بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400

اطلاع از بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400، اطلاعات مفیدی را در رابطه با سطح سوالات و سرفصل های دروس کنکور ارشد حسابداری 1400 در اختیارتان قرار می دهد.

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400

در مطلب پیش رو شما می توانید اطلاعات جامع و کاملی را درباره بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 کسب کنید. همچنین به داوطلبان گرامی توصیه می کنیم که برای آشنایی بهتر و بیشتر با کنکور کارشناسی ارشد حسابداری این مطلب را به دقت مطالعه کنند.

 

تحلیل درس به درس سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400

در ادامه بودجه بندی سوالات و تحلیل درس به درس کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 را به تفکیک در اختیار داوطلبان کنکور ارشد حسابداری قرار داده ایم.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری: درس زبان عمومی و تخصصی

سوالات زبان انگلیسی عمومی و تخصصی 1400 رشته حسابداری تغییر چندانی نداشته و سطح دشواری تست ها مشابه سال های قبل می باشد. در کنکور ارشد حسابداری 1400، در درس زبان عمومی و تخصصی انگلیسی مشابه سال قبل 30 تست طراحی شده است. 10 تست از مبحث واژگان، 5 تست از مبحث کلوز تست و 15 تست از سه متن تخصصی حسابداری طراحی شده است. از 10 تست مبحث واژگان با مطالعه کافی می توان به 6 تست به سادگی پاسخ داد ولی 4 تست دیگر دشوار بوده و برای پاسخ دهی بایستی مطالعه بیشتر و دایره لغات وسیع تری داشت. به 5 تست مبحث کلوز تست با مطالعه و شناخت کافی از گرامر انگلیسی می توان به آسانی پاسخ داد. اولین متن تخصصی زبان درباره "پول به عنوان یک وسیله مبادله" است که واژگان دشواری نداشته و در صورت مدیریت مناسب زمان می توان به راحتی به 5 تست آن پاسخ داد. دومین متن زبان تخصصی درباره "بودجه بندی سرمایه ای" است که نسبتا دشوار بوده و پاسخ دهی به 5 تست آن نیازمند دقت و درک صحیح متن می باشد. آخرین متن زبان تخصصی درباره "واحد های با مقاصد خاص SPE" می باشد که متن دشواری داشته و نیازمند آشنایی با اصطلاحات تخصصی حسابداری، دقت و درک بالایی است و تست های آن نیز به مراتب سخت تر طراحی شده است. در پایان قابل ذکر است که سطح سوالات زبان نسبت به سال های قبل تغییری نداشته و داوطلبان با مطالعه کافی و مناسب می توانند درصد خوبی در این درس کسب کنند.

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در درس زبان عمومی و تخصصی

مباحث درسی

تعداد سوالات

واژگان

10

کلوز تست

5

متون تخصصی حسابداری

15

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری: درس حسابداری مالی

در درس حسابداری مالی مشابه سال قبل 30 تست طراحی شده بود. سطح سوالات درس حسابداری مالی در کنکور امسال نسبت به سال های قبل کمی ساده تر بود. مطالعه منابع اصلی به همراه متن اصلی استانداردها و تمرین تکرار و تست زنی در این درس برای موفقیت در کنکور ضروری است. به نظر می رسد در طراحی سوالات درس حسابداری مالی برخلاف سال های قبل رویکرد متفاوتی در پیش گرفته شده است. از مجموع 30 سوال این درس، 21 سوال از مطالب حفظی و متن استانداردها و 9 سوال به صورت مساله طراحی شده بود. تعداد تست های مفهومی در این درس نسبت به سال قبل بیشتر شده است. این مسئله نشان دهنده آن است که به متن خود استاندارد ها و مفاهیم فصول بایستی تسلط بیشتری داشت. در کنکور ارشد حسابداری 1400 از استاندارد های جدید حسابداری نیز سوال طراحی شده است. به همین دلیل به داوطلبان عزیز توصیه می شود نسبت به استاندارد های حسابداری تسلط کافی داشته باشند. در کنکور امسال از مباحث صورت های مالی اساسی و شرکت های سهامی تست های بیشتری طراحی شده است. امسال برخلاف سال های قبل از مبحث صورت های مالی تلفیقی سوالات کمتری طراحی شده بود.

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در درس حسابداری مالی

مباحث درسی

تعداد سوال

ساختار تئوریک حسابداری و گزارشگری مالی

3

صورت های مالی اساسی

7

شناسایی درآمد

3

پیمان های بلند مدت

2

موجودی مواد و کالا

2

دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود

2

حسابداری سرمایه گذاری ها

1

بدهی های بلند مدت

1

گزارشگری مالی و تغییر قیمت ها

1

شرکت های سهامی

4

شرکت های تضامنی و مشارکت های خاص

1

حسابداری شعب

1

تسعیر ارز

1

صورت های مالی تلفیقی

1

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری: درس حسابداری صنعتی

درس حسابداری صنعتی در کنکور ارشد حسابداری 1400 مشابه سال های قبل، 25 سوال را به خود اختصاص داده است. سطح سوالات حسابداری صنعتی متوسط بوده و سوال دشواری در این درس در کنکور ارشد حسابداری 1400 به چشم نمی خورد. مطالعه کامل یک منبع، تضمینی برای پاسخگویی به اکثر سوالات درس حسابداری صنعتی در کنکور ارشد حسابداری 1400 است. سوالات مفهومی در درس حسابداری صنعتی امسال بیشتر از سال های قبل بوده است. به همین دلیل به داوطلبان عزیز توصیه می شود تا به درک مفاهیم و یادگیری بهتر مباحث توجه کافی داشته باشند. مشابه سال های قبل مباحث بهایابی تفاضلی و تجزیه و تحلیل بهای تمام شده سوالات بیشتری به خود اختصاص داده اند و تنها یک سوال از مبحث ارزشیابی استاندارد مطرح شده است. امسال برخلاف سال های قبل از مبحث بودجه بندی سرمایه ای سوالی مطرح نشده بود. از بقیه سرفصل ها حداقل یک سوال مطرح شده است که این نشان دهنده این موضوع است که همه سرفصل ها در درس حسابداری صنعتی مهم بوده و باید در برنامه مطالعاتی داوطلبان کنکور ارشد حسابداری در نظر گرفته شود.

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در درس حسابداری صنعتی

مباحث درسی

تعداد سوال

آشنایی با حسابداری صنعتی

2

تجزیه و تحلیل سربار

1

بهایابی سفارش کار

1

بهایابی مرحله ای

2

تجزیه و تحلیل بهای تمام شده

6

روش های بهایابی جذبی و متغیر

1

بهایابی محصولات مشترک و فرعی

3

ارزشیابی استاندارد

1

تجزیه و تحلیل بها، حجم و سود

2

بهایابی تفاضلی

4

بودجه جامع

1

تجزیه و تحلیل سود

1

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری: درس حسابرسی

از سال قبل سوالات درس حسابرسی از 25 سوال به 20 سوال کاهش یافته است. در کنکور ارشد حسابداری 1400 نیز درس حسابرسی 20 سوال به خود اختصاص داده است. سطح سوالات این درس امسال در حد متوسط بود و با مطالعه کافی منابع و تست زنی کافی می توان درصد خوبی کسب کرد. مطابق روند هر سال مهمترین مبحث درس حسابرسی سرفصل گزارش حسابرسی می باشد. در کنکور ارشد حسابداری 1400 بیشتر سوالات درس حسابرسی مفهومی و کاربردی بوده و تست ها بر استاندارد های حسابرسی توجه بیشتری داشته اند. به داوطلبان عزیز توصیه می شود علاوه بر منابع خود، سوالات حسابرسی در کنکور ارشد حسابداری سال های قبل و تست های آزمون حسابدار رسمی سال های قبل را مطالعه کنند تا تسلط بهتری بر این درس داشته باشند.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری: درس ریاضی و آمار

از سال 1399 تعداد سوالات درس ریاضی و آمار از 30 سوال به 25 سوال کاهش یافته است. در کنکور ارشد حسابداری 1400 مشابه سال قبل 15 سوال از درس ریاضی و 10 تست از درس آمار بود. سوالات درس ریاضی در سال 1400 در حد متوسط بوده و با مطالعه کافی یک منبع مناسب می توان به سوالات آن پاسخ داد. سوالات درس آمار در کنکور ارشد حسابداری 1400 چالشی تر بوده اند. از 10 تست آمار، 5 تست خارج از سرفصل های تعیین شده بوده است و پاسخ دهی به آن ها برای داوطلبان رشته حسابداری مشکل بوده است. اکثر سوالات ریاضی و آمار نیاز به محاسبات پیچیده و وقت گیر دارد که تسلط بالای داوطلبان و مدیریت مناسب زمان را می طلبد.

 

جدول بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد حسابداری 1400 در درس ریاضی و آمار

مباحث درسی

تعداد سوالات

مجموعه ها

1

تابع

1

حد و پیوستگی

2

مشتق

3

انتگرال

2

ماتریس و دترمینان

4

دنباله و سری

2

آمار توصیفی

3

آنالیز ترکیبی و احتمال

1

توزیع های احتمال گسسته و پیوسته

1

تئوری برآورد

2

آزمون فرض آماری

3

 

 

سوالات متداول:

از کدام بخش درس زبان عمومی و تخصصی کنکور ارشد حسابداری سوال بیشتری طرح شده است؟

پر سوال ترین بخش درس زبان عمومی و تخصصی کنکور ارشد حسابداری بخش متون تخصصی حسابداری است که تعداد 15 تست از آن طراحی شده است که دارای سوالات نسبتا سختی هم می باشد.

از بخش صورت های مالی اساسی در حسابداری مالی کنکور ارشد حسابداری چند سوال آمده است؟

تعداد سوالات بخش صورت های مالی اساسی در حسابداری مالی کنکور ارشد حسابداری 7 سوال می باشد که یکی از بخش های سوال خیز این درس می باشد لذا به داوطلبان توصیه می شود به مطلب بالا را به دقت مطالعه کنند.

آیا سطح سوالات درس حسابداری صنعتی در کنکور ارشد حسابداری سخت بوده است؟

سطح سوالات درس حسابداری صنعتی در کنکور ارشد حسابداری به صورت متوسط بوده است لذا داوطلبان می توانستند با مطالعه به این سوالات پاسخ دهند. شایان ذکر است که این درس 25 سوال را در کنکور ارشد حسابداری به خود اختصاص داده بود. برای توضیحات بیشتر لطفا مطلب فوق را مطالعه کنید.

سایر بخش های مجموعه حسابداری

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت