دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور زبان 1402

لینک دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری زبان 1402 در اینجا قرار داده می شود. مطالعه سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور انسانی سال های اخیر به شما کمک می کند که ضمن تمرین تست زنی با تست های استاندارد روند تغییرات کنکور را هم متوجه بشوید و بتوانید از سوالات کنکور زبان 1403 یک پیش بینی نسبی داشته باشید. اگر در مورد بودجه بندی دروس کنکور سراسری انسانی، سطح سوالات کنکور، اهمیت هر سر فصل و ...  سوال داشته باشید می توانید از طریق لینک زیر با رتبه های برتر مشاوره داشته باشید.

سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری رشته زبان 1402

سوالات اختصاصی کنکور زبان 1402

پاسخنامه سوالات کنکور زبان 1402

دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور زبان 1401

لینک دانلود سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور سراسری زبان 1401 در اینجا قرار داده می شود. مطالعه سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور انسانی سال های اخیر به شما کمک می کند که ضمن تمرین تست زنی با تست های استاندارد روند تغییرات کنکور را هم متوجه بشوید و بتوانید از سوالات کنکور زبان 1402 یک پیش بینی نسبی داشته باشید. اگر در مورد بودجه بندی دروس کنکور سراسری انسانی، سطح سوالات کنکور، اهمیت هر سر فصل و ...  سوال داشته باشید می توانید از طریق لینک زیر با رتبه های برتر مشاوره داشته باشید.

سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری رشته زبان 1401

سوالات عمومی کنکور زبا ن 1401

سوالات اختصاصی کنکور زبان 1401

پاسخنامه سوالات کنکور زبان 1401

سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری رشته زبان 1400

دانلود سوالات کنکور زبان - دفترچه عمومی

دانلود سوالات کنکور زبان - دفترچه اختصاصی

دانلود کلید سوالات زبان 1400

 

 

 

دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری زبان 1401

به طور معمول هر سال دو دسته از داوطلبان به دنبال سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری زبان می باشند. دسته ای از داوطلبان آن هایی هستند که در کنکور زبان آن سال شرکت کرده اند و علاقه دارند قبل از اعلام نتایج نهایی کنکور، پاسخ های خودشان را با پاسخنامه ای که سازمان سنجش اعلام می کند مقایسه نمایند تا درصدی را که در هر درس به دست آورده اند محاسبه کنند. اما دسته ای دیگر از داوطلبان آن هایی هستند که می خواهند در کنکور سراسری زبان سال 1402 شرکت کنند لذا تمایل دارند با تحلیل سوالات کنکور سراسری زبان سال 1401 و سال های قبل از آن با شیوه طراحی سوالات کنکور در گروه آزمایشی زبان آشنا شوند.

بر اساس دفترچه ثبت نام کنکور سراسری، هر گروه آزمایشی دارای دو دفترچه سوالات عمومی و دفترچه سوالات اختصاصی می باشد. دفترچه سوالات عمومی کنکور سراسری زبان دروس ادبیات فارسی با ضریب 4، فرهنگ و معارف اسلامی با ضریب 3، زبان عربی با ضریب 2 و زبان خارجی با ضریب 2 را در بر می گیرد. دفترچه سوالات اختصاصی زبان شامل دروس درک عمومی زبان، درک عمومی ریاضی فیزیک، خواص مواد، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت نمایشی و خلاقیت موسیقی می باشد که دارای ضرایب مختلف در زیرگروه های پنجگانه هستند.

نا گفته نماند که سازمان سنجش برای داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم نظام قدیم هستند و همچنین داوطلبانی که دارای مدرک دیپلم نظام جدید می باشند، دو دسته سوال طراحی می کند و داوطلبان باید با توجه به نوع مدرک دیپلم خود، به یکی از این دفترچه سوالات پاسخ دهند.

 

 

 

 

نحوه اعتراض به سوالات و پاسخنامه کنکور سراسری 1401 

اگر داوطلبی بعد از برگزار کنکور سراسری زبان متوجه شود که یک یا چند سال از منابعی غیر از کتب درسی کنکور زبان طراحی شده است و یا نسبت به تعدادی از سوالات و گزینه های آن شک داشته باشد و یا نسبت به اشتباه بودن پاسخ سوالات اطمینان حاصل کرده باشد می تواند اعتراض خود را نسبت به طراحی آن سوالات، گزینه ها و پاسخ ها اعلام کند. سازمان سنجش پس از بررسی اعتراضات در صورت صحیح بودن اعتراض داوطلب، اقدام به حذف آن سوال خواهد نمود و پاسخ صحیح یا غلط داوطلبان به آن سوال بدون اثر خواهد شد.

داوطلبان کنکور سراسری برای ثبت اعتراض خود می بایست با مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org و ایجاد یک حساب کاربری، درخواست اعتراض به نحوه سوالات  و پاسخنامه را به صورت کتبی در سیستم پاسخگویی سازمان سنجش درج نمایند.