ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مدیریت دولتی 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته مدیریت دولتی کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته مدیریت دولتی می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته مدیریت دولتی هر دانشگاه را تخمین بزنید

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته مدیریت دولتی 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت پذیرش مدیریت دولتی
روزانه دانشگاه اردکان زن / مرد 23
نوبت دوم دانشگاه اردکان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 30
روزانه دانشگاه بیرجند زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه بیرجند زن / مرد 8
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 18
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) زن / مرد 14
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 18
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 18
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه شاهد - تهران زن / مرد 36
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 18
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 8
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 6
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 13
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 8
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 14
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 6
روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 12
روزانه دانشگاه اردکان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه ارومیه زن 2
روزانه دانشگاه ارومیه مرد 2
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 4
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 2
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد گرمدره زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس زن / مرد 30