ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مدیریت صنعتی 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مدیریت صنعتی کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مدیریت صنعتی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مدیریت صنعتی هر دانشگاه را تخمین بزنید

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مدیریت صنعتی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 24
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 14
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 8
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) مرد 18
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) مرد 12
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن / مرد 18
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 18
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن / مرد 24
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه زنجان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 18
روزانه دانشگاه شاهد - تهران زن / مرد 36
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 18
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 14
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 36
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 24
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 8
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 6
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 13
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 8
روزانه دانشگاه قم مرد 36
روزانه دانشگاه قم زن 36
روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) زن 24
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 24
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 26
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 26
روزانه دانشگاه میبد زن / مرد 26
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 14
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 6
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 12
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 20
روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد زن / مرد 24
نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد زن / مرد 18
روزانه مرکز آموزش عالی لامرد زن 18
روزانه مرکز آموزش عالی لامرد مرد 18
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) مرد 1
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) مرد 3
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن 2
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر مرد 2
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) زن 2
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 1
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 1
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک زن / مرد 36
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی رجاء – قزوین زن / مرد 36
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) زن 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابرار - تهران (ویژه خواهران) زن 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) زن 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز زن / مرد 30