برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مجموعه علوم زمین 1400 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد علوم زمین 1400

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد مجموعه علوم زمین هم نشان می دهد که نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد علوم زمین، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد علوم زمین بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد علوم زمین را برای شما قرار داده ایم.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تأثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد علوم زمین، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می ­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد علوم زمین  به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

 

سختی و آسانی کنکور

هر سال کنکور کارشناسی ارشد علوم زمین با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می ­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد علوم زمین شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­ دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می ­آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آن ها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­ باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

نحوه محاسبه تراز

نحوه محاسبه تراز

 

نمونه کارنامه های ارشد علوم زمین - کارنامه های کارشناسی ارشد علوم زمین 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد علوم زمین 1400 گرایش به گرایش، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد علوم زمین قرار داده شده است. 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد گرایش پترولوژی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) زمین شناسی ایران (ضریب 1) ژئوشیمی (ضریب 1) سنگ شناسی (ضریب 3) زمین شناسی ساختاری (ضریب 1) چینه شناسی (ضریب 1) زمین شناسی اقتصادی (ضریب 1)
186 205 3489 31.11 0 0 -1.66 10 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد گرایش زمین شناسی اقتصادی1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) زمین شناسی ایران (ضریب 1) ژئوشیمی (ضریب 1) سنگ شناسی (ضریب 1) زمین شناسی ساختاری (ضریب 1) زمین شناسی اقتصادی (ضریب 3) زمین شناسی زیست محیطی (ضریب 1)
75 82 4184 31.11 0 0 -1.66 10 0 46.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد گرایش زمین ساخت 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) رسوب شناسی وپترولوژی سنگ های رسوبی (ضریب 1) زمین شناسی ایران (ضریب 1) سنگ شناسی (ضریب 1) زمین شناسی مهندسی (ضریب 1) زمین شناسی ساختاری (ضریب 3) چینه شناسی (ضریب 1)
98 109 3908 31.11 6.67 0 -1.66 -3.91 10 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد گرایش آب زمین شناسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) رسوب شناسی وپترولوژی سنگ های رسوبی (ضریب 1) اب های زیرزمینی (ضریب 3) زمین شناسی ایران (ضریب 1) زمین شناسی مهندسی (ضریب 1) زمین شناسی ساختاری (ضریب 1) زمین شناسی زیست محیطی (ضریب 1)
26 26 5504 31.11 6.67 15 0 -3.91 10 46.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) رسوب شناسی وپترولوژی سنگ های رسوبی (ضریب 1) زمین شناسی ایران (ضریب 1) زمین شناسی نفت (ضریب 1) دیرینه شناسی (ضریب 2) زمین شناسی ساختاری (ضریب 1) چینه شناسی (ضریب 2)
77 86 3953 31.11 6.67 0 23.33 0 10 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) رسوب شناسی وپترولوژی سنگ های رسوبی (ضریب 3) زمین شناسی ایران (ضریب 1) زمین شناسی نفت (ضریب 1) سنگ شناسی (ضریب 1) زمین شناسی ساختاری (ضریب 1) چینه شناسی (ضریب 1)
69 78 4102 31.11 6.67 0 23.33 -1.66 10 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد گرایش زمین شناسی نفت 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) رسوب شناسی وپترولوژی سنگ های رسوبی (ضریب 1) زمین شناسی ایران (ضریب 1) زمین شناسی نفت (ضریب 3) زمین شناسی ساختاری (ضریب 1) چینه شناسی (ضریب 1) زمین شناسی زیست محیطی (ضریب 1)
25 27 4913 31.11 6.67 0 23.33 10 0 46.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد گرایش زمین شناسی مهندسی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) اب های زیرزمینی (ضریب 1) زمین شناسی ایران (ضریب 1) سنگ شناسی (ضریب 1) زمین شناسی مهندسی (ضریب 3) زمین شناسی ساختاری (ضریب 1) زمین شناسی زیست محیطی (ضریب 1)
66 69 4406 31.11 15 0 -1.66 -3.91 10 46.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد گرایش زمین شناسی زیست محیطی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) رسوب شناسی وپترولوژی سنگ های رسوبی (ضریب 1) اب های زیرزمینی (ضریب 1) ژئوشیمی (ضریب 2) زمین شناسی مهندسی (ضریب 1) زمین شناسی اقتصادی (ضریب 1) زمین شناسی زیست محیطی (ضریب 2)
25 27 5050 31.11 6.67 15 0 -3.91 0 46.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد گرایش زمین شیمی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) رسوب شناسی وپترولوژی سنگ های رسوبی (ضریب 1) زمین شناسی ایران (ضریب 1) ژئوشیمی (ضریب 2) سنگ شناسی (ضریب 1) زمین شناسی اقتصادی (ضریب 2) زمین شناسی زیست محیطی (ضریب 1)
79 85 4185 31.11 6.67 0 0 -1.66 0 46.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد شیمی 1400 - سهمیه آزاد گرایش سنجش از دور زمین 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) زمین شناسی ایران (ضریب 1) سنگ شناسی (ضریب 2) زمین شناسی ساختاری (ضریب 1) زمین شناسی زیست محیطی (ضریب 1)
58 61 5584 31.11 0 -1.66 10 46.67