معرفی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - چارت درسی و گرایش های علوم ورزشی

معرفی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به همراه چارت درسی و گرایش های علوم ورزشی در این مطلب آمده است. در این معرفی بخش های اصلی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی، چارت درسی و سرفصل های تربیت بدنی، گرایش های مقطع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی و بازار کار این رشته بررسی شده اند.

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی
کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

معرفی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی 

برنامه ریزان و مشاوران 3گام در این معرفی بخش های اصلی رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی، چارت درسی و سرفصل های تربیت بدنی، گرایش های مقطع ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، بازار کار و ظرفیت دانشگاه های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی را بررسی کرده اند.ارشد رشته تربیت بدنی که قبلا دارای شش گرایش بوده، با توجه به رویکرد وزارت علوم جهت تخصصی سازی رشته ها و توسعه تحصیلات تکمیلی و برآورد کردن نیاز بازار کار، تبدیل به 6 رشته شده و همچنین نام این رشته از تربیت بدنی و علوم ورزشی به علوم ورزشی تغییر پیدا کرده است.

دپارتمان مشاوران گروه تربیت بدنی  و به ویژه مشاور تخصصی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 3گام هریک از رشته های مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی را همراه با معرفی آن در جدول زیر آماده کرده است.

 

بخش های اصلی رشته های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

ردیف

رشته های اصلی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعریف رشته های اصلی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

1

فیزیولوژی ورزشی

مطالعه اعمال بدن موجودات زنده به ویژه انسان را به هنگام فعالیت

2

رفتار حرکتی

مطالعه عملکرد و وضعیت قامت انسان است که در نتیجه فرآیندهای درونی انسجام یافته که به تغییرات نسبتا ثابت در عملکرد منتهی می شود، ایجاد می گردد

3

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

کلیه صدمات ناشی از ورزش به دستگاه اسکلتی- عضلانی را آسیب شناسی ورزشی و کلیه حرکات و فعا لیتها و روشهایی که برای رفع ضعف های جسمانی و عضلانی و ارگانیکی و هماهنگی بکار می رود را حرکات اصلاحی نامیده می شود.

4

روان شناسی ورزشی

مطالعه جنبه های روانی عملکرد ورزشکاران و کاربرد اصول روان شناسی در حوزه ورزش.

5

مدیریت ورزشی

بیان سازماندهی ، برنامه ریزی ، هدایت و کنترل فعالیتهای ورزشی است

6

بیومکانیک ورزشی

توصیف مکانیکی تعامل انسان با محیط در حین انجام حرکات ورزشی است

 
 
پیشنهاد می شود برای تکمیل اطلاعات خود در مورد رشته تربیت بدنی و همچنین پذیرفته شدن در کنکور ارشد این رشته مطالب زیر را در سایت 3گام مطالعه کنید.

 بازار کار گرایش های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

برنامه ریزی سه ماهه کنکور ارشد تربیت بدنی

بهترین منابع ارشد تربیت بدنی​

 

 

معرفی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - طول دوره، چارت درسی و سرفصل دروس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

دوره کارشناسی ارشد علوم ورزشی عموما شامل 32 واحد درسی است که در چهار نیم سال تحصیلی ارائه می شود. در طول دوره و چارت دروس ارشد تربیت بدنی،  بسته به نوع رشته و گرایش تقریبا 6 واحد به دروس پایه، 14 واحد به دروس تخصصی، 6 واحد به دروس انتخابی و 6 واحد به پایان نامه اختصاص  داده می شود. غالبا سه ترم اول به گذراندن دروس تئوری و سمینار ارشد علوم ورزشی و 1 تا 2 نیم سال تحصیلی به فعالیت های پژوهشی پایان نامه اختصاص می یابد.

 

چارت درسی و سرفصل دروس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - دروس پایه گرایش های رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی​

دروس پایه کلیه گرایش های رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
کد درس دروس پایه تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز / هم نیاز
621101 روش تحقیق در علوم ورزشی 2 نظری -
621102 آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی 2 نظری -
621103 فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی 2 نظری -

 

 

چارت درسی و سرفصل دروس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - دروس پایه گرایش های رشته کارشناسی ارشد رفتار حرکتی

دروس پایه کلیه گرایش های رشته کارشناسی ارشد رفتار حرکتی
کد درس دروس پایه تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز / هم نیاز
623101 روش های آماری 2 نظری  -
623102 روش و طرح های تحقیق در علوم رفتار حرکتی 2 نظری  -
623103 مبانی عملکرد انسان 2 نظری  -

 

چارت درسی و سرفصل دروس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - دروس پایه گرایش های رشته کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دروس پایه کلیه گرایش های رشته کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کد درس دروس پایه تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز / هم نیاز
625101 روش تحقیق در علوم ورزشی 2 نظری -
625102 آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی 2 نظری -
625103 فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی 2 نظری -

 

 

چارت درسی و سرفصل دروس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - دروس پایه گرایش های رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

دروس پایه کلیه گرایش های رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
کد درس دروس پایه تعداد واحد نوع واحد پیش نیاز / هم نیاز
622101 روش تحقیق در مدیریت ورزشی 2 نظری -
622102 تحلیل آماری و کاربرد نرم افزارهای آماری در ورزش 2 نظری -
622103 اصول و مبانی مدیریت 2 نظری -

 

 

چارت درسی و سرفصل دروس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - دروس جبرانی کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی

دروس جبرانی کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعات پیش نیاز / هم نیاز
نظری عملی
1 والیبال 1 - 2 64 -
2 هندبال 1 - 2 64 -
3 دو و میدانی 1 - 2 64 -
4 آمادگی جسمانی 1 - 2 64 -
5 مقدمات جامعه شناسی ورزشی 2 - 32 -
6 مقدمات روانشناسی ورزشی 2 - 32 -
7 مبانی استعدادیابی ورزشی 2 - 32 -
8 سنجش و اندازه گیری در علوم ورزشی 2 - 32 -
9 مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش  2 - 32 -
10 جمع کل 18 416  

 

 

چارت درسی و سرفصل دروس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - دروس اختصاصی کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی

دروس اختصاصی کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعات پیش نیاز / هم نیاز
نظری عملی
1 روش های آماری در روانشناسی ورزشی 2 - 32 -
2 روش های تحقیق در روانشناسی ورزشی 2 - 32 روش های آماری در روانشناسی  ورزشی (پیش نیاز)
3 نورو ساینس و حرکت 2 - 32 -
4 اصول روانشناس ورزشی 2 - 32 -
5 استرس و عملکرد ورزشی 2 - 32 -
6 روانشناسی توانبخشی و آسیب های ورزشی 2 - 32 -
  جمع کل 12   192  

 

 

چارت درسی و سرفصل دروس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - دروس اختیاری کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی

دروس اختیاری کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشی
ردیف نام درس تعداد واحد تعداد ساعات پیش نیاز / هم نیاز
نظری عملی
1 آزمون های کاربردی در روانشناسی ورزشی 2 - 32 اصول روانشناسی ورزشی (پیش نیاز) - روش های تحقیق در روانشناسی ورزشی (هم نیاز)
2 سمینار در روانشناسی ورزشی 2 - 32 روش های آماری در روانشناسی ورزشی (پیش نیاز) - روش های تحقیق در روانشناسی ورزشی (پیش نیاز)
3 روانشناختی شناختی در ورزش 2 - 32 اصول روانشناسی ورزشی (پیش نیاز) 
4 کارورزی - 2 128 -
5 روانشناسی ورزشی برای مربیان 2 - 32 -
6 اخلاق و ملاحظات حرفه ای در روانشناسی ورزشی  2 - 32 اصول روانشناسی ورزشی (پیش نیاز)
7 روانشناسی شخصیت در ورزش 2 - 32 اصول روانشناسی ورزشی (پیش نیاز)
8 ملاحظات روان شناختی ورزش در کودکان و نوجوانان 2 - 32 -
9 سلامت روانی و ورزش 2 - 32 اصول روانشناسی ورزشی (پیش نیاز)
10 جمع کل 18 384  

 

چارت درسی و سرفصل دروس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - دروس جبرانی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی

دروس جبرانی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی
کد درس نام درس تعداد واحد تعداد ساعات پیش نیاز / هم نیاز
624101 آمار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی 2 48 -
624102 مکانیک مفاصل 2 32 -
624103 فیزیولوژی دستگاه عصبی - عضلانی 2 32 -

 

 

چارت درسی و سرفصل دروس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - دروس اختصاصی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی

دروس تخصصی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی
کد درس نام درس تعداد واحد تعداد ساعات پیش نیاز / هم نیاز
624311 مکانیک عضله 2 48 -
624312 بیومکانیک ورزشی کاربردی 2 48 -
624313 سمینار در بیومکانیک ورزشی 2 48 624101
624314 آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی 2 48 -
624315 بیومکانیک ورزشی 1 2 48 -
624316 بیومکانیک ورزشی 2 2 48 624316
624317 بیومکانیک آسیب های ورزشی 2 48 -
624123 پایان نامه 6   -

 

 

چارت درسی و سرفصل دروس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی - دروس اختیاری کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی

دروس انتخابی کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی
کد درس نام درس تعداد واحد تعداد ساعات پیش نیاز / هم نیاز
624318 ارگونومی در ورزش 2 48 -
624319 آشنایی با الکترومایوگرافی 2 48 -
624320 نرم افزارهای رایج در بیومکانیک ورزشی 2 48 -
624321 کنترل حرکتی 2 48 -
624322 مطالعه هدایت شده 2 32 -

 

انتخاب رشته و گرایش مناسب در کارشناسی ارشد تربیت بدنی، یکی از مهم ترین بخش های آغازین شروع به مطالعه کارشناسی ارشد تربیت بدنی می باشد. پیش از انتخاب منابع باید بدانید که کدام گرایش با توجه به اهداف شما مناسب می باشد.

 

 

معرفی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - گرایش های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

در جدول زیر می توانید شاخه ها و گرایش های کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را می بینید.

 

گرایش های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

شاخه های کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در نگاه کلی

ردیف

رشته ها

گرایش ها

1

فیزیولوژی ورزشی

الف-فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی ب- فیزیولوژی ورزشی کاربردی ج- فیزیولوژی فعالیت بدنی محض د- فیزیولوژی فعالیت بدنی بالینی ه-تغذیه ورزشی.

2

رفتار حرکتی

الف-رشد حرکتی ب-یادگیری وکنترل حرکتی ج-آموزش تربیت بدنی.

3

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

الف-حرکات اصلاحی ب-امدادگر ورزشی ج-تربیت بدنی ویژه.

4

روان شناسی ورزشی

روان شناسی ورزشی

5

مدیریت ورزشی

الف-مدیریت بازاریابی در ورزش ب-مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی ج-مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی د-مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی ه-مدیریت رسانه‌های ورزشی ح-مدیریت رویدادهای ورزشی.

6

بیومکانیک ورزشی

الف- بیومکانیک پایه ورزشی ب- بیومکانیک عملکرد ورزشی ج- بیومکانیک بازتوانی ورزشی د- بیومکانیک و مهندسی ورزشی.

 

 

برای تضمین قبولی در آزمون کارشناسی ارشد تربیت بدنی، سیستم منحصر بفرد مشاوره و برنامه ریزی 3گام، برنامه های ویژه ای دارد. با ثبت نام در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام علاوه بر یک هفته برنامه ریزی رایگان، یک جلسه مشاوره رایگان نیز خواهید داشت.

 

معرفی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی - بازار کار ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نقش موثری در رابطه با توانبخشی و بهسازی جسمی و روانی افراد جامعه دارد و از علوم مختلف از جمله روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت و فیزیولوژی کمک می گیرد. 

آگاهی از بازار کار و فرصت های شغلی گرایش های کارشناسی ارشد تربیت بدنی در زمان انتخاب رشته، داوطلبان را از بلاتکلیفی نجات می دهد. بازار کار و موقعیت های شغلی متنوعی در گرایش های کارشناسی ارشد تربیت بدنی وجود دارد  و می توان گفت که فارغ التحصیلان این رشته با بیکاری مواجه نخواهند شد.

 

 

سوالات متداول:

رتبه قبولی ارشد تربیت بدنی در کنکور کارشناسی ارشد تربیت بدنی چقدر است؟

رتبه قبولی ارشد تربیت بدنی یکی از موضوعاتی است که داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد همواره به دنبال پاسخ آن هستند تا با توجه به آخرین رتبه قبولی ارشد تربیت بدنی، موقعیت خود را در کنکور ارشد تربیت بدنی بسنجند. شما می توانید اطلاعاتی درباره رتبه های قبولی ارشد تربیت بدنی را در مطلب رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی را در سایت 3گام به دست آورید.

بهترین گرایش ارشد تربیت بدنی در کنکور کارشناسی ارشد چقدر است؟

اولین گام برای شناخت بهترین گرایش ارشد تربیت بدنی، شناخت همه گرایش های ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی است. به این صورت که شما می توانید با شناخت گرایش های گوناگون ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، متناسب یا شرایط خود بهترین گرایش ارشد تربیت بدنی را بشناسید و انتخاب کنید. برای اطلاع از بهترین گرایش ارشد تربیت بدنی مطلب معرفی گرایشهای کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی را در سایت 3گام بخوانید.

دروس و چارت درسی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی چیست؟

برای اطلاع از چارت درسی و سرفصل دروس کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی مطلب معرفی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را در سایت 3گام بخوانید.

سایر بخش های تربیت بدنی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  زهرا قهرمانی‏ - 01/9/26

  سلام کسی که کارشناسی مهندسی کامپیوتر خونده چه گرایشی رو از علوم ورزشی و تربیت بدنی میتونه بخونه ؟
  واینکه کدوم گرایش بیشتر با ریاضیات درگیره ؟

 • تصویر فرد

  خاطره فروتن‏ - 01/8/10

  سلام من کارشناسی شیمی محض خوندم میتونم ارشد تربیت بدنی شرکت کنم و اینکه کدوم گرایش بهتره
  ممنون از پاسخگوییتون

 • تصویر فرد

  فرزانه شریفی‏ - 01/7/25

  سلام من کارشناسیم وزارت بهداشت بوده رشته اتاق عمل میتونم گرایش آسیب اصلاحی بخونم؟شرط معدل داره چون رشته غیرمرتبطم؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/8/1

  سلام خدمت شما نه شرط معدل وجود نداره

 • تصویر فرد

  مژگان‏ - 97/7/12

  سلام
  من کارشناسی مدیریت صنعتی دارم و دیپلم انسانی
  ولی خیلی علاقه مند به ورزش هستم
  میخواستم بدونم اگه بخوام که ارشد تربیت بدنی بخونم آیا موفق میشم؟ یعنی اینکه چون یه سری پیش نیازهارو داره و من اونارو نخوندم مشکلی پیش نمیاد
  و اینکه کدوم گرایش رو جهت مربی گری و یا به طور مثال استاد دانشگاه شدن باید بخونم؟؟؟

 • تصویر فرد

  آقای دکتر سامان شریفی‏ - 97/9/26

  با سلام. قبل از هر چیز ازتون میخوام که رزومه بنده رو در قسمت رشته تربیت بدنی سایت بخونید تا متوجه بشید که تا چه حد میشه به این نگرانی (اومدن از یه رشته دیگه) غلبه کرد. در مورد گرایش مناسب برای مربیگری باید عرض کنم که بهترین گرایش فیزیولوژی هست برای اینکار. برای تدریس هم این امکان در همه گرایش ها هست اما شما باید بدونید که ظرفیت همه گرایش ها مثل همدیگه نیست. 

 • تصویر فرد

  کمندا‏ - 97/1/7

  سلام.رشته ی روانشناسی ورزش هنوز در گرایش ها هست؟ در کنکور ارشد ۹۷ دانشگاهی پذیرش این شاخه رو داره؟

 • تصویر فرد

  آقای دکتر بهلول‏ - 97/2/19

  سلام. فعلا دفترچه انتخاب رشته سال 97 نیومده که بطور قطعی بتونیم بگیم روانشناسی هست با نه ولی احتمالا امسال هم دانشگاه تهران پذیرش نخواهد داشت ولی بقیه دانشگاه ها را باید منتظر دفترچه باشید

 • تصویر فرد

  Mohammad Gh‏ - 96/5/8

  ببخشید من در جایی شنیدم پنج رتبه ی برتر ارشد میتونن به رشته ی پزشکی تغذیه یا ارتوپدی وارد بشن درسته؟

 • تصویر فرد

  آقای دکتر بهلول‏ - 96/9/7

  سلام. خیر..درست نیست

 • تصویر فرد

  اکرم کریم ابادی‏ - 95/9/12

  کدوم یک از رشته وگرایش ها مربوط میشه ب تناسب اندام و ورزشهای همگانی وبی هوازی مثل کاربادستگا،ایروبیک،پیلاتس،تی ارایکس،یوگا،زومبا و..لطفن سریعترراهنماییم کنید؟

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/12/26

  سلام. هیچکدوم. این گرایشها آکادمیک هستند و برای این موراد نیاز به مدارک مربی گری دارید ولی با ارشدش می تونید به راحتی مجوز تاسیس باشگاه بگیرید.

 • تصویر فرد

  Faraz‏ - 95/8/7

  با سلام و خسته نباشید.در قسمت توضیحات مربوط به تربیت بدنی اشاره ای ب ظرفیت پذیرش دانشگاه ها و همچنین کارنامه ی افراد قبول شده در این رشته ،نشده.لطفا اطلاعاتی در این زمینه در اختیارمون قرار بدید.خیلی ممنون

 • تصویر فرد

  پشتیبانی 3گام‏ - 95/8/11

  سلام. به زودی افزوده خواهد شد.

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت