چارت دروس ارشد تربیت بدنی

چارت دروس ارشد تربیت بدنی را اینجا مشاهده می کنید. چارت دروس کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی به تفکیک گرایش های مختلف این رشته و همچنین به تفکیک دروس پایه، تخصصی، اختیاری و پایان نامه مطابق با برنامه درسی ارشد تربیت بدنی اعلام شده از سوی وزارت علوم در این مطلب آورده شده است.

چارت دروس ارشد تربیت بدنی
چارت دروس ارشد تربیت بدنی

 

 

چارت دروس ارشد تربیت بدنی

تربیت بدنی یکی از رشته های پرطرفداری است که در سال های اخیر داوطلبان زیادی برای تحصیل در مقاطع مختلف این رشته اقدام می کنند. همانطور که می دانید مقطع ارشد بعد از کنکور سراسری بیشترین جامعه آماری را به خود اختصاص می دهد و داوطلبان در رشته های مختلف برای این مقطع در کنکور ارشد شرکت می کنند. بعد از پذیرش در رشته مورد نظر اینکه در طی مقطع تحصیلی ارشد چه دروسی باید خوانده شود شاید برای بسیاری از داوطلبان مهم باشد. به نظر می آید که حتی پیش از شرکت در کنکور ارشد بسیاری از داوطلبان ممکن است در صدد بر آیند تا از چارت درسی رشته مورد نظر خود مطلع شوند. آگاهی از چارت دروس ارشد رشته تربیت بدنی نیز از این امر مستثنی نیست و داوطلبان علاقه مند به این رشته دوست دارند در مورد سرفصل ها و دروس ترم های مختلف آن اطلاعات کسب کنند تا ببینند آیا دروس این رشته در جهت علاقه آن هاست یا نه!

در حقیقت دروس ارشد تربیت بدنی و نوع چیدمان آن ها می تواند داوطلب یا علاقه مندتر کند و یا دچار یاس و ناامیدی کند. به هر حال در اینجا سعی خواهیم کرد چارت دروس ارشد تربیت بدنی را به تفکیک گرایش های مختلف آن ارائه دهیم تا داوطلبان متناسب با علاقه خود در آن به تحصیل بپردازند.

 

 

چارت دروس ارشد تربیت بدنی- تعداد واحدها و برنامه درسی گرایش ها

برنامه درسی و تعداد واحدهای دروس در همه گرایش های کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی به صورت جدول زیر می باشد. دوره ارشد هر گرایش شامل 32 واحد می باشد که از این سی و دو واحد؛ 6 واحد به دروس پایه، 14 واحد به دروس تخصصی، 6 واحد به دروس انتخابی یا اختیاری و 6 واحد نیز به پایان نامه اختصاص داده شده است. 

جدول برنامه درسی و تعداد واحدهای درسی کارشناسی ارشد همه گرایش های رشته تربیت بدنی

ردیف

دروس

تعداد واحد

1

دروس پایه

6

2

دروس تخصصی

14

3

دروس انتخابی

6

4

پایان نامه

6

5

جمع

32

 

 

چارت دروس ارشد تربیت بدنی- گرایش فیزیولوژی ورزشی

گرایش فیزیولوژی ورزشی مجموعه ای از یافته های علمی را در حوزه های مختلف تربیت بدنی و تندرستی، فیزیولوزی ورزشی کاربردی، فیزیولوژی ورزشی عملکردی، فیزیولوژی ورزشی محض و بیو انرژتیک ورزشی را بر می گیرد. این رشته در حقیقت تعامل بین فعالیت بدنی، فعالیت های ورزشی و تمرین و پاسخ فیزیولوژیک بدن به آن ها را مورد مطالعه قرار می دهد.

هدف از تاسیس مقطع کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، پرورش افراد سرآمد و متخصص در حوزه فیزیولوزی ورزشی می باشد. در ادامه به چارت دروس ارشد زیرگرایش های این رشته خواهیم پرداخت.

جدول دروس پایه مقطع کارشناسی ارشد همه گرایش فیزیولوژی ورزشی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

1

روش تحقیق در علوم ورزشی

2

2

آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی

2

3

فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی

2

 

 

چارت دروس ارشد فیزیولوژی ورزشی- گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

زیرگرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی دارای 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 14 واحد

621111

اپیدمیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

2

نظری

 

621112

سمینار پژوهشی فعالیت بدنی و تندرستی

2

نظری

621101

621113

فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

2

نظری

621103

621114

فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان

2

نظری

62113

621115

آزمون، تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی

2

عملی

 

621116

تغذیه و کنترل وزن ویژه تندرستی

2

نظری

 

621117

مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی

2

نظری

 

دروس انتخابی 6 واحد

621118

اصول طراحی و برنامه ریزی فعالیت بدنی

2

نظری

621117

621119

تکنیک های میدانی و آزمایشگاهی پیشرفته

2

عملی

621115

621120

استرس محیطی در فیزیولوژی فعالیت بدنی

2

نظری

621113

621121

فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری های مزمن و ناتوانی ها

2

نظری

 

621122

فیزیولوژی فعالیت بدنی زنان و سالمندان و افراد خاص

2

نظری

621114

621123

ابعاد روانی فعالیت بدنی

2

نظری

 

پایان نامه 6 واحد

621124

پایان نامه

6

   
 

نکته: گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی می باشد.

 

 

چارت دروس ارشد فیزیولوژی ورزشی- گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی

زیرگرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی دارای 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 14 واحد

621211

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

2

نظری

 

621212

تغذیه ورزشی پیشرفته

2

نظری

621213

621213

متابولیسم فعالیت ورزشی و تمرین

2

نظری

 

621214

سمینار پزوهشی - تمرین ورزشی

2

نظری

621101

621215

برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت

2

عملی

621211

621216

موضوعات پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی

2

نظری

621103

621217

تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت ورزشی

2

عملی

621211

دروس انتخابی 6 واحد

621218

ملاحظات ارتوپدیک و بیومکانیک در تمرین های ورزشی

2

نظری

 

621219

روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین

2

نظری

 

621220

استفاده و سوء استفاده از داروها

2

نظری

621213

621221

تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته

2

عملی

621217

621222

استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی

2

نظری

 

621223

بدنسازی ویژه رشته های ورزشی

2

نظری

621215

پایان نامه 6 واحد

621224

پایان نامه

6

   
 

نکته: گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی می باشد.

 

 

چارت دروس ارشد فیزیولوژی ورزشی- گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

زیرگرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض دارای 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 14 واحد

621311

سمینار در فیزیولوژی فعالیت ورزشی

2

نظری

621101

621312

آناتومی ویژه فعالیت ورزشی

2

نظری

 

621313

فیزیولوژی ورزشی پیشرفته

2

نظری

621103

621314

تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته فعالیت ورزشی

2

عملی

 

621315

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی

2

نظری

 

621316

فیزیولوژی ورزشی کودکان و نوجوانان

2

نظری

 

621317

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

2

نظری

621313

دروس انتخابی 6 واحد

621318

فیزیولوزی ورزشی بالینی

2

نظری

621313

621319

ابعاد روانی فعالیت ورزشی

2

نظری

 

621320

تغذیه ورزشی پیشرفته

2

نظری

 

621321

تاثیر عوامل محیطی بر فعالیت ورزشی

2

نظری

 

621322

ایمونولوژی فعالیت ورزشی

2

نظری

621315

621323

بیوانرژتیک فعالیت ورزشی

2

نظری

 

پایان نامه 6 واحد

621324

پایان نامه

6

   
 

نکته: گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی می باشد.

 

 

چارت دروس ارشد فیزیولوژی ورزشی- گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی

زیرگرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی دارای 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 14 واحد

621411

فیزیولوژی ورزشی ویژه گروه های خاص

2

نظری

621103

621412

سمینار پزوهشی در فیزیولوژی ورزشی بالینی

2

نظری

621101

621413

آزمون و تجویز فعالیت ورزشی در بیماری ها

2

عملی

 

621414

ابعاد روانی سلامتی بخش فعالیت ورزشی

2

نظری

 

621415

چاقی پیرفته و کنترل وزن

2

نظری

621416

621416

بیوانرژتیک فعالیت ورزشی

2

نظری

 

621417

بازتوانی قلبی عروقی و تنفسی با فعالیت ورزشی

2

نظری

 

دروس انتخابی 6 واحد

621418

استرس محیطی در فیزیولوژی ورزشی بالینی

2

نظری

 

621419

آزمون و تفسیر آمادگی بدنی بیماران

2

نظری

621413

621420

داروشناسی و علوم ورزشی

2

نظری

621416

621421

تغذیه ورزشی کاربردی در سبک زندگی

2

نظری

 

621422

بیماری های متابولیکی و فعالیت ورزشی

2

نظری

621416

621423

فیزیولوژی ورزشی کودکان و نوجوانان

2

نظری

621411

پایان نامه 6 واحد

621424

پایان نامه

6

   
 

نکته: گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی می باشد.

 

 

چارت دروس ارشد فیزیولوژی ورزشی- گرایش تغذیه ورزشی

زیرگرایش تغذیه ورزشی دارای 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 14 واحد

621511

بیوشیمی ویژه تغذیه ورزشی

2

نظری

 

621512

تغذیه انسانی

2

نظری

 

621513

اصول تغذیه در فعالیت ورزشی و تمرین

2

نظری

621512

621514

سمینار پژوهشی در تغذیه ورزشی

2

نظری

621101

621515

مواد ارگوژنیک در ورزش ها

2

نظری

621511

621516

بیوانرژتیک ورزشی

2

نظری

621511

621517

ارزیابی و طراحی رژیم غذایی

2

نظری- عملی

 

دروس انتخابی 6 واحد

621518

فیزیولوژی فعالیت ورزشی پیشرفته

2

نظری

621103

621519

روش های آزمایشگاهی تغذیه ورزشی

2

عملی

621517

621520

فعالیت ورزشی، تغذیه و سیستم ایمنی

2

نظری

 

621521

روانشناسی در تغذیه ورزشی

2

نظری

 

621522

دوپینگ و داروشناسی ورزشی

2

نظری

621511

621523

تغذیه و کنترل وزن ویژه ورزشکاران

2

نظری

621517

پایان نامه 6 واحد

621524

پایان نامه

6

   
 

نکته: گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی می باشد.

 

 

چارت دروس ارشد تربیت بدنی- گرایش رفتار حرکتی

در اینجا، چارت دروس ارشد تربیت بدنی را با گرایش رفتار حرکتی ادامه می دهیم. گرایش رفتار حرکتی به منظور رشد تفکر مستقل، تحلیل انتقادی و نوآوری در کاوش های علمی و کاربردهای مفید در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می شود. در واقع حوزه تربیت بدنی با تاکید بر رشد هماهنگ ابعاد بدنی، روانی و اجتماعی انسان با گسترش روزافزون یافته های علمی در این زمینه به ایجاد تخصص های تازه ای دست یافته است.

گرایش رفتار حرکتی در سه زیرگرایش رشند حرکتی، یادگیری و کنترل حرکتی و آموزش تربیت بدنی برای جامه عمل پوشاندن به اهداف گفته شده در بالا در مقطع ارشد ارائه گردیده است.

هدف از دوره کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی، تربیت افراد متخصص در رفتار حرکتی می باشد تا بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی به آموزش، برنامه ریزی، اجرا، راهنمایی، تحلیل مشکلات و پژوهش در این شاخه از علم بپردازند و مداخله موثری در محیط های علمی و حرفه ای داشته باشند.

در ادامه مطلب به چارت دروس ارشد زیرگرایش های رشته رفتار حرکتی خواهیم پرداخت.

جدول دروس پایه مقطع کارشناسی ارشد گرایش رفتار حرکتی

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع واحد

623101

روش های آماری

2

نظری

623102

روش و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی

2

نظری

623103

مبانی عملکرد انسان

2

نظری

 

 

چارت دروس ارشد رفتار حرکتی- گرایش رشد حرکتی

زیرگرایش رشد حرکتی دارای 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد رشد حرکتی

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 14 واحد

623111

رشد جسمانی

2

نظری

 

623112

رشد حرکتی در طول عمر

2

نظری

623111

623113

تربیت بدنی رشدی

2

عملی

 

623114

عوامل موثر بر رشد حرکتی

2

نظری

623112

623115

ارزیابی رشد حرکتی

2

نظری

623113

623116

سمینار رشد حرکتی

2

نظری

623102

623117

کنترل حرکتی

2

نظری

 

دروس انتخابی 6 واحد

623118

روانشناسی ورزشی

2

نظری

 

623119

اختلالات رشد و یادگیری حرکتی

2

نظری

623114

623120

آزمایشگاه رفتار حرکتی

2

نظری

623115

623121

اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

2

نظری

 

623122

روانشناسی تحولی

2

نظری

 

623123

فعالیت ورزشی و بیماری های خاص

2

نظری

 

پایان نامه 6 واحد

623124

پایان نامه

6

   
 

نکته: گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

 

 

چارت دروس ارشد رفتار حرکتی- گرایش یادگیری و کنترل حرکتی

زیرگرایش یادگیری و کنترل حرکتی دارای 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد یادگیری و کنترل حرکتی

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 14 واحد

623211

اکتساب مهارت های حرکتی

2

نظری

 

623212

کنترل حرکتی

2

نظری

623211

623213

یادگیری حرکتی پیشرفته

2

عملی

623212

623214

اندازه گیری حرکات انسان

2

نظری

623211

623215

سمینار در کنترل حرکتی

2

نظری

623212

623216

سمینار در یادگیری حرکتی

2

نظری

623213

623217

رشد حرکتی در طول عمر

2

نظری

 

دروس انتخابی 6 واحد

623218

روانشناسی شناختی

2

نظری

 

623219

بیومکانیک حرکات انسان

2

نظری

 

623220

آزمایشگاه رفتار حرکتی

2

عملی

623214

623221

روانشناسی ورزشی

2

نظری

 

623222

اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

2

نظری

 

623223

اختلالات یادگیری حرکتی

2

نظری

623213

پایان نامه 6 واحد

623224

پایان نامه

6

   
 

نکته: گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

 

 

چارت دروس ارشد رفتار حرکتی- گرایش آموزش تربیت بدنی

زیرگرایش آموزش تربیت بدنی دارای 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد آموزش تربیت بدنی

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 14 واحد

623311

نظریه های آموزش تربیت بدنی

2

نظری

 

623312

اصول و روش های آموزش اثر بخش در تربیت بدنی

2

نظری

623311

623313

روانشناسی آموزش تربیت بدنی

2

عملی

 

623314

تدوین برنامه درسی تربیت بدنی

2

نظری

623312

623315

ارزشیابی آموزشی

2

نظری

623312

623316

سمینار آموزش تربیت بدنی

2

نظری

 

623317

رشد حرکتی در طول عمر

2

نظری

 

دروس انتخابی 6 واحد

623318

یادگیری حرکتی پیشرفته

2

عملی

623311

623319

کارورزی

2

نظری

 

623320

اصول و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

2

نظری

623214

623321

آزمایشگاه رفتار حرکتی

2

نظری-عملی

 

623322

روانشناسی ورزشی

2

نظری

 

623323

فعالیت بدنی و آموزش تندرستی

2

نظری

623213

پایان نامه 6 واحد

623324

پایان نامه

6

   
 

نکته: گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

 

 

چارت دروس ارشد تربیت بدنی- گرایش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی شامل مجموعه یافته های علمی در حوزه های آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی، پیش گیری و بازتوانی آسیب های ورزشی، تربیت بدنی ویژه و ورزش معلولان است که برای دانشجویان علاقه مند به مطالعه در حیطه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی تامین می شود.

هدف از تاسیس دوره آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، تربیت افراد علاقه مند و متبحر است تا بتوانند با آموزش و پژوهش، برنامه ریزی، راهنمایی و مشاوره، مربیگری و ارائه خردمات ورزشی به افراد تحت پوشش خود در ارتقاء سلامت جسمی و روانی و نیز بهبود فعالیت های حرکتی و ورزشی آنان تلاش کنند.

زیرگرایش های آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی نظیر حرکات اصلاحی، امدادگر ورزشی و تربیت بدنی ویژه می باشند که به مبتلایان به ناهنجاری های جسمی و حرکتی کمک می کنند.

در ادامه مطلب به چارت دروس ارشد زیرگرایش های رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی خواهیم پرداخت.

جدول دروس پایه مقطع کارشناسی ارشد گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع واحد

625101

روش تحقیق در علوم ورزشی

2

نظری

625102

آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی

2

نظری

625103

فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی

2

نظری

 

 

چارت دروس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- گرایش حرکات اصلاحی

زیرگرایش حرکات اصلاحی دارای 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 14 واحد

625211

پاتوکنزیولوژی دستگاه عصبی- عضلانی

2

نظری

625103

625212

حرکات اصلاحی پیشرفته

2

نظری-عملی

 

625213

آزمایشگاه حرکات اصلاحی

2

نظری-عملی

625212

625214

سمینار در حرکات اصلاحی

2

نظری

625102-625101

625215

امدادگر ورزشی پیشرفته

2

نظری

625216

625216

حرکت شناسی پیشرفته

2

نظری

 

625217

اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی

2

نظری

625212

دروس انتخابی 6 واحد

625218

بازتوانی پیرفته آسیب های ورزشی

2

نظری-عملی

625216

625219

ورزش معلولین پیشرفته

2

نظری-عملی

625103

625220

کارورزی

2

عملی

625217-625213

625221

ارگونومی ورزشی

2

نظری

625216

625222

مسائل معاصر در حرکات اصلاحی

2

نظری

625212

625223

ماساژ ورزشی

2

نظری

625216

پایان نامه 6 واحد

625224

پایان نامه

6

   
 

نکته: گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

 

 

چارت دروس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- گرایش امدادگر ورزشی

زیرگرایش امدادگر ورزشی دارای 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد امدادگر ورزشی

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 14 واحد

625111

حرکات اصلاحی در پیش گیری از آسیب های ورزشی

2

نظری-عملی

625103

625112

پاتومکانیک اسیب های ورزشی

2

نظری

 

625113

بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی

2

نظری-عملی

625116-625112

625114

سمینار در امدادگر ورزشی

2

نظری

625102-625101

625115

آزمایشگاه در امدادگر ورزشی (آزمون ها و اندازه گیری های پیشرفته)

2

نظری-عملی

625116

625116

امدادگر ورزشی پیشرفته

2

نظری

625103

625117

ارزیابی و مدیریت پیشرفته آسیب های ورزشی

2

نظری

625116

دروس انتخابی 6 واحد

625118

مسائل معاصر در امدادگر ورزشی

2

نظری

625116

625119

حرکت شناسی پیشرفته

2

نظری

 

625120

ماساژ ورزشی

2

نظری-عملی

625119

625121

ورزش معلولین پیشرفته

2

نظری-عملی

625103

625122

کارورزی 1

2

عملی

 

625123

کارورزی 2

2

عملی

625122

پایان نامه 6 واحد

625124

پایان نامه

6

   
 

نکته: گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

 

 

چارت دروس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- گرایش تربیت بدنی ویژه

زیرگرایش تربیت بدنی ویژه دارای 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد تربیت بدنی ویژه

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 14 واحد

625311

سمینار در تربیت بدنی ویژه

2

نظری

625102-625101

625312

بیماری های عصبی - عضلانی

2

نظری

 

625313

آزمایشگاه (ارزیابی جسمی و حرکتی معلولین)

2

نظری-عملی

625315-625314

625314

ورزش معلولین جسمی

2

نظری-عملی

625103

625315

ورزش معلولین حسی و ذهنی

2

نظری-عملی

625103

625316

بازتوانی معلولین جسمی

2

نظری-عملی

625312-625103

625317

آمادگی جسمانی معلولین

2

نظری

625115-625314

دروس انتخابی 6 واحد

625318

حرکت شناسی پیشرفته

2

نظری

 

625319

ماساژ ورزشی

2

نظری-عملی

625318

625320

تمرین درمانی

2

نظری-عملی

625312

625321

اصول توانبخشی و فیزیوتراپی

2

نظری-عملی

625318-625312

625322

کارورزی 1

2

عملی

 

625323

کارورزی 2

2

عملی

625322

پایان نامه 6 واحد

625324

پایان نامه

6

   
 

نکته: گذراندن سه درس از دروس انتخابی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی است.

 

 

چارت دروس ارشد تربیت بدنی- گرایش روانشناسی ورزشی

در معرفی گرایش روانشناسی ورزشی باید گفت که عبارت است از مطالعه علمی رفتار افراد در ورزش. در واقع رشته روانشناسی ورزشی به بررسی عوامل روانشناختی در عرصه ورزش عمومی و قهرمانی می پردازد و می کوشد با درک عوامل ذهنی و روانی که بر عملکرد در ورزش تاثیرگذار است، باعث ارتقاء عملکرد فرد و تیم ورزشی گردد.

جذابیت های و یافته های علمی روانشناسی در این رشته به یاری ورزشکاران آمده تا متخصصان این رشته بتوانند با روش های علمی به افزایش بازدهی فعالیت های ورزشی کمک کنند. در ادامه به چارت درسی این گرایش جذاب رشته تربیت بدنی در مقطع ارشد پرداخته می شود.

جدول دروس پایه مقطع کارشناسی ارشد گرایش روانشناسی ورزشی

عنوان درس

تعداد واحد

نوع واحد

روش های آماری در روانشناسی ورزشی

2

نظری

روش های تحقیق در روانشناسی ورزشی

2

نظری

نظریه های مشاوره و روان درمانی

2

نظری

 

 

چارت دروس ارشد روانشناسی ورزشی

گرایش روانشناسی ورزشی دارای 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی

دروس تخصصی 14 واحد

اصول روانشناسی ورزشی

روانشناسی و عملکرد ورزشی

مسائل بالینی در روانشناسی ورزشی

روانسنجی در ورزش

سمینار

روانشناسی رشد پیشرفته

کارورزی

دروس انتخابی 6 واحد

عصب شناسی روانی

اخلاق و ملاحظات حرفه ای در روانشناسی ورزش

روانشناسی شخصیت در ورزش

ملاحظات روانشناختی ورزش کودکان و نوجوانان

سلامت روانی و ورزش

روانشناسی اجتماعی در ورزش

روانشناسی در منابع اسلامی

پایان نامه 6 واحد

 

نکته: گذراندن سه درس از دروس انتخابی آورده شده در جدول بالا برای دانشجویان رشته روانشناسی ورزشی الزامی می باشد.

 

 

چارت دروس ارشد تربیت بدنی- گرایش مدیریت ورزشی

گرایش مدیریت ورزشی مجموعه ای از یافته های علمی را در حوزه مدیریت و سازمان شامل می شود. دانشجویان در این رشته پس از یادگرفتن دانش مدیریت و کسب تجارب مدیریتی به متخصصان ارزشمندی تبدیل خواهند شد که خواهند توانست نقش مهمی در اداره امور سازمان های ورزشی ایفا نمایند.

هدف از دوره کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی، تربیت مدیران و کارشناسان ماهر برای اداره امور سازمان ها و نهادهای ورزشی کشور است. هدف دیگر این دوره، آموزش و تربیت متخصصانی است که با ادامه تحصیل در دوره دکتریموجب تقویت کادر هیات علمی در سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می شوند.

دانشجویان گرایش مدیریت ورزشی با کسب مهارت در زیرگرایش های این رشته نظیر مدیریت بازاریابی در ورزش، مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی، مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی، مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی، مدیریت رسانه‌های ورزشی و مدیریت رویدادهای ورزشی به کارشناسان ماهری برای اداره بخش های ورزشی کشور تبدیل خواهند شد.

در ادامه مطلب به چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد زیرگرایش های رشته مدیریت ورزشی خواهیم پرداخت.

جدول دروس پایه مقطع کارشناسی ارشد گرایش مدیریت ورزشی

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع واحد

622101

روش تحقیق در مدیریت ورزشی

2

نظری

622102

تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش

2

نظری

622103

اصول و مبانی مدیریت

2

نظری

 

 

چارت دروس ارشد مدیریت ورزشی- گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش

زیرگرایش مدیریت بازاریابی در ورزش دارای 12 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 12 واحد

622111

اصول و مبانی بازاریابی ورزشی

2

نظری

 

622112

برنامه ریزی استراتژیک در بازاریابی ورزشی

2

نظری

622115

622113

مدیریت بازاریابی جهانی

2

نظری

622111

622114

سمینار در بازاریابی ورزشی

2

نظری

622101

622115

نظریه های سازمان و مدیریت

2

نظری

 

622116

کارورزی در بازاریابی ورزشی

2

عملی

 

622117

مدیریت نشان (برند) و بلیط فروشی در سازمان های ورزشی

2

نظری

622113

دروس انتخابی 6 واحد

622118

اخلاق در ورزش

2

نظری

 

622119

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

2

نظری

 

622120

مدیریت رفتار سازمانی

2

نظری

 

622121

اصول، مبانی و فلسفه تربیت بدنی

2

نظری

 

622122

نقش حمایت کنندگان و شرکا در بازاریابی

2

نظری

622113

622123

مدیریت بازاریابی در سازمان های ورزشی المپیک

2

نظری

622113

پایان نامه 6 واحد

622124

پایان نامه

6

   

 

 

چارت دروس ارشد مدیریت ورزشی- گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

زیرگرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی دارای 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 14 واحد

622211

مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی

2

نظری

 

622212

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

2

نظری

 

622213

مدیریت توسعه، تجهیز و نگهداری اردوگاه ها و اماکن ورزشی-تفریحی

2

نظری

622211

622214

سمینار در مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

2

نظری

622101

622215

مدیریت ایمنی در اماکن ورزشی

2

نظری

 

622216

مدیریت امنیت در اماکن ورزشی

2

نظری

622211

622217

نظریه های سازمان و مدیریت

2

نظری

 

دروس انتخابی 6 واحد

622218

آشنایی با مجموعه ها و استادیوم های بزرگ ملی و بین المللی

2

نظری

 

622219

برنامه ریزی تاسیسات و اماکن و تجهیزات ورزشی

2

نظری

 

622220

مدیریت رفتار سازمانی

2

نظری

 

622221

مدیریت بازاریابی در ورزش

2

نظری

 

622222

آشنایی با استانداردهای وسایل و تجهیزات رشته های ورزشی

2

نظری

 

622223

مدیریت نظارت و ارزیابی اماکن و تاسیسات ورزشی

2

نظری

 

پایان نامه 6 واحد

622224

پایان نامه

6

   
 

 

چارت دروس ارشد مدیریت ورزشی- گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

زیرگرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی دارای 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 14 واحد

622311

مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

2

نظری

 

622312

مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت

2

نظری

622103

622313

مدیریت اردوها و رویدادهای همگانی و تفریحی

2

نظری

 

622314

گردشگری ورزشی

2

نظری

622315

622315

نظریه های و مبانی اوقات فراغت

2

نظری

 

622316

جامعه شناسی اوقات فراغت

2

نظری

 

622317

نظریه های سازمان و مدیریت

2

نظری

 

دروس انتخابی 6 واحد

622318

مدیریت پارک ها و اماکن تفریحی

2

نظری

 

622319

اوقات فراغت و محیط زیست

2

نظری

 

622320

مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

2

نظری

 

622321

مدیریت اماکن تفریحی و فراغتی

2

نظری

 

622322

مبانی حقوق ورزشی

2

نظری

 

622323

مدیریت مالی و اداری در ورزش

2

نظری

 

پایان نامه 6 واحد

622324

پایان نامه

6

   

 

 

چارت دروس ارشد مدیریت ورزشی- گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

زیرگرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی دارای 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 14 واحد

622411

مدیریت عملکرد در سازمان های ورزشی

2

نظری

622103

622412

سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش

2

نظری

 

622413

برنامه ریزی استراتژیک

2

نظری

622103

622414

نظارت و ارزشیابی در سازمان های ورزشی

2

نظری

622411

622415

مدیریت بازاریابی در ورزش

2

نظری

 

622416

مدیریت مالی و اداری در ورزش

2

نظری

 

622417

نظریه های سازمان و مدیریت

2

نظری

 

دروس انتخابی 6 واحد

622418

مدیریت منابع انسانی در ورزش

2

نظری

 

622419

کاربرد مدیریت کیفیت در ورزش

2

نظری

 

622420

یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش

2

نظری

 

622421

مدیریت فناوری اطلاعات در ورزش

2

عملی

 

622422

مدیریت رفتار سازمانی

2

نظری

 

622423

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

2

نظری

 

پایان نامه 6 واحد

622424

پایان نامه

6

   

 

 

چارت دروس ارشد مدیریت ورزشی- گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی

زیرگرایش مدیریت رویدادهای ورزشی دارای 12 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد مدیریت رویدادهای ورزشی

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 12 واحد

622611

مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی

2

نظری

 

622612

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

2

نظری

 

622613

مدیریت امنیت و ایمنی در مسابقات ورزشی

2

نظری

622611

622614

آشنایی با سازمان های بین المللی در ورزش

2

نظری

622612

622615

مدیریت بازاریابی در رویدادهای ورزشی

2

نظری

 

622616

سمینار در مدیریت رویدادهای ورزشی

2

نظری

 

622617

نظریه های سازمان و مدیریت

2

نظری

 

دروس انتخابی 6 واحد

622618

آشنایی با مجموعه ها و استادیوم های بزرگ ملی و بین المللی

2

نظری

 

622619

مدیریت رفتار سازمانی

2

نظری

 

622620

مدیریت مالی و اداری در ورزش

2

نظری

 

622621

مدیریت پایدار در ورزش

2

عملی

 

622622

مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی

2

نظری

 

622623

مدیریت منابع انسانی (داوطلبان)

2

نظری

 

پایان نامه 6 واحد

622624

پایان نامه

6

   

 

 

چارت دروس ارشد تربیت بدنی- گرایش بیومکانیک ورزشی

رشته بیومکانیک ورزشی از جمله نظام های علمی و دانشگاهی است که در برگیرنده علوم زیستی، آناتومی، کنترل حرکتی، فیزیک، حرکت شناسی و اصول مکانیکی حاکم بر ارگان های بدن می باشد. این رشته به منظور درک کیفیت مکانیکی و فرآیند کنترل حرکت در طول دوران زندگی و به منظور مطالعه و به کارگیری مفاهیم و اصول اولیه فیزیک در درک طبیعت و تجزیه و تحلیل توصیفی و کمی حرکت های پایه تا حرکت های پیچیده ورزشی که توسط موجودات زنده (عمدتا انسان) در هر دو وضعیت ایستا و پویا قابلیت اجرا شدن را دارد، دایر گردیده است.

هدف از تاسیس دوره کارشناسی ارشد رشته بیومکانیک ورزشی، کاربردی تر کردن آموزش ها به منظور تربیت افراد متعهد و متخصصی است که بتوانند در زمینه های مختلف آموزشی، برنامه ریزی و اجرا، راهنمایی و نظارت و پژوهش در این شاخه از علم بپردازند.

رشته بیومکانیک با زیرگرایش هایی نظیر بیومکانیک پایه ورزشی، بیومکانیک عملکرد ورزشی، بیومکانیک بازتوانی ورزشی و بیومکانیک و مهندسی ورزشی و با نوآوری در زمینه های علمی و پژوهشی این حوزه در پیشرفت و گسترش مرزهای دانش نقش ایفا می کند.

در ادامه مطلب به چارت دروس مقطع کارشناسی ارشد زیرگرایش های رشته بیومکانیک ورزشی خواهیم پرداخت.

 

جدول دروس پایه مقطع کارشناسی ارشد گرایش بیومکانیک ورزشی

کد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نوع واحد

624101

آمار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی

2

نظری

624102

مکانیک مفاصل

2

نظری

624103

فیزیولوژی دستگاه عصبی - عضلانی

2

نظری

 

 

چارت دروس ارشد بیومکانیک ورزشی گرایش بیومکانیک پایه ورزشی

زیرگرایش بیومکانیک پایه ورزشی دارای 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس انتخابی و 6 واحد پایان نامه است که جزئیات آن در جدول زیر آورده شده است.

جدول چارت دروس دوره کارشناسی ارشد بیومکانیک پایه ورزشی

کد درس

عنوان

تعداد واحد

نوع واحد

پیش نیاز/ هم نیاز

دروس تخصصی 14 واحد

624311

مکانیک عضله

2

نظری

 

624312

بیومکانیک ورزشی کاربردی

2

نظری

 

624313

سمینار در بیومکانیک ورزشی

2

نظری

624101

624314

آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

2

نظری

 

624315

بیومکانیک ورزشی 1

2

نظری

 

624316

بیومکانیک ورزشی 2

2

نظری

624316

624317

بیومکانیک آسیب های ورزشی

2

نظری

 

دروس انتخابی 6 واحد

624318

ارگونومی در ورزش

2

نظری

 

624319

آشنایی با الکترومایوگرافی

2

نظری

 

624320

نرم افزارهای رایج در بیومکانیک ورزشی

2

نظری

 

624321

کنترل حرکتی

2

عملی

 

624322

مطالعه هدایت شده

2

نظری

 

پایان نامه 6 واحد

624323

پایان نامه

6

   

نکته ها:

  1. دانشجویان رشته بیومکانیک پایه ورزشی دو درس رایانه پیشرفته و زبان تخصصی را می گذرانند اما در معدل محاسبه نخواهند شد.
  2. گذراندن سه درس از دروس انتخابی رشته بیومکانیک پایه ورزشی با توجه به داشتن استاد، امکانات دانشکده (گروه) بنا به تشخیص گروه الزامی می باشد.

 

 

سوالات متداول:

چارت دروس ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی شامل چند واحد می باشد؟

تعداد واحدهای چارت درسی ارشد تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی ورزشی برای هر زیرگرایش حدود 32 واحد می باشد که از این 32 واحد، 14 واحد دروس تخصصی، 6 واحد دروس اختیاری، 6 واحد دروس پایه و 6 واحد پایان نامه می باشد که به صورت مفصل در مطلب بالا مورد بررسی قرار گرفته است و به تفکیک هر زیرگرایش ارائه شده است.

در کارشناسی ارشد تربیت بدنی چند گرایش وجود دارد؟

گرایش های کارشناسی ارشد تربیت بدنی شامل شش گرایش فیزیولوزی ورزشی، رفتار حرکتی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، روانشناسی ورزشی، مدیریت ورزشی و بیومکانیک ورزشی می باشد. هر گرایش ارشد تربیت بدنی نیز شامل چندین زیرگرایش می شود که توضیحات آن در مطلب فوق آورده شده است.

زیرگرایش های رشته فیزیولوژی ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد چند تا است؟

زیرگرایش های رشته فیزیولوژی ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد شامل پنج زیرگرایش نظیر فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژی ورزشی کاربردی، فیزیولوژی فعالیت بدنی محض، فیزیولوژی فعالیت بدنی بالینی و تغذیه ورزشی هستند که چارت درسی این زیرگرایش ها نیز به صورت مفصل در مطلب بالا توضیح داده شده است و داوطلبان می توانند متناسب با علاقه خود یکی از آن ها را برای ادامه تحصیل در ارشد تربیت بدنی انتخاب کنند.

سایر بخش های تربیت بدنی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

  • تصویر فرد

    حسن میرزایی‏ - 01/8/9

    سلام .کارشناسی علوم تربیتی خوندم برای ارشد می خوام مدیرت ورزشی بخونم باید پیش نیازم پاس کنم؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت