بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور سراسری تجربی 1400

در مطلب پیش رو شما می توانید اطلاعات جامع و کاملی را درباره بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور سراسری تجربی 1400 کسب کنید. همچنین به داوطلبان گرامی توصیه می کنیم که برای آشنایی بهتر و بیشتر با کنکور سراسری علوم تجربی این مطلب را به دقت مطالعه کنند.

 

تحلیل درس به درس سوالات کنکور سراسری تجربی 1400

در ادامه بودجه بندی سوالات و تحلیل درس به درس کنکور سراسری تجربی 1400 را به تفکیک در اختیار داوطلبان کنکور سراسری علوم تجربی قرار داده ایم.

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور سراسری تجربی: درس ادبیات

سوالات درس ادبیات 1400 از نظر ترتیب و چیدمان دقیقا مشابه با کنکور 1399 و 1398 داشت و تغییر چشم گیری در شیوه طرح سوال دیده نشد. بودجه بندی مباحث درس ادبیات یعنی لغات ادبیات، املا، حفظ شعر و عبارت، آرایه های ادبی، دستور زبان و مفهوم قرابت معنایی در کنکور مطابق جدول زیر است.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس ادبیات در کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی 1400

مباحث

تعداد سوالات

لغات

3

املای لغات

3

حفظ شعر و عبارت

1

آرایه های ادبی

4

دستور زبان

5

قرابت معنایی

9

 

می توان گفت از نظر سطح علمی، در این درس سوالات ساده، چالش برانگیز و دشوار یا حتی دارای ابهام دیده می شد.

 در مبحث لغات می توان سوالات رو در سطح متوسط و سخت دسته بندی کرد چنانچه سوال 2، سوال سخت و دارای طرح جدیدی بود.

در مبحث املای واژگان هم سوالات دشوار دیده می شد؛ سوال 4 و 6 سوالات سختی بودند.

در مبحث حفظ شعر و عبارت، شیوه جدید طرح سوال در این مبحث از سال گذشته حفظ شده بود ولی امسال دشوارتر بود.

در مبحث آرایه ها سوالات سخت و دشوار بودند.

در مباحث دستور زبان نیز ترکیبی از سوالات سخت و متوسط دیده می شد و همچنین سوال 16 دارای ایراد علمی هست و پاسخ درستی ندارد.

در مبحث قرابت نیز سوالات ساده و متوسطی طرح شدند.

در مجموع  می توان گفت که درصد قابل قبول و خوب را می توان بین 40 تا 60 برای این درس در نظر گرفت.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور سراسری تجربی: درس عربی

در این درس بر خلاف درس های دیگر خیلی چالش برانگیز  و مسئله دار نبود و در کل در سطح استاندارد کنکور بود.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس عربی در کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی 1400

مباحث

تعداد سوالات

ترجمه و تعریب

10

درک مطلب و متن

4

تجزیه تحلیل

3

قواعد

8

 

بودجه بندی مباحث و سوالات به صورتی است که در بخش ترجمه و تعریب ده سوال طرح شده بود که این سوالات از نظر سطح علمی سوالاتی ساده و شاید کمی زمان گیر بودند.

سوالات بخش درک مطلب هم سوالاتی متوسط و ساده بودند.

سوالات تجزیه در قالب خطایابی بود که شکل جدیدی در شیوه نگارش این سوالات بودند و البته ساده.

سوالات لغت تقریبا متوسط بودند.

و در بخش قواعد هم سوالات استاندارد دیده می شد.

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور سراسری تجربی: درس دین و زندگی

در درس دین و زندگی تجربی جیدمان سوال به مانند کنکورهای قبل از دهم و بعد یازدهم و دوازدهم مطرح شده بودند که از 25 سوال دین زندگی در کنکور حدود 9 تست از پایه دهم و 9 تست از پایه یازدهم و 6 تست نیز از پایه دوازدهم مطرح شده بود.

از نظر سطح علمی می توان گفت کنکور استانداردی برای این درس بود چنانچه 13 تست آسان بود و تقریبا 10 تست متوسط و 2 تست سخت بودند که البته سطح دشواری قابل مقایسه با سختی کنکور انسانی نبود و شاید بشود گفت از نظر محتوای سوالات در مجموع آزمونی استاندارد و متعادل بود و درصد قابل قبول برای این درس را می توان 70 تا 80 در نظر گرفت.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس دین و زندگی در کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی 1400

مباحث

تعداد سوالات

آیات

12

احادیث

3

متن حفظی

9

مفهومی

1

 

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور سراسری تجربی: درس زبان انگلیسی

در درس زبان انگلیسی کنکور 1400 سوالات غیر متمایز و دارای تله تستی نبود و حتی می توان گفت که در مقایسه با کنکور 98 و 99 تا حدودی ساده تر و معقول تر بود .

در این درس حجم سوالات و مدت زمان مورد نیاز برای پاسخگویی نیز متناسب با استاندارد کنکور بود و داوطلبانی که کنکور سال های گذشته را بررسی کرده بودند به نسبت می توانستند در این آزمون نیز موفق تر عمل کنند. بودجه بندی سوالات درس زبان انگلیسی در کنکور 1400 مطابق با جدول زیر بود.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس زبان انگلیسی در کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی 1400

پایه تحصیلی

واژه

گرامر

دهم

-

2 تست

یازدهم

6 تست

3 تست

دوازدهم

4 تست

2 تست

 

و در بحش درک مطلب  هم موضوع تاپیک بود و حدودا 8 تست را شامل می شد. از نظر سطح علمی گفته شد متوسط و حتی با دشواری پایین تر از سال گذشته بود و فقط یک سوال ضرب المثل که سال گذشته حذف شده بود اضافه شد. اما در کل چینش و سطح سوالات خیلی متمایز نبود.

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور سراسری تجربی: درس ریاضی

این درس با 30 سوال که امسال پرچالش ترین و سخت ترین درس کنکور 1400 بود طوری که می توان گفت سازمان سنجش در این درس حماسه آفرید. این 30 سوال بسیار سخت رو اگر داوطلبی قادر به حل هم بود در 47 دقیقه استاندارد نمی توانست حل کند بنابراین این سوالات برای دانش آموزانی که با این درس، دروس اختصاصی خود را شروع کردند بسیار ناامید کننده و وقت گیر و در کل غیر قابل حل بود.

و البته بودجه بندی آن نیز تغییرات داشت چنانچه سال گذشته از  سال دهم 7 سوال و یازدهم 12 سوال و دوازدهم 11 مطرح شده بود ولی امسال از سال دهم 4، یازدهم 15 و سال دوازدهم 11 سوال مطرح شد.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس ریاضی در کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی 1400

پایه تحصیلی

تعداد سوالات

دهم

4

یازدهم

15

دوازدهم

11

 

از نظر سطح علمی و سختی 

فقط حدود 4 تست ساده

حدود 10 تست متوسط

و 16 تست بسیار سخت

از نظر اعتبار علمی دو سوال یعنی 150 و 155  فاقد اعتبار بود. از نظر بودجه بندی کتاب سوال های 153 مربوط به وتر مشترک، 134 مربوط به تابع ضمنی، 135 هم مربوط به دنباله هندسی بود خارج از حیطه کتاب طراحی شده بود. و به طور کل دانش آموز قوی اگر به خوبی می توانست مدیریت کند درصد قابل قبول برای این درس حدود 30 تا 40 درصد بود.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور سراسری تجربی: درس زیست شناسی

این درس با 50 سوال، مهم ترین درس این رشته و بالاترین ضریب تاثیر را در کنکور تجربی دارد در نتیجه همواره سوالات چالش بر انگیز و سختی نیز در این حوزه مطرح می شود اما زیست شناسی امسال را می توان گفت طراحی این درس مشابه کنکور 99 بوده و تغییر چشم گیری نداشته و تقریبا با همان درجه سختی و بلکه با کمی اختلاف به دلیل سوالات شمارشی بیشتر سخت شده بود. بودجه بندی و تعداد سوالات پایه های مختلف در درس زیست شناسی به شرح جدول زیر می باشد.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس زیست شناسی در کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی 1400

پایه تحصیلی

تعداد سوالات

دهم

15

یازدهم

15

دوازدهم

20

 

از نظر تیپ بندی 11 سوال شمارشی بود. از بخش های سوال از بخش ژنتیک یعنی فصل 3 دوازدهم و بخش گیاهی و فصل 5 و 6 دوازدهم سوالات زیادی دیده می شد که اهمیت آن ها را در کنکور امسال نشان می دهد.

در مجموع سطح سوالات متوسط رو به بالا ارزیابی می شد که 3 تا 4 سوال آسان و 32 سوال متوسط و 15 الی 17 سوال سخت دیده می شد و درصد قابل قبول برای این آزمون 65 تا 75، درصد خیلی خوبی است.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور سراسری تجربی: درس فیزیک

این درس در کنکور امسال تقریبا مشابه سال گذشته بلکه سخت تر بود البته با کمی تفاوت از نظر بودجه بندی در سوالات پایه. هر سال از هر پایه تقریبا به طور مساوی سوال مطرح می شد که امسال یازدهم با داشتن 10 سوال بیشتر از دهم بود. در واقع از نظر بودجه بندی، پراکنش سوالات طبق جدول زیر می باشد.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس فیزیک در کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی 1400

پایه تحصیلی

تعداد سوالات

دهم

6

یازدهم

10

دوازدهم

14

 

از نظر سطح دشواری چه در سختی مسئله و چه  از نظر محاسبات می توان گفت:

جدول بودجه بندی سوالات درس فیزیک سال دهم کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی 1400

فصل

محاسبات

درجه سختی علمی

شماره سوال

 

 

اندازه گیری

_

ساده

233

 

 

فشار

دشوار

متوسط

231

 

 

فشار

ساده

ساده

232

 

 

گرما

ساده

ساده و تکراری

234

 

 

گرما

ساده

متوسط

235

 

 

کار و انرژی

ساده

متوسط

230

 

 

 

جدول بودجه بندی سوالات درس فیزیک سال دوازدهم کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی 1400

شماره سوال

 

فصل

محاسبات

درجه سختی علمی

206

 

اتمی

ساده

ساده و تکراری

207

 

سینماتیک

ساده

متوسط

208

 

سینماتیک

_

متوسط

209

 

سینماتیک

متوسط

متوسط

210

 

سینماتیک

دشوار

دشوار

211

 

دینامیک

متوسط

متوسط و تکراری

212

 

دینامیک

ساده

متوسط

213

 

دینامیک

متوسط

دشوار

214

 

نوسان موج

متوسط

متوسط

215

 

نوسان موج

ساده

ساده و تکراری

216

 

نوسان موج

متوسط

ساده

217

 

نوسان موج

متوسط

دشوار

218

 

اتمی

متوسط

ساده و تکراری

219

 

اتمی

متوسط

متوسط و تکراری

 

جدول بودجه بندی سوالات درس فیزیک سال یازدهم کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی 1400

شماره سوال  فصل محاسبات درجه سختی علمی
220 ساکن _ ساده
221 ساکن دشوار دشوار
222 ساکن دشوار دشوار
223 خازن متوسط متوسط
223 مقاومت ساده ساده
225 مقاومت متوسط دشوار
226 مقاومت متوسط دشوار
227 مقاومت متوسط متوسط
228 مغناطیس و القا ساده متوسط
229 مغناطیس و القا بسیار ساده ساده

 

در مجموع این درس سوالات متوسط رو به بالایی داشت و سوالی که غیر متعارف و خارج از حیطه کتاب بود مشاهده نمی شد اما می توان گفت حدودا 10 تست سخت بیشتر به لحاظ محاسبات و بقیه سوالات در حد متسط و ساده بودند و درصد قابل قبول برای این درس 50 تا 60 درصد خوب و بالای 60 تا 70 خیلی خوب می باشد.

 

 

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور سراسری تجربی: درس شیمی

اگر بخواهیم سوالات شیمی کنکور 1400 را با سال گذشته مقایسه کنیم  با کنکور زمانبر 99  و سختی سوالات آن پی خواهیم برد امسال سوالات معقول تری به نسبت سال گذشته در این درس طرح شد این در حالی است که در کنکور امسال نیز شاهد سوالات سخت و دشوار بودیم.

 

جدول بودجه بندی سوالات درس شیمی در کنکور سراسری گروه آزمایشی علوم تجربی 1400

پایه تحصیلی

تعداد سوالات

دهم

10

یازدهم

12

دوازدهم

12

 

از نظر بودجه بندی سوال، به صورت جدول فوق طراحی شد و حدودا 4 الی 5 تست ترکیبی هم مطرح شد.

شیمی 1400 را تعداد تست های شمارشی 14 تست بود همانطور که می دانید این سوالات هم از نظر علمی و هم از نظر زمانبر بودن، سوالات دشواری هستند که در کنکور های گذشته بیشترین تعداد تست های شمارشی 10 تست بود که از این نظر چالش برانگیز تر محسوب می شد.

در خصوص تعداد تست های مسئله ای می توان گفت مقداری کاهش یافته بود و به تعداد 12 تست رسید که در بین اینها 4 تست دو قسمتی و زمانبر بود ولی در کل از نظر اعدادی محاسبات سخت در هیچ تستی دیده نمی شد. از نظر تقسیم بندی به دو حوزه مفهومی و مسئله ای؛ 20 سوال مفهومی، 12 سوال مسئله ای و 3 تا حفظی مطرح شده بودند.

سطح کیفی سوالات امسال به نسبت بهتر از سال گذشته بود و در شیوه طرح تست خلاقیت و ایده های خلاقانه دیده نمی شد علاوه بر این حجم سوالات با توجه به بازه زمانی کنکور استاندارد بود. در کل فقط دو سوال 239 و 250 سوالات چالشی برای این آزمون بودند.