ظرفیت دانشگاه های دارای رشته حسابداری 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته حسابداری کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته  حسابداری می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته حسابداری هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته حسابداری 99 - به تفکیک دانشگاه

 

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت پذیرش حسابداری
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 30
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 14
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 14
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 6
روزانه دانشگاه ایلام زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه ایلام زن / مرد 2
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 36
نوبت دوم دانشگاه بجنورد زن / مرد 36
روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات زن / مرد 36
نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات زن / مرد 6
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 24
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن / مرد 18
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 18
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) زن / مرد 14
روزانه دانشگاه جهرم زن / مرد 24
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن / مرد 24
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران زن / مرد 36
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی - تهران زن / مرد 18
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 42
نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 18
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه زنجان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه سمنان زن / مرد 18
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 2
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 8
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) زن / مرد 24
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 18
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 24
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 18
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 36
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود زن / مرد 24
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 8
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران زن / مرد 6
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 12
روزانه دانشگاه قم مرد 36
روزانه دانشگاه قم زن 36
روزانه دانشگاه گنبد زن / مرد 18
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 24
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 18
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی پلدختر) مرد 24
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصیل مرکز آموزش عالی نورآباددلفان) مرد 18
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 24
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 20
روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 20
نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 12
روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان زن / مرد 12
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 19
نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 19
روزانه دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) - بجنورد زن 36
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 24
نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) زن 24
نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل شهرستان مهریز) مرد 24
روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم زن 18
نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم زن 2
روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان زن / مرد 32
نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان زن / مرد 14
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 3
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه بجنورد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر زن 2
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر مرد 2
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن 2
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مرد 2
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه زن / مرد 5
روزانه دانشگاه سمنان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 1
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 4
روزانه دانشگاه گنبد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد زن / مرد 1
روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر زن / مرد 1
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج زن / مرد 1
روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان زن / مرد 3
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی خاتم - تهران زن / مرد 36
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد زن / مرد 36
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک زن / مرد 36
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی زند شیراز زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) زن 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اوج - آبیک زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بصیر - آبیک زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رسام - کرج (ویژه خواهران) زن 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین زن / مرد 36
غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز دولت آباد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف اباد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد خوراسگان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد اشتهارد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز حسن آباد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد اسلامشهر زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد بهارستان رباط کریم زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد پیشوا زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ملارد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز زن / مرد 36
پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان زن / مرد 30
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه زن / مرد 30