی  - جامعه شناسی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
53 پژوهش علوم اجتماعی  - پژوهش علوم اجتماعی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
15 پژوهش علوم اجتماعی  - پژوهش علوم اجتماعی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
402 پژوهش علوم اجتماعی  - پژوهش علوم اجتماعی روزانه - دانشگاه هرمزگان - بندر عباس
51 پژوهش علوم اجتماعی  - پژوهش علوم اجتماعی نوبت دوم - دانشگاه تهران
1593 مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب  - مطالعات فرهنگی مجازی - دانشگاه کاشان
39 مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب  - مطالعات فرهنگی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
51 مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب  - مطالعات فرهنگی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1826 مطالعات فرهنگی و گرایشهای هم ضریب  - مطالعات فرهنگی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1037 مطالعات جوانان و اوقات فراغت  - مطالعات اوقات فراغت گرایش برنامه ریزی فضایی نوبت دوم - دانشگاه مازندران - بابلسر
25 برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی  - توسعه محلی گرایش شهری روزانه - دانشگاه تهران
49 برنامه ریزی توسعه منطقه ای و گردشگری مذهبی  - توسعه محلی گرایش شهری روزانه - دانشگاه تهران
640 فلسفه علوم اجتماعی  - فلسفه علوم اجتماعی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم