تغییرات آزمون وکالت | آخرین آیین نامه اجرایی اسکودا

درخصوص زمان اعمال مفاد این آیین نامه تا به امروز هنوز به طور قطعی هیچ گونه اعلامی صورت نگرفته است و این احتمال وجود دارد که برای داوطلبان ازمون وکالت اسکودا 1400 هم اعمال نشود. اما با توجه به اینکه این موضوع را نمیتوان به طور قطعی بیان کرد بنابراین به داوطلبان توصیه میگردد که 2 درس ( متون فقه و حقوق اساسی) اضافه شده به منابع آزمون وکالت را مطالعه کنند. چرا که تا امروز مشخص نیست این ایین نامه برای ازمون 1400 اعمال میگردد یا خیر.

هرچند به نظر می رسد اعمال مفاد این آیین نامه در این بازه زمانی برای داوطلبان آزمون وکالت اسکودا 1400 از نظر ذهنی و روانی بسیار آسیب زا باشد. چرا که قطعاً تغییرات این چنین برای هرآزمونی نیازمند اطلاع رسانی در زمان مناسب است. بسیاری از داوطلبانی که درحال حاضر مشغول مطالعه هستند، متاسفانه با توجه به درج سن 24 سال تمام برای ثبت نام درآزمون وکالت 1400 اسکودا،  دقیقاً در بین راه به مانعی برخورد کردند که زحمات این مدت آنها را نادیده میگیرد. چه بسا اگر این عزیزان میدانستند با توجه به سن خود درحال حاضر نمیتوانند درآزمون شرکت کنند، هدف درسی و کاری و مطالعاتی خود را به نحو دیگری تعیین میکردند و تا به الان برای آن هدف تلاش مینمودند.

اگر ازدیدگاه اصول حقوقی بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، برای این عزیزان حقوق مکتسبه ای ایجاد شده است و اجرای  قوانین و آیین نامه های جدید باید به نحوی باشد که حقوق مکتسبه افراد را نادیده نگیرد.

ازسوی دیگر اضافه شدن دو درس در میان مسیر مطالعاتی داوطلبان، هم باعث تغییر برنامه درسی و هم باعث تشدد افکار میگردد. هرچند این موضوع قابل پذیرش است که داوطللب و وکالت باید به قوانین پایه ای و مادر ( قانون اساسی ) مسلط باشد و بعد وارد حرفه وکالت گردد اما ازسوی دیگر نباید این موضوع ازنظر دور بماند که هرداوطلب براساس دروس ازپیش تعیین شده برای هرآزمون خود را آماده میکند و سعی برآن دارد آن دروس را به حد اعلا برساند تا بتواند از سد آزمون گذر کند و آموختن قوانین و مطالب دیگر را قطعاً یا به دوره بعد از آزمون ارجاع میدهد و یا اگر تسلطی هم به آن مطالب دارد، قطعاً در بازه زمانی آزمون به مطالعه دروس تخصصی از پیش تعیین شده می پردازد و فقط در همان دروس ذهن خود را متمرکز میکند نه دروس دیگر. اما اینکه درمیان راه  دروس جدید دیگری راهم درمیان برنامه خود، آنهم در زمان باقی مانده 4ماهه بگنجاند، امری مشکل و قطعاً برهم زننده ذهن و روان داوطلب است.

بنابراین جا دارد از مسئولین محترم امر این تقاضا مطرح گردد که اجرای مفاد این آیین نامه در خصوص شرایط ثبت نام و دروس آزمونی به آزمون وکالت اسکودا درسال 1401 موکول گردد تا داوطلبان آزمون سال 1400 با تشفی خاطر به مطالعه در زمان باقی مانده بپردازند و داوطلبان آزمون سال 1401 هم با دورنمای تعداد دروس و شرایط ثبت نام، به برنامه ریزی و هدف گذاری برای خود اقدام نمایند. 

با این وجود به همه داوطلبان توصیه میشود که به جای اینکه ذهن خود را درگیر چراها و چگونه های این موضوع بنمایند، با تدبیری مناسب به فراگیری این دو درس بپردازند و این موضوع را به یاد داشته باشند که اکثریت داوطلبان درهمین شرایط قرار دارند. پس برنده آن کسی هست که هرچه زودتر با قدرت بیشتر به مسیر مطالعاتی خود ادامه دهد و ا ز زمان باقی مانده بهترین استفاده را بنمایند. مطالعه این دو درس با توجه به کتب موجود در بازار به دور از باور نیست.و هرچند سخت اما غیرممکن نیست.

مهمترین نکات ایین نامه برای داوطلبان ازمون کارآموزی وکالت اسکودا

  1. سن داوطلب در زمان ثبت نام باید 24 سال تمام شمسی باشد. داوطلب باید درزمان ثبت نام وارد 25 سالگی شده باشد. به طور مثال داوطلبی که متولد 15 شهریور 1376 باشد اگر زمان ثبت نام 15 شهریور 1400 باشد میتواند ثبت نام کند
  2. این تعیین سن برای ثبت نام فقط مربوط به ازمون وکالت اسکودا است و مشمول داوطلبان ازمون وکالت مرکز مشاوران قوه قضاییه نمیشود.
  3. درخصوص تعیین 60 درصد نمره کل، به این صورت است که که داوطلب باید نسبت به همه سوالات 60 درصد پاسخ بدهد نه اینکه هردرس را 60 درصد پاسخ دهد. به بیان دیگر شاید یک درس 40 درصد پاسخ داده شود و درس دیگر 80 درصد که البته بستگی به ضریب درس هم دارد. بنابراین میانگین درصد پاسخ داده شده در میان همه سوالات باید 60 باشد.
  4. درخصوص سرفصل متون فقه، همان سرفصلهای مربوط به متون فقه ازمون مرکز مشاوران خوانده شود ( وکالت – اقرار – ایمان – قضا – شهادت )