برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 به همراه درصدها در کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400

نمونه کارنامه های کنکور ارشد معمولا همیشه برای داوطلبان این رشته جذابیت خاص خود را دارد. مخصوصا هر سال با نزدیک شدن زمان انتخاب رشته کنکور ارشد هنرهای نمایشی و سینما، درخواست ها برای بررسی نمونه کارنامه های کنکور ارشد هنرهای نمایشی و سینما بیشتر می شود. به همین دلیل در این مطلب نمونه کارنامه های ارشد هنرهای نمایشی و سینما را برای شما قرار داده ایم.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

تاثیر معدل در کنکور

تعیین رتبه در کنکور کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما، بدین شکل است که تراز نمره کتبی شما با تراز معدل موثر جمع می شود و تراز نهایی شما مشخص می شود. همانطور که می­دانید معدل در کنکور کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما به اندازه 20% در تعیین رتبه شما اثرگذار است. اما خود این معدل با توجه به دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی در یک عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاری می گردد. معمولاً این ضریب بین 1 تا 1/1 می ­باشد.

هر سال کنکور کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما با توجه به سطح دشواری و ساده بودن آن برای رتبه های مختلف، میانگین درصدهای مختلف را رقم می ­زند. برای همین مسئله تراز تعریف می گردد. بنابراین میانیگن درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس در کنکور، کارنامه کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما شما را همراه با رتبه مشخص می کند. تراز نمره کتبی به همین تراز میانگین درصدهای شما با توجه به ضرایب دروس اطلاق می شود.

 تراز چیست؟

برای اینکه تأثیر سهل و دشواری کنکور کارشناسی ارشد که در میانگین دروس خود را نشان می­دهد کمرنگ گردد، تراز به کمک می­ آید و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست می آید. ماکزیمم تراز هر فرد 10000 می­باشد که 80% آن مربوط به میانگین دروس در کنکور و 20% آن مربوط به معدل می ­باشد. فرمول تراز به قرار زیر است.

 

فورمول محاسبه تراز در آزمون کارشناسی ارشد

نحوه محاسبه تراز

 

 

 

نمونه کارنامه های ارشد هنرهای نمایشی و سینما- کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400

در جدول زیر، برخی از کارنامه های ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400، به همراه رتبه، تراز و درصدهای دروس کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما قرار داده شده است.

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 - سهمیه آزاد گرایش کارگردانی نمایش 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) دانستنی های هنری (ضریب 2) دانستنی های تخصصی -تاریخی وبینشی درهنرنمایش (ضریب 2) کارگردانی (ضریب 3) پروژه تشریحی تجزیه وتحلیل نمایشنامه (ضریب 2)
1696 1762 1933 0 0 5 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 - سهمیه آزاد گرایش سینما 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فرهنگ -هنروادبیات ایران وجهان (ضریب 2) مبانی نظری سینما (ضریب 3) بررسی ونقداثارسینمایی (ضریب 3)
337 388 3891 0 2.22 18.33 45

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 - سهمیه آزاد گرایش تولید سیما 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) دانستنی های هنری (ضریب 2) درک تصویروخلاقیت نمایشی (ضریب 3) شناخت وسایل ارتباطجمعی (ضریب 2) مبانی نظری هنری (ضریب 2)
1117 1184 1975 0 0 3.33 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 - سهمیه آزاد گرایش ادبیات نمایشی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فرهنگ -هنروادبیات ایران وجهان (ضریب 2) مبانی نظری سینما (ضریب 3) پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی (ضریب 3)
714 799 2815 0 2.22 18.33 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 - سهمیه آزاد گرایش بازیگری 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 1) دانستنی های هنری (ضریب 2) دانستنی های تخصصی -تاریخی وبینشی درهنرنمایش (ضریب 2) دروس تخصصی بازیگری /تاریخ -اصول وفنون -نظریه ها/ (ضریب 3) ازمون عملی بازیگری (ضریب 4)
1612 1695 1954 0 0 5 0 0

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 - سهمیه آزاد گرایش تهیه کنندگی 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فرهنگ -هنروادبیات ایران وجهان (ضریب 3) دانستنی های هنری (ضریب 2) درک تصویروخلاقیت نمایشی (ضریب 3) شناخت وسایل ارتباطجمعی (ضریب 2) مبانی نظری هنری (ضریب 2)
2027 2122 2062 0 2.22 0 3.33 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما 1400 - سهمیه آزاد گرایش رادیو 1400

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی وتخصصی /انگلیسی / (ضریب 2) فرهنگ -هنروادبیات ایران وجهان (ضریب 3) دانستنی های هنری (ضریب 2) شناخت وسایل ارتباطجمعی (ضریب 3) مبانی نظری هنری (ضریب 2)
2033 2151 1857 0 2.22 0 0 0