چارت دروس ارشد مهندسی شیمی

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی را اینجا مشاهده می کنید. چارت دروس کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی به تفکیک گرایش های مختلف این رشته و همچنین به تفکیک دروس الزامی، تخصصی، اختیاری و پایان نامه مطابق با برنامه درسی ارشد مهندسی شیمی اعلام شده از سوی وزارت علوم در این مطلب آورده شده است.

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی
چارت دروس ارشد مهندسی شیمی

 

 

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی

دوره کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مشتمل بر دروس نظری پیشرفته مهندسی شیمی و پایان نامه تحقیقی در یکی از گرایش ها و یا موضوعات مرتبط با مهندسی شیمی می باشد.

هدف از طراحی دوره کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، تربیت طراحان و تحقیقگران صنایع شیمیایی، پتروشیمیایی و پالایشگاه ها و سایر صنایع مربوط می باشد که در امتداد اهداف آموزشی تربیت مربیان آموزشی و تحقیقی مراکز آموزشی و تحقیقاتی را هم شامل می شود. دانش آموختگان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ضمن آشنایی با اصول مهندسی شیمی در سطح پیشرفته و با تحقیق در یکی از موضوعات مهندسی شمی می توانند پاسخگوی نیازهای صنایع و مراکز صنعتی و تحقیقاتی کشور در زمینه های متنوع و مختلف تحقیقاتی در رابطه با مهندسی شیمی باشند.

 

 

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی نحوه اخذ واحدهای درسی

طول دوره و برنامه آموزشی و تحقیقی مهندسی شیمی 2 سال است و تعداد کل واحدهای لازم برای گذراندن این مجموعه 32-29 واحد آموزشی و تحقیقی می باشد. واحدهای آموزشی مهندسی شیمی شامل 12 واحد اجباری و 12 واحد اختیاری است. همچنین تعداد واحدهای تحقیقی 8 وتاحد می باشد که 2 واحد آن به سمینار اختصاص یافته که شامل مرور بر نشریات و تهیه پیشنهاد تحقیقی در ارتباط با موضوع پایان نامه است و 6 واحد نیز به پایان نامه اختصاص دارد.

جدول نوع و تعداد واحدهای دروس مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

نوع دروس

تعداد واحد

دروس الزامی

12

دروس اختیاری

12

سمینار

2

پایان نامه

6

جمع

32

 

 

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی نحوه کدگذاری دروس

کد اختصاص یافته به دروس مهندسی شیمی در دوره های مختلف به صورت یک کد چند حرفی و عددی بوده است. حروف آغازین این کد نوع رشته را مشخص می سازد. این حروف برای رشته مهندسی شیمی ChE، مهندسی شیمی بیوتکنولوژی ChEB، مهندسی شیمی زیست پزشکی ChEBM، و برای مهندسی انرژی ChEE انتخاب شده است. اولین رقم بعد از این حروف نشانگر مقطع بوده که برای کارشناسی ارشد مهندسی شیمی عدد 4 گزینش شده است. عدد پس از شناسه مقطع تا انتهای کد، شناسه درس محسوب می شود که هر درس در جدول دروس و همچنین سرفصل مربوطه ذکر شده است.

 

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی دروس الزامی

دروس الزامی ارشد شیمی به دروسی گفته می شود که گذراندن آن ها در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی اجباری می باشد. لذا در اینجا به عناوین دروسی که کلیه دانشجویان در تمامی گرایش های ارشد مهندسی شیمی موظف به گذراندن آن ها می باشند، در جدول زیر اشاره شده است.

جدول دروس الزامی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی برای تمامی گرایش ها

دروس الزامی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

واحد نظری

واحد عملی

نوع واحد

نوع درس

تعداد ساعت

ChE40101

ترمودینامیک پیشرفته

3

3

-

نظری

اجباری

48

ChE40102

طرح راکتور پیشرفته

3

3

-

نظری

اجباری

48

ChE40103

*ریاضیات مهندسی پیشرفته

3

3

-

نظری

اجباری

48

ChE40104

*محاسبات عددی پیشرفته

ChE40105

**مکانیک سیالات پیشرفته

3

3

-

نظری

اجباری

48

ChE40106

**انتقال حرارت پیشرفته

ChE40107

**انتقال جرم پیشرفته

*درس ریاضی بنا به تشخیص گروه آموزشی اخذ می شود.

**از این سه درس، بنا به تشخیص گروه حداقل یک درس انتخابی می شود و یک یا دو درس باقیمانده می تواند به عنوان دروس اختیاری در گرایش های متفاوت اخذ شود.

 

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی دروس اختیاری

بر طبق چارت دروس ارشد مهندسی شیمی اعلام شده از سوی وزارت علوم، دانشکده های مهندسی شیمی می توانند بر حسب نیاز و تایید کمیته تخصصی مهندسی شیمی شورای عالی برنامه ریزی، درسی را به جدول دروس اختیاری هر گرایش اضافه کنند.

تبصره1: در صورت تایید استاد راهنما و گروه مربوطه، دانشجو می تواند حداکثر یک درس خود را از سایر گرایش های مهندسی شیمی یا سایر رشته های مرتبط اخذ نماید.

تبصره2: چنانچه گروه بخواهد هر یک از دروس اختیاری فاقد سرفصل در این برنامه را ارائه کند، لازم است سرفصل پیشنهادی خود را با توجه به استانداردهای این برنامه تهیه و پس از تایید مراجع ذی صلاح دانشگاه برای تصویب به کمیته برنامه ریزی مهندسی شیمی وزارت متبوع ارسال نماید، بدیهی است سرفصل پیشنهادی پس از تصویب در کمیته قابل اجرا خواهد بود.

تبصره3: سرفصل درس مباحث ویژه با توجه به نیاز گرایش و موضوعات جدیدی در زمینه های مرتبط با گرایش تحصیلی توسط استاد مربوطه تهیه و پس از تصویب در گروه آموزشی دانشگاه برای حداکثر دو دوره قابل اجرا خواهد بود. پس از آن گروه آموزشی می بایست سرفصل درس را برای تصویب به کمیته برنامه ریزی مهندسی شیمی ارسال نماید تا عنوان درس و سرفصل آن به صورت درس اختیاری جدید در برنامه ثبت شود.

 

 

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال

گرایش پدیده های انتقال ماهیتی همانند مهندسی شیمی بدون گرایش (پیشرفته) دارد و بر حوزه خاصی تمرکز ندارد. تفاوت این گرایش با سایر گرایش های ارشد مهندسی شیمی در این است بر روی دروس پدیده های انتقال یعنی انتقال حرارت پیشرفته، انتقال جرم پیشرفته و مکانیک سیالات پیشرفته تاکید دارد و دانشجویان به تسلط بالایی در این دروس دست پیدا خواهند کرد. در واقع این گرایش برای کسانی مناسب می باشد که به دروس پدیده های انتقال که بنیان مهندسی شیمی هستند، علاقه وافری داشته باشند. در حقیقت هدف این گرایش تمرکز بیشتر روی مفاهیم اساسی مهندسی شیمی (پدیده های انتقال) می باشد.

 

 

چارت دروس کارشناسی ارشد گرایش پدیده های انتقال

گرایش پدیده های انتقال همانند سایر گرایش های مهندسی شیمی در مقطع ارشد 32 واحد درسی را در بر می گیرد که از این تعداد، 2 واحد برای درس سمینار و 6 واحد مربوط به پایان نامه می باشد. لذا 24 واحد باقیمانده شامل درس های  اجباری و اختیاری می باشند. دروس الزامی یا اجباری در ابتدای مطلب بیان شدند و دروس اختیاری این گرایش نیز بر طبق جدول زیر خواهند بود.

جدول دروس اختیاری گرایش پدیده های انتقال مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

کد درس

عنوان درس

ChE40201

پدیده های انتقال در محیط های متخلخل

ChE40202

انتقال جرم چند جزئی

ChE40203

مدل سازی و شبیه سازی

ChE40204

بهینه سازی

ChE40205

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

ChE40602

طراحی آزمایش ها و تحلیل آماری نتایج

ChE40801

پدیده های خشک کردن

ChE40804

پدیده های سطحی

 

نکته: دانشجویان گرایش پدیده های انتقال می بایست از بین دروس اجباری 5 درس و از دروس اختیاری جدول فوق فقط سه درس را انتخاب کنند. همچنین دانشگاه های مختلف در ارائه دروس اختیاری ممکن است تا حدودی با هم متفاوت باشند که این موضوع به تصمیمات خود دانشگاه در مورد دروس پیشنهادی مربوط می شود.

 

 

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی گرایش پلیمر

در گرایش پلیمر مهندسی شیمی به بررسی تهیه پلیمر از مونومر و تولید قطعات پلیمری از مواد اولیه و بهینه سازی این فرآیند پرداخته می شود. کاربرد پلیمرها در صنایع مختلف به صورتی است که در حال حاضر نه تنها این شاخه به عنوان یکی از گرایش های مهندسی شیمی بلکه به عنوان شاخه ای مستقل از علوم فنی و مهندسی نیز شناخته می شود. پلیمرها در صنایعی نظیر صنایع نظامی، الکترونیک، پزشکی، خودروسازی، ساختمان سازی و بسیاری از حوزه های دیگر کاربرد دارند. این گرایش زمینه مناسبی به دانشجویان می دهد تا بتوانند در مقطع دکتری پلیمر به تحصیل بپردازند.

 

 

چارت دروس کارشناسی ارشد گرایش پلیمر

گرایش پلیمر همانند سایر گرایش های مهندسی شیمی در مقطع ارشد 32 واحد درسی را در بر می گیرد که از این تعداد، 2 واحد برای درس سمینار و 6 واحد مربوط به پایان نامه می باشد. لذا 24 واحد باقیمانده شامل درس های  اجباری و اختیاری می باشند. دروس الزامی یا اجباری در ابتدای مطلب بیان شدند و دروس اختیاری این گرایش نیز بر طبق جدول زیر خواهند بود.

جدول دروس اختیاری گرایش پلیمر مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

کد درس

عنوان درس

ChE40301

شیمی- فیزیک پیشرفته پلیمرها

ChE40302

رئولوژی پیشرفته پلیمرها

ChE40303

خواص مهندسی پلیمرها

ChE40304

مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون

ChE40305

ساختار و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

ChE40306

فرآیندهای شکل دهی پلیمرها

ChE40307

طراحی و تکنولوژی قطعات لاستیکی

ChE40308

پلاستیک تقویت شده با الیاف (کامپوزیت)

ChE40309

پدیده های انتقال در سامانه های پلیمری

ChE40310

هویت شناسی پیشرفته پلیمرها

 

 

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی گرایش ترموسینتیک و کاتالیست

گرایش ترموسینتیک و کاتالیست شامل مباحث مربوط به ترمودینامیک، سینتیک واکنش ها و کاتالیست ها می باشد. در بخش ترمودینامیک در مقطع کارشناسی ارشد بر روی روابط جدید ترمودینامیکی، ترمودینامیک آماری و ترمودینامیک محلول ها کار می شود که بیشتر دارای جنبه تئوری می باشد تا جنبه کاربردی. اما در بخش سینتیک واکنش ها به صورت عمده روی سینتیک واکنش های کاتالیستی، روش های ساخت کاتالیست های مختلف، احیای کاتالیست ها برای مصارف گوناگون فرآیندی، محیط زیستی و غیره فعالیت می شود.

 

چارت دروس کارشناسی ارشد گرایش ترموسینتیک و کاتالیست

گرایش ترموسینتیک و کاتالیست همانند سایر گرایش های مهندسی شیمی در مقطع ارشد 32 واحد درسی را در بر می گیرد که از این تعداد، 2 واحد برای درس سمینار و 6 واحد مربوط به پایان نامه می باشد. لذا 24 واحد باقیمانده شامل درس های  اجباری و اختیاری می باشند. دروس الزامی یا اجباری در ابتدای مطلب بیان شدند و دروس اختیاری این گرایش نیز بر طبق جدول زیر خواهند بود.

جدول دروس اختیاری گرایش ترموسینتیک و کاتالیست مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

کد درس

عنوان درس

ChE40401

ترمودینامیک محلول های الکترولیت

ChE40402

مدل سازی ترمودینامیکی سامانه های خاص

ChE40403

ترمودینامیک آماری

ChE40404

مهندسی احتراق پیشرفته

ChE40405

کاتالیست های غیر همگن

ChE40406

طراحی راکتورهای چند فازی غیر کاتالیستی

ChE40407

طراحی و تحلیل راکتورهای بستر سیال

ChE40408

پیش بینی خواص ترمودینامیکی سیالات

ChE40409

طراحی راکتورهای کاتالیستی

ChE40804

پدیده های سطحی

 

 

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

مهندسی شیمی در گرایش صنایع غذایی از علوم مهندسی جدید برای طراحی دستگاه ها، خطوط فرآیند و واحدهای تولید مواد غذایی استفاده می کند. در حقیقت این گرایش از مهندسی شیمی دارای جنبه های تئوری و عملی است که طراحی واحدهای فرآیند، طراحی خطوط مختلف آماده سازی، فرآوری و بسته بندی مواد غذایی را بر عهده دارد. علاوه بر این طراحی کارخانجات تولیدی صنایع غذایی را هم مورد توجه قرار می دهد.

هدف از دروه کارشناسی ارشد گرایش صنایع غذایی تربیت متخصصان، مدرسان و پژوهشگرانی است که بتوانند با در نظر گرفتن خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، تغذیه ای، میکروبیولوژی و بهداشتی مواد غذایی به ایجاد واحدهای تولیدی بپردازند و یا به رفع مشکلات خطوط تولید در صنایع غذایی کمک کنند.

 

 

چارت دروس کارشناسی ارشد گرایش صنایع غذایی

گرایش صنایع غذایی همانند سایر گرایش های مهندسی شیمی در مقطع ارشد 32 واحد درسی را در بر می گیرد که از این تعداد، 2 واحد برای درس سمینار و 6 واحد مربوط به پایان نامه می باشد. لذا 24 واحد باقیمانده شامل درس های  اجباری و اختیاری می باشند. دروس الزامی یا اجباری در ابتدای مطلب بیان شدند و دروس اختیاری این گرایش نیز بر طبق جدول زیر خواهند بود.

جدول دروس اختیاری گرایش صنایع غذایی مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

کد درس

عنوان درس

ChE40501

پدیده های انتقال در صنایع غذایی

ChE40502

طراحی عملیات فرآیندهای صنایع غذایی

ChE40503

رئولوژی مواد غذایی

ChE40504

فرآیندهای پیشرفته مواد غذایی

ChE40505

بیوتکنولوژی غذایی

ChE40506

میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیر

ChE40507

بسته بندی مواد غذایی

ChE40508

افزودنی ها، آلاینده ها و سموم در مواد غذایی

ChE40509

طراحی ماشین آلات صنایع غذایی

ChE40510

تصفیه آب و فاضلاب صنایع غذایی

ChE40511

جداسازی پیشرفته در صنایع غذایی

ChE40512

فناوری آنزیم ها

ChE40513

مدل سازی و شبیه سازی در صنایع غذایی

ChE40514

اندازه گیری و ابزار دقیق در صنایع غذایی

ChE40515

روش های پیشرفته نگهداری مواد غذایی

ChE40516

آزمایشگاه تکمیلی فرآیندهای غذایی

ChE40602

طراحی آزمایش ها و تحلیل آماری نتایج

 

 

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنی

گرایش صنایع شیمیایی معدنی فرآیند ورود یک ماده اولیه به کارخانه تا زمان خروج آن را مورد بررسی قرار می دهد. در واقع طراحی فرآیند برای تولید مواد غیرآلی نظیر سیمان، شیشه نسوز و دیرگداز، گچ و ... در کارخانه را گرایش صنایع شیمیایی معدنی بر عهده دارد. علاوه بر این تولید ماده های معدنی مانند کودهای شیمیایی معدنی، نمک ها، حشره کش ها، رنگ های معدنی و حتی لعاب های روی کاشی در حوزه کاری مهندسی صنایه شیمیایی معدنی قرار می گیرد.

این گرایش از مهندسی شیمی دارای شباهت های با گرایش هایی از مهندسی معدن، مهندسی هیدرومتالوژی و مهندسی سرامیک می باشد که از کاربردهای گسترده ای برخوردار است.

 

چارت دروس کارشناسی ارشد گرایش صنایع شیمیایی معدنی

گرایش صنایع شیمیایی معدنی همانند سایر گرایش های مهندسی شیمی در مقطع ارشد 32 واحد درسی را در بر می گیرد که از این تعداد، 2 واحد برای درس سمینار و 6 واحد مربوط به پایان نامه می باشد. لذا 24 واحد باقیمانده شامل درس های  اجباری و اختیاری می باشند. دروس الزامی یا اجباری در ابتدای مطلب بیان شدند و دروس اختیاری این گرایش نیز بر طبق جدول زیر خواهند بود.

جدول دروس اختیاری گرایش صنایع شیمیایی معدنی مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

کد درس

عنوان درس

ChE40601

روش های شناسایی و آنالیز مواد معدنی

ChE40602

طراحی آزمایش ها و تحلیل اماری نتایج

ChE40603

فناوری چسباننده های معدنی

ChE40604

فناوری صنایع شیمیایی معدنی

ChE40605

گرمایش و سرمایش در صنایع شیمیایی معدنی

ChE40606

نانو مواد معدنی

 

 

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند

گرایش طراحی فرآیند تقریبا همه گرایش های دیگر مهندسی شیمی را پوشش می دهد. فرآیند یعنی روش و راهی که به وسیله آن بتوان ماده ای را از یک حالت به حالت دیگر تغییر داد و منظور از مهندس طراحی فرآیند کسی است که بتواند روش این تغییر و تحول را طراحی نماید. تبدیل طراحی بیسیک به طراحی تفضیلی، محاسبات هیدرولیک طراحی فرآیندی تجهیزات و تولید مدارک مهندسی که مهم ترین آن تولید و توسعه نقشه های P & ID است از وظیفه های تخصصی مهندسان طراحی فرآیند به شمار می آیند.

دانشجویان در این گرایش با اصول طراحی فرآیندهای مهندسی شیمی و تجهیزات مربوطه آشنا می گردند. این گرایش از مهندسی شیمی در صنعت نفت و گاز وظیفه طراحی فرآیندهای پالایش نفت و گاز، طراحی برج و مبدل و تعیین مشخصات دستگاه ها و سیستم های اندازه گیری را انجام می دهد.

 

چارت دروس کارشناسی ارشد گرایش طراحی فرآیند

گرایش طراحی فرآیند همانند سایر گرایش های مهندسی شیمی در مقطع ارشد 32 واحد درسی را در بر می گیرد که از این تعداد، 2 واحد برای درس سمینار و 6 واحد مربوط به پایان نامه می باشد. لذا 24 واحد باقیمانده شامل درس های  اجباری و اختیاری می باشند. دروس الزامی یا اجباری در ابتدای مطلب بیان شدند و دروس اختیاری این گرایش نیز بر طبق جدول زیر خواهند بود.

جدول دروس اختیاری گرایش طراحی فرآیند مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

کد درس

عنوان درس

ChE40701

طراحی تجهیزات فرآیندی

ChE40702

طراحی پایه و تفصیلی فرآیندهای شیمیایی

ChE40703

بازیافت انرژی در فرآیندهای شیمیایی

ChE40704

آنالیز اکسرژی فرآیندهای شیمیایی

ChE40705

بهینه سازی

ChE40706

افزایش مقیاس در فرآیندهای شیمیایی

ChE40707

مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی

ChE40708

ایمنی در صنایع شیمیایی

ChE40709

استاندارد سازی

ChE40710

کارآفرینی

ChE40711

یکپارچه سازی فرآیند

ChE40712

انرژی های پایدار

ChE40713

کاهش ضایعات فرآیندی

ChE40714

طراحی به کمک کامپیوتر

ChE40715

دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

ChE40602

طراحی آزمایش ها و تحلیل آماری نتایج

 

 

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی گرایش فرآیندهای جداسازی

گرایش فرایندهای جداسازی نیز یکی از گرایش های ارشد مهندسی شیمی می باشد. این گرایش مباحثی همچون بررسی عملکرد، طراحی و مدل سازی انواع فرآیندهای جداسازی پایه نظیر انواع تقطیر، انواع استخراج، تبلور، جذب و دفع، خشک کردن را بر می گیرد. علاوه بر این روش های جدید جداسازی نظیر فرآیندهای الکتروشیمیایی، فرآیندهای غشایی، جذب سطحی روی مواد نانو ساختار، حذف آلاینده های زیست محیطی و جداسازی واکنشی نیز در حوزه گرایش فرآیندهای جداسازی جای می گیرند. این گرایش به همراه گرایش طراحی فرآیند از گرایش های پایه ای مهندسی شیمی محسوب می شوند.

فرآیندهای جداسازی در تمامی صنایع شیمیایی، پتروشیمی، پالایش نفت، گاز، انرژی، محیط زیست و صنایع نوین نقش اساسی دارند.

 

 

چارت دروس کارشناسی ارشد گرایش فرآیندهای جداسازی

گرایش فرآیندهای جداسازی همانند سایر گرایش های مهندسی شیمی در مقطع ارشد 32 واحد درسی را در بر می گیرد که از این تعداد، 2 واحد برای درس سمینار و 6 واحد مربوط به پایان نامه می باشد. لذا 24 واحد باقیمانده شامل درس های  اجباری و اختیاری می باشند. دروس الزامی یا اجباری در ابتدای مطلب بیان شدند و دروس اختیاری این گرایش نیز بر طبق جدول زیر خواهند بود.

جدول دروس اختیاری گرایش فرآیندهای جداسازی مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

کد درس

عنوان درس

ChE40801

پدیده های خشک کردن

ChE40802

فرآیندهای جذب سطحی پیشرفته

ChE40803

غشاها و فرآیندهای غشایی

ChE40804

پدیده های سطحی

ChE40805

تبلورسازی صنعتی

ChE40806

جداسازی چندجزئی

ChE40807

استخراج فوق بحرانی

ChE40602

طراحی آزمایش ها و تحلیل آماری نتایج

 

 

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز

یکی از گرایش های مهندسی شیمی در مقطع ارشد گرایش فرآوری و انتقال گاز است. این گرایش به بحث هایی نظیر استخراج و بازیابی گاز، نصب و نگهداری شبکه های گازی می پردازد. به صورت کلی هر کاری که لازم باشد تا گاز قابل استفاده گردد در حیطه گرایش فرآوری و انتقال گاز قرار می گرد.

دوره کارشناسی ارشد مهندسی فراوری و انتقال گاز یکی از دوره های آموزش عالی می باشد که دروس نظری و پروژه های تحقیقاتی را در زمینه های فرآوری، تراکم، انتقال و توزیع گاز و یا در زمینه های مشابه به دانشجویان این رشته می آموزد.

 

 

چارت دروس کارشناسی ارشد گرایش فرآوری و انتقال گاز

گرایش فرآوری و انتقال گاز همانند سایر گرایش های مهندسی شیمی در مقطع ارشد 32 واحد درسی را در بر می گیرد که از این تعداد، 2 واحد برای درس سمینار و 6 واحد مربوط به پایان نامه می باشد. لذا 24 واحد باقیمانده شامل درس های  اجباری و اختیاری می باشند. دروس الزامی یا اجباری در ابتدای مطلب بیان شدند و دروس اختیاری این گرایش نیز بر طبق جدول زیر خواهند بود.

جدول دروس اختیاری گرایش فرآوری و انتقال گاز مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

کد درس

عنوان درس

ChE40901

طراحی و شبیه سازی فرآیندهای صنعت گاز

ChE40902

عملیات فرآوری، انتقال و توزیع

ChE40903

دینامیک گاز

ChE40904

هیدرات های گازی

 

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی گرایش محیط زیست

گرایش مهندسی محیط زیست، عملکرد مواد شیمیایی و زیست شناسی و نحوه استفاده از مواد شیمیایی در تصفیه فاضلاب های صنعتی و شهری و طراحی کردن تصفیه خانه های آب را مورد مطالعه قرار می دهد. به صورت کلی می توان گفت که گرایش محیط زیست مهندسی شیمی عبارت است از بررسی و طراحی هر فرآیندی که برای پا سازی محیط در هوا، خاک و آب از مواد شیمیایی بهره می برد. همچنین مباحثی نظیر تصفیه آب و فاضلاب و ضایعات جامد، تصفیه بی هوازی و کنترل آلودگی هوا از جمله موضعات مهمی می باشند که در حیطه مهندسی محیط زیست آموزش داده می شوند.

 

 

چارت دروس کارشناسی ارشد گرایش محیط زیست

گرایش محیط زیست همانند سایر گرایش های مهندسی شیمی در مقطع ارشد 32 واحد درسی را در بر می گیرد که از این تعداد، 2 واحد برای درس سمینار و 6 واحد مربوط به پایان نامه می باشد. لذا 24 واحد باقیمانده شامل درس های  اجباری و اختیاری می باشند. دروس الزامی یا اجباری در ابتدای مطلب بیان شدند و دروس اختیاری این گرایش نیز بر طبق جدول زیر خواهند بود.

جدول دروس اختیاری گرایش محیط زیست مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

کد درس

عنوان درس

ChE41001

کنترل آلودگی هوا

ChE41002

مدیریت پسماندهای جامد

ChE41003

زیست فناوری زیست محیطی

ChE41004

تصفیه آب و فاضلاب

 

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل

گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل در واقع از ادغام سه رشته مهندسی شیمی، مهندسی کامپیوتر و برنامه نویسی به وجود آمده است. در گرایش شبیه سازی و کنترل، طراحی و تنظیم سیستم های کنترلی "فرآیند شیمیایی" برای رفع عیوب احتمالی به هنگام طراحی فرآیندها و دستگاه های مهندسی شیمی مانند برج ها و راکتورها مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد.

دانشجویان که به برنامه نویسی و علوم کامپیوتر تسلط داشته باشند به راحتی وارد بازار کار این رشته می شوند. اشنایی با سیستم های کنترلی حاکم بر فرآیندها بحث اصلی این گرایش از مهندسی شیمی می باشد.

 

 

چارت دروس کارشناسی ارشد گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل

گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل همانند سایر گرایش های مهندسی شیمی در مقطع ارشد 32 واحد درسی را در بر می گیرد که از این تعداد، 2 واحد برای درس سمینار و 6 واحد مربوط به پایان نامه می باشد. لذا 24 واحد باقیمانده شامل درس های  اجباری و اختیاری می باشند. دروس الزامی یا اجباری در ابتدای مطلب بیان شدند و دروس اختیاری این گرایش نیز بر طبق جدول زیر خواهند بود.

جدول دروس اختیاری گرایش مدل سازی، شبیه سازی و کنترل مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

کد درس

عنوان درس

ChE41101

کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی شیمی

ChE41102

کنترل غیر خطی فرآیندهای شیمیایی

ChE41103

کنترل تطبیقی

ChE41104

کنترل دیجیتال

ChE41105

کنترل پیشرفته و بهینه

ChE40705

بهینه سازی فرآیندها

ChE40707

مدل سازی و شبیه سازی فرآیندها

ChE40715

دینامیک سیالات محاسباتی CFD

 

 

چارت دروس ارشد مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری

فناوری نانو پدیده هزاره سوم است و ورود به این حیطه انکار ناپذیر است. نانو فناوری را نمی شود به عنوان یک رشته معرفی کرد ولی می توان گفت رویکردی جدید به تمامی علوم و فنون در مقیاس نانو می باشد. فناوری نانو علمی فرا رشته ای محسوب می شود. اگر از دیدگاه مهندسی شیمی به این گرایش نگریسته شود می توان گفت که نانو فناوری تقریبا در همه علوم کاربرد دارد. به عبارت دیگر می توان از نانو فناوری در حوزه های مختلفی از جمله پلیمر، سوخت، ساخت و ساز، رنگف پوشاک، غذا و دارو و هر آنچه که به شیمی و مهندسی شیمی ربط پیدا می کند، استفاده کرد.

به طور خلاصه باید گفت که تمامی علوم و فناوری های موجود در مقیاس نانو و فعالیت روی آن ها برای به دست آوردن فرآورده های با کیفیت و کمیت بهتر می باشد؛ به بیان دیگر دستیابی به فرآورده های ارزان تر، محکم تر، سبک تر و کاراتر در حوزه تخصصی نانو فناوری مهندسی شیمی قرار می گیرند.

 

چارت دروس کارشناسی ارشد گرایش نانو فناوری

گرایش نانو فناوری همانند سایر گرایش های مهندسی شیمی در مقطع ارشد 32 واحد درسی را در بر می گیرد که از این تعداد، 2 واحد برای درس سمینار و 6 واحد مربوط به پایان نامه می باشد. لذا 24 واحد باقیمانده شامل درس های  اجباری و اختیاری می باشند. دروس الزامی یا اجباری در ابتدای مطلب بیان شدند و دروس اختیاری این گرایش نیز بر طبق جدول زیر خواهند بود.

جدول دروس اختیاری گرایش نانو فناوری مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ارشد

کد درس

عنوان درس

ChE41201

پدیده های انتقال در نانو فناوری

ChE41202

مکانیک کوانتومی

ChE41203

ترمودینامیک آماری

ChE41204

پدیده های سطحی در مقیاس نانو

ChE41205

شبیه سازی مولکولی

ChE41206

مقدمه ای بر نانو فناوری

ChE41207

شیمی و نانو فناوری

ChE41208

ساخت و کاربرد نانو مواد

ChE41209

روش های اندازه گیری در مقیاس نانو

ChE41210

نانو زیست فناوری

 

 

سوالات متداول:

مهندسی شیمی در مقطع ارشد دارای چه تعداد واحد درسی می باشد؟

تعداد واحدهای درشی مهندسی شیمی در مقطع ارشد 32 واحد می باشد که از این سی و دو واحد، 6 واحد پایان نامه، 2 واحد سمینار و 24 واحد دروس اجباری و اختیاری می باشد که دروس اختیاری بنا بر قوانین هر دانشگاه ممکن است متفاوت باشند. لیست دروس اجباری و اختیاری مهندسی شیمی در مطلب بالا آورده شده است و داوطلبان می توانند به آن مراجعه کنند.

گرایش های مختلف مهندسی شیمی چند گرایش می باشد؟

رشته مهندسی شیمی در مقطع ارشد دارای یازده گرایش نظیر، پلیمر، طراحی فرآیند، فرآوری و انتقال گاز، نانو فناوری، مدل سازی و کنترل و ... می باشد که چارت دروس دانشگاهی هر یک از این گرایش ها به تفکیک در مطلب فوق توضیح داده شده است لذا توصیه می شود به آن مراجعه گردد.

آیا چارت دروس ارشد مهندسی شیمی از سوی ارگان خاصی اعلام می شود؟

بله، وزارت علوم، تحقیقان و فناوری اطلاعات چارت دروس رشته های مختلف را در مقاطع مختلف تحصیلی منتشر می کند چنانچه مطالب گردآوری شده در بالا نیز از منابع وزارت علوم گرفته شده است و لذا داوطلبان می بایست آن را به دقت مورد مطالعه قرار دهند.

سایر بخش های مهندسی شیمی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

انتخاب رشته ارشد مهندسی شیمی