کد ضریب ارشد مهندسی مواد
کد ضریب ارشد مهندسی مواد

 

برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

کد ضریب ارشد مهندسی مواد

کد ضریب در کنکور ارشد مهندسی مواد نمایانگر رشته گرایش های مختلف مهندسی مواد می باشد که این اطلاعات از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد در دسترس داوطلبان قرار می گیرد. از طرف دیگر به گرایش هایی که در زیر مهندسی امتحانی ارشد مواد قرار گرفته اند و دارای ضریب تاثیر دروس امتحانی مشترک می باشد، کد ضریب مشابه داده می شود.

به عبارت دیگر کد ضریب ارشد مواد مهندسی رشته گرایش هایی است که از ضریب یکسانی در مواد درسی آزمون برخوردارند. مثلا برای کد ضریب 1 ارشد مواد، مواد امتحانی و ضرایب یکسانی در نظر گرفته شده است. به همین خاطر داوطلبانی که در کد ضریب 1 کنکور ارشد مواد پذیرفته می شوند، می توانند بنا بر سلیقه و اولویت های خود، هر یک از رشته های کد ضریب 1 را انتخاب نمایند.

شایان ذکر است که در کارنامه اولیه ای که به داوطلبان کنکور ارشد مواد ارائه می شود؛ در جدول قسمت پایین کارنامه، رتبه و نمره داوطلب در هر کد ضریب و مجاز بودن یا مجاز نبودن به انتخاب رشته در کد ضریب مورد نظر به تفکیک رشته های روزانه و غیر روزانه آورده شده است. اگر به کارنامه زیر که مربوط به رشته مهندسی مواد و متالوژی است دقت کنید صحت مطالب گفته شده را خواهید دید. در جدول پایین کارنامه با عنوان «وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشته امتحانی اول» کد ضریب های مختلف قرار داده شده است و سایر پارامترها با توجه به آن اورده شده اند.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

کارنامه اولیه ارشد مهندسی مواد
کارنامه اولیه ارشد مهندسی مواد

در ادامه به رشته های مندرج در هر یک از کد ضریب های ارشد مهندسی مواد پرداخته می شود. همچنین مواد امتحانی و ضریب هر درس به تفکیک کد ضریب ها نیز ارائه می شود.

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (1) ارشد مهندسی مواد

دروس امتحانی کد ضریب (1) ارشد مواد: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، ریاضی (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی) با ضریب 2، خواص فیزیکی مواد با ضریب 2، خواص مکانیکی مواد با ضریب 2، شیمی فیزیک و ترمودینامیک با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (1) کنکور ارشد مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

شکل دادن فلزات

استخراج فلزات

خوردگی و حفاظت مواد

جوشکاری

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (2) ارشد مهندسی مواد

دروس امتحانی کد ضریب (2) ارشد مواد: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، ریاضی (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی) با ضریب 2، خواص فیزیکی مواد با ضریب 3، خواص مکانیکی مواد با ضریب 1، شیمی فیزیک و ترمودینامیک با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (2) کنکور ارشد مهندسی مواد

سرامیک

الکتروسرامیک

 

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (3) ارشد مهندسی مواد

دروس امتحانی کد ضریب (3) ارشد مواد: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، ریاضی (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی) با ضریب 2، خواص فیزیکی مواد با ضریب 2، خواص مکانیکی مواد با ضریب 2، شیمی فیزیک و ترمودینامیک با ضریب 1.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (3) کنکور ارشد مهندسی مواد

ریخته گری

مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

مهندسی پزشکی با گرایش های زیر

بیومتریال

بافت