کد ضریب ارشد مکانیک

تعداد بازدید 97 دفعه

کد ضریب ارشد مکانیک برای داوطلبان این رشته به ویژه هنگام انتخاب رشته ضروری می باشد. کاربرد کد ضریب کنکور ارشد مکانیک را می توان در زمان انتشار کارنامه اولیه کنکور بیشتر درک کرد چرا که در آن اسامی گرایش ها نوشته نشده و هر رشته گرایش با کد ضریب مخصوص به خود مشخص می شود.

کد ضریب ارشد مکانیک
کد ضریب ارشد مکانیک

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی مکانیک

 

کد ضریب ارشد مکانیک

کد ضریب در کنکور ارشد مکانیک نمایانگر رشته گرایش های مختلف مهندسی مکانیک می باشد که این اطلاعات از طریق دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ارشد در دسترس داوطلبان قرار می گیرد. از طرف دیگر به گرایش هایی که در زیر مهندسی امتحانی ارشد مکانیک قرار گرفته اند و دارای ضریب تاثیر دروس امتحانی مشترک می باشد، کد ضریب مشابه داده می شود.

به عبارت دیگر کد ضریب ارشد مکانیک مهندسی رشته گرایش هایی است که از ضریب یکسانی در مواد درسی آزمون برخوردارند. مثلا برای کد ضریب 1 ارشد مکانیک، مواد امتحانی و ضرایب یکسانی در نظر گرفته شده است. به همین خاطر داوطلبانی که در کد ضریب 1 کنکور ارشد مکانیک پذیرفته می شوند، می توانند بنا بر سلیقه و اولویت های خود، هر یک از رشته های کد ضریب 1 را انتخاب نمایند.

شایان ذکر است که در کارنامه اولیه ای که به داوطلبان کنکور ارشد مکانیک ارائه می شود؛ در جدول قسمت پایین کارنامه، رتبه و نمره داوطلب در هر کد ضریب و مجاز بودن یا مجاز نبودن به انتخاب رشته در کد ضریب مورد نظر به تفکیک رشته های روزانه و غیر روزانه آورده شده است. اگر به کارنامه زیر که مربوط به رشته مکانیک است دقت کنید صحت مطالب گفته شده را خواهید دید. در جدول پایین کارنامه با عنوان «وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشته امتحانی اول» کد ضریب های مختلف قرار داده شده است و سایر پارامترها با توجه به آن اورده شده اند.

 

کارنامه اولیه ارشد مکانیک
کارنامه اولیه ارشد مکانیک

در ادامه به رشته های مندرج در هر یک از کد ضریب های ارشد مهندسی مکانیک پرداخته می شود. و همچنین مواد امتحانی و ضریب هر درس به تفکیک کد ضریب ها نیز ارائه می شود.

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (1) ارشد مکانیک

دروس امتحانی کد ضریب (1) ارشد مکانیک: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، ریاضیات (ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی) با ضریب 3، حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) با ضریب 2، جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء) با ضریب 3، دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) با ضریب 2، ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک) با ضریب 4

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (1) کنکور ارشد مهندسی مکانیک

ساخت و تولید

جوش

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی مکانیک

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (2) ارشد مکانیک

دروس امتحانی کد ضریب (2) ارشد مکانیک: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، ریاضیات (ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی) با ضریب 2، حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) با ضریب 2، جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء) با ضریب 3، دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (2) کنکور ارشد مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی

نگهداری و پایش تجهیزات

تسلیحات (سلاح و مهمات)

مهندسی هوافضا (فناوری ماهواره، آیرودینامیک)

مهندسی ماشین های ریلی

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (3) ارشد مکانیک

دروس امتحانی کد ضریب (3) ارشد مکانیک: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، ریاضیات (ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی) با ضریب 2، حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) با ضریب 3، جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء) با ضریب 2، دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (3) کنکور ارشد مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

مهندسی سیستم های انرژی

تکنولوژی انرژی

انرژی و محیط زیست

سیستم های انرژی

و مهندسی های زیر

مهندسی انرژی های تجدیدپذیر

مهندسی احتراق

مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی

مهندسی هسته ای با گرایش های زیر

کاربرد پرتوها

گداخت هسته ای

مهندسی راکتور

مهندسی پرتو پزشکی

مهندسی چرخه سوخت

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی مکانیک

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (4) ارشد مکانیک

دروس امتحانی کد ضریب (4) ارشد مکانیک: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 3، ریاضیات (ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی) با ضریب 4، حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) با ضریب 3، جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء) با ضریب 4، دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) با ضریب 3، ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک) با ضریب 3

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (4) کنکور ارشد مهندسی مکانیک

مهندسی پزشکی با گرایش های زیر

بیومکانیک

توانبخشی

ورزش

 

نکته: داوطلبان رشته مهندسی پزشکی به جای دروس دینامیک و ارتعاشات و ساخت و تولید می توانند دروس (مبانی بیومکانیک 1و2 و دروس پایه پزشکی شامل (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی)) را انتخاب نمایند.

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (5) ارشد مکانیک

دروس امتحانی کد ضریب (5) ارشد مکانیک: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، ریاضیات (ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی) با ضریب 3، حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) با ضریب 3، جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء) با ضریب 3، دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (5) کنکور ارشد مهندسی مکانیک

مواد مرکب

دریا

قوای محرکه خودرو

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی مکانیک

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (6) ارشد مکانیک

دروس امتحانی کد ضریب (6) ارشد مکانیک: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، ریاضیات (ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی) با ضریب 3، حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) با ضریب 1، جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء) با ضریب 3، دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) با ضریب 4.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (6) کنکور ارشد مهندسی مکانیک

طراحی و ساخت خودرو

طراحی سیستم های دینامیکی خودرو

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (7) ارشد مکانیک

دروس امتحانی کد ضریب (7) ارشد مکانیک: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 2، ریاضیات (ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی) با ضریب 3، حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) با ضریب 2، جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء) با ضریب 4، دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) با ضریب 3.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (7) کنکور ارشد مهندسی مکانیک

سازه و بدنه خودرو

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی مکانیک

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (8) ارشد مکانیک

دروس امتحانی کد ضریب (8) ارشد مکانیک: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، ریاضیات (ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی) با ضریب 2، حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) با ضریب 2، جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء) با ضریب 2، دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) با ضریب 3، ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک) با ضریب 2.

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (8) کنکور ارشد مهندسی مکانیک

مهندسی مکاترونیک

 

رشته ها و مواد امتحانی کد ضریب (9) ارشد مکانیک

دروس امتحانی کد ضریب (9) ارشد مکانیک: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) با ضریب 1، ریاضیات (ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی) با ضریب 2، حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت) با ضریب 1، جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء) با ضریب 2، دینامیک و ارتعاشات (دینامیک، ارتعاشات، دینامیک ماشین، کنترل) با ضریب 1، ساخت و تولید (ماشین ابزار، قالب پرس، علم مواد، تولید مخصوص، هیدرولیک و نیوماتیک) با ضریب 4

جدول رشته های مندرج در کد ضریب (9) کنکور ارشد مهندسی مکانیک

مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک

 

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

عضویت در کانال تلگرام تخصصی رشته مهندسی مکانیک

سایر بخش های مجموعه مهندسی مکانیک

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc