برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 1401 را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد مهندسی علوم باغبانی کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 1401 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
50 علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
120 علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی نوبت دوم - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)
184 علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصولات گلخانه ای روزانه - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 1400 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی سال 1400 

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
217 علوم و مهندسی باغبانی  - تولید محصولات گلخانه ای روزانه - دانشگاه تبریز

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی 99 را مشاهده می کنید. 

 

جدول برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
28 تولید محصولات گلخانه ای روزانه - دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت)
585 گیاهان زینتی روزانه - دانشگاه مراغه
607 درختان میوه شبانه - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
691 سبزیها شبانه - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
979 گیاهان زینتی شبانه - دانشگاه زنجان