ظرفیت دانشگاه های دارای رشته اقتصاد 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته اقتصاد کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته اقتصاد می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته اقتصاد هر دانشگاه را تخمین بزنید

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته اقتصاد 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 36
نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد زن / مرد 12
روزانه دانشگاه اراک زن / مرد 24
روزانه دانشگاه اردکان زن / مرد 23
نوبت دوم دانشگاه اردکان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 30
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 20
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 24
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 12
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه ایلام زن / مرد 2
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 36
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 24
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 29
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 19
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 36
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن / مرد 24
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران زن / مرد 36
روزانه دانشگاه دامغان زن / مرد 26
نوبت دوم دانشگاه دامغان زن / مرد 6
روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار زن / مرد 20
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 60
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه زنجان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 18
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 8
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) زن / مرد 44
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 44
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 42
روزانه دانشگاه شیراز زن 16
روزانه دانشگاه شیراز مرد 16
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 36
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 24
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 54
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 36
روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر زن / مرد 2
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 26
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 14
روزانه دانشگاه قم مرد 36
روزانه دانشگاه قم زن 36
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 6
روزانه دانشگاه گنبد زن / مرد 24
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 20
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 18
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 60
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 24
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 6
روزانه دانشگاه میبد زن / مرد 24
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 12
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 24
روزانه دانشگاه یاسوج زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه یاسوج زن / مرد 6
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 20
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 1
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مرد 1
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 1
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج زن / مرد 24
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق زن / مرد 24
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری زن / مرد 30