چارت دروس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل یکی از رشته های جذاب برای بیشتر داوطلبان کنکور ارشد می باشد. در حقیقت می توان گفت که رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل یکی از مهم ترین رشته های گروه علوم انسانی به شمار می آید. این رشته در ایران نیز از قدمتی برخوردار است چرا که آموزش این علم در ایران مصادف با تاسیس مدرسه علوم سیاسی در سال 1278 هجری شمسی می باشد. گرایش های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل دارای تنوع و گستردگی است. چارت دروس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل به تفکیک گرایش ها به داوطلبان این امکان را می دهد که قبل از انتخاب گرایش مورد نظر پی ببرند که آیا به آن گرایش علاقه مند هستند یا نه! در واقع جدول، چارت یا سیلابس دروس گرایش های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل می تواند به شناخت علاقه داوطلبان منجر شود. گرایش های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل شامل علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، اندیشه سیاسی در اسلام و دیپلماسی و سازمان های بین المللی می شود. در این مطلب به چارت دروس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل به تفکیک هر گرایش به صورت مفصل پرداخته می شود.

 

چارت دروس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل- تعداد واحدها و برنامه درسی گرایش ها

برنامه درسی و تعداد واحدهای دروس در همه گرایش های کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل به صورت جدول زیر می باشد. دوره ارشد هر گرایش شامل 32 واحد می باشد که از این سی و دو واحد؛ 4 واحد به پایان نامه و بقیه واحدهای درسی به دروس تخصصی اجباری و اختیاری اختصاص داده شده است. 

 

چارت دروس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل- گرایش علوم سیاسی

گرایش علوم سیاسی از گرایش های پرطرفدار در مقطع ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل است. مفهوم عمومی سیاست و مسائل سیاسی با مفهوم این علم در مقطع کارشناسی ارشد تفاوت زیادی دارد چرا که دانش آموختگان این رشته سیاست شناس خواهند شد نه سیاستمدار. در حقیقت علوم سیاسی همان دانش عمیق و گسترده ای است که با بهره گیری از تازه ترین یافته های بشر به شناخت خصوصیات سیاسی و اقتصادی یک جامعه می پردازد. علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد اندیشه ها، نظریه های سیاسی و کارکرد آن ها را در عرصه جامعه بررسی می کند.

 

 

چارت دروس ارشد گرایش علوم سیاسی

چارت درسی ارشد گرایش علوم سیاسی به این صورت است که تعداد واحدهای کل آن 32 واحد، دروس اجباری 20 واحد، دروس انتخابی 8 واحد و پایان نامه هم 4 واحد می باشد که شرح آن ها در جدول زیر آورده شده است:

جدول چارت دروس کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل گرایش علوم سیاسی

دروس تخصصی اجباری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

فقه سیاسی

3

2

سمینار انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن بر مسائل استراتژیک منطقه و جهان

2

3

جامعه شناسی سیاسی

2

4

روش تحقیق در علوم سیاسی

3

5

سمینار جنبش های اسلامی در قرن بیستم و تاثیر انقلاب اسلامی بر آن ها

3

6

نظریه های جدید در علم سیاست

2

7

نظریه های مختلف در روابط بین الملل

3

8

سمینار مسائل کشورهای جهان سوم

3

دروس تخصصی اختیاری (گروه 1)

9

سمینار افکار سیاسی غرب تا نیمه اول قرن نوزدهم

2

10

سمینار افکار سیاسی غرب تا نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد

2

11

افکار سیاسی در ایران و جهان اسلام

2

12

سمینار مسائل مارکسیسم

2

13

کاربرد نظریات سیاسی در قرن بیستم

2

دروس تخصصی اختیاری (گروه 2)

14

سمینار تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از سال 1324 تا 1357

2

15

سمینار تحولات سیاسی خارجی ایران از تاسیس سلسله قاجاریه تا شهریور 1320

2

16

روابط خارجی ایران با قدرت های بزرگ از سال 1320 تا 1357

2

17

روابط خارجی ایران با کشورهای جهان سوم از سال 1320

2

18

ایران و نهضت های رهایی بخش از جنگ جهانی دوم

2

دروس تخصصی اختیاری (گروه 3)

20

جنبش غیر متعهدها

2

21

مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در خاورمیانه

2

22

روابط متقابل دولت های خاور میانه با توجه به نفوذ قدرت های بزرگ

2

23

سیر تحولات حکومت در خاورمیانه

2

دروس تخصصی اختیاری (گروه 4)

25

تحولات جدید حقوق بین المللی عمومی

2

26

اسلام و حقوق بین الملل

2

27

بررسی تطبیقی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و شوروی

2

28

مسائل استراتژی معاصر

2

29

سازمان های بین المللی

2

30

پیمان ها و سازمان های منطقه ای

2

31

مناطق نفوذ ابرقدرت ها (بعد از جنگ جهانی دوم)

2

32

حقوق اساسی تطبیقی

2

 

چارت دروس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل- گرایش روابط بین الملل

مقطع کارشناسی ارشد روابط بین الملل یکی از گرایش های مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل می باشد که مطالعات پیرامون سیاست خارجی، ارتباطات و اقتصاد جهانی را در بر می گیرد. در حقیقت این رشته بنا بر طبیعت خود، بعضی از مهم ترین مسائل جهانی را که بشر امروز با آن ها روبرو است را مورد مطالعه قرار می دهد. رشته روابط بین الملل بعد از تحولات بزرگی که در جنگ جهانی و پس از آن در عرصه های بین الملل به وقوع پیوست، به وجود آمد و به عنوان یک رشته مستقل علمی به سرعت گسترش پیدا کرد و هم اکنون تبدیل به یک رشته تخصصی و آکادمیک شده است.

 

 

چارت دروس ارشد گرایش روابط بین الملل

چارت درسی ارشد گرایش روابط بین الملل به این صورت است که تعداد واحدهای کل آن 32 واحد، دروس اجباری 16 واحد، دروس انتخابی 12 واحد است که در چهار بخش حقوق بین الملل، سیاست بین الملل، اقتصاد بین الملل و سازمان های بین الملل ارائه می شود و پایان نامه هم 4 واحد می باشد که شرح آن ها در جدول زیر آورده شده است:

جدول چارت دروس کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل گرایش روابط بین الملل

دروس تخصصی اجباری

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

تئوری های روابط بین الملل

3

2

روش و پژوهش در روابط بین الملل

2

3

سیاست بین الملل

3

4

سازمان های بین المللی

3

5

مطالعات منطقه ای

2

6

انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر روابط بین الملل

3

دروس اختیاری بخش حقوق بین الملل

7

حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی

2

8

حقوق بین الملل توسعه

2

9

حقوق بازرگانی بین المللی

2

10

حقوق دیپلماتیک و کنسولی

2

11

حقوق ملت ها

2

12

اسلام و حقوق بین الملل

2

13

حقوق معاهدات

2

14

حقوق دریاها

2

15

حقوق جنگ و بی طرفی

2

16

حقوق فضا و هوا

2

17

تحول جامعه بین الملل و حقوق

2

دروس اختیاری بخش سیاست بین الملل

18

مطالعه تطبیقی نظام های سیاسی بین المللی

2

19

استراتژی نظامی ابرقدرت ها و قدرت های بزرگ

2

20

سیاست خارجی آمریکا

2

21

سیاست خارجی شوروی

2

22

سمینار جهان سوم در سیاست بین الملل

2

23

سمینار روابط خارجی ایران

2

24

سیاست خارجی تطبیقی

2

25

نقش ایدئولوژی در سیاست بین المللی

2

26

مدیریت بحران های بین المللی

2

دروس اختیاری بخش اقتصاد بین الملل

27

شرکت های چند ملیتی و اقتصاد بین الملل

2

28

انرژی و سیاست جهان

2

29

نظام نوین اقتصادی

2

30

بررسی تطبیقی نظام های اقتصادی

2

31

روابط اقتصادی ایران با جهان خارج از جنگ دوم تا انقلاب اسلامی (الف)

2

32

روابط اقتصادی ایران با جهان خارج از جنگ دوم تا انقلاب اسلامی (ب)

2

33

مسائل پولی و بانکی بین المللی

2

34

تئوری های توسعه نیافتگی اقتصادی

2

35

اقتصاد بین الملل

2

دروس اختیاری بخش سازمان های بین المللی

36

سازمان های اقتصادی و پولی بین المللی

2

37

سازمان های حقوق و قضایی بین المللی

2

38

سازمان های سیاست و امنیتی بین المللی

2

39

سازمان های اجتماعی و فرهنگی بین المللی

2

40

نقش ایران در سازمان های بین المللی

2

 

چارت دروس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل- گرایش مطالعات منطقه ای

مطالعات منطقه ای از کهن ترین دانش هایی می باشد که از ابتدای تاریخ تا هم اکنون با بشر بوده به ندرت می توان برهه ای از زمان را پیدا کرد که به مطالعه ویژگی های منطقه و مردمی خاص نپرداخته باشد. اما باید این را یادآور شد که مطالعات منطقه ای به عنوان یک رشته مستقل دانشگاهی به دنبال بررسی و شناخت یک منطقه و تمایز دادن آن از سایر مناطق و در نهایت متمرکز نمودن مطالعات در حوزه همان منطقه می باشد. امروزه دامنه گسترده تحولات جهانی و موارد متعدد رویدادهای مهم منطقه ای بر اهمیت این رشته در جهان افزوده است.

این رشته در مقطع ارشد دارای گرایش هایی نظیر آسیای جنوب شرقی، آسیای مرکزی و قفقاز، مطالعات اروپا، خلیج فارس و خاورمیانه و شمال آفریقا می باشد.

 

 

چارت دروس ارشد گرایش روابط مطالعات منطقه ای

چارت درسی ارشد گرایش مطالعات منطقه ای به این صورت است که تعداد واحدهای کل آن 32 واحد، دروس اصلی 10 واحد، دروس تخصصی 10 واحد، دروس انتخابی 8 واحد و پایان نامه هم 4 واحد می باشد که شرح آن ها در جدول زیر آورده شده است:

جدول چارت دروس کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل گرایش مطالعات منطقه ای

دروس اصلی کلیه گرایش ها

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

روش پژوهش در مطالعات منطقه ای

2

2

سیاست بین الملل

2

3

تحولات نظری در روابط بین الملل، جهانی شدن و منطقه گرایی

2

4

اقتصاد سیاسی بین الملل

2

5

نظام امنیت بین المللی و منطقه ای

2

دروس تخصصی گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا

6

سیاست و حکومت در خاورمیانه و شمال آفریقا

2

7

تاریخ اجتماعی - سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا

2

8

مسائل اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا

2

9

زبان تخصصی (انگلیسی)

2

10

آشنایی با زبان های محلی

2

دروس انتخابی گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا

11

فرهنگ، ملیت و قومیت در خاورمیانه و شمال آفریقا

2

12

روابط ایران و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا

2

13

محیط امنیتی خاورمیانه و شمال آفریقا

2

14

کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و سازمان های بین المللی

2

15

اقتصاد انرژی و منابع طبیعی در خاورمیانه و شمال آفریقا

2

16

جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا

2

17

سمینار مسائل روز خاورمیانه و شمال آفریقا

2

17

تحقیق آزاد

2

دروس تخصصی گرایش آسیای مرکزی و قفقاز

19

سیاست و  حکومت در آسیای مرکزی و قفقاز

2

21

تاریخ اجتماعی - سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز

2

22

مسائل اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز

2

23

زبان تخصصی (انگلیسی)

2

24

آشنایی با زبان های محلی

2

دروس انتخابی گرایش آسیای مرکزی و قفقاز

25

فرهنگ، ملیت و قومیت در آسیای مرکزی و قفقاز

2

26

روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز

2

27

محیط امنیتی آسیای مرکزی و قفقاز

2

28

کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و سازمان های بین المللی

2

29

اقتصاد انرژی و منابع طبیعی در آسیای مرکزی و قفقاز

2

30

جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی و قفقاز

2

31

سمینار مسائل روز آسیای مرکزی و قفقاز

2

32

تحقیق آزاد

2

دروس تخصصی گرایش اروپا

33

سیاست و حکومت در اروپا

2

34

تاریخ اجتماعی - سیاسی اروپا

2

35

مسائل اقتصادی اروپا

2

36

زبان تخصصی (انگلیسی)

2

37

آشنایی با زبان های محلی

2

دروس انتخابی گرایش اروپا

38

جامعه و فرهنگ در اروپا

2

39

روابط ایران و اروپا

2

40

مسائل فکری، فلسفی و روشنفکری اروپا

2

41

اتحادیه اروپا

2

42

سازمان های بین المللی اروپا

2

43

جغرافیای سیاسی اروپا

2

44

سمینار مسائل روز اروپا

2

45

تحقیق آزاد

2

دروس تخصصی گرایش آمریکای شمالی

46

سیاست و حکومت در آمریکای شمالی

2

47

تاریخ اجتماعی - سیاسی آمریکای شمالی

2

48

مسائل اقتصادی کشورهای آمریکای شمالی

2

49

زبان تخصصی (انگلیسی)

2

50

آشنایی با زبان های محلی

2

دروس انتخابی گرایش آمریکای شمالی

51

جامعه و فرهنگ در آمریکای شمالی

2

52

سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

2

53

روابط ایران و ایالات متحده آمریکا

2

54

روابط ایران با کانادا و مکزیک

2

55

سیاست و امنیت ملی در ایالات متحده آمریکا

2

56

جغرافیای سیاسی آمریکای شمالی

2

57

سمینار مسائل روز آمریکای شمالی

2

58

تحقیق آزاد

2

دروس جبرانی برای تمام گرایش ها  و دانشجویان تغییر رشته ای

59

روش تحقیق

2

60

اصول روابط بین الملل

2

61

جامعه شناسی سیاسی

2

62

سیاست تطبیقی

2

63

زبان تخصصی

2

 

چارت دروس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل- گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

در معرفی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام می بایست گفت که این رشته در صدد است تا به دو دسته از سوالات پاسخ دهد؛ یکی از این سوالات، به چگونگی به وجود آمدن یک حکومت، چرایی پیروی کردن مردم از آن و به ویژه کارکردهای حکومت اشاره دارد و دومی به هدفگذاری حکومت و سازماندهی آن برای دستیابی به این اهداف چگونه باید باشد، می پردازد. لذا رشته اندیشه سیاسی در اسلام در پاسخ به این سوالات اساسی شکل گرفت و به تربیت متخصصانی پرداخته که بتوانند با شناخت مفاهیم مربوطه و آشنایی با دیدگاه بزرگان و به ویژه اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، دارای تحلیل عمیق، آموزش و پژوهش و سمت های اجرایی باشد.

 

 

چارت دروس ارشد گرایش اندیشه های سیاسی در اسلام

چارت درسی ارشد گرایش اندیشه های سیاسی در اسلام به این صورت است که تعداد واحدهای کل آن 32 واحد، دروس پایه 6 واحد، دروس تخصصی 16 واحد، دروس انتخابی 4 واحد و پایان نامه هم 8 واحد می باشد که شرح آن ها در جدول زیر آورده شده است:

جدول چارت دروس کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل گرایش اندیشه های سیاسی در اسلام

دروس پیشنیاز و کمبود

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

مبانی علم سیاست

3

2

کلیات حقوق اساسی و تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2

3

جامعه شناسی سیاسی

2

4

مبانی اندیشه سیاسی در اسلام

2

5

روش تحقیق در علوم سیاسی

2

6

نظام سیاسی و دولت در اسلام

3

7

جنبش های اسلامی معاصر

2

8

اخلاق اسلامی

2

9

کلیات فقه و اصول

2

10

مبانی و کلیات فلسفه

2

11

فلسفه اخلاق

2

دروس پایه

12

شناخت اندیشه های سیاسی

2

13

مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام

2

14

مباحث عقلی اندیشه سیاسی در اسلام

2

دروس تخصصی

15

اندیشه سیاسی در ایران قبل از اسلام و شرق باستان

2

16

اندیشه سیاسی در اسلام (الف)

2

17

اندیشه سیاسی در اسلام (ب)

2

18

اندیشه سیاسی در اسلام معاصر

2

19

بررسی آثار و اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

2

20

مباحث نظری اندیشه سیاسی غرب

2

21

تبیین اندیشه های سیاسی

2

22

پایان نامه

8

دروس اختیاری

23

مبانی فکری جنبش های سیاسی در جهان اسلام

2

24

فلسفه سیاسی انقلاب

2

25

سمینار بررسی موضوعی اندیشه های سیاسی در اسلام

2

26

گرایش های جدید در اندیشه سیاسی غرب

2

 

نکات مهم در دروس ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش اندیشه سیاسی در اسلام می بایست نکات زیر را مورد توجه قرار دهند:

  • دروس پیشنیاز و کمبود تا 24 واحد و به تشخیص گروه می باشد.
  • نحوه اخذ دروس پیشنیاز برای دانشجویان پذیرفته شده در این رشته بر اساس رشته تحصیلی دوره کارشناسی دانشجو و نمره قبولی وی در همان درس در کنکور و مصاحبه می باشد. بنابراین دانشجو بر اساس دروس گذرانده در دوره کارشناسی و نمره آن درس در کنکور و مصاحبه در صورتی موظف به اخذ این دروس خواهد بود که اولا آن ها را در دوره کارشناسی نگذرانده باشد و ثانیا معدل متوسط هر یک از آن دروس در کنکور و مصاحبه کمتر از 15 (پانزده) باشد.
  • دانشجو موظف به اخذ 4 واحد (2 درس) از دروس اختیاری می باشد.

 

 

چارت دروس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل- گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی

رشته دیپلماسی و سازمان های بین المللی همچون سایر گرایش های علوم سیاسی، بعد از به پایان رسیدن جنگ سرد به صورت گسترده مورد توجه قرار گرفت. در این گرایش از مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دیپلماسی تعامل با سازمان های بین المللی مورد نظر است و هدف دوره کارشناسی ارشد این رشته تربیت متخصصانی است که ضمن آشنایی با مواضع ایران در سازمان های بین المللی، نسبت به مسائل روز و تحولات بین المللی دارای درک درستی باشند.

این رشته در مقطع ارشد در 6 گرایش ارائه می شود که به شرح زیر می باشند:

  • سازمان های بین المللی و صلح و امنیت بین المللی
  • سازمان های بین المللی و حقوق بین الملل
  • سازمان های بین المللی و حقوق بشر
  • سازمان های بین المللی و محیط زیست
  • دیپلماسی در سازمان های اقتصادی بین المللی
  • دیپلماسی نوین

در ادامه به چارت دروس ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی پرداخته می شود.

 

چارت دروس ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی

چارت درسی ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی به این صورت است که تعداد واحدهای کل آن 32 واحد، دروس تخصصی الزامی 12 واحد در کلیه زمینه ها، دروس اختیاری 8 واحد، دروس پیشنیاز 8 واحد و پایان نامه هم 4 واحد می باشد که شرح آن ها در جدول زیر آورده شده است:

جدول چارت دروس کارشناسی ارشد مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی

دروس پیشنیاز

ردیف

نام درس

تعداد واحد

1

روش پژوهش در روابط بین الملل

2

2

زبان تخصصی

4

3

کارورزی

4

دروس پایه الزامی

4

روانشناسی سیاسی و فنون مذاکرات دیپلماتیک

2

5

حقوق سازمان های بین المللی

2

6

دیپلماسی در سازمان های بین المللی

2

7

تحول نظری در روابط بین الملل: جهانی شدن و منطقه گرایی

2

8

اقتصاد سیاسی بین المللی

2

9

سازمان های بین المللی و موضوعات جهانی

2

دروس اختیاری زمینه سازمان های بین المللی و صلح و امنیت بین المللی

10

نظریه ها و مبانی صلح و امنیت بین المللی

2

11

کنترل تسلیحات و خلع سلاح

2

12

نقش سازمان ملل متحد در حل و فصل اختلافات بین المللی

2

13

نقش سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای در حفظ صلح و امنیت بین المللی

2

14

حقوق بین المللی کیفری

2

15

حقوق بین الملل بشر دوستانه

2

16

حقوق معاهدات بین المللی

2

17

سازمان های بین المللی غیر دولتی و حفظ صلح و امنیت بین المللی

2

18

عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد

2

19

نقش روابط فرهنگی در گسترش و تحکیم صلح

2

20

سمینار مسائل روز

2

دروس اختیاری زمینه سازمان های بین المللی و حقوق بین الملل

21

نقش سازمان ملل متحد در حل و فصل اختلافات بین المللی

2

22

تحولات سازمان ملل متحد

2

23

تحولات حقوق بین الملل

2

24

حقوق معاهدات بین المللی

2

25

روش های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی

2

26

حقوق مسئولیت بین المللی

2

27

حقوق دیپلماتیک

2

28

حقوق بین الملل کیفری

2

30

کارگزاری های تخصصی غیر اقتصادی سازمان ملل متحد

2

31

حقوق ارتباطات بین المللی

2

32

حقوق بین الملل محیط زیست

2

33

سمینار مسائل روز

2

دروس اختیاری زمینه سازمان های بین المللی و حقوق بشر

34

حقوق بشر در نظام ملل متحد

2

35

حقوق بشر خارج از نظام ملل متحد

2

36

مبانی تطبیقی حقوق بشر: اسلام و غرب

2

37

حقوق بشر و سیاست جهانی

2

38

تحولات حقوق بشر

2

39

حقوق بین الملل بشر دوستانه

2

40

حقوق بین الملل کیفری

2

41

سازمان های بین المللی و مساله پناهندگی در مهاجرت

2

42

سازمان های بین المللی غیر دولتی حمایت از حقوق بشر

2

43

حقوق بشر و حمایت از اقشار آسیب پذیر

2

44

سمینار مسائل روز

2

دروس اختیاری زمینه سازمان های بین المللی و محیط زیست

45

شناخت و مبانی محیط زیست

2

46

حقوق بین الملل محیط زیست

2

47

اقتصاد محیط زیست

2

48

سیاست محیط زیست

2

49

شناخت محیط زیست ایران و مسائل آن

2

50

سازمان ملل متحد و حمایت از محیط زیست

2

51

منابع طبیعی، انرژی و توسعه پایدار

2

52

سازمان های بین المللی غیر دولتی حمایت از محیط زیست

2

53

حمایت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه

2

54

سمینار مسائل روز

2

دروس اختیاری زمینه دیپلماسی در سازمان های اقتصادی بین المللی

55

سازمان های اقتصادی جهانی

2

56

حقوق تجارت بین الملل

2

57

سازمان تجارت جهانی

2

58

مذاکرات تجاری بین المللی

2

59

اتحادیه اروپا

2

60

سازمان های اقتصادی منطقه ای و فرا  منطقه ای

2

61

حقوق سرمایه گذاری بین المللی

2

62

کارگزاری های تخصصی غیر اقتصادی سازمان ملل متحد

2

63

حقوق بین الملل مالکیت معنوی

2

64

سمینار مسائل روز

2

دروس اختیاری زمینه دیپلماسی نوین

65

مبانی و مفاهیم دیپلماسی

2

66

تاریخ دیپلماسی نوین

2

67

دیپلماسی در عصر جهانی شدن

2

68

دیپلماسی و روابط خارجی ایران

2

69

حقوق دیپلماتیک

2

70

دیپلماسی قدرت های بزرگ در منطقه خلیج فارس

2

71

دیپلماسی غیر رسمی و سازمان های بین المللی غیر دولتی

2

72

مطالعات موردی در روابط دیپلماتیک

2

73

سمینار مسائل روز

2

 

نکته مهم در دروس ارشد گرایش دیپلماسی و سازمان های بین المللی: دانشجویان این رشته در مقطع ارشد در صورت انتخاب هر یک از زمینه ها می بایست 8 واحد از دروس اختیاری آن زمینه را بگذراند.