ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مدیریت جهانگردی 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مدیریت جهانگردی کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مدیریت جهانگردی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مدیریت جهانگردی هر دانشگاه را تخمین بزنید

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مدیریت جهانگردی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 14
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 12
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 30
روزانه دانشگاه شهرکرد زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه شهرکرد زن / مرد 2
روزانه دانشگاه شیراز زن 18
روزانه دانشگاه شیراز مرد 18
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 8
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 6
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 20
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 12
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) زن / مرد 14
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) زن / مرد 14
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 6
روزانه دانشگاه هنر - اصفهان زن 15
روزانه دانشگاه هنر - اصفهان مرد 15
نوبت دوم دانشگاه هنر - اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 24
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 20
روزانه مجتمع آموزش عالی بم زن / مرد 36
روزانه دانشگاه شهرکرد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهرکرد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 1
روزانه مجتمع آموزش عالی بم زن 2
روزانه مجتمع آموزش عالی بم مرد 2
روزانه مجتمع آموزش عالی بم زن / مرد 1
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب زن / مرد 30