ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مشاوره 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مشاوره کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مشاوره می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مشاوره هر دانشگاه را تخمین بزنید

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مشاوره 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 35
روزانه دانشگاه اردکان زن / مرد 38
نوبت دوم دانشگاه اردکان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 15
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 18
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 10
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 35
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 25
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 10
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 40
روزانه دانشگاه شهرکرد زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه شهرکرد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 25
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 30
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 15
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 10
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 40
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 25
نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 10
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 35
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 40
روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم زن 30
نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم زن 5
روزانه دانشگاه بجنورد زن 2
روزانه دانشگاه بجنورد مرد 2
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 3
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 3
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 4
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن 2
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس مرد 2
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 2
غیر انتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران (ویژه خواهران) زن 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران (ویژه خواهران) زن 60
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) زن 60
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز زن / مرد 50
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب زن / مرد 50
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد زن / مرد 50