ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مدیریت بازرگانی 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مدیریت بازرگانی کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مدیریت بازرگانی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مدیریت بازرگانی هر دانشگاه را تخمین بزنید

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مدیریت بازرگانی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 30
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 14
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 8
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 14
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 6
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه ایلام زن / مرد 2
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 30
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) مرد 18
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) مرد 12
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 18
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) زن / مرد 14
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن / مرد 24
روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار زن / مرد 8
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه زنجان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 18
روزانه دانشگاه شاهد - تهران زن / مرد 30
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 8
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) زن / مرد 24
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 18
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 24
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 12
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 8
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 6
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 12
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 6
روزانه دانشگاه قم زن 36
روزانه دانشگاه قم مرد 36
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 6
روزانه دانشگاه گنبد (محل تحصیل دانشکده علوم انسانی آزادشهر) زن 26
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 24
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 14
نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 14
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی الشتر) زن 26
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مرد 18
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 26
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 26
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل زن / مرد 8
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 2
روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 12
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 12
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 15
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 24
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) زن 24
نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) مرد 24
روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم زن 18
نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم زن 2
روزانه مجتمع آموزش عالی گناباد زن / مرد 24
نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد زن / مرد 18
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) مرد 3
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن 2
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر مرد 2
روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار زن / مرد 2
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 4
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 1
روزانه دانشگاه گلستان - گرگان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 2
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن 2
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مرد 2
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد زن / مرد 36
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی رجاء – قزوین زن / مرد 36
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان زن / مرد 36
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) زن 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) زن 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران (ویژه برادران) مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه زن / مرد 30